Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva za rok 2010: stav drogové problematiky v Evropě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva za rok 2010: stav drogové problematiky v Evropě"— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva za rok 2010: stav drogové problematiky v Evropě

2 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Zřízeno: 1993 Sídlo: Lisabon Počet zaměstnanců: 100

3 Informační balíček ve více jazycích

4 Problematika heroinu Nejzávažnější problém v oblasti drog v Evropě
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Problematika heroinu Nejzávažnější problém v oblasti drog v Evropě Celkově stabilní situace Závažný problém v některých sousedních zemích

5 Problémoví uživatelé opioidů
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Problémoví uživatelé opioidů Přibližně 1,35 milionů v EU a Norsku: 0,4 % dospělé populace Nejnovější odhady na úrovni jednotlivých zemí: 0,1 až 0,8 % dospělé populace

6 Heroin a injekční užívání
Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Injekční uživatelé až osob v EU a Norsku — 0,26 % dospělé populace Snížení podílu injekčních uživatelů mezi uživateli opioidů nastupujícími léčbu

7 Heroin a injekční užívání
Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Trendy ve čtyřech členských státech EU s vysokými počty nově hlášených infekcí HIV mezi injekčními uživateli drog

8 Trendy v oblasti opioidů
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Trendy v oblasti opioidů Nepřímé ukazatele poukazují na stabilní situaci nebo mírný nárůst problémového užívání opioidů v Evropě

9 Trendy v počtu osob nastupujících léčbu (podle primární drogy)
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Trendy v počtu osob nastupujících léčbu (podle primární drogy)

10 Úmrtí způsobená užitím drogy: změny v letech 2000 až 2003
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Úmrtí způsobená užitím drogy: změny v letech 2000 až 2003

11 Úmrtí způsobená užitím drogy: změny v letech 2004 až 2007/2008
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Úmrtí způsobená užitím drogy: změny v letech 2004 až 2007/2008

12 Heroin a injekční užívání
Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Trendy průměrného věku u úmrtí způsobených užitím drogy v některých evropských zemích

13 Trend u deliktů souvisejících s heroinem
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Trend u deliktů souvisejících s heroinem

14 Odhad počtu záchytů heroinu a zachycených množství
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Odhad počtu záchytů heroinu a zachycených množství

15 Možné příčiny současných trendů v oblasti opioidů
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Možné příčiny současných trendů v oblasti opioidů Celosvětová výroba heroinu Stárnoucí kohorta problémových uživatelů opioidů Současné užívání několika drog a další vysoce riziková chování

16 Problémové užívání opioidů v sousedních zemích
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Problémové užívání opioidů v sousedních zemích Zprávy o problémovém užívání opioidů v Rusku a na Ukrajině (UNODC): 2−4x vyšší než průměr EU Vysoký podíl injekčních uživatelů drog a vysoká míra infekcí HIV

17 Prevalence užívání kokainu
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Prevalence užívání kokainu 14 milionů Evropanů někdy užilo kokain (4,1 %) 4 miliony ho užily v posledním roce (1,3 %) 3 miliony z nich patří do věkové skupiny let

18 Heroin a injekční užívání
Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Užívání kokainu: prevalence v posledním roce mezi mladými dospělými v Evropě, Austrálii, Kanadě a USA

19 Užívání kokainu: prevalence v posledním roce mezi mladými dospělými
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Užívání kokainu: prevalence v posledním roce mezi mladými dospělými

20 Trendy v počtu osob nastupujících léčbu (podle primární drogy)
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Trendy v počtu osob nastupujících léčbu (podle primární drogy)

21 Úmrtí způsobená kokainem
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Úmrtí způsobená kokainem V roce 2008 bylo hlášeno přibližně 1 000 úmrtí souvisejících s kokainem Výrazný nárůst těchto úmrtí ve Španělsku a Spojeném království

22 Záchyty kokainu Počet záchytů v posledních 20 letech roste:
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Záchyty kokainu Počet záchytů v posledních 20 letech roste: (2008) Zachycená množství se od roku 2006 snížila: 67 tun (2008) Nové způsoby pašování

23 Celková stabilizace trendů v užívání extáze a amfetaminů
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Celková stabilizace trendů v užívání extáze a amfetaminů 1,5 milionu mladých dospělých (1,2 %) užilo v posledním roce amfetaminy 2,5 milionu mladých dospělých (1,7 %) užilo v posledním roce extázi

24 Trend v užití v posledním roce mezi mladými dospělými
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Trend v užití v posledním roce mezi mladými dospělými Amfetaminy Extáze

25 Heroin a injekční užívání
Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Regionální rozdíly v míře a vzorcích problémového užívání amfetaminů v Evropě

26 Heroin a injekční užívání
Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Nelegální zařízení na výrobu drog zlikvidovaná v EU podle hlášení podávaných Europolu

27 Prevalence užívání konopí
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Prevalence užívání konopí 75,5 milionů Evropanů někdy užilo konopí (22,5 %) 23 milionů ho užilo v posledním roce (6,8 %) 17 milionů z nich patří do věkové skupiny let

