Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domácí hospic Cesta domů 24.3.2006 Seminář Phare III 1 Alžběta Mišoňová Mobilní hospic Na cestě s nemocnými a jejich rodinami.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domácí hospic Cesta domů 24.3.2006 Seminář Phare III 1 Alžběta Mišoňová Mobilní hospic Na cestě s nemocnými a jejich rodinami."— Transkript prezentace:

1 Domácí hospic Cesta domů 24.3.2006 Seminář Phare III 1 Alžběta Mišoňová Mobilní hospic Na cestě s nemocnými a jejich rodinami

2 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 2 Paliativní medicína – WHO 2002 „Paliativní péče je přístup ke zlepšení kvality života nemocného a jeho rodiny, kteří jsou konfrontováni s problémy, které přináší nevyléčitelná choroba…“

3 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 3 … a to prevencí, časnou identifikací a zmírněním bio-, psycho-, socio -, spirituálního a kulturního strádání/utrpení,

4 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 4 …nabízí podpůrný systém: k aktivní formě života až do konce pro příbuzné k vyrovnání se s nemocí, umíráním, smrtí, zármutkem. Integruje do péče psychosociální a duchovní aspekty.

5 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 5 TERMINÁLNíTERMINÁLNí Kurativní ? Paliativní? Léčba – péče „Cure and care“ (R. Kunz)

6 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 6 Hospic garantuje nemocnému, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí v každé situaci bude respektována jeho lidská důstojnost v posledních chvílích nezůstane osamocen (pokud si to nepřeje) (MUDr. M.Svatošová)

7 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 7 Vývoj v zahraničí graduated social worker graduated nurse graduated doctor zemřela v červnu 2005 Dame Cicely Saunders

8 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 8 1967 založen první hospic St. Christopher na jihu Londýna

9 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 9 Červený Kostelec Hospic sv. Anežky České založen 1996. MUDr. Marie Svatošová zakladatelka hospicového hnutí v Čechách

10 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 10 V současné době je u nás Červený Kostelec – Hospic sv. Anežky Plzeň – Hospic sv. Lazara Praha – Štrasburk Rajhrad – Dům léčby bolesti z hospicem sv. Josefa Brno – Hospic sv. Alžběty Litoměřice – Hospic sv. Štěpána Olomouc –Hospic na Svatém Kopečku Valašské Meziříčí – Citadela Most – Hospic v Mostě Prachatice – Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna

11 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 11 Mobilní hospice: Praha - Cesta domů Benešov u Prahy – Mobilní hospicová služba Hospice dobrého pastýře Nové Město na Moravě - Hospicové hnutí Vysočina Ostrava – Mobilní hospic Ondrášek Most Dětský hospic – Klíček, Malejovice Ve výstavbě: hospic Dobrého pastýře – Čerčany, Hospic Duo - Vraňany, Hospic Johanka – Čelákovice, Ostrava

12 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 12 Trendy v zahraničí: Ve střední Evropě se rozvíjelo hospicové hnutí během 70. a 80. let. Největší rozmach zaznamenalo až počátkem 90. let. Mobilní hospice např. v sousedním Rakousku vznikly až v polovině 90. let. Postupně lůžkové hospice rozšiřují své služby i na domácí prostředí pomocí mobilních týmů. V USA hospicová péče = domácí péče

13 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 13 Další formy hospicové péče: Denní stacionáře Mobilní specializované týmy v nemocnicích Paliativní oddělení v rámci nemocnic Specializované hospice - HIV pozitivní a AIDS nemocné, degenerativní neurologická onemocnění

14 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 14 Neodmyslitelné patří v současné době k paliativní péči i rozsáhlý výzkum. Institut pro interdisciplinární výzkum a další vzdělávání Univerzity Klagenfurt – Wien Odborné informace na webu: www.palliativedrugs.com www.promotingexcellence.org

15 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 15 Organizace práce mobilního hospice: Kontakt získávají: internet telefonní seznam reference od klientů lékaři – ošetřující, praktičtí vyžadujeme, aby zavolala rodina sama

16 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 16 Podmínky přijetí: Nevyléčitelná onemocnění v terminálním stadiu Onkologická Neurologická – ALS, RS Jiná chronická onemocnění – renální, kardiální, hepatální insuficience V dokumentaci doporučení symptomatické terapie od oš. lékaře Alespoň jeden člen rodiny schopen převzít odpovědnost za kontinuální ošetřovatelskou péči

17 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 17 Domácí hospic poskytuje: Kontrolu příznaků doprovázející nevyléčitelnou nemoc Podporu nemocným a jejich rodinám Dostupnost 24 hod denně – sestra, lékař na konzultaci sestře Zapůjčení pomůcek (příloha 8) Péči o pozůstalé Mimořádné případy - konzultační návštěva 2 zdravotní sestry – edukace rodiny v ošetřovatelské péči a v péči o umírající Není přijat do péče! – poradenská služba

18 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 18 Péče multidisciplinárního týmu Lékař Zdravotní sestra Ošetřovatelka Psycholog Sociální pracovník Duchovní Dobrovolní spolupracovníci

19 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 19 První kontakt: Základní údaje o nemocném, stručnou historii nemoci, aktuální obtíže, kontakty na pečujícího, PL, OL

20 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 20 První návštěva: Lékař + sestra (2hodiny) Anamnéza, edukace pečujících, informace pro pečující zanechá dokumentaci s pohotovostním číslem kompletace dokumentace plán péče – zhodnocení, zda nutné zapojit další členy týmu minimálně jednou týdně návštěvy ZS, jinak dle potřeby nemocného a rodiny.

