Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva za rok 2010: stav drogové problematiky v Evropě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva za rok 2010: stav drogové problematiky v Evropě."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva za rok 2010: stav drogové problematiky v Evropě

2 2 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) Zřízeno: 1993 Sídlo: Lisabon Počet zaměstnanců: 100

3 3 Informační balíček ve více jazycích www.emcdda.europa.eu/annual-report

4 4 Nejzávažnější problém v oblasti drog v Evropě Celkově stabilní situace Závažný problém v některých sousedních zemích Problematika heroinu Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

5 5 Přibližně 1,35 milionů v EU a Norsku: 0,4 % dospělé populace Nejnovější odhady na úrovni jednotlivých zemí: 0,1 až 0,8 % dospělé populace Problémoví uživatelé opioidů Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

6 6 750 000 až 1 000 000 osob v EU a Norsku — 0,26 % dospělé populace Snížení podílu injekčních uživatelů mezi uživateli opioidů nastupujícími léčbu Injekční uživatelé Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

7 7 Trendy ve čtyřech členských státech EU s vysokými počty nově hlášených infekcí HIV mezi injekčními uživateli drog Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

8 8 Nepřímé ukazatele poukazují na stabilní situaci nebo mírný nárůst problémového užívání opioidů v Evropě Trendy v oblasti opioidů Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

9 9 Trendy v počtu osob nastupujících léčbu (podle primární drogy) Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

10 10 Úmrtí způsobená užitím drogy: změny v letech 2000 až 2003 Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

11 11 Úmrtí způsobená užitím drogy: změny v letech 2004 až 2007/2008 Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

12 12 Trendy průměrného věku u úmrtí způsobených užitím drogy v některých evropských zemích Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

13 13 Trend u deliktů souvisejících s heroinem Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

14 14 Odhad počtu záchytů heroinu a zachycených množství Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

15 15 Celosvětová výroba heroinu Stárnoucí kohorta problémových uživatelů opioidů Současné užívání několika drog a další vysoce riziková chování Možné příčiny současných trendů v oblasti opioidů Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

16 16 Zprávy o problémovém užívání opioidů v Rusku a na Ukrajině (UNODC): 2−4x vyšší než průměr EU Vysoký podíl injekčních uživatelů drog a vysoká míra infekcí HIV Problémové užívání opioidů v sousedních zemích Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

17 17 14 milionů Evropanů někdy užilo kokain (4,1 %) 4 miliony ho užily v posledním roce (1,3 %) 3 miliony z nich patří do věkové skupiny 15-34 let Prevalence užívání kokainu Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

18 18 Užívání kokainu: prevalence v posledním roce mezi mladými dospělými v Evropě, Austrálii, Kanadě a USA Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

19 19 Užívání kokainu: prevalence v posledním roce mezi mladými dospělými Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

20 20 Trendy v počtu osob nastupujících léčbu (podle primární drogy) Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

21 21 V roce 2008 bylo hlášeno přibližně 1 000 úmrtí souvisejících s kokainem Výrazný nárůst těchto úmrtí ve Španělsku a Spojeném království Úmrtí způsobená kokainem Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

22 22 Počet záchytů v posledních 20 letech roste: 96 000 (2008) Zachycená množství se od roku 2006 snížila: 67 tun (2008) Nové způsoby pašování Záchyty kokainu Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

23 23 2,5 milionu mladých dospělých (1,7 %) užilo v posledním roce extázi 1,5 milionu mladých dospělých (1,2 %) užilo v posledním roce amfetaminy Celková stabilizace trendů v užívání extáze a amfetaminů Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

24 24 Trend v užití v posledním roce mezi mladými dospělými Extáze Amfetaminy Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

25 25 Regionální rozdíly v míře a vzorcích problémového užívání amfetaminů v Evropě Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

26 26 Nelegální zařízení na výrobu drog zlikvidovaná v EU podle hlášení podávaných Europolu Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

27 27 75,5 milionů Evropanů někdy užilo konopí (22,5 %) 23 milionů ho užilo v posledním roce (6,8 %) 17 milionů z nich patří do věkové skupiny 15-34 let Prevalence užívání konopí Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

