Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na cestě s nemocnými a jejich rodinami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na cestě s nemocnými a jejich rodinami"— Transkript prezentace:

1 Na cestě s nemocnými a jejich rodinami
Mobilní hospic Na cestě s nemocnými a jejich rodinami Alžběta Mišoňová Seminář Phare III

2 Paliativní medicína – WHO 2002
„Paliativní péče je přístup ke zlepšení kvality života nemocného a jeho rodiny, kteří jsou konfrontováni s problémy, které přináší nevyléčitelná choroba…“

3 … a to prevencí, časnou identifikací a zmírněním bio-, psycho- , socio -, spirituálního a kulturního strádání/utrpení,

4 …nabízí podpůrný systém: k aktivní formě života až do konce
pro příbuzné k vyrovnání se s nemocí, umíráním, smrtí, zármutkem. Integruje do péče psychosociální a duchovní aspekty.

5 Léčba – péče „Cure and care“ (R. Kunz)
T E R M I N Á L í Kurativní? Paliativní?

6 Hospic garantuje nemocnému, že
nebude trpět nesnesitelnou bolestí v každé situaci bude respektována jeho lidská důstojnost v posledních chvílích nezůstane osamocen (pokud si to nepřeje) (MUDr. M.Svatošová)

7 Vývoj v zahraničí graduated social worker graduated nurse
graduated doctor zemřela v červnu 2005 Dame Cicely Saunders

8 1967 založen první hospic St. Christopher na jihu Londýna

9 MUDr. Marie Svatošová zakladatelka hospicového hnutí v Čechách Červený Kostelec Hospic sv. Anežky České založen 1996.

10 Červený Kostelec – Hospic sv. Anežky Plzeň – Hospic sv. Lazara
V současné době je u nás Červený Kostelec – Hospic sv. Anežky Plzeň – Hospic sv. Lazara Praha – Štrasburk Rajhrad – Dům léčby bolesti z hospicem sv. Josefa Brno – Hospic sv. Alžběty Litoměřice – Hospic sv. Štěpána Olomouc –Hospic na Svatém Kopečku Valašské Meziříčí – Citadela Most – Hospic v Mostě Prachatice – Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna

11 Benešov u Prahy – Mobilní hospicová služba Hospice dobrého pastýře
Mobilní hospice: Praha - Cesta domů Benešov u Prahy – Mobilní hospicová služba Hospice dobrého pastýře Nové Město na Moravě - Hospicové hnutí Vysočina Ostrava – Mobilní hospic Ondrášek Most Dětský hospic – Klíček, Malejovice Ve výstavbě: hospic Dobrého pastýře – Čerčany, Hospic Duo - Vraňany, Hospic Johanka – Čelákovice, Ostrava

12 Trendy v zahraničí: Ve střední Evropě se rozvíjelo hospicové hnutí během 70. a 80. let. Největší rozmach zaznamenalo až počátkem 90. let. Mobilní hospice např. v sousedním Rakousku vznikly až v polovině 90. let. Postupně lůžkové hospice rozšiřují své služby i na domácí prostředí pomocí mobilních týmů. V USA hospicová péče = domácí péče

13 Další formy hospicové péče:
Denní stacionáře Mobilní specializované týmy v nemocnicích Paliativní oddělení v rámci nemocnic Specializované hospice - HIV pozitivní a AIDS nemocné, degenerativní neurologická onemocnění

14 Neodmyslitelné patří v současné době k paliativní péči i rozsáhlý výzkum.
Institut pro interdisciplinární výzkum a další vzdělávání Univerzity Klagenfurt – Wien Odborné informace na webu:

15 Organizace práce mobilního hospice:
Kontakt získávají: internet telefonní seznam reference od klientů lékaři – ošetřující, praktičtí vyžadujeme, aby zavolala rodina sama

16 Nevyléčitelná onemocnění v terminálním stadiu Onkologická
Podmínky přijetí: Nevyléčitelná onemocnění v terminálním stadiu Onkologická Neurologická – ALS, RS Jiná chronická onemocnění – renální, kardiální, hepatální insuficience V dokumentaci doporučení symptomatické terapie od oš. lékaře Alespoň jeden člen rodiny schopen převzít odpovědnost za kontinuální ošetřovatelskou péči

17 Domácí hospic poskytuje:
Kontrolu příznaků doprovázející nevyléčitelnou nemoc Podporu nemocným a jejich rodinám Dostupnost 24 hod denně – sestra, lékař na konzultaci sestře Zapůjčení pomůcek (příloha 8) Péči o pozůstalé Mimořádné případy - konzultační návštěva 2 zdravotní sestry – edukace rodiny v ošetřovatelské péči a v péči o umírající Není přijat do péče! – poradenská služba

18 Péče multidisciplinárního týmu Lékař Zdravotní sestra Ošetřovatelka
Psycholog Sociální pracovník Duchovní Dobrovolní spolupracovníci

19 První kontakt: Základní údaje o nemocném, stručnou historii nemoci, aktuální obtíže, kontakty na pečujícího, PL, OL

20 Lékař + sestra (2hodiny)
První návštěva: Lékař + sestra (2hodiny) Anamnéza, edukace pečujících, informace pro pečující zanechá dokumentaci s pohotovostním číslem kompletace dokumentace plán péče – zhodnocení, zda nutné zapojit další členy týmu minimálně jednou týdně návštěvy ZS, jinak dle potřeby nemocného a rodiny.

