Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KORUPCE PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT. KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT K=M+D-VK K- korupce M- mocenský monopol D- nekontrolovaná diskrece VK- veřejná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KORUPCE PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT. KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT K=M+D-VK K- korupce M- mocenský monopol D- nekontrolovaná diskrece VK- veřejná."— Transkript prezentace:

1 KORUPCE PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT

2 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT K=M+D-VK K- korupce M- mocenský monopol D- nekontrolovaná diskrece VK- veřejná kontrola Zdroj: TI – Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

3 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT Korupce je tedy tam, kde -jsou nepřehledná a složitá pravidla a mocenský monopol (M) -je nekontrolovaná diskrece-správní uvážení (D) -neexistuje či je nízká veřejná kontrola (VK)

4 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT P REVENCE P RŮHLEDNOST P OSTIH

5 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT PREVENCE Omezíme prostor pro korupci. Chceme snížit vliv a moc státní správy. Čím méně bude stát a vláda rozhodovat o životě našich občanů, tím menší bude potřeba někoho korumpovat.

6 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT JAK TOHO DOSÁHNEME? Zásadně zjednodušíme legislativu a zrušíme ty regulace a omezení v právních předpisech, které vytváří prostor pro protekcionismus, klientelismus a korupční jednání.

7 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT JAK TOHO DOSÁHNEME? Snížíme prostředky přerozdělované státem, čímž omezíme prostor pro korupční jednání.

8 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT JAK TOHO DOSÁHNEME? Omezíme počet zvláštních procesních pravidel a zavedeme srozumitelný universální procesní řád, který bude používán ve všech typech řízení.

9 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT PRŮHLEDNOST Zasadíme se o zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek. Zefektivníme kontrolu čerpání prostředků z veřejných rozpočtů. Zvýšíme transparentnost rozhodování veřejné správy.

10 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT JAK TOHO DOSÁHNEME? Navrhneme důsledné zákony o střetu zájmů veřejných funkcionářů a umožníme veřejnosti kontrolu nad jejich činností a majetkovými poměry po dobu výkonu funkce.

11 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT JAK TOHO DOSÁHNEME? Zprůhledníme zákon o zadávání veřejných zakázek tak, aby veškeré informace o zadání a výběru zakázky byly veřejně dostupné.

12 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT JAK TOHO DOSÁHNEME? Při obsazování významných postů ve státní správě bude rozhodovat odborná a morální způsobilost a podmínky pro přijetí uchazeče budou veřejně dostupné.

13 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT POSTIH Za každé porušení zákona musí přijít trest. Nastolíme nekompromisní, nepolitické a profesionální vyšetřování korupčních podezření a obvinění.

14 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT JAK TOHO DOSÁHNEME? Přitvrdíme tresty za prokázanou korupci změnou trestního zákona a sankcemi v zákonu o střetu zájmů.

15 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT JAK TOHO DOSÁHNEME? Zavedeme princip, že právní úkony učiněné v rozporu s transparentními a platnými pravidly budou od samého počátku neplatné.

16 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT JAK TOHO DOSÁHNEME? Zavedeme takový princip odpovědnosti veřejných funkcionářů při správě majetku jako platí pro členy orgánů obchodních společností. Ten, kdo způsobí škodu, bude za ni ručit celým svým majetkem.

17 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ KORUPCE PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT

18 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ Z PŘÍSNĚNÍ Z PŘEHLEDNĚNÍ Z EFEKTIVNĚNÍ

19 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ZPŘÍSNĚNÍ Rozšíření okruhu osob – veřejných funkcionářů, na které se zákon vztahuje.

20 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ  státní zástupce,  příslušníky Policie České republiky,  členy statutárních, řídících, dozorčích, kontrolních orgánů a vedoucí zaměstnanec právnických osob vzniklých ze zákona a osob ovládaných státem /např. Pozemkový fond ČR, Fond národního majetku, Konsolidační agentura, České dráhy, a.s., ČEPRO, a.s./  vedoucí státní zaměstnance a vedoucí zaměstnance krajů, měst a obcí.