28 28 Užívání konopí: prevalence v posledním roce mezi mladými dospělými Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

29 29 Trendy v počtu osob nastupujících léčbu (podle primární drogy) Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

30 30 Každodenní užívání konopí Je možné, že až 3 milionů mladých Evropanů (2,3 %) užívá konopí denně Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

31 31 Záchyty Zadrženo přibližně 1 000 tun konopí (z 90 % konopné pryskyřice) Domácí pěstování konopí je hlášeno ve všech evropských zemích Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

32 32 Detekce nových drog V roce 2009 byl evropskému systému včasného varování nahlášen rekordní počet nových látek (24) Vzrůstající popularita syntetických katinonů, včetně mefedronu Nové syntetické kanabinoidy Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

33 33 Užívání nových drog (spice, katinonů atd.) K dispozici poměrně málo studií Látky a jejich obchodní názvy se mění Vysoká prevalence se může vyskytnout u návštěvníků klubů a uživatelů konopí Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

34 34 Monitorování internetu 170 on-line obchodů Látky prodávané jako „legální opojení“ Rychlé přizpůsobování kontrolním opatřením Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

35 35 Vývoj protidrogových politik v Evropě Téměř všechny členské státy EU mají komplexní protidrogovou strategii Neexistuje žádné jasné schéma pro propojení strategií proti alkoholu a protidrogových strategií Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

36 36 Prevence Poskytování informací je v Evropě rozšířené, i navzdory prokázané omezené účinnosti Selektivní a indikovaná prevence má ve většině zemí stále malý rozsah Vypracování standardů prevence Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

37 37 Rozsáhlé investice do léčby Každý rok podstoupí léčbu drogové závislosti nejméně 1 milion Evropanů Výrazný nárůst v posledních desetiletích: noví poskytovatelé léčby a nové potřeby Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

38 38 Rozsáhlé investice do léčby: substituční léčba závislosti na opioidech Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

39 39 Odhadovaný podíl problémových uživatelů opioidů v substituční léčbě Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

40 40 Přístup k léčbě: překážky a výzvy Omezený počet poskytovatelů léčby, restriktivní kritéria pro přijetí do léčby, náklady, ordinační hodiny atd. Farmakologická léčba užívání stimulancií Úsporná ekonomická opatření: více potřeb a méně zdrojů? Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

41 41 Minimalizace škod Prostřednictvím specializovaných programů bylo distribuováno přibližně 40 milionů injekčních stříkaček Nárůst poskytování injekčních stříkaček ve většině zemí V některých zemích se uplatňuje prevence předávkování kombinovaná s dávkou naloxonu „k domácí aplikaci“ Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

42 42 Věznice (situace) 600 000 osob v nápravných zařízeních v EU Podle zpráv tvoří 10−30 % vězeňské populace vězni odsouzení za drogové trestné činy Prevalence užívání drog je mnohem vyšší než v obecné populaci Zvýšené riziko předávkování po propuštění z vězení Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

43 43 Věznice (řešení) Nárok na stejné služby jako v rámci komunity Některé země jsou si vědomy nutnosti vypracovat konkrétní strategie a intervence Převedení odpovědnosti za vězeňské zdravotnictví pod ministerstva zdravotnictví; integrace protidrogových či zdravotnických služeb ve věznicích Vypracování specifických standardů Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

44 44 Procento vězeňské populace v substituční léčbě závislosti na opioidech Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky

45 45 Závěry 2010 Situace v oblasti užívání drog v Evropě je celkově stabilní, existují však regionální rozdíly Evropské modely kontroly drog procházejí v důsledku změn v nabídce a užívání zavedených drog a rekordního počtu nových látek zatěžkávací zkouškou Evropa se v posledních desetiletích snaží řešit drogovou problematiku ve stále větší míře, bude tato snaha oslabena v důsledku úsporných ekonomických opatření? V několika oblastech je stále prostor ke zlepšení (prevence, léčba, věznice)


Stáhnout ppt "Výroční zpráva za rok 2010: stav drogové problematiky v Evropě."

Podobné prezentace


Reklamy Google