Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRACOVAL: Zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRACOVAL: Zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň"— Transkript prezentace:

1 ZPRACOVAL: Zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň
TŘÍDĚNÍ RANĚNÝCH ZPRACOVAL: Zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň

2 CAVE - DEFINICE POČTEM OBĚTÍ
HROMADNÉ NEŠTĚSTÍ DEFINICE: Potvrzený nebo předpokládaný výskyt jakékoliv události, při které počet žijících zraněných nebo závažnost a typ jejich poranění (případně místo nehody) vyžaduje nasazení mimořádných prostředků a ošetření postižených vyžaduje speciální opatření při poskytování péče. CAVE - DEFINICE POČTEM OBĚTÍ

3 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Pro účely tohoto zaměstnání je nutné rozlišovat následující pojmy: NEHODA Méně než 5 raněných. Následky likvidují národní zásahové prvky. HROMADNÉ NEŠTĚSTÍ 5-100 raněných, méně než 10 mrtvých. Likvidace následků v kompetenci národních zásahových prvků. KATASTROFA Více než 100 raněných, nad 10 mrtvých. K likvidaci následků je zapotřebí vnější pomoci.

4 TŘÍDĚNÍ TRIAGE Z Francouzského slova, “TRIER”
Bylo definováno jako “udělat co nejvíc, pro co největší počet“ (Do the most for the most). „TRIAGE“ je jednoduchý třídící proces, který pokud je správně aplikován vytvoří situaci, která umožňuje „udělat co nejvíc pro co největší počet“. První krok při třídění a ošetření velkého počtu zraněných spočívá v ustanovení správného pořadí. „Triage“ stanoví jednotlivé kroky pro zacházení se zraněným a jeho eventuální transport. Třídění raněných je dynamický, ne statický proces, který se opakuje na každém stupni odsunového řetězce.

5 TŘÍDĚNÍ CÍLE PŘI PROVÁDĚNÍ TŘÍDĚNÍ
Rychlé roztřídění závažnějších pacientů od těch méně závažných, což umožní poskytnutí rychlejší péče pro akutní pacienty. Za situace, kdy PROBLÉMY převyšují ZDROJE, by třídění mělo usnadnit „DO THE MOST FOR THE MOST”. Přináší řád do chaosu usnadněním péče o všechny zraněné.

6 TRIAGE U zraněné osoby je potřeba sledovat změny, ke kterým dochází při čekání na ošetření nebo po poskytnutí odborné péče. Při třídění raněných se standardně používá barevných kódů (písemné kódy nebo popisné termíny). Státy NATO používají důsledně pouze jeden systém a to písmenný „T“ systém.

7 TŘÍDĚNÍ JAKÝ JE TO PROCES ? JAKÁ JSOU ROZHODNUTÍ ?
Třídění do kategorií pro evakuaci a ošetření. JAKÁ JSOU ROZHODNUTÍ ? Jak bude pacient roztříděn – kdo půjde do jaké kategorie? Co se stane s pacientem poté, co bude roztříděn? JAKÉ FAKTORY OVLIVNÍ/ZMĚNÍ ROZHODNUTÍ? Zdroje Okolnosti

8 TŘÍDĚNÍ ROZDÍLY VE VOJENSKÉM A CIVILNÍM TŘÍDĚNÍ
Trvalé riziko pro zdravotníky poskytující péči Může nastat v obou situacích Běžnější v bojových/vojenských situacích Omezené zdroje “Obrácená” situace v třídění Péče poskytnutá těm, kteří se mohou bezprostředně po ošetření navrátit zpět do akce Většinou pouze ve vojenských situacích, ale může nastat i v civilní situaci MASCALU (pokud je v sázce přežití skupiny).

9 Tato situace může nastat již při výskytu dvou zraněných.
TRIAGE ZAPAMATUJTE SI: TRIAGE není limitován podle množství pacientů, ale spíše nevhodně spojenými požadavky na zdroje, ve srovnání se skutečnými potřebami zdrojů na danou situaci. Tato situace může nastat již při výskytu dvou zraněných. Rozhodnutí neresuscitovat pacienta v kritickém stavu při dostupných zdrojích není to samé, jako umístění toho samého pacienta do kategorie EXPECTANT v situaci nějakého hromadného neštěstí.

