Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střídavý proud Zdeněk Hartman, V.B 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střídavý proud Zdeněk Hartman, V.B 2008."— Transkript prezentace:

1 Střídavý proud Zdeněk Hartman, V.B 2008

2 Obsah Historie střídavého proudu Střídavý proud Třífázový proud
Efektivní napětí Výroba a rozvod elektrické energie Zásady bezpečnosti elektrických zařízení Technická stránka první pomoci při úrazu el. proudem

3 Historie střídavého proudu
První, kdo se rozhodl vyrábět elektrickou energii ve velkém a pomocí kabelů ji rozvádět byl Thomas Edison. Edison však používal proud stejnosměrný. Stejnosměrný proud má ale obrovské ztráty při přenosu na velké vzdálenosti. Proto se začal vyrábět proud střídavý, který vynalezl ruský fyzik Michail O. Dolivo-Dobrovolskij První moderní komerční elektrárna, která používala tři-fázový střídavý proud byla postavena roku 1893 a stála v USA, v Kalifornii.

4 Střídavý proud Střídavý proud je druh elektrického proudu, ve kterém se velikost a směr proudu pravidelně mění. Střídavý proud se používá kvůli jeho podstatně snadnější a ekonomičtější výrobě v elektrárnách a méně ztrátovému přenosu na dálku oproti proudu stejnosměrnému. Pro výrobu, distribuci a v průmyslu se používá třífázový střídavý proud, v domácnosti se setkáme většinou s proudem jednofázovým. Z elektrárny ke spotřebiteli se elektrická energie rozvádí střídavými proudy o frekvenci 50 Hz. Grafem střídavého proude je Sinusoida.

5 Třífázový proud Výroba střídavého trojfázového elektrického proudu a napětí se děje v generátorech velkého výkonu, založené na principu elektromagnetické indukce. Střídavé napětí se indukuje ve třech cívkách, navzájem otočených o 120 stupňů, v jejichž blízkosti se otáčí magnet. Z každé cívky vedou 2 dráty, z nichž jeden je fázový a druhý je spojen do uzlu – nulový vodič. Mezi nulovým vodičem a kterýmkoli vodičem fázovým je v síti napětí 220V – fázové napětí, mezi kterýmikoli dvěma fázovými vodiči je napětí 380V – sdružené napětí.

6 Efektivní napětí Při výrobě střídavého proudu a napětí je v každém okamžiku jiná velikost, proto rozeznáváme : Okamžité hodnoty Střední hodnoty Maximální hodnoty Efektivní hodnoty Efektivní hodnoty jsou pro praxi nejdůležitější. Jsou to hodnoty naměřené běžnými měřícími přístroji. Efektivní hodnota střídavého proudu je hodnota proudu stejnosměrného, který v daném obvodu vykoná za stejný čas, stejnou práci jako proud střídavý. Veškeré technické údaje na el. spotřebičích a výrobcích jsou uváděny v těchto efektivních hodnotách proudu a napětí.

7 Výroba a rozvod elektrické energie
Výroba elektrické energie vzniká v třífázových generátorech o vysokém napětí. Vyrobené vysoké napětí se transformuje na velmi vysoké napětí a rozvádí se stožáry k distribučním bodům. Zde se velmi vysoké napětí transformuje na nižší vysoké napětí, které se vede k jednotlivým transformačním stanicím, kde se mění na napětí nízké, které se rozvádí k domácnostem a pro potřebu průmyslu a výroby.

8 Zásady bezpečnosti elektrických zařízení
U vysokého a velmi vysokého napětí hrozí nebezpečí úrazu a smrti již při přiblížení k tomuto napětí. Podle výšky napětí může být tato vzdálenost v řádově centimetrech až metrech. Při spadlých drátech se k nim nepřibližujeme, jestliže jsme však již v jejich blízkosti, snažíme se malými krůčky tuto zónu opustit. U nízkého napětí hrozí toto nebezpečí jen při dotyku. Nepoužíváme spotřebiče, které mají poškozené obaly a kryty nebo přívodní šňůry a kabely. Dbáme zvýšené opatrnosti při práci a použití s elektrickými spotřebiči v blízkosti vody a deště. Vyhýbáme se neodborným zásahům a opravám do domovní elektroinstalace, kde hrozí nebezpečí úrazu el. proudem i požáru. Při požáru elektroinstalace provádíme hašení jen přístroji k tomu určenými – sněhový nebo práškový hasící přístroj.

9 Technická stránka první pomoci při úrazu el. proudem
Jestliže dojde k zasažení el. proudem, je třeba přerušit tok el. proudu vypnutím nebo vyproštěním zraněného z dosahu el. proudu. Vyproštění zraněného provádíme pomocí izolačních tyčí a suchých předmětů. Nikdy se nedotýkáme holou rukou těla ani oděvu postiženého. Zasaženého, pokud je v bezvědomí, ihned uložíme na záda, nejlépe na zem, nebo suchou podložku. Pokud nedýchá, zprůchodníme dýchací cesty. Zakloníme mu hlavu, povytáhneme jazyk a předsuneme dolní čelist. Nezačne-li postižený dýchat, ihned zahájíme umělé dýchání. Současně se přesvědčíme o srdeční činnosti nahmatáním tepny. Není-li hmatný tep, zahájíme masáž srdce. V oživování pokračujeme až do příjezdu lékaře.

10 Technická stránka první pomoci při úrazu el. proudem

11 Použité odkazy a materiály
Fyzika II – doc.RNDr. Ivan Cabák, CSc., RNDr. M. Bednařík, RNDr. O. Lepil, CSc. Základy elektrotechniky I – Ing. Ladislav Voženílek, PhDr. Miloš Řešátko

12 Děkuji za pozornost Zdeněk Hartman, V.B 2008


Stáhnout ppt "Střídavý proud Zdeněk Hartman, V.B 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google