Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SAFETUN CG Zpráva o plnění roku 2007 P. Přibyl J. Heissiger

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SAFETUN CG Zpráva o plnění roku 2007 P. Přibyl J. Heissiger"— Transkript prezentace:

1 SAFETUN CG711-020-910 Zpráva o plnění roku 2007 P. Přibyl J. Heissiger
P. Hrubeš 26. březen 2008

2 Organizace projektu Příjemce Širší pracovní tým Zástupce zadavatele
Koordinátor a příjemce Eltodo EG, a.s. (prof. Přibyl, Ing. Heissiger) Příjemce Fakulta dopravní ČVUT (ing. Hrubeš, PhD, ing. Menglerová) Širší pracovní tým BKOM (ing. Matouš), ČSS/Tunelová sekce (ing. Smolík), EDS (ing. Kolátek, CSc.), GŘ HZS (ing. Hora), Metrostav (ing. Strejček), ŘSD (ing. Lébl), TSK (ing. Tandler) Zástupce zadavatele ing. Tichý, CSc.

3 Zadání projektu A701: Analýza a syntéza bezpečnostního a technologického vybavení tunelů do 500 m ( ) A702: Automatizované zpracování mimořádných situací v tunelech ( ) A703: Návrh jednotné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik v silničních tunelech ( ) Další aktivity Dokončení Metodické příručky pro testování požáry Přepracování TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů“ Zastupování ČR v PIARC C3.3 „Road Tunnel Operation“ Návrh vybavení Libereckého tunelu (260 m)

4 Zadání projektu A801: Metodika pro realizaci minimálních bezpečnostních požadavků pro tunely do 500 m ( ) A802: Metodika pro provádění analýzy nákladů a přínosů z hlediska bezpečnosti ( ) A803: Evakuační model silničního tunelu ( ) v předstihu na návrh styčného pracovníka MD: A901: Jednotný systém pro výuku, cvičení a trénink obsluh operátorů silničních tunelů ( )

5 Postup prací Řešení probíhá formou týmové práce
Výstupy formovány do výzkumných zpráv, TP a metodických příruček kontrolovatelné Výzkumné zprávy: VZ 247/07 „Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m“ … A701 VZ 249/07 „Návrh nových kategorií silničních tunelů a modelování dopravy“ … A701 VZ 250/07 „Automatizované zpracování mimořádných událostí v silničních tunelech“ … A702 VZ259/07 „Návrh a ověření QRA pro silniční tunely“ …A703 VZ260/07 „Možnosti software vybavení pro simulace pohybu osob při evakuaci ze silničních tunelů“ … A803

6 VZ 247/07 „Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m“
Modelování mimořádných dopravních stavů a situací v tunelech délek do 500 metrů VZ 247/07 „Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m“ VZ 249/07 „Návrh nových kategorií silničních tunelů a modelování dopravy“

7 Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m
Analyzované národní předpisy Technické podmínky 98 Česká technická norma ČSN Česká technická norma ČSN Zahraniční standardy Slovenská požární směrnice Americká norma NFPA 502 Francouzský oběžník Rakouská norma RVS 9.282 Rakouská norma RVS 9.261 Švýcarská směrnice pro ventilaci Německá směrnice RABT Mezinárodní předpisy PIARC ... EC 2004/54/EC Pro přehlednost: grafická interpretace

8 Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m
Závěr: pod hranicí délky 300 metrů nejsou u většiny analyzovaných dokumentů žádné, nebo minimální požadavky na vybavení tunelu

9 Detailní analýza bezpečnostních kategorií
Základ TP98 převzato z PIARC 1999 Převedení log do lineárního měřítka koeficienty mocninné funkce

10 Bezpečnostní kategorie krátkých tunelů (2)
nikdy nebude TC Predikce ze sčítání ŘSD Největší problém - neurčitost v intenzitě

11 Závěry: Návrh nových kategorií (mimo 54/2004/ES)
Podjezd a tunel do 100 m Osvětlení Dopravní značení: minimální vybavení Tunel kategorie TD délka 100 až 300 m požadavky na vybavení dány tímto předpisem Tunel kategorie TDH zaveden pojem Vysoce zatížený tunel DTV/1 JP > a současně 2 denní hodiny q > 1000 ekv_voz/1 JP vybavení v zásadě odpovídá kategorii TA (analýza rizik) Tunel kategorie TC délka 300 až 500 m Tunel kategorie TCH

12 Graf třídění tunelů do kategorií

13 Dopravní vybavení

14 Osvětlení Denní osvětlení tunelů a podjezdů: Náhradní osvětlení:
do délky 25 m není instalováno od délky 25 m do 200 m se řídí dle multikriteriální analýzy, nebo vyhodnocením průhledu skrz tunel od délky 200 m potřebují vždy některý druh denního osvětlení Náhradní osvětlení: v tunelech do 500 m není instalováno

15 Osvětlení Zobrazení metody průhledu tunelem (LTP). tunel Lučivná

16 Ventilace; Zásobování elektrickou energií
Krátké tunely do 500 m se nevybavují provozní ani požární ventilací. Tunely se na základě kvantitativní analýzy rizik vybavují požární ventilací pro směrování kouře pouze pokud jsou únikové východy ve větší vzdálenosti než 250 m nebo je jinak ztížen únik osob. Při vyšších intenzitách dopravy a při předpokladu tvorby kongescí v tunelu je v odůvodněných případech možné tyto tunely provozní ventilací vybavit. Pro krátké tunely se připouští napájení elektrickou energií ve stupni 2, viz. TP98, kap Nezávislý záložní zdroj napájení elektrickou energií ve smyslu kap se nepoužívá. Zdroj nepřerušované dodávky elektrické energie, kap TP98, se použije pouze v odůvodněných případech pro světelné signály a proměnné dopravní značky dopravního systému.

