Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střídavý proud Zdeněk Hartman, V.B 2008. Obsah • Historie střídavého proudu • Střídavý proud • Třífázový proud • Efektivní napětí • Výroba a rozvod elektrické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střídavý proud Zdeněk Hartman, V.B 2008. Obsah • Historie střídavého proudu • Střídavý proud • Třífázový proud • Efektivní napětí • Výroba a rozvod elektrické."— Transkript prezentace:

1 Střídavý proud Zdeněk Hartman, V.B 2008

2 Obsah • Historie střídavého proudu • Střídavý proud • Třífázový proud • Efektivní napětí • Výroba a rozvod elektrické energie • Zásady bezpečnosti elektrických zařízení • Technická stránka první pomoci při úrazu el. proudem

3 Historie střídavého proudu  První, kdo se rozhodl vyrábět elektrickou energii ve velkém a pomocí kabelů ji rozvádět byl Thomas Edison.  Edison však používal proud stejnosměrný.  Stejnosměrný proud má ale obrovské ztráty při přenosu na velké vzdálenosti.  Proto se začal vyrábět proud střídavý, který vynalezl ruský fyzik Michail O. Dolivo-Dobrovolskij - 1891  První moderní komerční elektrárna, která používala tři-fázový střídavý proud byla postavena roku 1893 a stála v USA, v Kalifornii.

4 Střídavý proud  Střídavý proud je druh elektrického proudu, ve kterém se velikost a směr proudu pravidelně mění.  Střídavý proud se používá kvůli jeho podstatně snadnější a ekonomičtější výrobě v elektrárnách a méně ztrátovému přenosu na dálku oproti proudu stejnosměrnému.  Pro výrobu, distribuci a v průmyslu se používá třífázový střídavý proud, v domácnosti se setkáme většinou s proudem jednofázovým.  Z elektrárny ke spotřebiteli se elektrická energie rozvádí střídavými proudy o frekvenci 50 Hz.  Grafem střídavého proude je Sinusoida.

5 Třífázový proud  Výroba střídavého trojfázového elektrického proudu a napětí se děje v generátorech velkého výkonu, založené na principu elektromagnetické indukce.  Střídavé napětí se indukuje ve třech cívkách, navzájem otočených o 120 stupňů, v jejichž blízkosti se otáčí magnet.  Z každé cívky vedou 2 dráty, z nichž jeden je fázový a druhý je spojen do uzlu – nulový vodič.  Mezi nulovým vodičem a kterýmkoli vodičem fázovým je v síti napětí 220V – fázové napětí, mezi kterýmikoli dvěma fázovými vodiči je napětí 380V – sdružené napětí.

6 Efektivní napětí  Při výrobě střídavého proudu a napětí je v každém okamžiku jiná velikost, proto rozeznáváme :  Okamžité hodnoty  Střední hodnoty  Maximální hodnoty  Efektivní hodnoty  Efektivní hodnoty jsou pro praxi nejdůležitější.  Jsou to hodnoty naměřené běžnými měřícími přístroji.  Efektivní hodnota střídavého proudu je hodnota proudu stejnosměrného, který v daném obvodu vykoná za stejný čas, stejnou práci jako proud střídavý.  Veškeré technické údaje na el. spotřebičích a výrobcích jsou uváděny v těchto efektivních hodnotách proudu a napětí.

7 Výroba a rozvod elektrické energie  Výroba elektrické energie vzniká v třífázových generátorech o vysokém napětí.  Vyrobené vysoké napětí se transformuje na velmi vysoké napětí a rozvádí se stožáry k distribučním bodům.  Zde se velmi vysoké napětí transformuje na nižší vysoké napětí, které se vede k jednotlivým transformačním stanicím, kde se mění na napětí nízké, které se rozvádí k domácnostem a pro potřebu průmyslu a výroby.

8 Zásady bezpečnosti elektrických zařízení  U vysokého a velmi vysokého napětí hrozí nebezpečí úrazu a smrti již při přiblížení k tomuto napětí.  Podle výšky napětí může být tato vzdálenost v řádově centimetrech až metrech.  Při spadlých drátech se k nim nepřibližujeme, jestliže jsme však již v jejich blízkosti, snažíme se malými krůčky tuto zónu opustit.  U nízkého napětí hrozí toto nebezpečí jen při dotyku.  Nepoužíváme spotřebiče, které mají poškozené obaly a kryty nebo přívodní šňůry a kabely.  Dbáme zvýšené opatrnosti při práci a použití s elektrickými spotřebiči v blízkosti vody a deště.  Vyhýbáme se neodborným zásahům a opravám do domovní elektroinstalace, kde hrozí nebezpečí úrazu el. proudem i požáru.  Při požáru elektroinstalace provádíme hašení jen přístroji k tomu určenými – sněhový nebo práškový hasící přístroj.

9 Technická stránka první pomoci při úrazu el. proudem  Jestliže dojde k zasažení el. proudem, je třeba přerušit tok el. proudu vypnutím nebo vyproštěním zraněného z dosahu el. proudu.  Vyproštění zraněného provádíme pomocí izolačních tyčí a suchých předmětů.  Nikdy se nedotýkáme holou rukou těla ani oděvu postiženého.  Zasaženého, pokud je v bezvědomí, ihned uložíme na záda, nejlépe na zem, nebo suchou podložku.  Pokud nedýchá, zprůchodníme dýchací cesty. Zakloníme mu hlavu, povytáhneme jazyk a předsuneme dolní čelist.  Nezačne-li postižený dýchat, ihned zahájíme umělé dýchání. Současně se přesvědčíme o srdeční činnosti nahmatáním tepny.  Není-li hmatný tep, zahájíme masáž srdce.  V oživování pokračujeme až do příjezdu lékaře.

10 Technická stránka první pomoci při úrazu el. proudem

11 Použité odkazy a materiály  www.wikipedia.org www.wikipedia.org  Fyzika II – doc.RNDr. Ivan Cabák, CSc., RNDr. M. Bednařík, RNDr. O. Lepil, CSc.  Základy elektrotechniky I – Ing. Ladislav Voženílek, PhDr. Miloš Řešátko

12 Děkuji za pozornost Zdeněk Hartman, V.B 2008


Stáhnout ppt "Střídavý proud Zdeněk Hartman, V.B 2008. Obsah • Historie střídavého proudu • Střídavý proud • Třífázový proud • Efektivní napětí • Výroba a rozvod elektrické."

Podobné prezentace


Reklamy Google