Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ"— Transkript prezentace:

1 ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ seminář k projektu Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí

2 Vážné a smrtelné úrazy se stávají také při momřádných událostech.
ÚVOD Vážné a smrtelné úrazy se stávají také při momřádných událostech. Mimořádná událost záplavy, povodně větrné, sněhové a námrazové kalamity sesuvy půdy, svahové pohyby, zemětřesení, sopečné výbuchy úniky nebezpečných škodlivin, průmyslové havárie, radioaktivní havárie epidemie nakažlivých nemocí lidí a zvířat vojenská ohrožení, teroristické útoky podezřelé zásilky, zavazadla, výhrůžné telefonáty rozsáhlé dopravní havárie nedostatek vody, základních potravin

3 I mimořádným událostem lze různými opatřeními předcházet.
PŘÍPRAVA NA MU I mimořádným událostem lze různými opatřeními předcházet. Je možné zmapovat okolí školy a bydliště a předem vytipovat rizika (továrny, provozy, bazény, …) vybavit domácnost, školu, pracoviště hasícími přístroji mít v zásobě trvalnlivé potraviny a balenou vodu mít dobře vybavenou lékarničku (obvazový materiál, základní léky) cennosti a důležité dokumenty uchovávat v odolné schránce domluvit si postupy pro případ nouzové situace nevystavovat se zbytečně riziku

4 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Při mimořádné situaci je potřeba jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Způsoby varování a informování všeobecná výstraha - kolísavý tón sirény po dobu 140 s ampliony, rozhlasové vozy veřejnoprávní i místní rozhlasové a televizní stanice nařízení a vyhlášky pro obyvatelstvo Co dělat? zachovat klid, rozvahu, nešířit paniku a poplašné zprávy, ale nepodceňovat rizika nejdřív chránit život a zdraví, potom, majetek, pomáhat nemocným, starým, dětem zbytečně netelefonovat, omezit cestování dodržovat oficiální pokyny (záchranáři, policie, státní orgány, rozhlas, televize) zabezpečit byt, připravit se na event. evakuaci

5 Včasná evakuace může zachránit mnoho životů i zdrojů.
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Včasná evakuace může zachránit mnoho životů i zdrojů. Při evakuaci z bytu nebo domu uhasit utevřený oheň, vypnout spotřebiče uzavřít přívody vody a plynu připravit evakuační zavazadlo děti vybavit informacemi je-li to možné, vzít nebo zabezpečit zvířata informovat sousedy o evakuaci uzamknout byt a označit byt. Evakuační zavazadlo:

6 Včasná evakuace může zachránit mnoho životů i zdrojů.
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Včasná evakuace může zachránit mnoho životů i zdrojů. Při evakuaci z bytu nebo domu uhasit utevřený oheň, vypnout spotřebiče uzavřít přívody vody a plynu připravit evakuační zavazadlo děti vybavit informacemi je-li to možné, vzít nebo zabezpečit zvířata informovat sousedy o evakuaci uzamknout byt a označit byt. Evakuační zavazadlo: osobní doklady, peníze, cennosti osobní léky a další prostředky trvanlivé potraviny na 3 dny a tekutiny toaletní a hygienické potřeby předměty denní potřeby baterka, zápalky, svíčky, náhradní baterie rádio na baterie, mobilní telefon oblečení a spací potřeby pro děti hračku, knihu

7 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… před povodní a při povodni.

8 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… před povodní a při povodni. Doporučuje se respektovat přírodu předem znát možná rizika a ohrožení na případnou povodeň se připravit (přemístit věci, připravit auto, evak. zavazadlo) včas opustit ohrožený prostor neriskovat před blížící se záplavovou vlnou neriskovat při pobytu v přírodě

9 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… při přívalových deštích, bouřích a větrných smrštích.

