Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:BOŽENA NĚMCOVÁ Autor:Mgr. Lenka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:BOŽENA NĚMCOVÁ Autor:Mgr. Lenka."— Transkript prezentace:

1 číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:BOŽENA NĚMCOVÁ Autor:Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:9. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Metodický list - anotace: Cílem prezentace je podat souvislý přehled o Boženě Němcové, jejím životě a díle, nejvýznamnější ženy – spisovatelky, představitelky 4. fáze národního obrození. Díla psaná v duchu realismu zobrazují život venkovských lidí. Prezentace představuje nejen sběratelskou činnost Boženy Němcové – sbírky pohádek a báchorek z různých koutů Čech, Moravy a Slovenska, ale i vlastní tvorbu – povídky, romány a rozbor nejznámějšího díla Babička. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jenž vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

3 Božena Němcová 1820 - 1862

4 Život vlastním jménem Barbora Panklová o datu a místu narození se dosud vedou spekulace, je možné, že se narodila o 3-4 roky dříve, asi ve Vídni vychována Panklovými v Ratibořicích na Starém bělidle (otec kočí, matka služebná) do školy chodila v České Skalici, vychovávána byla také na Chvalkovickém zámku (asi tři roky) měla soukromého učitele velký vliv babička

5 v 17 letech je provdána za příslušníka finanční stráže Jiřího Němce (o 15 let starší), manželství bylo velice nešťastné pro neshody s úřady se Němcovi často stěhují – B. Němcová poznává různá prostředí (Praha, Chodsko, Litomyšl, Slovensko,… - rozšiřování sběratelské činnosti (sbírala LS) citlivá k sociálním otázkám: snaha o spravedlivější společnosti, lepší postavení ženy vlastenectví: položila na hrob K. Havlíčka trnový věnec

6 Lidová slovesnost uvádí typicky české prostředí a postavy českého lidu v jejích dílech jsou úpravy – vítězí dobro nad zlem snaží se svými pohádkami vychovávat Národní báchorky a pověsti - např.: Sedmero krkavců, Hrnečku vař, Perníková chaloupka, Chytrá horákyně, Bajaja,…… Slovenské pohádky a pověsti

7 Povídková činnost v povídkách vystupuje všestranně dobrý člověk, „most“ mezi světem bohatých a chudých v mnoha povídkách najdeme samostatnou – emancipovanou ženu – boj proti vžitým předsudkům a konvencím Pan učitel – vzpomínky na školní léta Divá Bára – smělá, statečná dcera pastýře, v zájmu přítelkyně se staví proti celé vesnici Chýše pod horami – z období pobytu na Slovensku

8 V zámku a podzámčí V zámku a podzámčí – srovnává život chudých a bohatých, projevuje se zde „utopický socialismus“ dvojí svět: a) zámek – Skočdopolovi, mamsel Sára, komorník Jacques, pes Joli b) podzámčí – vdova Karásková s dětmi, krejčí Sýkora x postava lékaře utopický socialismus - představa společnosti, kde lidé budou společně pracovat a žít, společnost nebude rozdělovat majetek, vše bude společné

9 Babička dílo Babička píše v době nejtěžší, je vyčerpána neshodami v manželství, rodina žije rozděleně a v chudobě B. Němcové umírá nejstarší syn – Hynek vzpomínkami do svého dětství uniká z reality snaha ukázat harmonický život prostých lidí

10 Kompozice nedějová próza, sled volně spojených obrazů z autorčina dětství, život je propojen s obrazy přírody jednotlivých ročních období 2 dějová pásma: a) příjezd babičky,popis jejího všedního dne, hosté b) od 8. kapitoly Staré bělidlo v proměnách ročního období dobro konané kněžnou=dobro konané babičkou – autorčina idealizace skutečnosti

11 Postavy babička Magdaléna Novotná – životní zkušenost, moudrost, ušlechtilost Barunčini rodiče Proškovi (Panklovi) – zpanštělá matka x dobrosrdečný otec děti – Barunka(B. Němcová), Adélka, Jan, Vilém prostí lidé: mlynář s rodinou – dcera Kristla a Jakub, rodina Kudrnova, bláznivá Viktorka panský svět: paní kněžna (Kateřina Zaháňská), komtesa Hortensie psi – Sultán a Tyrl

12 Ověřovací test 1.Jaké je původní jméno Boženy Němcové? 2.Jak B. Němcovou inspirovala LS? 3.Jaká postava nejčastěji vystupuje v povídkách B. Němcové? 4.V jakém svém životním období píše Babičku? 5.Vyjmenuj 2 postavy – prostí lidé a 2 postavy – panský svět z díla Babička? 6.Co znamená „utopický socialismus“?

13 Odpovědi ověřovacího testu 1.Barbora Panklová. 2.Sbírala LS a upravovala ji – psala pohádky, pověsti. 3.Dobrý člověk – chápe společnost bohatou a chudou, snaží se, aby se vzájemně chápaly a pomáhaly si. Dále často vystupuje samostatná, emancipovaná žena. 4.V období chudoby, je nemocná vyčerpaná, zemřel jí syn Hynek. 5.Prostí lidé babička, Barunka, Proškovi,… panský svět – paní kněžna, Hortensie. 6.Představa o společnosti, kde lidé budou společně pracovat a žít, společnost nebude rozdělovat majetek, vše bude společné.

14 Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna 1995. ISBN 80-7168-198-9 SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN 80-7200-332-1 ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II.. Praha: Paseka 1992. ISBN 80-85192-28-4 VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.


Stáhnout ppt "Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:BOŽENA NĚMCOVÁ Autor:Mgr. Lenka."

Podobné prezentace


Reklamy Google