17 Bezpečnostní vybavení
1 Doporučuje se instalovat mimo portály tunelu hlásky nouzového volání napojené na 24 h dispečerskou službu 2 Doporučuje se instalovat TV kameru v oblasti portálu s jednoduchým sekvenčním přenosem přehledového obrazu na dispečink 3 Pro intenzitu dopravy  ekvivalentních vozidel na den a jízdní pruh 4 Dopravní značení tunelů do 100 m odpovídá „Minimálnímu vybavení pro krátké tunely“ dle TP98, kap 5 Dopravní značení tunelů od 100 m se volí ve shodě s grafem na obr. 3-4 TP98 6 Pro intenzity dopravy v tolerančním pásmu na základě dopravního řešení a bezpečnostní analýzy 7 Instalují se pokud je v tunelu mechanická ventilace 8 Požaduje se v tunelech delších než 400 m 9 Osvětlení tunelu se navrhuje dle tabulky návrhu denního osvětlení. Náhradní osvětlení se nenavrhuje.

18 Analýza současných a budoucích tunelů
Celkem 62 tunelů 12 tunelů do 300 m 32 tunelů do 500 m Ve statistice nejsou eko-tunely

19 Automatizované zpracování mimořádných událostí v silničních tunelech
VZ 250/07 „Automatizované zpracování mimořádných událostí v silničních tunelech“

20 Automatizované zpracování mimořádných událostí v tunelech
Jedno centrální úložiště pro všechny sledované tunely - NDIC Webový server je součástí vnitřní sítě dispečinku zatím nelze automatizovaný přenos z tunelové knihy (Pražský okruh?) připraven projekt (2008) pro všechny dispečinky Automatické zálohování dat na dispečinku i v úložišti

21 Automatizované zpracování mimořádných událostí v tunelech
Jednoduchost výsledné analýzy dat Možnost vytvořit analýzu pro libovolný sledovaný tunel nebo více tunelů najednou Výstup ve formě grafu případně tabulky správce tunelu silniční správní úřad podklady pro EK

22 Automatizované zpracování mimořádných událostí v tunelech
Byly vyhodnoceny dotazníky pro dispečery TSK a BKOM Probíhají práce na nové podobě formuláře pro zápis MU

23 VZ 259 „Návrh a ověření QRA pro silniční tunely“
Návrh a ověření jednotné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik v silničních tunelech VZ 259 „Návrh a ověření QRA pro silniční tunely“

24 Analytická část prací Dokumenty PIARC/C3.3 „Road Tunnel Operation“
Integrated Approach for Road Tunnel Safety Responsibilities in Tunnel Safety Management lektorování dvou dokumentů Poskytnut návrh A dokumentu Posouzení bezpečnostní analýzy tunelu Komořany Vytvoření původní teorie modelování UML expertní hodnocení uzlů stromkový diagram

25 Evakuační model silničního tunelu
plán od ledna 2008

26 Evakuační model Důležitá součást Analýzy scénářů
Modelování pohybu chodců Analýza možností sw produktů: SIMULEX, STEPS, … Praktické ověřování testování propustnosti únikových cest a zjišťování evakuačních dob nastavení různých scénářů únikových situací pro sledované prostory Není účelné vyvíjet vlastní program, ale zajistit optimální nákupem

27 Evakuace osob z tunelu SIMULEX Věrný obraz nehody Simulace osob
fyzické rozměry psychologické vlastnosti

28 Návrhy úprav stávajících předpisů
Změny a doplňky TP 98 Změny a doplňky ČSN

29 Změny a doplňky TP 98 a ČSN Shrnutí změn a doplňků projektu OPTUN a 1. roku řešení projektu SAFETUN TP 98: Funkční a informační architektura tunelových staveb Nová bezpečnostní kategorizace tunelů Nový návrh osvětlení krátkých tunelů Optimalizace provozu ventilace Zmínka o vlivu designu tunelu na řidiče Měření úsekové rychlosti v tunelu Ochrana před bludnými proudy Změny a doplňky ČSN Nová bezpečnostní kategorizaci tunelů Technické vybavení tunelů

30 Další aktivity Revize TP 154
Dokončení Metodické příručky pro testování požáry Publikační činnost

31 Další aktivity Dokončení Metodické příručky pro testování požáry
příručka odevzdána MD ČR schválena HZS Ostrava kritizována GŘ HZS Přepracování TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů“ Koordinace aktivit PIARC zastupování ČR ve výboru C3.3 „Road Tunnel Operation“ Spolupráce v rámci WTC 2007 publikace k architektuře tunelů Další publikační činnost Chování řidičů v tunelu Vliv měření úsekové rychlosti Příspěvek ke krátkým tunelům

32 Závěr Vliv projektů MD na systémové řešení
vybavení tunelů odpovídá evropským trendům ani jeden tunel není nutné předělávat díky Direktivě ČR má i standardy na provozování tunelů Posílit působení projektů v oblasti ne-optimálního vybavování tunelů subjektivní vlivy ne-optimálního provozování tunelů nutnost analýzy dat a informací


Stáhnout ppt "SAFETUN CG Zpráva o plnění roku 2007 P. Přibyl J. Heissiger"

Podobné prezentace


Reklamy Google