21 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 21 Dokumentace: Vedená v kanceláři CD a doma V CD: Základní údaje o nemocném, rodině, historie nemoci Lékařské zprávy První kontakt Medikace + SOS medikace Průběh péče Přehled opiátů

22 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 22 U klienta: Desky s podmínkami péče a podpisem souhlasu Podrobné sledování Medikace SOS intervence Dle potřeby: Sledování bolesti Převazová karta Záznam lineárního dávkovače léků

23 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 23 Koordinace péče u nemocného: Zapůjčení pomůcek Kontakt s OL, PL Spolupráce s agenturami domácí péče, CHOS, Pečovatelskými, či asistenčními službami Záznam z každé návštěvy v dokumentaci – znovu hodnocení celkového stavu a plánu péče Záznam návštěv a telefonátů - formulář

24 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 24 Komunikace v týmu: Jedna sestra je tzv. primární sestra v rodině – koordinuje péči Jednou týdně multidisciplinární setkání týmu Předání služby pohotovostní ZS Supervize týmu: Supervize ve skupině - měsíčně – případová Dle potřeby individuální

25 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 25 Paliativní postupy v domácí péči- kazuistiky Limity domácí paliativní péče na přání a klinickém stavu nemocného na ochotě a schopnosti a možnostech rodiny, blízkých Profesionálním zázemí v okolí nemocného

26 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 26 Být s umírajícím Být umírajícímu nápomocen Mít jistotu, že se umírajícímu daří dobře Být informován o stavu umírajícího Být informován o blížící se smrti Moci projevit city Mít útěchu a podporu od ostatních členů rodiny Obdržet uznání, podporu a útěchu od „profesionálů“ Potřeby členů rodiny

27 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 27 Péče orientovaná na rodinu: Najít a oceňovat přednosti a silné stránky rodiny Nabídnout informace a podporu Akceptovat emocionální reakce Nechat vyprávět celou historii nemoci Zajistit a poskytnout kontinuální podporu Podporovat rodinu, aby převzali péči Povzbuzovat k odpočinku

28 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 28 Žena 49 let (28 dní v péčí) rok zjištěn glioblastom, po parciální resekci, radioterapii a chemoterapii Ležící, somnolence během několika týdnů koma, výživa NGS, PMK Propuštěna do domácího ošetřování Péče zajištěna dvěma syny a přítelkyní staršího syna + CHOPS: „Maminka byla vždy domácí typ. Jednou v nemocnici nám řekla, že by si přála být doma.A pro nás to byla hotová věc.“ Totální neporozumění ze strany dalších příbuzných

29 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 29 CD poskytovala: Lidskou podporu pečujícím Léčbu bolesti – lineární dávkovač, odborné konzultace PL Prevenci dekubitů – zapůjčení ATD matrace Přípravu na možné komplikace – epi záchvaty, bolesti, infekce Návod na jejich řešení Podpora po úmrtí – stále jsme v kontaktu

30 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 30 Dilemata v paliativní péči Hydratace v terminální fázi Polohování v terminální fázi Odsávání sekretu při terminální „dušnosti“

31 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 31 Pan B. 68 letý muž, maligní melanom, generalizován do kostí, metastatický proces v nadledvinkách či nádorová duplicita? v naší péči asi týden o víkendu manželka volá, že nemocný v noci upadl, nemohl vstát, bolesti pravé paže s deformitou manželka při pokusu pomoci mu na lůžko – lumbago – silné bolesti zad nemocný radikálně odmítá převoz do nemocnice

32 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 32 Pan B. (2) Povolán jediný syn, který měl odjet na služební cestu Analgetika a klid pro manželku nemocného Konzultace s ortopedií a zapůjčení Dessoltovy fixace v celkové anestezii – Dormicum – provedena fixace Nastavení analgetické léčby Zapůjčení antidekubitní matrace K dispozici rodině dle jejich potřeby Kontrola stavu ještě týž den Následující den rapidní zhoršení, agonie a úmrtí v rodinném kruhu

33 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 33 Obecné zásady podávání léků v paliativní péči: Co není indikováno je kontraindikováno! Používat neinvazivní metody Pravidelná medikace SOS podání

34 Domácí hospic Cesta domů Seminář Phare III 24.3.2006 34 Péče o zemřelého v domácím prostředí (zákon o pohřebnictví 256-2001, Vyhláška MZ 19/1988 o postupu při úmrtí a o pohřebnictví) Pečující musí být informováni o postupu kolem úmrtí! Smrt konstatuje lékař – obvodní lékař nebo pohotovostní lékař PP Vyplní a zanechá „protokol o úmrtí“ Rodina může upravit zesnulého Transport zesnulého zajišťuje rodina Transport na patologii v případě pitvy je hrazen ze zdravotního pojištění.


Stáhnout ppt "Domácí hospic Cesta domů 24.3.2006 Seminář Phare III 1 Alžběta Mišoňová Mobilní hospic Na cestě s nemocnými a jejich rodinami."

Podobné prezentace


Reklamy Google