10 TRIAGE ZAPAMATUJ SI: Nejen změny v pacientově zdravotním stavu mohou změnit jeho/její zařazení do kategorie TRIAGE, ale i změny v dostupných zdrojích mohou rozhodovat o změnách v zařazení do kategorie TRIAGE.

11 VLIV NA ROZHODNUTÍ VE VOJENSKÉM TŘÍDĚNÍ :
TRIAGE VLIV NA ROZHODNUTÍ VE VOJENSKÉM TŘÍDĚNÍ : Počet zraněných a jejich zdravotní stav. Počty postradatelných a nepostradatelných zdravotnických dodávek a schopnost lékařských zařízení.  Počet a schopnosti zdravotnického personálu. Počet a schopnosti evakuačních prostředků. Taktická situace Počasí Atd.

12 TRIAGE TERMINOLOGIE Civilní použití slova TRIAGE není často stejné jako vojenský výraz pro TRIAGE. U incidentů s velkým množstvím zraněných, kde jsou dostupné adekvátní zdroje je cílem co nejrychleji a nejefektivněji rozpoznat pacientovy potřeby a poté srovnat se zdroji, které si pacientovo ošetření vyžaduje. U incidentů s velkým množstvím zraněných, kde jsme limitováni zdroji je cílem rozpoznat pacientovy potřeby a poté rozdat zdroje, které do jisté míry zajistí nejlepší péči pro co největší možný počet zraněných.

13 START TŘÍDÍCÍ TECHNIKA Jednoduché ošetření/třídění a rychlý transport.
KROK 1 NA POVEL ZACHRÁNCE „Všichni se během zvuku mého hlasu otočte/pohněte směrem ke mně“. Pozn. Dost dobře nefunguje při slabém nebo žádném osvětlení a nebo při nadměrném okolním hluku.

14 TRIAGE PRIORITY TŘÍDĚNÍ
BAREVNÝ KÓD a SLOVNÍ OZNAČENÍ T1-----ČERVENÁ-----NEODKLADNÝ T2-----ŽLUTÁ-----NALÉHAVÝ T3-----ZELENÁ-----ODLOŽITELNÝ T4-----MODRÁ-----ČEKAJÍCÍ DEAD-----ČERNÁ-----MRTVÝ

15 „T“ = TREATMENT (OŠETŘENÍ)
„T“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ „T“ = TREATMENT (OŠETŘENÍ) T1 pacienti: bez resuscitace by zemřeli během několika minut nebo během dvou hodin bez urgentního chirurgického výkonu. T2 pacienti: vyžadují akutní zákrok do 2-4 hodin po úrazu. T3 pacienti: jejichž ošetření může být odloženo. T4 pacienti: za normálních okolností by patřili do T1, ale výsledek jejich léčby je velmi nejistý a není záruka, že přežijí.

16 ZÁCHRANA ŽIVOTA MÁ PŘEDNOST PŘED ZÁCHRANOU KONČETINY
„T“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ T1 PACIENTI: (Immediate treatment) !Pacienti vyžadující okamžitou, život, končetinu nebo zrak zachraňující léčbu! Vyléčitelné obstrukce dýchacích cest Kardiorespirační problémy Masivní zevní krvácení nebo amputace Šok Popáleniny obličeje, krku, rukou, nohou, perinea/genitálií ZÁCHRANA ŽIVOTA MÁ PŘEDNOST PŘED ZÁCHRANOU KONČETINY

17

18 POPÁLENINA (KOSOVO)

19 „T“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ T2 PACIENTI: (Delayed treatment)
!Zranění vyžadující velké chirurgické zákroky nebo léčbu, během které podmínky dovolují tyto zákroky odložit, aniž by došlo k ohrožení života! Otevřené poranění hrudníku bez respiračních potíží Břišní poranění bez známek šoku Rozsáhlé poranění oka/očí bez naděje na záchranu zraku Otevřené zlomeniny dlouhých kostí Vykloubení velkých kloubů Popáleniny 2. a 3. stupně na více než 20% povrchu těla

20 STŘEPINOVÉ PORANĚNÍ Z RUČNÍHO GRANÁTU (AFGHÁNISTÁN)

21 ZRANĚNÍ VĚTŠINOU NEJSOU EVAKUOVÁNI DO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
„T“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ T3 PACIENTI: (Minimal treatment) !Zranění s relativně malými poraněními, kteří si mohou pomoci navzájem nebo kterým mohou pomoci neškolené osoby („Walking wounded“)! Malé tržné rány Nekomplikované zlomeniny ZRANĚNÍ VĚTŠINOU NEJSOU EVAKUOVÁNI DO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

