Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika nezaměstnanosti Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika nezaměstnanosti Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Problematika nezaměstnanosti Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 8 Autor: Hana Mužíková ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Definice pojmu „nezaměstnanost“ existence skupiny práceschopného obyvatelstva, která aktivně usiluje o nalezení zaměstnání, ale nemůže jej získat procentuální podíl této skupiny na obyvatelstvu v ekonomicky aktivním věku udává míru nezaměstnanosti 2

3 Nezaměstnanost v historii nezaměstnanost jako taková se vyskytuje v tržních ekonomikách ve starověkých i novějších formách otrokářství nenechávali majitelé otroků své otroky typicky zahálet (přinejhorším je mohli prodat někomu jinému) za feudalismu měli nevolníci přístup k půdě a museli pracovat centrálně řízené ekonomiky, jako v bývalém Sovětském svazu a jeho satelitech, obvykle poskytovaly práci každému občanovi, a to i za cenu přezaměstnanostiSovětském svazu v ČSSR existovala pracovní povinnost a trestný čin příživnictví, trestající osoby „soustavně se vyhýbající poctivé práciČSSRpříživnictví 3

4 4 obydlí nezaměstnaných na pražské periferii v roce 1930 (1)

5 Ukazatelé míry nezaměstnanosti v ČR OBECNÁ je zjišťována Českým statistickým úřadem zjišťuje se na základě výběrového šetření pracovních sil u určitého vzorku občanů REGISTROVANÁ je zjišťována Ministerstvem práce a sociálních věcí výsledek vychází z údajů získaných od úřadů práce 5

6 Druhy nezaměstnanosti NEDOBROVOLNÁ jde o skutečnou nezaměstnanost čítá občany, kteří o práci usilují, aktivně práci hledají nebo se na ni připravují např. rekvalifikací DOBROVOLNÁ zahrnuje občany, kteří práci nehledají jde o osoby v domácnosti, rentiéry, lidi, kteří dávají přednost odpočinku 6

7 Typy nezaměstnanosti frikční strukturální cyklická sezonní 7 (2)

8 Frikční nezaměstnanost vyvolána přirozenými změnami zaměstnání důvodem bývá nedostatečná informovanost o volných místech nebo nedostatečná mobilita pracovníků je krátkodobá a nepůsobí závažnější problémy 8

9 Strukturální nezaměstnanost plyne z technického pokroku a změn požadavků zákazníků nesoulad nabídky a poptávky práce (přebytek lidí s humanitním vzděláním - nedostatek technických odborníků) postihuje celá odvětví, je dlouhodobá v ČR se projevila po roce 1989 ve zbrojním a textilním průmyslu 9

10 Cyklická nezaměstnanost je řízena ekonomickým cyklem v období recese (poklesu) klesá počet pracovních příležitostí přibývá nezaměstnaných trvá v období ekonomické krize 10

11 Sezonní nezaměstnanost dána ročním obdobím 11 (3) (4)

12 Politika zaměstnanosti politika účelného a účinného využívání dostupného počtu pracovních sil, lidského kapitálu stát zasahuje zejména ze sociálních důvodů stát reguluje výši minimální mzdy a snaží se využití nabízené práce 12

13 Negativa nezaměstnanosti pro stát ekonomika nevyužívá všechny dostupné zdroje nezaměstnanost vyvolává nespokojenost, ztrátu sociálních jistot, pokles popularity vlády, kriminalitu, prohlubování sociálních rozdílů nezaměstnaní neplatí daně, sociální a zdravotní pojištění nezaměstnaní pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo sociální dávky 13

14 14 (5)

15 Péče o nezaměstnané podporu zaměstnanosti má v ČR na starosti zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, pod které spadají úřady práce jejich pomoc je bezplatná a má 4 formy poradenské a informační služby zprostředkování práce zprostředkování rekvalifikací a kurzů vyplácení finanční podpory uchazečům o zaměstnání (aktuální mírou nezaměstnanosti v ČR a podrobnostmi o ÚP se budeme zabývat v pracovním listě) 15

16 Zdroje Knihy: Klára Bartoníčková, ladislav Buček, Gabriela Michalčáková, Jan Mochťák, Klara Panovská, Ivana Rabinská, Jiří Svoboda, Lukáš Zapletal, Petr Wawrosz. 2009. Občanský a společenskovědní základ. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2631-8. Petr Klínský, Otto Munch, Danuše Chromá. 2012. Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, 2012. ISBN 978-80-87204-65-8. Obrázky: (cs:ŠJů), ŠJů. 2011. stavba domu. Wikimedia Commons. [Online] 26. 10 2011. [Citace: 08. 12 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peka%C5%99sk%C3%A1,_Botanica_Vidoule,_stavba_dom u.jpg. bpsusf. 2012. :Job interview. Creative Commons. [Online] 08. 09 2012. [Citace: 07. 12 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Job_interview_0001.jpg. Jäpel, Jens. 2006. reife Erdbeeren. Wikimedia Commons. [Online] 15. 07 2006. [Citace: 07. 12 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reife_Erdbeeren.jpg. Kychot. 2011. demonstrace. Creative Commons. [Online] 17. 11 2011. [Citace: 08. 12 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protivl%C3%A1dn%C3%AD_demonstrace_na_V%C3%A1cl avsk%C3%A9m_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_v_Praze_2010-11-17.jpg. Unknown. 2009. Wikimedia Commons. hledat obrázky. [Online] 14. 02 2009. [Citace: 06. 12 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obydl%C3%AD_nezam%C4%9Bstnan%C3%BDch_na_pra% C5%BEsk%C3%A9_perif%C3%A9rii.gif?uselang=cs 16


Stáhnout ppt "Problematika nezaměstnanosti Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google