Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_06 Název materiálu:Evakuace Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V posledním desetiletí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_06 Název materiálu:Evakuace Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V posledním desetiletí."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_06 Název materiálu:Evakuace Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících obyvatelstvo jako celek. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál, přiměřeně odborný, pro žáky SOU,který by pomohl v informovanosti obyvatel. Očekávaný výstup:Žák rozpozná hrozící nebezpečí, ví jak reagovat, ví na koho se obrátit, zná činnost integrovaného záchranného systému. Klíčová slova : Integr.záchranný systém, záchranáři, evakuace, signály Metodika:Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor:žáci SOU Ročník:1. Autor: Bc.Ruml Jiří Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Intefrovaná střední škola,Slaný

2

3 EVAKUACE Intefrovaná střední škola,Slaný

4 Nepodceňuj pokyny k evakuaci !!!! Jde o tvoji (Vaši) bezpečnost !!! Intefrovaná střední škola,Slaný

5 evakuace je jedním z nejúčinnějších, nejrozšířenějších a mnohdy jediným možným opatřením, které se používá při OCHRANĚ OBYVATELSTVA PŘED PŘÍPADNÝMI NÁSLEDKY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ evakuace je způsob ochrany, kterým se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, technických zařízení a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, kde je zajištěno v prvé řadě náhradní stravování a ubytování pro evakuované obyvatelstvo, ustájení pro zvířata a uskladnění věcí. Dále jsou zajišťována nezbytná opatření pro nouzové přežití Intefrovaná střední škola,Slaný

6 evakuace se plánuje jako částečná pro určené skupiny nebo úplná pro všechny obyvatele v místě evakuace se provádí organizovaně nebo může probíhat samovolně evakuace se může týkat jen jedné nebo několika budov, ale i rozlehlých oblastí Intefrovaná střední škola,Slaný

7 evakuováni můžete být na několik hodin, ale i na delší období evakuace se provádí v době, kdy se předpokládá dlouhodobé nebo zásadní zhoršení životních podmínek – ať už vlivem přírodní katastrofy (povodeň, zemětřesení, …..) nebo průmyslové havárie (radiační, chemické) k evakuaci přistupujeme převážně v době, kdy krizová situace teprve hrozí, nebo je v počátečních fázích Intefrovaná střední škola,Slaný

8 Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených. O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům. Intefrovaná střední škola,Slaný

9 uhaste otevřený oheň v topidlech vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřete přívod vody a plynu, ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt, nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou, Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace Intefrovaná střední škola,Slaný

10 kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste by opustili a dostavte se na určené místo. Intefrovaná střední škola,Slaný

11 Okamžitě zanechte veškeré nesouvisející činnosti - dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si s sebou evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.zásady pro opuštění bytu evakuační zavazadlo Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel. Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů Během pobytu v evakuačním středisku Vám bude zajištěno nouzové ubytování, stravování a další případná péče Intefrovaná střední škola,Slaný

12 Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů Intefrovaná střední škola,Slaný

13 Vrátit se do místa bydliště budete moci až po výslovném povolení ze strany bezpečnostních složek Po návratu zdokumentujte stav svého majetku, zaregistrujte případné škody a ztráty a nahlaste je úřadům a případně pojišťovně Intefrovaná střední škola,Slaný

14 KONEC PREZENTACE Intefrovaná střední škola,Slaný

15 Zdroje informací : http://www.zachranny- kruh.cz/varovani_signaly_vystrahy/co_delat_kdyz_bude_narizena_evakuac e.html Intefrovaná střední škola,Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_06 Název materiálu:Evakuace Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V posledním desetiletí."

Podobné prezentace


Reklamy Google