Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kloubní spoje horní končetiny Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kloubní spoje horní končetiny Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kloubní spoje horní končetiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_SOMOR.MU1.1008 Datum vytvoření: 31. 1. 2014 Vzdělávací oblast: Morfologie pohybového systému Ročník: První – rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Základní anatomický popis kloubních spojů na horní končetině

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje 1) Obr. 1. Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2014-01- 31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humerus_- _anterior_view2.png 2) Obr. 2. Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2014-01- 31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0797_ ShoulderJoint.png

5 3) Obr. 3. Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MedialHumerusR adiusUlnaArticulated.jpg 4) Obr. 4. Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Processus_supra condylaris_001.png

6 5) Obr. 5. Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carpal-boss- 3d.jpg?uselang=cs 6) IVAN DYLEVSKÝ. Základy anatomie pro maséry. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7245-275-3.

7 Kloubní spojení na horní končetině

8 Spoje a pohyby klíční kosti Articulatio sternoclavicularis – spojení klíční kosti s hrudní kostí Articulatio sternoclavicularis – spojení klíční kosti s hrudní kostí Pohyby se dějí všemi směry, v omezeném rozsahu. Pohyby se dějí všemi směry, v omezeném rozsahu. Největší pohyblivost klíční kosti je nahoru a dolů, vpřed a vzad. Největší pohyblivost klíční kosti je nahoru a dolů, vpřed a vzad. Tyto pohyby jsou důležité jako součást pohybů lopatky a tím i jamky ramenního kloubu. Tyto pohyby jsou důležité jako součást pohybů lopatky a tím i jamky ramenního kloubu.

9 Art. Acromioclavicularis – spojení klíční kosti a lopatkou - acromionem Art. Acromioclavicularis – spojení klíční kosti a lopatkou - acromionem pohyby všemi směry v malém rozsahu. pohyby všemi směry v malém rozsahu.

10 Obr. 1 Art. acromioclavicularis Art. sternoclavicularis

11 Spoje a pohyby lopatky Pohyby lopatky dělíme na posuvné a otáčivé. Pohyby lopatky dělíme na posuvné a otáčivé. Při posuvných pohybech se lopatka posunuje po hrudníku Při posuvných pohybech se lopatka posunuje po hrudníku dopředu - protrakce ramen dopředu - protrakce ramen dozadu - retrakce ramen dozadu - retrakce ramen nahoru - elevace nahoru - elevace dolů - deprese. dolů - deprese.

12 Při otáčivých pohybech se lopatka otáčí kolem myšleného bodu a akromioklavikulárního kloubu tak, že kloubní jamka ramenního kloubu hledí buď dopředu nahoru nebo dozadu dolů. Při otáčivých pohybech se lopatka otáčí kolem myšleného bodu a akromioklavikulárního kloubu tak, že kloubní jamka ramenního kloubu hledí buď dopředu nahoru nebo dozadu dolů. Tyto pohyby jsou velmi dobře vidět na živém těle jako posuny dolního úhlu lopatky. Tyto pohyby jsou velmi dobře vidět na živém těle jako posuny dolního úhlu lopatky. Každý větší pohyb v ramenním kloubu – pohyb horní končetiny - je doprovázen a vlastně umožněn těmito pohyby lopatky (a klíční kosti). Každý větší pohyb v ramenním kloubu – pohyb horní končetiny - je doprovázen a vlastně umožněn těmito pohyby lopatky (a klíční kosti).

13 Ramenní kloub Jedná se o kloub kulovitý, volný, je tvořen hlavicí humeru a lopatkou (jamka) v poměru 3:1 Jedná se o kloub kulovitý, volný, je tvořen hlavicí humeru a lopatkou (jamka) v poměru 3:1 Tři základní pohybové dvojice: Tři základní pohybové dvojice: předpažení a zapažení - flexe a extenze (150°) předpažení a zapažení - flexe a extenze (150°) upažení a připažení - abdukce a addukce (90°) upažení a připažení - abdukce a addukce (90°) zevní a vnitřní rotace (130°) zevní a vnitřní rotace (130°) střední postavení ramenního kloubu je mírná flexe, abdukce a ZR střední postavení ramenního kloubu je mírná flexe, abdukce a ZR

14 Detail ramenního kloubu Obr. 2.

15 Loketní kloub Jedná se o kloub složený, stýkají se zde tři kostí: Jedná se o kloub složený, stýkají se zde tři kostí: humerus, ulna, radius. humerus, ulna, radius. Skládá se ze tří částí: Skládá se ze tří částí: art.humeroulnární (kladkový) art.humeroulnární (kladkový) art.humeroradialis (kulovitý) art.humeroradialis (kulovitý) art.radioulnaris (kloub čepový) art.radioulnaris (kloub čepový) pohyby: pohyby: flexe – extenze (140°) flexe – extenze (140°) pronace – supinace (180°) pronace – supinace (180°)

16 Detail loketního kloubu Obr. 3.

17 Rtg. snímek loketního kloubu Obr. 4.

18 Zápěstí Jedná se o složený kloub, který se skládá: Jedná se o složený kloub, který se skládá: z radia, ulny, karpálních kůstek. z radia, ulny, karpálních kůstek. Rozlišujeme zde: Rozlišujeme zde: art.radiocarpea - spojení mezi radiem a radiálními karpálními kůstkami proximální řady art.radiocarpea - spojení mezi radiem a radiálními karpálními kůstkami proximální řady art. mediocarpea - spojení mezi proximální a distální řadou karpálních kůstek ve tvaru písmene S art. mediocarpea - spojení mezi proximální a distální řadou karpálních kůstek ve tvaru písmene S

19 Pohyb se děje současně a rozeznáváme dvě základní pohybové dvojice: Pohyb se děje současně a rozeznáváme dvě základní pohybové dvojice: Volární (palmární) a dorzální flexi (45-60°) Volární (palmární) a dorzální flexi (45-60°) radiální a ulnární dukci v rozsahu 35°. radiální a ulnární dukci v rozsahu 35°.

20 Zápěstí Obr. 5.

21 Opakování V loketním kloubu nelze udělat: V loketním kloubu nelze udělat: Supinaci Supinaci Flexi Flexi Addukci Addukci Articulatio acromioclavicularis je spojení: Articulatio acromioclavicularis je spojení: Scapuly a humeru Scapuly a humeru Claviculy a scapuly Claviculy a scapuly Sterna a claviculy Sterna a claviculy

22 Zápěstí je tvořeno? Zápěstí je tvořeno? Ulnou, radiem a metakarpy Ulnou, radiem a metakarpy Ulnou, radiem a matatarzy Ulnou, radiem a matatarzy Ulnou, radiem a carpálními kostmi Ulnou, radiem a carpálními kostmi Protrakce je pohyb : Protrakce je pohyb : Humeru Humeru Scapuly Scapuly V loketním kloubu V loketním kloubu

23 Posun lopatky dozadu po hrudníku je: Posun lopatky dozadu po hrudníku je: Retrakce Retrakce Posun lopatky dopředu po hrudníku je: Posun lopatky dopředu po hrudníku je: Protrakce Protrakce Pohyb lopatky nahoru je: Pohyb lopatky nahoru je: Elevace Elevace Pohyb lopatky dolů je: Pohyb lopatky dolů je: Deprese Deprese


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kloubní spoje horní končetiny Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google