Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_02 Název materiálu:Varovné signály Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V posledním desetiletí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_02 Název materiálu:Varovné signály Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V posledním desetiletí."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_02 Název materiálu:Varovné signály Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících obyvatelstvo jako celek. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál, přiměřeně odborný, pro žáky SOU, který by pomohl v informovanosti obyvatel Očekávaný výstup:Žák rozpozná hrozící nebezpečí, ví jak reagovat, ví na koho se obrátit Klíčová slova:Ochrana obyvatel,poplach, požár, siréna. Metodika:Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor:žáci SOU Ročník:1. Autor: Bc.Ruml Jiří Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola,Slaný

2 OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Integrovaná střední škola,Slaný

3 VAROVNÉ SIGNÁLY Integrovaná střední škola,Slaný

4 Ochrana obyvatelstva jako součást integrovaného systému je rozdělena do několika částí, které souhrnně tvoří materiál, který poskytuje informace o ochraně obyvatelstva jako součásti integrovaného záchranného systému Integrovaná střední škola,Slaný

5 V průběhu mimořádné události je narušena bezpečnost a stabilita systému. Pro zabránění vzniku mimořádných událostí či pro omezení jejich dopadu na systém je třeba činit příslušná opatření. VZNIKÁ KRIZOVÁ SITUACE Integrovaná střední škola,Slaný

6 JE VÍCE NEŽ NUTNÉ, ABY BYLI JEDNOTLIVÝ OBČAN A VEŠKERÉ OBYVATELSTVO VČAS A JEDNOZNAČNĚ INFORMOVÁNI O NASTALÉ VŠEOBECNĚ NEBEZPEČNÉ SITUACI Integrovaná střední škola,Slaný

7 TOMUTO ÚČELU SLOUŽÍ SYSTÉM SIGNÁLŮ V ČR SE K VAROVÁNÍ POUŽÍVAJÍ SIRÉNY Integrovaná střední škola,Slaný

8 Moderní elektronické sirény jsou bezesporu velmi spolehlivá zařízení a jejich poruchovost je minimální. V České republice je ale v současné době většina sirén elektrických, tedy na principu otáčivého rotoru. Pravidelné zkoušky sirén jsou nutné nejen pro odhalení již vzniklé závady, ale také preventivně, kdy zamezí zareznutí rotoru. Integrovaná střední škola,Slaný

9 K ověření funkčnosti sirén slouží jejich pravidelná kontrola Každou první středu v měsíci kolem poledne se v celé České republice rozezní sirény Integrovaná střední škola,Slaný

10 Jedná se o nepřerušovaný tón sirén po dobu 140 sekund Před a po siréně je vždy hlášení rozhlasu : KONTROLA SIRÉN … KONTROLA SIRÉN … KONTROLA SIRÉN … Integrovaná střední škola,Slaný

11 Skutečnost je ovšem taková, že v případě skutečného ohrožení by sirény odvysílaly úplně jiný (kolísavý) signál, než jaký slýcháme každý měsíc. To většinu obyvatel upozorní, že „ NĚCO JE JINAK ". Integrovaná střední škola,Slaný

12 JEDINÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM určeným obyvatelstvu je signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" Kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca tříminutových intervalech Integrovaná střední škola,Slaný

13 Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku po akustickém tónu sirény následuje bezprostřední tísňová informace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (celorepublikové, regionální, místní) Integrovaná střední škola,Slaný

14 zvuk sirény vyjadřující varovný signál "Všeobecná výstraha" znamená vždy nějaké nebezpečí. Bude nutné se UKRÝT nebo OPUSTIT OHROŽENÝ PROSTOR (EVAKUOVAT) a dodržovat stanovená opatření !!! TENTO SIGNÁL JE JEDINÝ, KTERÝ JE URČEN PRO VEŘEJNOST Integrovaná střední škola,Slaný

15 DALŠÍ SIGNÁLY SIRÉN JSOU URČENÉ PROFESIONÁLŮM Integrovaná střední škola,Slaný

16 POŽÁRNÍ POPLACH přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty tento signál je určen ke svolávání dobrovolných hasičů v obci Integrovaná střední škola,Slaný

17 KONEC PREZENTACE Integrovaná střední škola,Slaný

18 Zdroje informací : http://varujemevas.cz/index.php Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR http://www.zachranny- kruh.cz/varovani Integrovaná střední škola,Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_02 Název materiálu:Varovné signály Tematická oblast:Tělesná výchova – 1. ročník Anotace:V posledním desetiletí."

Podobné prezentace


Reklamy Google