Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana člověka za mimořádných situací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana člověka za mimořádných situací"— Transkript prezentace:

1 Ochrana člověka za mimořádných situací
Integrovaný záchranný systém České republiky Edice 2004

2 Integrovaný záchranný systém (IZS) tvoří:
Hasičský záchranný sbor Policie České republiky Záchranná služba Ostatní organisace, např.: Česká pošta Horská služba Letecká záchranná služba ČČK, aj.

3 Několik pojmů: Mimořádná událost Krizová situace Havárie Krizový štáb
je škodlivé působení  sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav (viz. dále). Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému. Havárie je mimořádná událost , která je časově a prostorově ohraničená, částečně nebo zcela neovladatelná, která vznikla nebo bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je vyráběna, zpracovávána, používána, přepracovávána nebo skladována nebezpečná látka a která vede k bezprostřednímu nebo následnému poškození života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku. Krizový štáb se svolává operativně pro řešení krizových situací a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních lidských práv a svobod.

4 Dělení mimořádných událostí:

5 Krizové stavy: Stav nebezpečí Nouzový stav Stav ohrožení státu
se jako bezodkladné opatření může vyhlásit pro území kraje nebo jeho část, jsou-li v případě MU ohroženy životy, zdraví, majetek a  životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS. Vyhlašuje jej hejtman kraje. § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Nouzový stav může vláda ČR vyhlásit v případě vzniku mimořádné události, která ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek. Stav ohrožení státu se vyhlašuje pro omezené nebo celé území státu. Může ho vyhlásit Parlament, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost nebo demokratické základy státu. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,  o bezpečnosti ČR. Válečný stav může vyhlásit Parlament ČR, je-li ČR napadena agresorem, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Čl. 43 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.

6 Telefonní čísla IZS: 155 112 150 158 156

7 Co má obsahovat telefonát na tísňovou linku?
Jméno a příjmení volajícího Co se stalo Kde se to stalo Číslo telefonu, ze kterého volám Poté zavěsíme a počkáme na zpětný telefonát. V případě MU je nejlepší volat na číslo 150, které je koordinačním místem IZS.

8 Úkoly IZS: Varování Evakuace Ukrytí

9 Varování obyvatelstva:
Signály sirén (od 1. XI. 2001) Všeobecná výstraha je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Požární poplach slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény  po dobu 1 minuty. Tento není varovným signálem. Zkušební tón nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12  hodin. Tísňové informace budou vysílány podle rozsahu a závažnosti mimořádné události veřejnoprávní televizí a veřejnoprávním rozhlasem (televizní kanály ČT 1 a ČT 2, Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Český rozhlas 2 – Praha) pro případ mimořádné události velkého rozsahu. Pro zabezpečení informací lokálního charakteru budou veřejnoprávní sdělovací prostředky doplněny místními a regionálními médii.

10 Evakuace obyvatelstva:
Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí; přednostně se plánuje pro následující skupiny obyvatelstva: děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených Evakuační středisko - zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany.

11 Činnost před evakuací nebo ukrytím
připravte si evakuační zavazadlo vypněte a uzavřete hlavní rozvod vody plynu odpojte  přívody elektrických  spotřebičů kromě ledničky odpojte anténní přípojky od přijímačů odpojte přívod vody  nebo páry v topení uzavřete okna přelepte vnější skla křížem izolační lepicí páskou a oblepte rámy oken  uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd. vypněte ventilaci a utěsněte ventilační otvory  igelitovými sáčky, taškami nebo igelitovou fólií apod. zajistěte bezpečné uložení střelných zbraní, střeliva a příslušných dokladů uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupání na vchodové dveře  pevně umístěte list papíru, kde bude uvedeno: EVAKUACE nebo UKRYTÍ , jméno, datum a čas z druhé strany papíru je možné uvést místo evakuace nebo ukrytí

12 Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
osobní doklady, cennosti a peníze, důležité dokumenty (jako např. pojistné smlouvy) osobní léky a základní zdravotnické prostředky trvanlivé potraviny na 3 dny nádoby s tekutinami – voda, čaj, šťávy apod. hygienické a toaletní potřeby, např. toaletní papír, mýdlo, zubní pasta a kartáček, ručník atd. předměty denní potřeby – jídelní misky, příbor, otvírač na konzervy, nůž, souprava na šití, atd. bateriová svítilna (svíčky), zapalovač nebo sirky malý bateriový rozhlasový přijímač s náhradními zdroji přikrývka, spací pytel, deka, karimatka náhradní oblečení a prádlo podle ročního období, pláštěnka, pokrývka hlavy oblíbená hračka pro děti, společenské hry (např. karty), knížka nebo další prostředky pro ukrácení dlouhé chvíle

13 Ukrytí obyvatelstva: Stálé úkryty – jsou vybudované ochranné stavby k ukrytí obyvatelstva zejména za válečného stavu. V současném období je na území ČR přes 5000 stálých úkrytů. Využití stálých úkrytů k ochraně obyvatelstva při nevojenských ohroženích je z hlediska jejich nerovnoměrného rozmístění a malého počtu úkrytových míst velmi problematické, a proto se doporučuje k ochraně osob, např. před toxickými účinky nebezpečných látek, využívat přirozené ochranné vlastnosti staveb, tzv. improvizované úkryty. Improvizované úkryty – jsou suterénní a jiné vhodné prostory obytných domů, provozních a výrobních objektů, které se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu přizpůsobují k ochraně před účinky bojových prostředků.

14 No a to je všechno. Doufejme, že tyto informace v životě nebudete potřebovat v praxi. Kdyby přece jenom, snad vám pomohou.

15 No, a kdyby přece jenom, pak alespoň něco užitečných frází:


Stáhnout ppt "Ochrana člověka za mimořádných situací"

Podobné prezentace


Reklamy Google