Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Teorie potřeb podle Maslowa Fyziologické potřeby Potřeby bezpečí Potřeba lásky, sounáležitosti ke skupině Potřeba sociálního statusu, uznání, pozornosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Teorie potřeb podle Maslowa Fyziologické potřeby Potřeby bezpečí Potřeba lásky, sounáležitosti ke skupině Potřeba sociálního statusu, uznání, pozornosti."— Transkript prezentace:

1

2  Teorie potřeb podle Maslowa Fyziologické potřeby Potřeby bezpečí Potřeba lásky, sounáležitosti ke skupině Potřeba sociálního statusu, uznání, pozornosti Potřeba seberealizace

3  Motivace usměrňuje naše chování pro dosažení určitého cíle. Je to souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal.  Z psychologického hlediska je práce základ ekonomického chování – práce je odměněna penězi a peníze umožňují realizovat pomocnou aktivitu, kterou je koupě.  Z ekonomického hlediska tvoří práce (zaměstnání) až polovinu cyklu oběhu peněz a zdrojů mezi podniky a domácnostmi. Členové domácnosti poskytují podnikům svou práci a na oplátku dostávají peníze, které používají na nákup zboží a služeb od podniků.

4  1. vnější odměna – zisk peněz  2. vnitřní potěšení – práce vykonávána pro ni samu  3. seberealizace – lidé vykonávají práci, která nejúplněji využívá jejich schopností a zájmů  4. sociální interakce – práce uspokojuje pozitivní sociální potřeby

5  Zaměstnaný je ten, kdo vykonává jakékoli placené zaměstnání nebo sebezaměstnání. Dále jsou to lidé, kteří práci mají ale dočasně nepracují (jsou nemocní, mají dovolenou, nebo stávkují).  Nezaměstnaná je ta osoba, která nepracuje ani v placeném zaměstnání, ani nepodniká, hledá aktivně práci – registruje se na ÚP, soukromé zprostředkovatelně, přímo v podnicích, využívá inzerci, podniká kroky k založení vlastní firmy apod.  Zaměstnané a nezaměstnané osoby dohromady tvoří EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELSTVO = PRACOVNÍ SÍLU. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo jsou studenti, důchodci, ženy v domácnosti.

6  Otevřená  Skrytá  Sezonní  Frikční  Strukturální  Cyklická  Krátkodobá  Dlouhodobá

7  Nezaměstnanost je ovlivňována věkem, pohlavím, etnickou a národnostní příslušností, lokalitou.  Vede ke změně sociální pozice jednotlivce ve společnosti. Klesá sebehodnocení, zhoršení fyzického i psychického zdraví, k zeslabování až ke ztrátě kontaktů se známými a přáteli, kteří jsou zaměstnaní, k rozpadu manželství.  Lidé trpí pocity zbytečnosti, marnosti, deprivaci, odcizením, bývají apatičtí, mají sklony k rezignaci.  Často se vyskytuje deviantní chování (alkoholismus, kriminalita, sebevražednost).

8  Jaký je postup, když jsem nezaměstnaný?  Zaregistruji se na úřadu práce – pomohou mi hledat práci, povinné pojištění za mě bude platit stát – pozor na povinnost nahlásit zdravotní pojišťovně tuto skutečnost!!!!  Co musím, když jsem registrován na ÚP: spolupracovat a řídit se pokyny pracovníka ÚP, sdělit údaje o zdravotních omezeních, příp. se podrobit zdravotní prohlídce, oznámit nástup do zaměstnání, které jsem si našel sám, do 8 dnů oznámit změny důležité pro vedení v evidenci ÚP.

9  Inzeráty  Internet  Personální agentury  Kontakty přátel a známých  Užitečné odkazy:  www.jobs.cz www.jobs.cz  www.prace.cz www.prace.cz  www.jobpilot.cz www.jobpilot.cz  www.hledampraci.cz/poradna-zamestnani www.hledampraci.cz/poradna-zamestnani

10  Je to sice příležitost vydělat si, mám vidinu vyšší mzdy na ruku, ale má zároveň řadu rizik:  Nemám smlouvu – když mi zaměstnavatel nezaplatí, nemohu se bránit a mzdu požadovat u soudu.  Nejsem pojištěný proti úrazu na pracovišti.  Nedostanu nemocenské dávky, když onemocním.  Nemůžu si vzít půjčku v bance.  Roste mi dluh na sociálním a zdravotním pojištění (pokud si ho neplatím sám).  Pokud jsem evidován na ÚP a pobírám podporu v nezaměstnanosti, hrozí mi trestní stíhání (jedná se o podvod).

11  Vysvětli pojem zaměstnaný a nezaměstnaný.  Co znamená pojem strukturální nezaměstnanost? Projevila se nějak v našem regionu?  Vyjmenuj tři dopady nezaměstnanosti na člověka.  Proč je dobré se zaregistrovat na úřadu práce?  Proč naopak není dobré pracovat tzv. na černo?


Stáhnout ppt " Teorie potřeb podle Maslowa Fyziologické potřeby Potřeby bezpečí Potřeba lásky, sounáležitosti ke skupině Potřeba sociálního statusu, uznání, pozornosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google