Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh, pracovní síla jako zboží

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh, pracovní síla jako zboží"— Transkript prezentace:

1 Trh, pracovní síla jako zboží
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Trh, pracovní síla jako zboží Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č.4 Autor: Hana Mužíková

2 Opakování pojmu trh trh je oblastí (místem) ekonomiky, ve které se střetává nabídka a poptávka a kde dochází k výměně statků či výrobních faktorů mezi subjekty ekonomiky existence trhu je předpokladem pro prohlubování specializace jednotlivých ekonomických subjektů

3 Klasifikace trhu podle různých hledisek
hlediska klasifikace podle velikosti trhu podle stupně agregace podle předmětu směny

4 Velikost trhu trh místní - trh malé geografické oblasti (města, okresu) trh národní – trh na úrovni jednoho státního celku trh světový (globální) - vzniká propojením národních trhů

5 podle velikosti trhu rozdělte následující obrázky
(2) (5) (3) (4) (1) (6)

6 Trh podle agregace agregace – spojování, shrnování, shlukování
trh dílčí - obchoduje se pouze s jedním druhem zboží trh agregátní – obchoduje se s veškerými druhy zboží

7 Trh podle předmětu směny
trh výrobních faktorů - trh práce, půdy, kapitálu, informací trh peněz trh výrobků a služeb původně představovala směna výměnu jednoho zboží za druhé (barter) v průběhu času se vyhradil specifický statek, který vyjadřuje hodnotu jiných statků - peníze

8 Práce, pracovní síla práce patří mezi základní výrobní faktory
lidský kapitál je úroveň předpokladů pro práci, jeho hodnota je dána vzdělaností a praktickou připraveností jedince žádný člověk se nehodí pro všechna povolání, šance a možnosti jednotlivce jsou individuální každý jednotlivec může zvýšit své možnosti a šance vstupu na trh práce

9 Předpoklady pro výkon povolání
schopnosti vlastnosti tělesné a zdravotní předpoklady zájmy kvalifikace (7)

10 Schopnosti psychické vlastnosti, které nám umožňují naučit se činnostem, vyvíjí se z vloh díky vlivům prostředí určete, která povolání vyžadují následující schopnosti : zručnost, rychlost reakce, paměť, rychlost úsudku, technické myšlení, prostorová představivost, vynalézavost, slovní obratnost, schopnost jednat s lidmi, jazykové schopnosti

11 Vlastnosti a tělesné předpoklady
vlastnosti jsou dány temperamentem a úrovní socializace, ve výsledku tvoří charakter pro výkon každého povolání předpokládáme kladné charakterové vlastnosti tělesné předpoklady ovlivňují možnost profesního uplatnění (fyzická zdatnost, obratnost, vzhled, věk, choroby, tělesná postižení)

12 Zájmy, kvalifikace zájmy - motivace osobnosti, určují spokojenost a chuť realizovat se v oboru kvalifikace - způsobilost člověka pro výkon určité práce, získává se vzděláním a praxí formální kvalifikace - je vyjádřena stupněm vzdělání (prokazuje se vysvědčením, diplomem, certifikátem) neformální kvalifikace – představuje skutečné znalosti a dovednosti

13 Výběr zaměstnanců firmy , státní a veřejné instituce vytvářejí poptávku po práci moderní organizace používají k získávání, vzdělávání a motivování zaměstnanců personální řízení, podle direktiv EU musí být založeno na těchto principech: stejné mzdy pro muže a ženy, zákaz diskriminace podle pohlaví a věku, ochrana zaměstnanců při insolvenci firmy, vzájemné uznávání diplomů a osvědčení, opatření ochrany zdraví a bezpečnosti atd.

14 Nabídka práce inzerce v novinách, časopisech, vývěskách
nabídky na internetu tipy od známých a přátel úřad práce pracovní agentury doporučuji webový portál Ministerstva práce a sociálních věcí české republiky (

15 Jak se ucházet o práci základním předpokladem je zpracování osobní dokumentace, kterou uchazeč předkládá potencionálnímu zaměstnavateli životopis - informuje o osobním profilu uchazeče a dosaženém vzdělání (strukturovaný životopis, Europass), vzory dokumentů na motivační dopis – vyjadřuje zájem uchazeče o dané místo (znalosti o firmě, náš přínos pro firmu znalosti, schopnosti atd.)

16 Praktické informace mnoho dalších cenných rad, vzorů dokumentů a odpovědi na časté dotazy naleznete na: v případě pohovoru je nutná příprava, vhodné oblečení a vystupování přeji vám HODNĚ ŠTĚSTÍ

17 Zdroje Obrázky Literatura
Drickey hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] Havel, Petr Wikimedia commons. [Online] [Citace: ] Manka hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] Marvil, Studio ČEZ logo. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 2011. Nokia logo. Wikimedia commons. [Online] [Citace: ]  ABr, Divulgação Petrobras / hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] ABr, Divulgação Petrobras / hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] Literatura Klára Bartoníčková, ladislav Buček, Gabriela Michalčáková, Jan Mochťák, Klara Panovská, Ivana Rabinská, Jiří Svoboda, Lukáš Zapletal, Petr Wawrosz Občanský a společenskovědní základ. Brno : Computer Press, ISBN Petr Klínský, Otto Munch, Danuše Chromá Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, ISBN


Stáhnout ppt "Trh, pracovní síla jako zboží"

Podobné prezentace


Reklamy Google