Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka"— Transkript prezentace:

1 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka
Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P9_3.18 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka Živelná ohrožení člověka Typ: DUM - výkladový Předmět: TVZ Ročník: 2. r. (6leté), 1. r. (4leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/ Zpracovatel: Mgr. Ivana Kuczynská Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: duben 2014

2 Metodický list - Prezentace slouží studentům 2.ročníku šestiletého studia a 1. ročníku čtyřletého studia k získání vědomostí o živelných ohroženích člověka a také slouží jako praktický návod chování v případě mimořádných událostí. - Žáci se seznámí s postupy chování v určitých mimořádných situacích jako jsou např. povodně, požáry únik nebezpečných látek. - Diskutujeme se žáky o vlastních zkušenostech s těmito událostmi.

3 Co znamená pojem živelná ohrožení
Jsou to neočekávané mimořádné situace – živelné pohromy. Řadíme zde: záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny,výbuchy sopek, zemětřesení, havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.

4 Co dělat při ohrožení získávejte informace pouze od oficiálních zdrojů
nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy varujte ostatní ohrožené osoby, nezapomeňte na neslyšící a jinak postižené osoby zbytečně netelefonujte nepodceňujte vzniklou situaci pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem uvědomte si, že největší hodnotu má lidské zdraví a život, záchrana majetku je až na druhém místě uposlechněte pokynů záchranných složek

5 Co dělat při ohrožení Siréna
v ČR se používají tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel – je to signál „ Všeobecná výstraha“, tón signálu je kolísavý a trvá 140 sekund - další signál se používá pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany „ Požární poplach“ - a signál „Zkouška sirén“ – slouží k ověřování provozu schopnosti systému varování

6 Co dělat při ohrožení Evakuace - zásady pro opuštění bytu nebo domu:
- uhasit otevřený oheň - vypnout elektrické spotřebiče - uzavřít přívod vody a plynu - ověřit zda sousedé vědí, že mají opustit byt - dětem vložte do kapsy cedulku se jménem a adresou - kočky a psy si vezměte sebou - exotická zvířata nechte doma ( předzásobte je) - vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené místo

7 Co dělat při ohrožení Evakuační zavazadlo - jako evakuační zavazadlo poslouží batoh, cestovní taška nebo kufr. Nezapomeňte zavazadlo označit svým jménem. Obsah zavazadla – léky, trvanlivé potraviny, pitnou vodu (aspoň na tři dny), předměty denní potřeby – misku a příbor, osobní doklady, pojistné smlouvy a cennosti, přenosné rádio + náhradní baterie, baterku, toaletní a hygienické potřeby, náhradní oděv a obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, šití, zápalky

8 Povodně Před povodní – včas se na svém obecním úřadě informujte,
jak a kam se budete evakuovat. Pokud Vás může povodeň ohrožovat: - připravte si pytle s pískem a další materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken - přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla povodeň odnést, připravte se na evakuaci zvířat - připravte si evakuační zavazadlo, řiďte se pokyny k evakuaci - na základě pokynů povolaných osob opusťte ohrožený prostor včas

9 Povodně Po povodni - nechte si zkontrolovat stav obydlí( statiku, rozvody energií) - zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a plodiny, které byly zasaženy vodou - vyčištění studní zadejte odborníkům - informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte pomoc - kontaktuje pojišťovny ohledně náhrady škod

10 Požáry v případě vypuknutí požáru v objektu, kde se právě nacházíte,
zachovejte klid - zjistěte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby, pokud ano snažte se je zachránit, pokud se vám to nepovede, podejte informace hasičům - požár uhaste dostupnými prostředky a proveďte opatření zamezení jeho šíření ( např. zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, uzavřete dveře, odstraňte hořlavé kapaliny) - varujte ostatní - co nejdříve volejte tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár

11 Požáry - neodvětrávejte prostory v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje - proveďte evakuaci v souladu s požárním evakuačním plánem objektu: - chraňte si tělo, nejlépe namočením oděvu, dýchací cesty namočeným ručníkem, pokud je evakuační cesta zakouřená - vezměte si nejnutnější osobní věci( doklady, peníze, léky) - snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou - zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah záchranných jednotek

12 Požáry - poskytněte pomoc hasičům - důležité je, aby majitelé vícepodlažních bytů byli k dispozici jednotkám požární ochrany

13 Únik chemických látek Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí může znamenat vážné ohrožení životů a zdraví občanů nebo životního prostředí K úniku nebezpečných chemických látek může dojít z různých důvodů, a to především: následkem působení člověka: havárie způsobená ve výrobě, při skladování nebo nehodou při přepravě nebezpečné látky, vlivem přírodních účinků: k úniku látek dojde vlivem povodně, větru, sesuvem půdy apod., při teroristických útocích, následkem válečných operací

14 Únik chemických látek Zásady chování obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných chemických látek: Nepřibližovat se k místu havárie. Vyhledat vhodný úkryt. Místnost utěsnit. Připravit si prostředky improvizované ochrany nebo prostředky individuální ochrany. Provádět nebo připravit se na částečnou dekontaminaci. Poslech rozhlasu a televize. Jednat klidně a s rozvahou. Netelefonovat a neblokovat tak síť.

15 Únik chemických látek 9. Respektovat pokyny a nařízení složek IZS(integrovaného záchranného systému). 10. Vyvarovat se větší fyzické námahy. 11. Varování sousedů. 12. Připravit se na evakuaci včetně přípravy evakuačního zavazadla.

16 Další živelná ohrožení
Úkol pro žáky: 1. Na této adrese najde žák informace o dalších živelných katastrofách. Vybere si tři z uvedených katastrof a vysvětlí ostatním žákům ve třídě. 2. Žáci si za domácí úkol najdou aktuální článek o konkrétní živelné katastrofě v ČR nebo ve světě.

17 Zdroje Co dělat…kapesní průvodce situacemi doma i v zahraničí. Praha: Centrum pro bezpečný stát, 2008. ISBN 978 – 80 – – 1 - 2


Stáhnout ppt "Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka"

Podobné prezentace


Reklamy Google