21 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ZPŘÍSNĚNÍ Snížení limitu pro oznámení o příjmech a darech z 300.000,- Kč na 100.000,- Kč za rok.

22 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ZPŘÍSNĚNÍ Při důvodném podezření, že byl veřejným funkcionářem porušen zákon o střetu zájmů, bude mít možnost podat návrh soudu každý občan!!!

23 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ZPŘEHLEDNĚNÍ Sjednocení termínu pro podávání oznámení na 30.6. běžného roku.

24 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ZPŘEHLEDNĚNÍ Sjednocení formy pro podávání všech oznámení tak, že bude vytvořen jednotný formulář resp. formuláře pro jednotlivá oznámení.

25 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ZPŘEHLEDNĚNÍ Zavedení evidence přístupů do elektronické evidence s údaji veřejných funkcionářů.

26 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ZPŘEHLEDNĚNÍ Stanovuje se, že vedení registru je výkonem veřejné správy v této oblasti.

27 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ZEFEKTIVNĚNÍ Přenesení řízení o porušení zákona a sankcích před senáty správních soudů místo volených „rad“.

28 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ZEFEKTIVNĚNÍ Změna konstrukce sankce za porušení zákona, která by měla být vázána na výšku měsíčního příjmu veřejného funkcionáře.

29 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ZEFEKTIVNĚNÍ Stanovení účinnosti zákona na 1.1.2007.

30 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ Z PŘÍSNĚNÍ Z PŘEHLEDNĚNÍ Z EFEKTIVNĚNÍ

31 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH KORUPCE PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT

32 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH „Jeden prsten vládne všem. Jeden zákon vládne utrácením z veřejných rozpočtů.“

33 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ZTRANSPARETNĚNÍ ZJEDNODUŠENÍ ZEFEKTIVNĚNÍ

34 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Zpracovat nový zákon o veřejných zakázkách Začlenit „koncesní zákon (zákon o PPP)“ do zákona o veřejných zakázkách

35 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V současném zákonu ztransparentnit zadávání podlimitních zakázek do 2.000.000,- Kč

36 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ZADÁNÍ PODLIMITNÍ ZAKÁZKY zveřejnění veškerých informací o zadání a výběru ihned na internetu nebo zadání zakázky prostřednictvím elektronického tržiště

37 UNIVERSÁLNÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KORUPCE PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT

38 UNIVERÁLNÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ „Neexistuje žádný relevantní důvod, proč by každý zákon měl mít své zvláštní řízení.“

39 UNIVERÁLNÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ S ROZUMITELNOST T RANSPARENTNOST R OVNOST FOREM O TEVŘENOST J EDNOTNOST

40 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ SROZUMITELNOST Každý občan musí být schopen vést řízení se správním úřadem bez právníka

41 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ TRANSPARETNOST Správní řízení musí být popsáno v jednom kodexu a nesmí být upravováno v jiných zákonech a nesmí být připouštěny výjimky

42 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ ROVNOST FOREM Každý musí mít právo komunikovat s úřadem elektronicky nebo písemně

43 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ OTEVŘENOST Každý musí mít právo kdykoli zkontrolovat stav projednávání své věci na úřadě nebo internetu

44 ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ JEDNOTNOST Každá agenda by měla používat pro řízení jednotné a srozumitelné formuláře v elektronické nebo písemné formě

45 KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT P REVENCE P RŮHLEDNOST P OSTIH

46 KORUPCE PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT


Stáhnout ppt "KORUPCE PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT. KORUPCE-PROBLÉM, KTERÝ UMÍME ŘEŠIT K=M+D-VK K- korupce M- mocenský monopol D- nekontrolovaná diskrece VK- veřejná."

Podobné prezentace


Reklamy Google