Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana člověka za mimořádných situací Integrovaný záchranný systém České republiky Edice 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana člověka za mimořádných situací Integrovaný záchranný systém České republiky Edice 2004."— Transkript prezentace:

1 Ochrana člověka za mimořádných situací Integrovaný záchranný systém České republiky Edice 2004

2 Integrovaný záchranný systém (IZS) tvoří: •Hasičský záchranný sbor •Policie České republiky •Záchranná služba •Ostatní organisace, např.: –Česká pošta –Horská služba –Letecká záchranná služba –ČČK, aj.

3 Několik pojmů: • Mimořádná událost –je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. • Krizová situace –je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav (viz. dále). Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému. • Havárie –je mimořádná událost, která je časově a prostorově ohraničená, částečně nebo zcela neovladatelná, která vznikla nebo bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je vyráběna, zpracovávána, používána, přepracovávána nebo skladována nebezpečná látka a která vede k bezprostřednímu nebo následnému poškození života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku. • Krizový štáb –se svolává operativně pro řešení krizových situací a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních lidských práv a svobod.

4 Dělení mimořádných událostí:

5 Krizové stavy: • Stav nebezpečí –se jako bezodkladné opatření může vyhlásit pro území kraje nebo jeho část, jsou-li v případě MU ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS. Vyhlašuje jej hejtman kraje. § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení • Nouzový stav –může vláda ČR vyhlásit v případě vzniku mimořádné události, která ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek. • Stav ohrožení státu –se vyhlašuje pro omezené nebo celé území státu. Může ho vyhlásit Parlament, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost nebo demokratické základy státu. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. • Válečný stav –může vyhlásit Parlament ČR, je-li ČR napadena agresorem, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Čl. 43 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.

6 Telefonní čísla IZS: 112 150 158 155 156

7 Co má obsahovat telefonát na tísňovou linku? •Jméno a příjmení volajícího •Co se stalo •Kde se to stalo •Číslo telefonu, ze kterého volám Poté zavěsíme a počkáme na zpětný telefonát. V případě MU je nejlepší volat na číslo 150, které je koordinačním místem IZS.

8 Úkoly IZS: •Varování •Evakuace •Ukrytí

9 Varování obyvatelstva: •Signály sirén (od 1. XI. 2001) – Všeobecná výstraha •je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. – Požární poplach •slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Tento není varovným signálem. – Zkušební tón •nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Tísňové informace budou vysílány podle rozsahu a závažnosti mimořádné události veřejnoprávní televizí a veřejnoprávním rozhlasem (televizní kanály ČT 1 a ČT 2, Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Český rozhlas 2 – Praha) pro případ mimořádné události velkého rozsahu. Pro zabezpečení informací lokálního charakteru budou veřejnoprávní sdělovací prostředky doplněny místními a regionálními médii.

10 Evakuace obyvatelstva: • Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. • Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí; přednostně se plánuje pro následující skupiny obyvatelstva: –děti do 15 let, –pacienty ve zdravotnických zařízeních, –osoby umístěné v sociálních zařízeních, –osoby zdravotně postižené, –doprovod osob výše uvedených • Evakuační středisko - zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany.

11 Činnost před evakuací nebo ukrytím •připravte si evakuační zavazadlo •vypněte a uzavřete hlavní rozvod –vody –plynu •odpojte přívody elektrických spotřebičů kromě ledničky •odpojte anténní přípojky od přijímačů •odpojte přívod vody nebo páry v topení •uzavřete okna •přelepte vnější skla křížem izolační lepicí páskou a oblepte rámy oken •uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd. •vypněte ventilaci a utěsněte ventilační otvory igelitovými sáčky, taškami nebo igelitovou fólií apod. •zajistěte bezpečné uložení střelných zbraní, střeliva a příslušných dokladů •uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupání •na vchodové dveře pevně umístěte list papíru, kde bude uvedeno: –EVAKUACE nebo UKRYTÍ, jméno, datum a čas –z druhé strany papíru je možné uvést místo evakuace nebo ukrytí

12 Doporučený obsah evakuačního zavazadla: • osobní doklady, cennosti a peníze, důležité dokumenty (jako např. pojistné smlouvy) •osobní léky a základní zdravotnické prostředky • trvanlivé potraviny na 3 dny •nádoby s tekutinami – voda, čaj, šťávy apod. • hygienické a toaletní potřeby, např. toaletní papír, mýdlo, zubní pasta a kartáček, ručník atd. • předměty denní potřeby – jídelní misky, příbor, otvírač na konzervy, nůž, souprava na šití, atd. • bateriová svítilna (svíčky), zapalovač nebo sirky •malý bateriový rozhlasový přijímač s náhradními zdroji • přikrývka, spací pytel, deka, karimatka •náhradní oblečení a prádlo podle ročního období, pláštěnka, pokrývka hlavy •oblíbená hračka pro děti, společenské hry (např. karty), knížka nebo další prostředky pro ukrácení dlouhé chvíle

13 Ukrytí obyvatelstva: • Stálé úkryty – jsou vybudované ochranné stavby k ukrytí obyvatelstva zejména za válečného stavu. V současném období je na území ČR přes 5000 stálých úkrytů. Využití stálých úkrytů k ochraně obyvatelstva při nevojenských ohroženích je z hlediska jejich nerovnoměrného rozmístění a malého počtu úkrytových míst velmi problematické, a proto se doporučuje k ochraně osob, např. před toxickými účinky nebezpečných látek, využívat přirozené ochranné vlastnosti staveb, tzv. improvizované úkryty. • Improvizované úkryty – jsou suterénní a jiné vhodné prostory obytných domů, provozních a výrobních objektů, které se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu přizpůsobují k ochraně před účinky bojových prostředků.

14 •No a to je všechno. Doufejme, že tyto informace v životě nebudete potřebovat v praxi. Kdyby přece jenom, snad vám pomohou.

15 •No, a kdyby přece jenom, pak alespoň něco užitečných frází:


Stáhnout ppt "Ochrana člověka za mimořádných situací Integrovaný záchranný systém České republiky Edice 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google