22 „T“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ T4 PACIENTI: (Expectant treatment)
!Pacienti se závažnými mnohočetnými poraněními vyžadujícími rozsáhlou léčbu nebo s malou nadějí na přežití! Těžká poranění hlavy a páteře Rozsáhlé popáleniny Velké dávky ozáření POKUD JSTE NA POCHYBÁCH, OŠETŘETE A UMÍSTĚTE TYTO ZRANĚNÉ DO JINÝCH KATEGORIÍ

23 CHEMICKÝ „T“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ
T1 PACIENTI: (Immediate treatment) Chemické a biologické zasažení Známky a symptomy rozsáhlého zasažení chemickými agens.

24

25 CHEMICKÝ „T“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ
T2 PACIENTI: (Delayed treatment) Známky a symptomy mírného zasažení chemickými agens.

26 CHEMICKÝ „T“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ
T3 PACIENTI: (Minimal treatment) Bez známek a symptomů zasažení chemickými agens.

27 CHEMICKÝ „T“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ
T4 PACIENTI: (Expectant treatment) Život ohrožující poranění. Rozsáhlé známky a symptomy zasažení chemickými agens. Bez běžných zranění ovšem bez známek dechu zapříčiněných zasažením chemickými zbraněmi.

28 NEZAMĚŇUJTE KATEGORIE TRIAGE S PRIORITAMI EVAKUACE
TŘÍDĚNÍ NEZAMĚŇUJTE KATEGORIE TRIAGE S PRIORITAMI EVAKUACE

29 TŘÍDĚNÍ PRIORITY PRO EVAKUACI
PRIORITA I: urgentní evakuace během dvou hodin PRIORITY IA: urgentní chirurgická evakuace do nejbližšího chirurgického zařízení do 4 hodi PRIORITA II: přednostní evakuace do 4 hodi PRIORITA III: běžná evakuace do 24 hodin PRIORITA IV: výhody

30 „P“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ „P“ = PRIORITY (PRIORITA)
P1 pacienti: potřebují život zachraňující resuscitaci a nebo chirurgický zákrok neodkladně na místě. P2 pacienti: potřebují resuscitaci nebo chirurgický zákrok včasně a jisté odložení je zde akceptovatelné. P3 pacienti: vyžadují léčbu,jejíž delší odložení je akceptovatelné. P4 pacienti: DEAD P1 HOLD: těžce zranění, u kterých je ošetření pozdrženo po dobu nutnou k ošetření raněných s větší šancí na přežití. P1=T4

31 „P“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ P1 pacienti: (Immediate)
!Pacienti s velkou šancí na kvalitní přežití vyžadující život zachraňující léčbu, na něž by se měly soustředit život zachraňující postupy! AIRWAY: Obstrukce, včetně obstrukce způsobené maxilofaciálním poraněním (poraněním obličejové části) BREATHING: Tenzní pneumothorax Pronikající poranění hrudníku Vlající hrudník Zhmoždění plic CIRCULATION: Velké krvácení (vnitřní/vnější) Rozsáhlé zhmoždění svalové tkáně Mnohočetné zlomeniny nebo mnohočetná poranění Popáleniny zasahující 15-30% povrchu těla

32 „P“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ P2 pacienti: (Delayed treatment)
!Pacienti vyžadující chirurgickou léčbu nebo léčbu, během které podmínky dovolí tyto zákroky odložit, aniž by došlo k ohrožení života pacienta! Menší útrobní nebo svalová poranění Cévní poranění nemající charakter P1 Zhoršující se mozková poranění Popáleniny na méně než 15% povrchu těla (tvář, víčka, ruce, perineum) Velké kloubní dislokace (kloubní hlavice opustí kloubní jamku, ale nevrátí se zpět-porušení vazů a svalů nebo pouzdra)

33 VYSOKOENERGETICKOU STŘELOU
PORANĚNÍ BŘICHA VYSOKOENERGETICKOU STŘELOU (AFGHÁNISTÁN)

34 „P“ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ P3 pacienti: (Minimal treatment)
!Zranění s relativně malými poraněními, kteří si mohou pomoci navzájem nebo sami! Menší zlomeniny a dislokace Menší poranění měkkých tkání Maxilofaciální poranění (poranění obličejové části) bez dýchacích obtíží Poranění očí Ostatní popáleniny zasahující méně než 15 % povrchu těla

