Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MO KDU-ČSL ŘEPY MINULOST SOUČASTNOST BUDOUCNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MO KDU-ČSL ŘEPY MINULOST SOUČASTNOST BUDOUCNOST."— Transkript prezentace:

1 MO KDU-ČSL ŘEPY MINULOST SOUČASTNOST BUDOUCNOST

2 NAŠE HISTORIE Místní organizace ČSL vznikla ustavující schůzí dne Kromě schůzí a řešení politických záležitostí se členové strany začali angažovat i ve společenském životě. Například téhož roku uspořádali členové humoristický večírek, který měl velký ohlas. Dále to byly různé výlety, plesy, posvícenské zábavy, ze kterých se stala tradice. Mezi těmito aktivitami můžeme zvláště zmínit organizaci oslav při příležitosti svěcení zvonů roku 1921 v kostele Sv. Martina.

3 V tomto duchu pokračujeme i nyní
V tomto duchu pokračujeme i nyní. Každoročně pořádáme nebo se podílíme na různých akcích. Například výlet na Vysočinu, parník pro řepské seniory nebo Živý Betlém.

4 NAŠI KANDIDÁTI DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014

5 ING. JAROSLAVA ŠIMONOVÁ
Motto: odpovědnost pro budoucnost Věk: 55 let Povolání: ekonom – zástupce ředitele Centra sociálně zdravotních služeb v Řepích Osobní: vdaná, 2 dcery, v Řepích od 1990 Po roce 1989 jsem působila jako zastupitelka v Praze 5. Díky zkušenostem s tvorbou i realizací grantů si přeji, aby Praha 17 maximálně využívala peníze z veřejných zdrojů. Mým cílem je prosadit efektivní využití peněz z privatizace obecních bytů pro financování potřeb městské části v dalších letech a přehodnotit nerealistické investice, představující do budoucna finanční zátěž. Za důležité považuji vytvořit komplexní systém sociál. služeb realizací výstavby pobytového zařízení pro seniory a iniciovat tvorbu strategického plánu rozvoje Prahy 17. ING.JAROSLAVA ŠIMONOVÁ Povolání: ekonom – zástupce ředitele Centra sociálně zdravotních služeb v Řepích Věk: 55 let Vdaná, 2 dcery

6 IVANA ROUSKOVÁ Motto: naslouchání, komunikace, kooperace Věk: 49 let Povolání: zdravotní sestra – domácí zdravotní péče Studium: Bakalářský program na 2.LFUK Osobní: 3 děti, v Řepích žiji 18 let Dlouholetou prací v místní komunitě jsem získala zkušenosti při řešení problémů zdravotního a sociálního charakteru. A těmto oblastem bych se ráda věnovala i v komunální politice. Zajímá mne, jak bude naloženo s prostředky obce, získanými privatizací obecních bytů. Všem občanům Řep bych přála, aby si zvolili zastupitele zodpovědné, svědomité, přemýšlivé a hlavně spolupracující bez ohledu na mandát té či oné strany.

7 ING. RUDOLF KUBÁT Motto :  respekt, spolupráce, realizace Věk : 73 let Povolání : ekonom, manažer Osobní: Ženatý, 3 děti, v  Řepích žiji 25 let Od roku 1974 jsem působil ve vedoucích ekonomických funkcích, opakovaně jsem odmítl členství v KSČ. Od roku 1995 pracuji v Poslanecké sněmovně jako tajemník podvýboru pro státní vyznamenání. Zajímá mne ekonomická situace MČ Praha 17, bezpečnost občanů, veřejný pořádek, rozvoj centra Řep. Přeji si, aby se naše městská část dále rozvíjela ku prospěchu všech obyvatel na základě společného úsilí všech politických stran a seskupení.

8 JIŘÍ SVOBODA Motto: Všechno se dá zvládnout Věk: 58 Původní povolání: matematik ve výpočetním středisku Osobní: ženatý, 2 děti, 2 vnoučata, v Řepích od 1989 Výzkum klimatických změn v minulosti; členství v bioklimatologické společnosti, archeologické společnosti. Externí přednášková činnost na ČZU v Praze se zaměřením na klimatické změny v minulosti. Publikace: přes 80 odborných prací a 8 knižních titulů, např. Jak to bylo s Atlantidou, Utajené dějiny podnebí. Pro potřeby MÚ Řepy zpracování demografických dat, studie proveditelnosti ústupového bydlení, vedení týmu pro vypracování komunitního plánu, demografické studie pro odhady počtů dětí v MŠ apod.

