Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intenzita využití vody Jiřina Vašková. Voda v přírodě Rozšířením vody na Zemi a jejím pohybem se zabývá hydrologie. 71 % tvoří slaná voda, ta tvoří 97.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intenzita využití vody Jiřina Vašková. Voda v přírodě Rozšířením vody na Zemi a jejím pohybem se zabývá hydrologie. 71 % tvoří slaná voda, ta tvoří 97."— Transkript prezentace:

1 Intenzita využití vody Jiřina Vašková

2 Voda v přírodě Rozšířením vody na Zemi a jejím pohybem se zabývá hydrologie. 71 % tvoří slaná voda, ta tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Sladká voda - 3 %, přičemž 69 % je v ledovcích. Dalších 30 % je voda podzemní a cca 1 % voda povrchová a atmosférická. Obrázek koloběhu vody v přírodě.

3 Vlastnosti vody Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života na Zemi. Měkká, tvrdá, destilovaná voda, deionizovaná voda (chemicky čistá voda), užitková, minerální, napájecí, pitná.

4 Voda – základ života na zemi Ve vodě vznikl život, voda je základní podmínkou života na Zemi. Voda je rozpouštědlo. Už ztráta 20 % tělesné vody u člověka je smrtelná. Na dehydrataci člověk umírá asi během 7 dnů. Nedostatek vody má vliv na fotosyntézu.

5 Pitná voda na Zemi vzhledem k ČR Státy s nejmenšími zásobami obnovitelné sladké vody v m3 na obyvatele za rok.Mezi oranžové státy patří i ČR. Evropská vodní charta (12 bodů). Voda v České republice, zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka.

6 Indikátor životního prostředí nebo udržitelného rozvoje Druh informace poskytující ucelenou a základní informaci o určitém jevu, týkající se životního prostředí nebo/a udržitelného rozvoje. Ovzduší, voda, příroda, krajina, průmysl, zemědělství, doprava, sociální sféry… Vývoj indikátorové problematiky byl v mezinárodním kontextu zahájen především po konferenci UNCED v Rio de Janeiro v červnu 1992. Nejaktivnějšími centry zde jsou OECD, UN CSD (Komise OSN pro udržitelný rozvoj), EEA (Evropská environmentální agentura), EUROSTAT (Statistický úřad Evropské komise) …

7 Ekologické signály 2002 Hodnocení uplynulého Milénia za Evropu, vydala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Členové - všech 25 členských států EU, Bulharsko, Island, Lichnštejnsko, Norsko, Rumunsko, Švýcarsko a Turecko. Pohled EEA na Českou republiku na využití sladkovodních zdrojů - předběžné údaje na rok 2004 ukazují, že celkový objem odběrů z povrchových vod meziročně poklesnul o 4,1 % (o 4,5 % u podzemních vod). Ekologické signály 2002Signály EEA 2004 Česká republika

8 Problematika indikátorů životního prostředí Má v ČR více než desetiletou tradici. Zahájena publikací Zprávy o stavu životního prostředí v ČR v roce 1993. Systém indikátorů založených na základní indikátorové sadě (tzv. core set) životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí, Český ekologický ústav, Český hydrometeorologický ústav….

9 Intenzita využití vody Definice - spotřeba vody na jednotku výroby/služby. Má tři okruhy, ve všech si ČR vede dobře. Zásobování vodou z veřejných vodovodů Dostupná voda a její využívání Zásobovaní obyvatelé a vyrobená voda Je indikátorem udržitelného rozvoje, jedná se o Enviromentální indikátor. (Enviromentální - týkající se životního prostředí) Je indikátorem eko-efektivity.

10 Zásobování vodou z veřejných vodovodů, ČR, 1992-2004 Obecně lze bohužel konstatovat, že za celkovým snižováním spotřeby vody stojí především její stoupající cena.

11 Dostupná voda a její využívání, ČR, 1990-2003 Pokles spotřeby je způsoben zejména rostoucími cenami. Navýšení spotřeby v roce 2003 - nejsušší rok za posledních 30 let.

12 Zásobovaní obyvatelé a vyrobená voda, ČR, 1995-2004 Potěšující trend poklesu výroby pitné vody. Zvyšující se ceny vody a snižování ztrát v trubní síti.

13 Povodí ČR Česká republika leží na rozvodnici tří moří - Severního, Baltského a Černého. Máme naprostou závislost našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách.

14 Průměrná roční teplota v ČR za období 1961-1990

15 Průměrné roční srážky v ČR za období 1961-1990

16 Další mapy klimatu ČR s vlivem na vodu

17 Shrnutí – stav ochrany vody v ČR Byla zanedbána údržba a péče o drobné vodní systémy, vodovodní a kanalizační sítě, malé vodní elektrárny a pod. Zúrodňování půd prováděné na rozsáhlých územích vedlo k rychlému odvedení vody z krajiny, poklesu zásob podzemní vody a k nežádoucím změnám biodiverzity a mikroklimatu krajiny. Státní vlastnictví a direktivní řízení ekonomiky potlačilo potlačilo odpovědnost i zájem obyvatel i hospodářské sféry na udržení množství vody v přírodě a na jejím šetrném užívání. Kladné výsledky při snižování indexu Intenzity využití vody jsou bohužel z důvodu cenové politiky, nikoliv z důvodu intenzivní nápravy výše uvedených problémů.

18 Shrnutí – stav ochrany vody na Zemi Zásoby sladké vody na Zemi snižují. Podle odhadu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesly zásoby vody v Evropě o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly mezi zásobami vody a její spotřebou se neustále prohlubují a lze přitom předpokládat, že spotřeba vody bude v následujících letech stále stoupat. Značná část znečištění životního prostředí pochází ze zemědělství (pesticidy, hnojiva i zvířecí exkrementy) a zasahuje i vodní zdroje. Pitná voda se stává strategickou surovinou a do intenzivně využívaných zemědělských oblastí se musí přivádět z velkých vzdáleností.

19 Zdroje Enviromentální indikátory Intenzity využití vody - Zdroj dat: ČSÚ. Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency). http://local.cs.eea.europa.eu/ http://indikatory.env.cz/ http://www.chmi.cz/meteo/ok/atlas/index.html http://www.ondeo.cz/html/voda/vodazem/priroda. htm#pozem http://www.filtrovani.cz/

20 Děkuji za pozornost Jiřina Vašková


Stáhnout ppt "Intenzita využití vody Jiřina Vašková. Voda v přírodě Rozšířením vody na Zemi a jejím pohybem se zabývá hydrologie. 71 % tvoří slaná voda, ta tvoří 97."

Podobné prezentace


Reklamy Google