35

36 SCHÉMA TŘÍDĚNÍ PACIENTŮ

37 TRIAGE SIEVE Je zaměřené na posouzení fyziologického stavu a spočívá ve zhodnocení základních životních funkcí. Je do značné míry subjektivní. V Britské armádě jsou s ním seznámeni všichni vojáci RESPIRACE PERFÚZE STAV VĚDOMÍ TRIAGE

38 Priorita 3 (odložitelný)
TRIAGE SIEVE ano Chodící Priorita 3 (odložitelný) ne ne ne Dýchá DC průchodné Priorita 1 (A) Mrtev ano ano Pod 10 nebo nad 29 Počet dechů Priorita 1 (B) 10-29 Více než 2 sec / Pulse více než 120 Kapilární návrat Priorita 1 (C) Priorita 2 (naléhavý) Do 2 sec

39 TRIAGE SIEVE

40 TRIAGE SORT Hodnotící třídící schéma vychází z upraveného třídícího schématu (Triage Revised Trauma Score tzv.TRTS) Není zde záměrně uvedena priorita T4, protože třídění nemusí být vždy prováděno zkušeným personálem a rozhodnutí o tom, zda má zraněný šanci na přežití nebo ne, nelze nechat na běžném vojákovi, který není zkušeným zdravotníkem. Toto třídění, které je na rozdíl od TRIAGE SIEVE podrobnější hodnotí: Stav vědomí Frekvenci dýchání Hodnoty systolického tlaku

41 TRIAGE SORT TRTS (NAMTOS)
Může navazovat na „TRIAGE SIEVE“, většinou na CCS (Třídícím pracovišti) Hodnotí STAV VĚDOMÍ, DECHOVÁ FREKVENCE, HODNOTY SYSTOLICKÉHO TLAKU. Původně pro paramediky – rozhodnutí o cílovém pracovišti. Snížení o dva body (10 ) – mortalita 10%. Priorita T4 (P1 hold) – skóre 1-3.

42 TRIAGE SORT – TRTS (NAMTOS)
GCS (X) 9 – 12 3 6 – 8 2 4 – 5 1 3 0 RR (Y) 30 a více 3 6 – 9 2 1 – 5 1 0 0 SYSTOLICKÝ TLAK 90 a více 4 0 0 TRIAGE SORT SCORE = X + Y + Z 12 = PRIORITA 3 = PRIORITA 2 = PRIORITA 1

43 PEDIATRIC TRIAGE TAPE Třídící síto u dětí
Zohledňuje VĚK, VÝŠKU (délku) a HMOTNOST. Validní mezi 1 – 10 lety věku dítěte. Obsahuje přehled fyziologických parametrů.

44 TŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE Různé formy. Snadno viditelná.
Přehledná, obsahuje vždy číselné, slovní a barevné vyjádření standardní kategorie. Pevně připojena k postiženému. Dovoluje snadnou úpravu při následném třídění.

45 TŘÍDÍCÍ VISAČKA II a – přednostní transfer (vnitřní krvácení),
I – nutnost urgentního terapeutického zásahu (resuscitace základních životních funkcí), II a – přednostní transfer (vnitřní krvácení), II b – transport ihned po pac. II a (st.p. resuscitaci, po ošetření s předpokladem progrese), III – po ošetření bez předpokladu progrese, IV – soběstační, jen drobná poranění (zapojit do akce).

46

47

48

49 ZMĚNA KATEGORIE TŘÍDĚNÍ
Počtu zraněných Dostupných zdrojů Povahy a rozsahu zranění Stavu ohrožení nepřítelem

50 CASUALTY CLEARING STATION
Od APP PRIORITA 2 DELAYED Třídící plocha Ambulance Loading Point Nakládka raněných PRIORITA 1 IMMEDIATE PRIORITA 3 MINIMAL PRORITA 4 EXPECTANT Plocha pro zemřelé Odsun

51 MNOŽSTVÍ ZRANĚNÝCH Jeden pacient: prvotní před čímkoli jiným.
Žádná reálná potřeba pro třídění. Zvyšující-se počet: potřeba třídění.