21 Vedená v kanceláři CD a doma V CD:
Dokumentace: Vedená v kanceláři CD a doma V CD: Základní údaje o nemocném, rodině, historie nemoci Lékařské zprávy První kontakt Medikace + SOS medikace Průběh péče Přehled opiátů

22 Desky s podmínkami péče a podpisem souhlasu Podrobné sledování
U klienta: Desky s podmínkami péče a podpisem souhlasu Podrobné sledování Medikace SOS intervence Dle potřeby: Sledování bolesti Převazová karta Záznam lineárního dávkovače léků

23 Koordinace péče u nemocného: Zapůjčení pomůcek Kontakt s OL, PL
Spolupráce s agenturami domácí péče, CHOS, Pečovatelskými, či asistenčními službami Záznam z každé návštěvy v dokumentaci – znovu hodnocení celkového stavu a plánu péče Záznam návštěv a telefonátů - formulář

24 Jedna sestra je tzv. primární sestra v rodině – koordinuje péči
Komunikace v týmu: Jedna sestra je tzv. primární sestra v rodině – koordinuje péči Jednou týdně multidisciplinární setkání týmu Předání služby pohotovostní ZS Supervize týmu: Supervize ve skupině - měsíčně – případová Dle potřeby individuální

25 Paliativní postupy v domácí péči- kazuistiky
Limity domácí paliativní péče na přání a klinickém stavu nemocného na ochotě a schopnosti a možnostech rodiny, blízkých Profesionálním zázemí v okolí nemocného

26 Potřeby členů rodiny Být s umírajícím Být umírajícímu nápomocen
Mít jistotu, že se umírajícímu daří dobře Být informován o stavu umírajícího Být informován o blížící se smrti Moci projevit city Mít útěchu a podporu od ostatních členů rodiny Obdržet uznání, podporu a útěchu od „profesionálů“

27 Péče orientovaná na rodinu:
Najít a oceňovat přednosti a silné stránky rodiny Nabídnout informace a podporu Akceptovat emocionální reakce Nechat vyprávět celou historii nemoci Zajistit a poskytnout kontinuální podporu Podporovat rodinu, aby převzali péči Povzbuzovat k odpočinku

28 Žena 49 let (28 dní v péčí) rok zjištěn glioblastom, po parciální resekci, radioterapii a chemoterapii Ležící, somnolence během několika týdnů koma, výživa NGS, PMK Propuštěna do domácího ošetřování Péče zajištěna dvěma syny a přítelkyní staršího syna + CHOPS: „Maminka byla vždy domácí typ. Jednou v nemocnici nám řekla, že by si přála být doma.A pro nás to byla hotová věc.“ Totální neporozumění ze strany dalších příbuzných

29 CD poskytovala: Lidskou podporu pečujícím
Léčbu bolesti – lineární dávkovač, odborné konzultace PL Prevenci dekubitů – zapůjčení ATD matrace Přípravu na možné komplikace – epi záchvaty, bolesti, infekce Návod na jejich řešení Podpora po úmrtí – stále jsme v kontaktu

30 Dilemata v paliativní péči
Hydratace v terminální fázi Polohování v terminální fázi Odsávání sekretu při terminální „dušnosti“

31 Pan B. 68 letý muž, maligní melanom, generalizován do kostí, metastatický proces v nadledvinkách či nádorová duplicita? v naší péči asi týden o víkendu manželka volá, že nemocný v noci upadl, nemohl vstát, bolesti pravé paže s deformitou manželka při pokusu pomoci mu na lůžko – lumbago – silné bolesti zad nemocný radikálně odmítá převoz do nemocnice

32 Pan B. (2) Povolán jediný syn, který měl odjet na služební cestu
Analgetika a klid pro manželku nemocného Konzultace s ortopedií a zapůjčení Dessoltovy fixace v celkové anestezii – Dormicum – provedena fixace Nastavení analgetické léčby Zapůjčení antidekubitní matrace K dispozici rodině dle jejich potřeby Kontrola stavu ještě týž den Následující den rapidní zhoršení, agonie a úmrtí v rodinném kruhu

33 Obecné zásady podávání léků v paliativní péči:
Co není indikováno je kontraindikováno! Používat neinvazivní metody Pravidelná medikace SOS podání

34 Pečující musí být informováni o postupu kolem úmrtí!
Péče o zemřelého v domácím prostředí (zákon o pohřebnictví , Vyhláška MZ 19/1988 o postupu při úmrtí a o pohřebnictví) Pečující musí být informováni o postupu kolem úmrtí! Smrt konstatuje lékař – obvodní lékař nebo pohotovostní lékař PP Vyplní a zanechá „protokol o úmrtí“ Rodina může upravit zesnulého Transport zesnulého zajišťuje rodina Transport na patologii v případě pitvy je hrazen ze zdravotního pojištění.


Stáhnout ppt "Na cestě s nemocnými a jejich rodinami"

Podobné prezentace


Reklamy Google