Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ NEZPŮSOBENÉ ÚRAZEM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ NEZPŮSOBENÉ ÚRAZEM"— Transkript prezentace:

1 AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ NEZPŮSOBENÉ ÚRAZEM

2 Akutní stavy doprovázející chronická onemocnění u dětí
Astma bronchiale Epilepsie Diabetes mellitus

3 Astma bronchiale ANATOMIE DÝCHACÍCH CEST

4 CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ
chronická zánětlivá choroba dýchacích cest, charakterizovaná zvýšenou reaktivitou na různé stimuly vyznačuje se záchvatovitou výdechovou dušností, provázenou na dálku slyšitelnými pískoty při výdechu jeho příčinou je překrvení a otok bronchiální sliznice, sekrece vazkého hlenu a kontrakce stěny průdušek postihuje 10 – 15% dětí

5 ETIOPATOGENEZE velmi složitá, hlavní příčinou u dětí je alergie
Alergické astma (atopické astma) - přehnaná reakce na antigen (prachy, pyly, plísně, roztoče, potraviny, léky), chronický zánět v dýchacích cestách, psychické vlivy, tělesná námaha

6 ASTMATICKÝ ZÁCHVAT objevuje se neočekávaně, ve dne i v noci
vyznačuje se výdechovou dušností pacient je úzkostný, neklidný, bledý, potí se, má zrychlenou srdeční akci, má suchý, dráždivý kašel vyhledává polohu vsedě s opřením horních končetin

7 LÉČBA je komplexní odstranění provokujících faktorů
protizánětlivá terapie – trvalá denní aplikace bronchodilatační terapie – aplikace léků úlevových

8 POSTUP U DÍTĚTE S ASTMATICKÝM ZÁCHVATEM
zajistíme polohu vsedě nebo v polosedě podáme naordinované inhalační bronchodilatancium zhruba po 5 minutách můžeme dávku opakovat, pokud je i tato neúčinná, přivoláme RZP

9 EPILEPSIE CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ
organicky podmíněné záchvatovéité onemocnění mozku základním rysem jsou opakované epileptické záchvaty, způsobené abnormálním záchvatovitým výbojem mozkových buněk vyskytuje se u 3 - 5% dětí, 1% dospělých

10 ETIOLOGIE epilepsie idiopatické (primární) – nelze stanovit příčinu, nejčastěji mezi 5. – 20. rokem epilepsie symptomatické (sekundární) – podmíněny postižením ložiskového nebo difúzního charakteru (úrazovým, nádorovým, cévním, zánětlivým, degenerativním, vlivy metabolickými nebo toxickými)

11 DĚLENÍ EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ
lokalizované elementární – vědomí je zachováno, projevují se různě, např. křečovými záškuby izolovaných svalových skupin, poruchami citlivosti (tzn. projevy motorickými), poruchami somatosenzorickými (příznaky zrakové, sluchové, čichové), vegetativními (nevolnost, zvracení, závratě, pocení, sucho v ústech či slinění) a psychickými (halucinace, iluze) s komplexní (psychomotorickou) symptomatologií – provázené kvalitativní poruchou vědomí, příznaky motorickými a vegetativními , popř. stavy úzkosti či agresivity vůči svému okolí

12 DĚLENÍ EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ
generalizované generalizovaný záchvat bez křečí, tzv. absence (malý záchvat) - klasický pro dětský věk, jde o záchvat bez křečí, ale s náhlou ztrátou vědomí trvající několik vteřin tonicko-klonické epileptické záchvaty (velký záchvat) – náhlá ztráta vědomí, postižený strne, chrčivě dýchá, zvyšuje se napětí svalů, postupně se připojují klonické křeče, které po chvíli ustávají a postižený leží bezvládně; během záchvatu si může pokousat jazyk, rty, pomočit se, pokálit se, potom buď postupně nabývá vědomí nebo usíná celý záchvat trvá 5 – 15 minut a postižený si na něj nepamatuje

