Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana před úrazem elektrickým proudem"— Transkript prezentace:

1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Autor: Mgr. Eliška Vokáčová Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, leden

2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem vzniká, stane-li se tělo součástí elektrického obvodu. Následky úrazu jsou ovlivněny velikostí napětí v místě dotyku. Hodnoty bezpečného napětí dané normou: stejnosměrné napětí nejvýše 25 V střídavé napětí nejvýše 12 V.

3 Velikost proudu, jež prochází tělem, závisí na velikosti odporu mezi tělem a zemí, na vlhkosti prostředí a těla. Hodnoty bezpečného proudu dané normou: stejnosměrný proud nejvýše 25 mA střídavý proud nejvýše 10 mA.

4 Příklad: Jaký střídavý proud by procházel lidským tělem, je-li jeho odpor 10 kΩ a hodnota napětí 230 V (napětí ve spotřebitelské síti) ? Řešení: R = 10 kΩ U = 230 V I = ? A Výsledný proud je 23 mA. Hodnota překračuje dovolenou normu

5 Bezpečnostní předpisy a zásady:
Nedotýkáme se jakýchkoli odkrytých elektrických zařízení, jsou-li pod napětím. Nedotýkáme se mokrou rukou elektrických zařízení ani vypínačů. Jsme-li v mokrém nebo vlhkém prostředí, nepoužíváme jakýkoliv elektrický spotřebič. S elektrickými zařízeními pracujeme podle návodu.

6 Při výměně žárovky ve svítidle odpojíme svítidlo od zásuvky nebo vypneme hlavní vypínač u elektroměru. Nepoužíváme elektrická zařízení, které probíjí na kostru, přehřívá se nebo je cítit po spálenině. Vadné elektrické spotřebič dáme do opravy odborníkům.

7 Nehrajeme si v blízkosti elektrického vedení, nelezeme na stožáry elektrického vedení.

8 Označení částí elektrických
Nedotýkáme se drátů elektrického vedení spadlých na zem, ani se k nim nepřibližujeme. Obr.1 Označení částí elektrických zařízení pod napětím

9 Úkol: Jmenuj další zásady bezpečnosti, které je třeba dodržovat při práci s elektrickými zařízeními.

10 První pomoc při úrazu elektrickým proudem
Přerušíme elektrický proud vypnutím hlavního vypínače, jističe, vytažením zástrčky ze zásuvky. Nejde-li přerušit elektrický proud, odsuneme vodič nevodivou tyčí. Zasaženého vytáhneme z nebezpečného místa. Dbáme, abychom se sami nevystavili nebezpečí.

11 Po vyproštění zasaženého z dosahu proudu zkontrolujeme tep a dech.
Je-li třeba, zahájíme masáž srdce a umělé dýchání. Zavoláme záchrannou službu: Rychlá lékařská pomoc – 155 Hasiči – 150 Policie – 158 Tísňová linka – 112

12 Použité zdroje KOLÁŘOVÁ, Růžena; BOHUNĚK, Jiří; ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., Praha 4, Učebnice pro základní školy. ISBN Zdroj obrázků: vlastní tvorba


Stáhnout ppt "Ochrana před úrazem elektrickým proudem"

Podobné prezentace


Reklamy Google