52 SPOJENÍ Z MÍSTA NEŠTĚSTÍ
MASCAL SPOJENÍ Z MÍSTA NEŠTĚSTÍ Kdo tě poslal na místo neštěstí? M E T H A N E (MIMMS) VYBAVENÍ Typ (základní důležitá fakta). Obvazy. Zádové desky/nosítka s popruhy. Turnikety. Vzduchovody/odsávačky. MNOŽSTVÍ PERSONÁLU Typ (chirurgický, anesteziologové, sestry, sanitáři…)

53 MASCAL ČINNOST NA MÍSTĚ Zajištění a ochrana místa neštěstí.
Průzkum místa neštěstí. Rychlý odhad počtu a typu zranění. Odeslání krátké zprávy do zdravotnického zařízení. Požadavek na dodatečné vybavení jak materiálové, tak personální.

54 Dopravní nehoda nákladního vozu na Pipeline road
Saudská Arábie Operace Desert Shield

55 BOMBARDOVÁNÍ FEDERÁLNÍ BUDOVY
OKLAHOMA CITY: BOMBARDOVÁNÍ FEDERÁLNÍ BUDOVY

56 BOMBARDOVÁNÍ FEDERÁLNÍ BUDOVY
OKLAHOMA CITY: BOMBARDOVÁNÍ FEDERÁLNÍ BUDOVY

57 MASCAL ČINNOST NA MÍSTĚ
Urychleně vyberte shromaždiště zraněných (COLLECTION POINT) v závislosti na: Vzdálenost k pacientům. Vzdálenost k potenciálnímu místu přistání vrtulníku. Bezpečnost: odstup od potenciálního místa ohrožení a jeho zabezpečení. Geografie – dostatečně rozsáhlá a vhodná pro vedení geografické TRIAGE. ODDĚLENÍ MÍST PRO : IMMEDIATE (nejblíže k místu transportu) DELAYED MINIMAL EXPECTANT DECEASED (mimo stanoviště ostatních zraněných)

58 CIVILNÍ VÁLKA HNÍZDO RANĚNÝCH
(Collection Point)

59 MASCAL ČINNOST NA MÍSTĚ
Shromážděte všechny ambulantní pacienty ve shromaždišti zraněných po jejich instruování, aby do shromaždiště zraněných došli. Tito zranění jsou většinou v kategorii ohrožení MINIMAL, ačkoli někteří mohou být zařazeni i do kategorie DELAYED. Ti, kteří nejsou v kategorii IMMEDIATE a EXPECTANT s výjimkou popáleninových případů.

60 CIVILNÍ VÁLKA-HNÍZDO RANĚNÝCH
(Collection Point) a OŠETŘOVACÍ STANICE

61 MASCAL ČINNOST NA MÍSTĚ
Určete jednoho lehce zraněného, aby se staral o ambulantní pacienty, pokud jste limitováni množstvím personálu. Nejzodpovědnějším úkolem je udržovat zraněné v koloběhu příjmu na shromaždiště zraněných a jeho opouštění. Je potřeba, aby se alespoň jedna odpovědná osoba přemístila do oblasti, kde bude nutné provádět rychlé zhodnocení, třídění a ošetření zbytku pacientů, kteří nebyli schopni přemístit se do shromaždiště zraněných.

62 MASCAL LÉČBA Zpočátku ošetřujte pouze okamžitě řešitelné problémy s dýchacími cestami a zevní potenciálně život ohrožující krvácení. Neošetřujte pacienty bez hmatného pulsu a pacienty, kteří nedýchají po zprůchodnění DC. Umístěte zraněné v bezvědomí do STABILIZOVANÉ POLOHY/ RAUTEKOVY POLOHY. Začněte s TRIAGE, abyste určili místo shromaždiště raněných, do kterého má být pacient transportován.

63 PROCVIČOVÁNÍ MASCAL

64 MASCAL LÉČBA CSCATTT CAVE tok raněných – „samoevakuace“ chodících.
ATLS (BATLS/BARTS), (TCCC aj.). A (C-páteř), B (Kyslík), C (kontrola zevního krvácení). Ne všichni postižení jsou zranění (HT, ICHS, asthma bronchiale atd.), inhalace kouře, chem. kontaminace ! Ideálně tok raněných do CCS, ne personál k nim !!! Zdravotnické průvodky – UNIFIKACE !!! Řetěz velení – STRIKTNĚ ZDRAVOTNICKÝ !!!