13 UKAZATELE BLÍŽÍCÍHO SE ZÁCHVATU
prodromy, tzn. nespecifické příznaky mohou trvat několik dní, hodin i minut bolesti hlavy, poruchy nálady, ospalost, psychické napětí aura je úvodní fází záchvatu jde o projev záchvatové epileptické aktivity ložiska lokalizovaného v senzorické oblasti - čichová , chuťová, zraková, sluchová většina záchvatů se objevuje bez závislosti na poloze či činnosti, někdy jsou vázány na určitou denní dobu nebo na zevní faktory jako např. vynechání jídla, fyzický či psychický stres, požití některých léků, alkoholu, drog, některá onemocnění

14 LÉČBA farmakoterapie - antiepileptika
úprava životního režimu a prostředí – fyzická námaha, pobyt na slunci, v horku, pravidelný rytmus spánku a bdění, absolutní zákaz alkoholu, kouření a drog

15 POSTUP U DÍTĚTE S TONICKO-KLONICKÝM EPILEPTICKÝM ZÁCHVATEM
zajistit bezpečí jedince a okolí uložit na měkkou podložku, podložit hlavu po odeznění křečí zkontrolovat dutinu ústní pokud přetrvává bezvědomí, uložit do stabilizované polohy

16 DIABETES MELLITUS (CUKROVKA)
ANATOMIE SLINIVKY

17 CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ
porucha metabolismu cukrů, tuků, bílkovin způsobena nedostatkem hormonu inzulínu nebo jeho nedostatečným účinkem na úrovni buněk periferních tkání inzulín produkují B-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu, umožňuje využití glukózy buňkou, tzn. vstup glukózy z krve do tělesných buněk nedostatek inzulínu způsobuje vzestup hladiny cukru v krvi, druhotně i v moči častěji se vyskytuje u dospělých u dětí se nejčastěji objevuje mezi 10. a 15. rokem života

18 ETIOPATOGENEZE genetické faktory faktory zevního prostředí DĚLENÍ
Diabetes mellitus I. typu Diabetes mellitus II. Typu sekundární diabetes mellitus gestační diabetes mellitus porucha glukózové tolerance

19 DIABETES MELLITUS I. TYPU
vyskytuje se výlučně v dětském věku (juvenilní diabetes) je zcela závislý na dodávce inzulínu charakteristický sklonem ke ketoacidóze (rozvratu vnitřního prostředí) KLINICKÝ OBRAZ nadměrné močení zvýšená žízeň hubnutí, svalová slabost suchá kůže, bolesti břicha, nevolnost, bolesti hlavy, poruchy soustředěnosti, spavost

20 LÉČBA podávání inzulínu dieta tělesná aktivita

21 KOMPLIKACE akutní – hyperglykemické a hypoglykemické kóma chronické
HYPERGLYKEMICKÉ KÓMA jde o stav, kdy dochází k vzestupu hladiny glykémie společně s rozvratem vnitřního prostředí organismu rozvíjí se postupně, několik hodin i dní příčiny: vynechání inzulínu, nedostatečná dávka dosud nepoznaný diabetes nedodržování diety projevy : vystupňované příznaky diabetu žízeň, nadměrné močení, únava, nevolnost, zvracení, zápach dechu po acetonu, červené tváře, poruchy vědomí

22 jde o stav, kdy dochází k poklesu hladiny glykémie příčiny:
HYPOGLYKEMICKÉ KÓMA jde o stav, kdy dochází k poklesu hladiny glykémie příčiny: nadměrná dávka inzulínu nedostatečné množství jídla nebo jeho vynechání nepravidelnost v přijmu potravy změna tělesné aktivity požití alkoholu rozvíjí se velmi rychle – během několika minut projevy : příznaky CNS – zvýšená dráždivost, dezorientace, úzkost, neklid, porucha artikulace, dvojité vidění, poruchy vědomí příznaky vegetativního systému – tachykardie, třes, hlad, pocení, bledost

23 POSTUP U DÍTĚTE S HYPOGLYKEMICKÝM KÓMATEM
urychlené podání sacharidů u dítěte při vědomí, které může polykat, podáme sacharidy ve formě kostky cukru nebo potravin bohatých na sacharidy – med, čokoláda, sladký nápoj u dětí v bezvědomí – podat roztok glukózy do žíly, event. podat glukagon (hormon s opačným účinkem než inzulín) do svalu, RZP


Stáhnout ppt "AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ NEZPŮSOBENÉ ÚRAZEM"

Podobné prezentace


Reklamy Google