Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evakuace obyvatelstva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evakuace obyvatelstva"— Transkript prezentace:

1 Evakuace obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Odborná příprava členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Evakuace obyvatelstva 2008

2 § 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb
§ 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu se jednotky požární ochrany mimo jiné:       c) podílí se na evakuaci obyvatel,        Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu z míst ohrožených mimořádnou událostí. Minimální čas výkladu 5 minut

3 Možnosti dělení evakuace

4 Evakuace obyvatelstva
evakuace z pohledu požární ochrany (neplánovaná) – krátkodobé, co nejrychlejší opuštění ohroženého prostoru (zpravidla požárem, provozní havárií, dopravní nehodou, nebezpečnou látkou, výbušninou atd.) samovolně nebo na výzvu záchranných složek, následně může být řešeno náhradní ubytování a stravování. Volná vzorová stránka pro Vaše využití.

5 evakuace osob z pohledu ochrany obyvatelstva (plánovaná)
- organizované přemístění osob z ohroženého prostoru do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo nouzové přežití. Z hlediska časového se jedná o relativně dlouhodobý proces včetně zajištění dalších opatření souvisejících s následnou péčí o evakuované osoby. Plánuje se pro: děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených Volná vzorová stránka pro Vaše využití.

6 Evakuace se také plánuje:
pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu (např. v rámci povodňové ochrany) ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího zařízení ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami Minimální čas výkladu 5 minut

7 Postup při evakuaci vznik MU varování rozhodnutí o evakuaci
Evakuační prostory Evakuační trasy Regulace pohybu obyvatelstva Zajištění evakuačních středisek, míst nouzového přežití Příprava dokumentů Řízení dopravy Informování obyvatelstva …. vznik MU varování rozhodnutí o evakuaci příprava evakuačních středisek vyhlášení evakuace evakuace osob Minimální čas výkladu 5 minut

8 Minimální čas výkladu 5 minut

9 v případě nebezpečí z prodlení může starosta obce nebo velitel zásahu
Vyhlášení evakuace evakuaci vyhlašuje hejtman v Nařízení kraje o vyhlášení stavu nebezpečí v případě nebezpečí z prodlení může starosta obce nebo velitel zásahu Minimální čas výkladu 5 minut Řízení evakuace pracovní skupina krizového štábu starost obce s krizovým štábem

10 Pracovní skupina krizového štábu:
Řídí průběh evakuace Koordinuje přepravu osob z míst shromáždění do evakuačních středisek Řídí přepravu do přijímacích středisek Zajišťuje dopravní prostředky Řídí nouzové zásobování pro obyvatelstvo Koordinuje činnost evakuačních a přijímacích středisek Spolupracuje s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi Provádí dokumentaci

11 Zapojení organizací do zajištění evakuace
HZS – varování, vyrozumění, průzkum, vytyčení evakuační zóny, odstranění následků MU, pomoc při zprovoznění evakuačního střediska a míst pro nouzové ubytování PČR - varování, regulace pohybu osob, uzávěry, bezpečnost a pořádek OU - informace, evidence, pomoc při určení evakuačních tras, odpovídá za varování, evakuaci, zprovoznění evakuačních středisek, zajištění nouzového přežití… AČR, ČČK, Charita, ZZS …. Minimální čas výkladu 5 minut

12 Činnost JSDH obce Při vyhlášení neplánované evakuace jednotka PO dle pokynů velitele zásahu zajišťuje : varování obyvatelstva, předávání pokynů a informací k opuštění ohroženého prostoru do určených míst, zabezpečení regulace pohybu osob stanoveným směrem, základní evidenci evakuovaných osob (počet, místo evakuace), kontrolu prostoru po provedené evakuaci, v případě potřeby náhradní ubytování a stravování. Minimální čas výkladu 5 minut

13 Při vyhlášení plánované evakuace jednotka PO dále :
poskytuje doplňující informace evakuovanému obyvatelstvu (opatření při dlouhodobějším opuštění obydlí nebo jiných budov, k přípravě evakuačního zavazadla) podílí se na zabezpečení přesunu evakuovaných osob do míst shromaždování, evakuačních středisek a přijímacích středisek v příjmových územích, podílí se na zřízení evakuačních a přijímacích středisek a jejich činnosti dle požadavků orgánů pro řízení evakuace (např. vybavení a materiální zabezpečení), podílí se na zabezpečení nouzového přežití evakuovaného obyvatelstva.

