Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akutní stavy doprovázející chronická onemocnění u dětí Astma bronchiale Epilepsie Diabetes mellitus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akutní stavy doprovázející chronická onemocnění u dětí Astma bronchiale Epilepsie Diabetes mellitus."— Transkript prezentace:

1

2 Akutní stavy doprovázející chronická onemocnění u dětí Astma bronchiale Epilepsie Diabetes mellitus

3 Astma bronchiale ANATOMIE DÝCHACÍCH CEST

4 CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ  chronická zánětlivá choroba dýchacích cest, charakterizovaná zvýšenou reaktivitou na různé stimuly  vyznačuje se záchvatovitou výdechovou dušností, provázenou na dálku slyšitelnými pískoty při výdechu  jeho příčinou je překrvení a otok bronchiální sliznice, sekrece vazkého hlenu a kontrakce stěny průdušek  postihuje 10 – 15% dětí

5 ETIOPATOGENEZE  velmi složitá, hlavní příčinou u dětí je alergie  Alergické astma (atopické astma) - přehnaná reakce na antigen (prachy, pyly, plísně, roztoče, potraviny, léky), chronický zánět v dýchacích cestách, psychické vlivy, tělesná námaha

6 ASTMATICKÝ ZÁCHVAT  objevuje se neočekávaně, ve dne i v noci  vyznačuje se výdechovou dušností  pacient je úzkostný, neklidný, bledý, potí se, má zrychlenou srdeční akci, má suchý, dráždivý kašel  vyhledává polohu vsedě s opřením horních končetin

7 LÉČBA  je komplexní  odstranění provokujících faktorů  protizánětlivá terapie – trvalá denní aplikace  bronchodilatační terapie – aplikace léků úlevových

8 POSTUP U DÍTĚTE S ASTMATICKÝM ZÁCHVATEM  zajistíme polohu vsedě nebo v polosedě  podáme naordinované inhalační bronchodilatancium  zhruba po 5 minutách můžeme dávku opakovat, pokud je i tato neúčinná, přivoláme RZP

9 EPILEPSIE CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ  organicky podmíněné záchvatovéité onemocnění mozku  základním rysem jsou opakované epileptické záchvaty, způsobené abnormálním záchvatovitým výbojem mozkových buněk  vyskytuje se u 3 - 5% dětí, 1% dospělých

10 ETIOLOGIE  epilepsie idiopatické (primární) – nelze stanovit příčinu, nejčastěji mezi 5. – 20. rokem  epilepsie symptomatické (sekundární) – podmíněny postižením ložiskového nebo difúzního charakteru (úrazovým, nádorovým, cévním, zánětlivým, degenerativním, vlivy metabolickými nebo toxickými)

11 DĚLENÍ EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ  lokalizované  elementární – vědomí je zachováno, projevují se různě, např. křečovými záškuby izolovaných svalových skupin, poruchami citlivosti (tzn. projevy motorickými), poruchami somatosenzorickými (příznaky zrakové, sluchové, čichové), vegetativními (nevolnost, zvracení, závratě, pocení, sucho v ústech či slinění) a psychickými (halucinace, iluze)  s komplexní (psychomotorickou) symptomatologií – provázené kvalitativní poruchou vědomí, příznaky motorickými a vegetativními, popř. stavy úzkosti či agresivity vůči svému okolí

12 DĚLENÍ EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ  generalizované  generalizovaný záchvat bez křečí, tzv. absence (malý záchvat) - klasický pro dětský věk, jde o záchvat bez křečí, ale s náhlou ztrátou vědomí trvající několik vteřin  tonicko-klonické epileptické záchvaty (velký záchvat) – náhlá ztráta vědomí, postižený strne, chrčivě dýchá, zvyšuje se napětí svalů, postupně se připojují klonické křeče, které po chvíli ustávají a postižený leží bezvládně; během záchvatu si může pokousat jazyk, rty, pomočit se, pokálit se, potom buď postupně nabývá vědomí nebo usíná  celý záchvat trvá 5 – 15 minut a postižený si na něj nepamatuje