28 Užívání konopí: prevalence v posledním roce mezi mladými dospělými
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Užívání konopí: prevalence v posledním roce mezi mladými dospělými

29 Trendy v počtu osob nastupujících léčbu (podle primární drogy)
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Trendy v počtu osob nastupujících léčbu (podle primární drogy)

30 Každodenní užívání konopí
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Každodenní užívání konopí Je možné, že až 3 milionů mladých Evropanů (2,3 %) užívá konopí denně

31 Heroin a injekční užívání
Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Záchyty Zadrženo přibližně tun konopí (z 90 % konopné pryskyřice) Domácí pěstování konopí je hlášeno ve všech evropských zemích

32 Heroin a injekční užívání
Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Detekce nových drog V roce 2009 byl evropskému systému včasného varování nahlášen rekordní počet nových látek (24) Vzrůstající popularita syntetických katinonů, včetně mefedronu Nové syntetické kanabinoidy

33 Užívání nových drog (spice, katinonů atd.)
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Užívání nových drog (spice, katinonů atd.) K dispozici poměrně málo studií Látky a jejich obchodní názvy se mění Vysoká prevalence se může vyskytnout u návštěvníků klubů a uživatelů konopí

34 Monitorování internetu
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Monitorování internetu 170 on-line obchodů Látky prodávané jako „legální opojení“ Rychlé přizpůsobování kontrolním opatřením

35 Vývoj protidrogových politik v Evropě
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Vývoj protidrogových politik v Evropě Téměř všechny členské státy EU mají komplexní protidrogovou strategii Neexistuje žádné jasné schéma pro propojení strategií proti alkoholu a protidrogových strategií

36 Heroin a injekční užívání
Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Prevence Poskytování informací je v Evropě rozšířené, i navzdory prokázané omezené účinnosti Selektivní a indikovaná prevence má ve většině zemí stále malý rozsah Vypracování standardů prevence

37 Rozsáhlé investice do léčby
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Rozsáhlé investice do léčby Každý rok podstoupí léčbu drogové závislosti nejméně 1 milion Evropanů Výrazný nárůst v posledních desetiletích: noví poskytovatelé léčby a nové potřeby

38 Rozsáhlé investice do léčby: substituční léčba závislosti na opioidech
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Rozsáhlé investice do léčby: substituční léčba závislosti na opioidech

39 Odhadovaný podíl problémových uživatelů opioidů v substituční léčbě
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Odhadovaný podíl problémových uživatelů opioidů v substituční léčbě

40 Přístup k léčbě: překážky a výzvy
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Přístup k léčbě: překážky a výzvy Omezený počet poskytovatelů léčby, restriktivní kritéria pro přijetí do léčby, náklady, ordinační hodiny atd. Farmakologická léčba užívání stimulancií Úsporná ekonomická opatření: více potřeb a méně zdrojů?

41 Heroin a injekční užívání
Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Minimalizace škod Prostřednictvím specializovaných programů bylo distribuováno přibližně 40 milionů injekčních stříkaček Nárůst poskytování injekčních stříkaček ve většině zemí V některých zemích se uplatňuje prevence předávkování kombinovaná s dávkou naloxonu „k domácí aplikaci“

42 Věznice (situace) 600 000 osob v nápravných zařízeních v EU
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Věznice (situace) osob v nápravných zařízeních v EU Podle zpráv tvoří 10−30 % vězeňské populace vězni odsouzení za drogové trestné činy Prevalence užívání drog je mnohem vyšší než v obecné populaci Zvýšené riziko předávkování po propuštění z vězení

43 Věznice (řešení) Nárok na stejné služby jako v rámci komunity
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Věznice (řešení) Nárok na stejné služby jako v rámci komunity Některé země jsou si vědomy nutnosti vypracovat konkrétní strategie a intervence Převedení odpovědnosti za vězeňské zdravotnictví pod ministerstva zdravotnictví; integrace protidrogových či zdravotnických služeb ve věznicích Vypracování specifických standardů

44 Procento vězeňské populace v substituční léčbě závislosti na opioidech
Heroin a injekční užívání Kokain Extáze a amfetaminy Konopí Nové drogy a internet Řešení drogové problematiky Procento vězeňské populace v substituční léčbě závislosti na opioidech

45 Závěry 2010 Situace v oblasti užívání drog v Evropě je celkově stabilní, existují však regionální rozdíly Evropské modely kontroly drog procházejí v důsledku změn v nabídce a užívání zavedených drog a rekordního počtu nových látek zatěžkávací zkouškou Evropa se v posledních desetiletích snaží řešit drogovou problematiku ve stále větší míře, bude tato snaha oslabena v důsledku úsporných ekonomických opatření? V několika oblastech je stále prostor ke zlepšení (prevence, léčba, věznice)


Stáhnout ppt "Výroční zpráva za rok 2010: stav drogové problematiky v Evropě"

Podobné prezentace


Reklamy Google