9 PhDr. JAROSLAV ŠTURMA Motto: Bude-li vše v pořádku v rodině, bude vše v pořádku i v celé zemi. Věk: 67 Povolání: psycholog, psychoterapeut a supervizor, vysokoškolský učitel, ředitel Dětského centra Paprsek Osobní: ženatý, 5 dětí + 1 osvojené Předseda Českomoravské psychologické společnosti. Člen Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva, držitel mnoha ocenění, člen redakčních rad odborných časopisů, vědeckých rad, člen mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení (USA) a Papežské akademie pro život, předseda mezinárodní studijní skupiny pro speciální výchovné potřeby. V tomto roce byl navržen Poslaneckou sněmovnou ČR na státní vyznamenání „Medaile Za zásluhy“.

10 ING. PAVEL VLACH Motto: každý problém potřebuje rychlé flexibilní řešení Věk: 45 Povolání: stavební inženýr Osobní: ženatý, 3 děti V letech jsem byl dvě volební období  členem Zastupitelstva MČ Praha 1 a šest let zástupcem starosty ( ), kde jsem měl v kompetenci dopravu, bezpečnost, prevenci kriminality, práci s mládeží a rozvoj občanské společnosti. Mimo výše uvedené oblasti jsem pracoval v komisi územního rozvoje, ve školské a investiční komisi. Na koníčky mi v tuto chvíli moc času nezbývá, ale patřil by k nim sport, mariáš.

11 RNDr. FRANTIŠEK KOPECKÝ
Motto: Věk: 66 Povolání: učitel, ředitel gymnázia, nyní důchodce Osobní: ženatý, 5 dětí Absolvoval jsem MFF UK, obor učitelství matematiky a fyziky. V letech jsem byl ředitelem Gymnázia J. Nerudy v Praze. Od r jsem pracoval v několika poradních sborech a komisích pro výchovu a vzdělávání při MŠMT, Parlamentu ČR a MČ Praha 1, v kolegiu ministra školství, komisi pro obnovu církevního školství. Za vynikající tvůrčí pedagogickou práci jsem byl 4x oceněn ministry školství, a 2x oceněn Řádem akademických palem MŠ Francouzské republiky . Nejsem členem žádné politické strany.

12 MGR. JAN KUBÁT Motto: všude dobře, doma nejlépe Věk: 31 Povolání: výzkumný pracovník Osobní: svobodný Pracuji ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, věnuji se výzkumu a publikační činnosti zaměřené na  cizince ze třetích zemí v ČR, jejich integraci do společnosti a na pracovní trh. V minulosti jsem se věnoval problematice nelegální migrace do ČR. Jsem členem 10. skautského střediska Bílá Hora, nyní jako hlavní vedoucí skautů. Pracoval jsem také jako lektor Stanice přírodovědců hl. m. Prahy. Zajímá mne kvalita životního prostředí a života v MČ Praha 17, bezpečnost, rozvoj volnočasových aktivit a vytváření vhodných funkčních prostorů pro naplňování těchto aktivit.

13 ING. FILIP WORSCH Motto: Všechno se dá zvládnout Věk: 27 Povolání: test analytik IT Osobní: ženatý, v Řepích od narození V roce 2011 jsem začal aktivně uplatňovat ekonomické a technické znalosti získané studiem na VŠE v Praze ve společnosti Accenture. V roce 2013 jsem přešel do společnosti Profinit, kde se již primárně věnuji informačním technologiím. Zajímá mne hospodářská situace MČ Praha 17, způsob nakládání s financemi získanými privatizací bytů, plánování rozpočtu na budoucí léta. Přeji si, aby byli zvoleni zastupitelé, kteří budou aktivně, efektivně a s čistým svědomím přispívat k blahu občanů MČ Praha 17.

14 LIBUŠE CABRNOCHOVÁ Motto: Je zhola zbytečné ptát se, má li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme… Věk: 40 Povolání: credit manager v obchodní společnosti Osobní: vdaná, 2 děti,v Řepích12 let V době MD podíl na obnově a následné vedení mateřského centra Řepík. Obor v komunální politice: PODPORA RODIN S DĚTMI Ukončení pořadníků ve školkách. Podpora zaměstnavatelům, kteří vytvoří pracovní místa pro matky a otce po rodičovské dovolené. Podpora zaměstnavatelů při zřizování podnikových školek. Podpora rozšíření startovacích bytů . Podpora všech forem náhradní rodinné výchovy.

15 LUDOVÍT PACOŇ Motto: slušnost a pracovitost Věk: 51 Povolání: podnikatel, knihař Osobní: 2 děti, v Řepích od 1989 V komunální politice mám zájem prosazovat zlepšení životního prostředí v naší městské části, další výsadbu stromů a realizaci parku.

16 ING. DUŠANA KOZLOVSKÁ Motto: "Co mě nezabije, to mě posílí!" Věk: 54 Povolání: finanční poradkyně Osobní: vdaná, 3 děti Jsem absolventka Filozofické fakulty UK a v současné době pracuji jako finanční poradkyně. V rámci oboru se považuji za hypotéčního a investičního specialistu. Mám tři děti. Kluci studují  IT, dcera se našla v paragrafech. Jsem praktikující křesťanka. Ve svém volnu píšu. Začínala jsem u pohádek, v současné době mě to víc táhne ke sci-fi, kterou považuji za pohádkové prostředí současnosti. Mým životním mottem je "Co mě nezabije, to mě posílí!" 