14 Očekávané zvláštnosti – POZOR !!!
Při zabezpečení evakuace je nutné počítat s následujícími komplikacemi: časová tíseň v případě krátkodobé evakuace, nedostatek sil a prostředků k zabezpečení evakuace, nedodržování vydaných pokynů ze strany evakuovaných ( nedodržení evakuačních tras, odmítnutí evakuace ) možný vznik paniky, nebezpečí krádeží, nekoordinovaný průběh evakuace, živelnost, ztížená evakuace v případě výpadku elektrického proudu, zhoršených povětrnostních podmínek, nemocní a postižení, imobilní. Minimální čas výkladu 5 minut

15 Informace pro občany zabezpečit obydlí a připravit evakuačního zavazadla, zabezpečit domácí a hospodářská zvířata (nachystat krmivo, přemístit do místa pro evakuaci zvířat) v případě záplav přemístit vybavení domácnosti do vyšších pater, vypnout přívod elektrického proudu,uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, uhasit ohniště, odpojit přijímače od antén zlikvidovat potraviny podléhající zkáze, zkontrolovat uzavření oken a dveří, v okolí svého domu připevnit vše, co by mohlo uplavat, uvědomit sousedy, starší, nemohoucí a zdravotně postižené osoby a pomoci jim s evakuací poslechnout výzev orgánů zajišťující evakuaci Volná vzorová stránka pro Vaše využití.

16 Obsah evakuačního zavazadla
voda, chleba, trvanlivé potraviny na 2 – 3 dny, náhradní oblečení a obutí, spací pytel hygienické potřeby, svítilna, psací potřeby, zápalky, příbor léky, brýle, doklady, peníze, cennosti, cenné papíry, pojistné smlouvy, důchodové výměry, jmenný seznam s kontakty na své nejbližší (rodina, příbuzní, přátelé), děti by měli mít lístek se svým jménem, adresou a telefonním číslem na rodiče, fotografie (rodinné), na dveře připevnit oznámení o své evakuaci Minimální čas výkladu 5 minut

17 Evakuační zavazadlo Minimální čas výkladu 5 minut

18 Zpráva pro evakuační orgány při opuštění domu nebo bytu
Zpráva pro evakuační orgány při opuštění domu nebo bytu (umístit viditelně na dveřích Vašeho obydlí) Adresa obecního (městského úřadu): Adresa osoby: Příjmení, jméno titul: Příjmení, jména, titul společně se mnou ubytovaných členů domácnosti: Odjeli jsme dne: v hodin V obydlí již nezůstala žádná osoba. Podpis: Volná vzorová stránka pro Vaše využití.

19 Formulář pro evidenci osob

20 Zvláštnosti evakuace při povodni
evakuace se při přirozených a zvláštních povodních zahajuje na základě rozhodnutí příslušných povodňových orgánů (s ohledem na průběh a dobu příchodu záplavové vlny nebo čela průlomové vlny při zvláštní povodni) evakuace se provádí podle zpracovaných povodňových nebo havarijních plánů Minimální čas výkladu 5 minut

21 Zvláštnosti evakuace z okolí jaderné elektrárny
evakuace se týká obyvatelstva v zónách havarijního plánování jaderných zařízení evakuace s ukrytím (při vzniku radiační havárie) evakuace přímá (bez ukrytí při poruše na technologii) evakuace je předem plánována pro všechny obyvatele s trvalým bydlištěm, pracovištěm, navštěvující školní zařízení nebo umístěných ve zdravotnických a ostatních sociálních zařízeních ve vnitřní zóně havarijního plánování po úniku radioaktivních látek je potřebné využít prostředků improvizované ochrany. Je nutné na základě vyzvání požít jodid draselný (chrání štítnou žlázu) Minimální čas výkladu 5 minut


Stáhnout ppt "Evakuace obyvatelstva"

Podobné prezentace


Reklamy Google