Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE Maslowova teorie potřeb – motivace pracovat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE Maslowova teorie potřeb – motivace pracovat"— Transkript prezentace:

1 PRÁCE Maslowova teorie potřeb – motivace pracovat
Nezaměstnanost – typy a dopady na člověka Hledám práci Co je to práce na černo, jaká obnáší rizika?

2 Motivace pracovat Teorie potřeb podle Maslowa Potřeba seberealizace
Potřeba sociálního statusu, uznání, pozornosti Potřeba lásky, sounáležitosti ke skupině Potřeby bezpečí Fyziologické potřeby

3 Motivace pracovat Motivace usměrňuje naše chování pro dosažení určitého cíle. Je to souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. Z psychologického hlediska je práce základ ekonomického chování – práce je odměněna penězi a peníze umožňují realizovat pomocnou aktivitu, kterou je koupě. Z ekonomického hlediska tvoří práce (zaměstnání) až polovinu cyklu oběhu peněz a zdrojů mezi podniky a domácnostmi. Členové domácnosti poskytují podnikům svou práci a na oplátku dostávají peníze, které používají na nákup zboží a služeb od podniků.

4 Proč lidé pracují? 1. vnější odměna – zisk peněz
2. vnitřní potěšení – práce vykonávána pro ni samu 3. seberealizace – lidé vykonávají práci, která nejúplněji využívá jejich schopností a zájmů 4. sociální interakce – práce uspokojuje pozitivní sociální potřeby

5 Nezaměstnanost Zaměstnaný je ten, kdo vykonává jakékoli placené zaměstnání nebo sebezaměstnání. Dále jsou to lidé, kteří práci mají ale dočasně nepracují (jsou nemocní, mají dovolenou, nebo stávkují). Nezaměstnaná je ta osoba, která nepracuje ani v placeném zaměstnání, ani nepodniká, hledá aktivně práci – registruje se na ÚP, soukromé zprostředkovatelně, přímo v podnicích, využívá inzerci, podniká kroky k založení vlastní firmy apod. Zaměstnané a nezaměstnané osoby dohromady tvoří EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELSTVO = PRACOVNÍ SÍLU. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo jsou studenti, důchodci, ženy v domácnosti.

6 Typy nezaměstnanosti Otevřená Skrytá Sezonní Frikční Strukturální
Cyklická Krátkodobá Dlouhodobá

7 Dopady nezaměstnanosti
Nezaměstnanost je ovlivňována věkem, pohlavím, etnickou a národnostní příslušností, lokalitou. Vede ke změně sociální pozice jednotlivce ve společnosti. Klesá sebehodnocení, zhoršení fyzického i psychického zdraví, k zeslabování až ke ztrátě kontaktů se známými a přáteli, kteří jsou zaměstnaní, k rozpadu manželství. Lidé trpí pocity zbytečnosti, marnosti, deprivaci, odcizením, bývají apatičtí, mají sklony k rezignaci. Často se vyskytuje deviantní chování (alkoholismus, kriminalita, sebevražednost).

8 Hledání práce=práce na plný úvazek
Jaký je postup, když jsem nezaměstnaný? Zaregistruji se na úřadu práce – pomohou mi hledat práci, povinné pojištění za mě bude platit stát – pozor na povinnost nahlásit zdravotní pojišťovně tuto skutečnost!!!! Co musím, když jsem registrován na ÚP: spolupracovat a řídit se pokyny pracovníka ÚP, sdělit údaje o zdravotních omezeních, příp. se podrobit zdravotní prohlídce, oznámit nástup do zaměstnání, které jsem si našel sám, do 8 dnů oznámit změny důležité pro vedení v evidenci ÚP.

9 Další možnosti při hledání práce
Inzeráty Internet Personální agentury Kontakty přátel a známých Užitečné odkazy:

10 Práce bez smlouvy tzv. na černo
Je to sice příležitost vydělat si, mám vidinu vyšší mzdy na ruku, ale má zároveň řadu rizik: Nemám smlouvu – když mi zaměstnavatel nezaplatí, nemohu se bránit a mzdu požadovat u soudu. Nejsem pojištěný proti úrazu na pracovišti. Nedostanu nemocenské dávky, když onemocním. Nemůžu si vzít půjčku v bance. Roste mi dluh na sociálním a zdravotním pojištění (pokud si ho neplatím sám). Pokud jsem evidován na ÚP a pobírám podporu v nezaměstnanosti, hrozí mi trestní stíhání (jedná se o podvod).

11 Opakování Vysvětli pojem zaměstnaný a nezaměstnaný.
Co znamená pojem strukturální nezaměstnanost? Projevila se nějak v našem regionu? Vyjmenuj tři dopady nezaměstnanosti na člověka. Proč je dobré se zaregistrovat na úřadu práce? Proč naopak není dobré pracovat tzv. na černo?


Stáhnout ppt "PRÁCE Maslowova teorie potřeb – motivace pracovat"

Podobné prezentace


Reklamy Google