13 UKAZATELE BLÍŽÍCÍHO SE ZÁCHVATU  prodromy, tzn. nespecifické příznaky  mohou trvat několik dní, hodin i minut  bolesti hlavy, poruchy nálady, ospalost, psychické napětí  aura  je úvodní fází záchvatu  jde o projev záchvatové epileptické aktivity ložiska lokalizovaného v senzorické oblasti - čichová, chuťová, zraková, sluchová  většina záchvatů se objevuje bez závislosti na poloze či činnosti, někdy jsou vázány na určitou denní dobu nebo na zevní faktory jako např. vynechání jídla, fyzický či psychický stres, požití některých léků, alkoholu, drog, některá onemocnění

14 LÉČBA  farmakoterapie - antiepileptika  úprava životního režimu a prostředí – fyzická námaha, pobyt na slunci, v horku, pravidelný rytmus spánku a bdění, absolutní zákaz alkoholu, kouření a drog

15 POSTUP U DÍTĚTE S TONICKO-KLONICKÝM EPILEPTICKÝM ZÁCHVATEM  zajistit bezpečí jedince a okolí  uložit na měkkou podložku, podložit hlavu  po odeznění křečí zkontrolovat dutinu ústní  pokud přetrvává bezvědomí, uložit do stabilizované polohy

16 DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) ANATOMIE SLINIVKY

17 CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ  porucha metabolismu cukrů, tuků, bílkovin  způsobena nedostatkem hormonu inzulínu nebo jeho nedostatečným účinkem na úrovni buněk periferních tkání  inzulín produkují B-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu, umožňuje využití glukózy buňkou, tzn. vstup glukózy z krve do tělesných buněk  nedostatek inzulínu způsobuje vzestup hladiny cukru v krvi, druhotně i v moči  častěji se vyskytuje u dospělých  u dětí se nejčastěji objevuje mezi 10. a 15. rokem života

18 ETIOPATOGENEZE  genetické faktory  faktory zevního prostředí DĚLENÍ  Diabetes mellitus I. typu  Diabetes mellitus II. Typu  sekundární diabetes mellitus  gestační diabetes mellitus  porucha glukózové tolerance

19 DIABETES MELLITUS I. TYPU  vyskytuje se výlučně v dětském věku (juvenilní diabetes)  je zcela závislý na dodávce inzulínu  charakteristický sklonem ke ketoacidóze (rozvratu vnitřního prostředí) KLINICKÝ OBRAZ  nadměrné močení  zvýšená žízeň  hubnutí, svalová slabost  suchá kůže, bolesti břicha, nevolnost, bolesti hlavy, poruchy soustředěnosti, spavost

20 LÉČBA  podávání inzulínu  dieta  tělesná aktivita

21 KOMPLIKACE  akutní – hyperglykemické a hypoglykemické kóma  chronické HYPERGLYKEMICKÉ KÓMA  jde o stav, kdy dochází k vzestupu hladiny glykémie společně s rozvratem vnitřního prostředí organismu  rozvíjí se postupně, několik hodin i dní  příčiny:  vynechání inzulínu, nedostatečná dávka  dosud nepoznaný diabetes  nedodržování diety  projevy : vystupňované příznaky diabetu  žízeň, nadměrné močení, únava, nevolnost, zvracení, zápach dechu po acetonu, červené tváře, poruchy vědomí

22 HYPOGLYKEMICKÉ KÓMA  jde o stav, kdy dochází k poklesu hladiny glykémie  příčiny:  nadměrná dávka inzulínu  nedostatečné množství jídla nebo jeho vynechání  nepravidelnost v přijmu potravy  změna tělesné aktivity  požití alkoholu  rozvíjí se velmi rychle – během několika minut  projevy :  příznaky CNS – zvýšená dráždivost, dezorientace, úzkost, neklid, porucha artikulace, dvojité vidění, poruchy vědomí  příznaky vegetativního systému – tachykardie, třes, hlad, pocení, bledost

23 POSTUP U DÍTĚTE S HYPOGLYKEMICKÝM KÓMATEM  urychlené podání sacharidů  u dítěte při vědomí, které může polykat, podáme sacharidy ve formě kostky cukru nebo potravin bohatých na sacharidy – med, čokoláda, sladký nápoj  u dětí v bezvědomí – podat roztok glukózy do žíly, event. podat glukagon (hormon s opačným účinkem než inzulín) do svalu, RZP


Stáhnout ppt "Akutní stavy doprovázející chronická onemocnění u dětí Astma bronchiale Epilepsie Diabetes mellitus."

Podobné prezentace


Reklamy Google