17 Další naši kandidáti do komunálních voleb 2014
Ing. Ingrid Růžičková Jaroslav Šturma Štěpánka Petrová Ing. Miloš Voplakal Ing. Jan Veselý Julian Seidl Bc. Matěj Šturma Klára Šimonová Anna Dražilová František Vomáčka Vladimír Gieci

18 Řepy – místo, kde chceme být doma, místo, na kterém nám záleží.
Náš plán – co chceme prosadit a zrealizovat? Náš program – co chceme prosadit a zrealizovat

19 Otevřený a vstřícný úřad:
Chceme důsledné dodržování zákona o veřejných zakázkách, zveřejňování uzavřených smluv na webových stránkách, transparentní rozpočet, přijetí etického kodexu zastupitele Budeme klást důraz na pravidelná setkávání občanů s vedením obce Navrhneme vytvoření přehledných webových stránek

20 Důraz na zvýšení bezpečnosti:
Budeme požadovat zlepšení koordinace práce městské policie a Policie České republiky s požadavky městské části, rozšíření kamerového systému Chceme postihovat sprejerství, vandalismus, pouliční kriminalitu Součástí naší bezpečnostní politiky bude nulová tolerance hazardu Budeme iniciovat vznik samostatné služebny pro Řepy

21 Efektivní využití finančních prostředků:
Budeme usilovat o rozumné využití finančních prostředků obce s cílem zajistit dostatečné financování potřeb městské části v dalších letech Nepodpoříme investiční akce, představující do budoucna finanční zátěž Zasadíme se o maximální využití dotačních programů z veřejných zdrojů, především evropských fondů

22 Podpora sociálního bydlení:
Podpoříme zvýšení počtu startovacích bytů pro mladé rodiny a zefektivníme využití ústupového bydlení pro seniory

23 Čisté veřejné prostory:
Chceme zlepšit úklid nejen veřejné zeleně, ale i chodníků, zvláště od psích exkrementů Budeme usilovat o zřízení veřejného WC (zastávka Slánská a Bílá Hora) Žádat navýšení počtu sběrných nádob na hliník a nápojové kartony, kontejnery na elektroodpad

24 Vytvoření komplexního systému sociálních služeb:
Považujeme za důležité vybudovat pobytové zařízení pro naše seniory Vytvoříme podmínky pro lepší poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb Podpoříme rodiny, ve kterých dlouhodobě pečují o své blízké – odlehčovací péče Obnovíme komunitní plánování

25 Vytvoření relaxační zóny:
Chtěli bychom vybudovat relaxační park v části volné louky pod úřadem městské části s lavičkami, lehátky, a dále například s přírodním fitness, kuželkami, minigolfem, hřištěm na pétanque, s šachy, s místem pro grilování atd. Zbylá část louky by dále sloužila pro tradiční společenské akce

26 Podpora komunitního způsobu péče o životní prostředí:
Chtěli bychom motivovat obyvatele zejména panelových domů k péči o předzahrádky Podpoříme vznik komunitních zahrad Dále bychom rádi rozšířili možnosti komunitního kompostování

27 Vytvoření lepších podmínek pro nabídku farmářských produktů:
Budeme usilovat o vyhledání vhodnějšího prostranství pro tržnici, případně pro úpravu prostoru již stávajícího obchodního místa Rádi bychom zřídili stacionární mlékomat

28 Podpora školních, mimoškolních a volnočasových aktivit:
Budeme podporovat činnost Klubu 17, Sokola, Skauta, ZUŠ, KC Průhon, i mateřského centra Budeme motivovat učitele, kteří se věnují zájmovým činnostem s dětmi a mládeží Nezapomeneme na aktivity pro dříve narozené občany Zpřístupníme školní hřiště veřejnosti

29 Vytvoření strategického plánu rozvoje městské části:
Pro budoucí rozvoj Řep považujeme za nezbytné odborné zpracování strategického plánu rozvoje městské části, a to s akcentem na zachování charakteru naší městské části - místa prolínání staré zástavby s novou

30 Zlepšení dopravy v Řepích:
Budeme iniciovat jednání s dopravním podnikem ke zlepšení návaznosti spojů na přestupních bodech Slánská, Sídliště Řepy, Bílá Hora, a ke zvýšení frekvence některých linek Chceme prosadit jiné urbanistické řešení tunelu na Slánské ulici Naším cílem jsou také bezpečné přechody

31 FB: KDU-ČSL-Praha-Řepy
Podrobný volební program místní organizace KDU – ČSL najdete na stránkách: FB: KDU-ČSL-Praha-Řepy


Stáhnout ppt "MO KDU-ČSL ŘEPY MINULOST SOUČASTNOST BUDOUCNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google