10 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… při přívalových deštích, bouřích a větrných smrštích. Doporučuje se sledovat předpověď počasí předem si zjistit možná rizika a ohrožení, především v cizině zabezpečit dům, byt ukrýt se na vhodném místě (sklep, nosné stěny, pod úrovní terénu) vyhýbat se rizikovým místům venku raději volit otevřený terén a terénní sníženiny v případě rizkových oblastí (hory, pouště) si zjisit nouzové postupy

11 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… v místech s častým zemětřesením.

12 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… v místech s častým zemětřesením. Doporučuje se připravit si rádio, baterie, nabitý mobilní telefon, zásobu potravin a vody vypracovat plán kontaktů zjistit si uzávěry vody, plynu, elektřiny naučit se základy první pomoci zachovat klid, nepropadat panice venku se přesunout na volné prostranství v domě se ukrýt pod pevný stůl, k nosné stěně vzdálit se od břehů, z pláží

13 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… při hromadné nákaze lidí, zvířat nebo bioterorismu. Je nutné přerušit epidemiologický řetězec vyhledat zdroj a zajistit jeho eliminaci, tj. izolaci a léčení zabránit přenosu infekce zvýšit odolnost ohrožených osob očkováním, profylaxí

14 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… při hromadné nákaze lidí, zvířat nebo bioterorismu. Je nutné přerušit epidemiologický řetězec vyhledat zdroj a zajistit jeho eliminaci, tj. izolaci a léčení zabránit přenosu infekce zvýšit odolnost ohrožených osob očkováním, profylaxí Doporučuje se používat pouze prověřenou vodu k pití i k mytí (ošetřit varem, chemicky) nejíst nechráněné, neprověřené nebo pochybné potraviny dodržovat ve zvýšené míře osobní hygienu používat doporučené prostředky individuální ochrany nedotýkat se podezřelých předmětů nebo uhynulých zvířat sledovat zdravotní stav (horečka, zánět, vyrážka, imunitní reakce)

15 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… při požáru.

16 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… při požáru. Postup v případě požáru přivolat HZS (150 nebo 112) v případě potřeby vypnout přívody elektřiny a plynu, vypnout klimatizaci upozornit ostatní, podle možností pomoci ohroženým osobám vyvést zvířata, vynést cenné věci odstranit nebezpečné, jedovaté nebo výbušné látky podle možností se snažit hasit nebo bránit šíření požáru uvolnit cestu vozidlům záchranných složek podle potřeb dále pomoci

17 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… při havárii s únikem nebezpečných látek. CHLOR AMONIAK OXID SIŘIČITÝ OXIDY DUSÍKU OXID UHELNATÝ FOSGEN ISOKYANÁTY KYANOVODÍK ZEMNÍ PLYN

18 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… při havárii s únikem nebezpečných látek. Doporučené kroky zjistit si možná rizika v místě bydliště nepřibližovat se k místu havárie ukrýt se v domě, co nejvýše uzavřít okna, dveře, vypnout klimatizaci uhasit ohně, vypnout plynové spotřebiče sledovat sdělovací prostředky připravit si individuální prostředky (navlhčená rouška, brýle, rukavice, oblečení) připravit se na možnou evakuaci CHLOR AMONIAK OXID SIŘIČITÝ OXIDY DUSÍKU OXID UHELNATÝ FOSGEN ISOKYANÁTY KYANOVODÍK ZEMNÍ PLYN

19 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… při havárii s únikem radioaktivních látek. Rizika havárie jaderných elektráren, transport paliva zbraně hromadného ničení, terorismus

20 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Co dělat ...
… při havárii s únikem radioaktivních látek. Rizika havárie jaderných elektráren, transport paliva zbraně hromadného ničení, terorismus Doporučení ukrýt se v domě, co nejníže uzavřít okna, dveře, vypnout klimatizaci sledovat sdělovací prostředky, řídit se pokyny připravit si individuální prostředky připravit se na možnou evakuaci


Stáhnout ppt "ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google