65 HROMADNÉ PORANĚNÍ HORKEM
VIETNAM HROMADNÉ PORANĚNÍ HORKEM

66 MASCAL ČINNOST NA MÍSTĚ
Určete nelékařský personál, nezraněné nebo minimálně zraněné pacienty a alespoň jednoho zkušeného sběrače raněných, aby odsunuli zraněné do SHROMAŽDIŠTĚ ZRANĚNÝCH. Třídící důstojník určí pomocí TRIAGE zraněné do oddělených geografických lokalit podle PRIORIT. Podle situace vykonává rychlé přehodnocení a eventuálně mění kategorie.

67 MASCAL ČINNOST NA MÍSTĚ
Pohybuj se rychle od jednoho pacienta k druhému: pouze urči kategorii a pokud je to možné urychleně ošetři život ohrožující stavy. Urči kategorii u všech pacientů. Vyhýbejte se prodloužené péči o jednoho zraněného. Vyhýbejte se rozrušeným, pomateným a minimálně zraněným pacientům. Sledujte všechny pacienty.

68 MASCAL ČINNOST NA MÍSTĚ ZVAŽOVÁNÍ A ROZHODNUTÍ O PŘEPRAVĚ
Umístíte všechny zraněné s označením IMMEDIATE do první dostupné ambulance? Odešleš jednoho člověka ze zdravotního personálu transportním prostředkem, pokud se na odsunovém prostředku nebude nacházet žádný zdravotník? Do jakého zdravotnického zařízení vyšleš ambulanci DOBA CESTY Úroveň I, II, III trauma center? Budeš čekat na vrtulník? Jak zabezpečíš cestu přepravy zraněných?

69 ČINNOST ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO OŠETŘENÍ
MASCAL ČINNOST ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO OŠETŘENÍ Udržovat komunikaci s týmem v poli. Identifikování rozsahu problému. Rozpoznání potřeby pro dodání zdrojů na místo nehody. ZDRAVOTNICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ADMINISTRATIVNÍ TRANSPORTNÍ– POZEMNÍ /VZDUŠNÉ Sjednání vhodného vrtulníku pro transport raněných.

70 ČINNOST ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO
MASCAL ČINNOST ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO OŠETŘENÍ Oznamte vyšším stupňům nemocničních zařízení a dalším lékařským zařízením stav situace a požádejte je, aby zůstali v pohotovosti. Aktivujte v nemocničních zařízeních krizový plán pro hromadná neštěstí. Povolejte záložní personál a držte jej v nemocničním zařízení do konce krizového stavu. Vyčistěte příjmovou část od všech stálých pacientů a podle požadavků ji doplňte přistýlkami. Zrušte každý nenaléhavý chirurgický zákrok. Připravte nemocniční lůžka. Vyžádejte vyšší stupně (ECHELONS) zdravotnických vozidel do vašich zdravotnických zařízení.

71 MASCAL ZÁKLADNÍ VÝUKOVÉ BODY
Pokud je schopnost poskytovat lékařskou pomoc ochromena – je v místě neštěstí nejdůležitější věcí vnesení jistého řádu. Vyhněte se mohutnému impulzu nutícího Vás spěchat a zahájit ošetření u prvního pacienta, na kterého narazíte. Dávejte pozor, abyste se sami nestali obětí.

72 MASCAL ZÁKLADNÍ VÝUKOVÉ BODY
Zapamatujte si: ne všechny zdroje, které budete při ošetřování zraněných potřebovat budete mít s sebou na místě neštěstí. Řídící lékařská péče, zajištění vhodných prostředků pro evakuaci a uspořádání pacientů nemusí být na první pohled příliš atraktivní, ale v konečném důsledku se to stane tou nejdůležitější věcí. Dohlížení nad uspořádáváním pacientů může na první pohled vypadat jako plýtvání lidskými zdroji, ale věřte, že tomu tak není.

73 ZRANĚNÍ PRAVÉHO KOLENE RPG STŘELOU (SOMÁLSKO)
Jaká je PRIORITA poranění ? Do jaké kategorie TRIAGE spadá ? Jaká je priorita pro EVAKUACI ?

74 POPÁLENINA (KOSOVO) Jaká je PRIORITA poranění ?
Do jaké kategorie TRIAGE spadá ? Jaká je priorita pro EVAKUACI ?

75 TŘÍDĚNÍ TŘÍDĚNÍ - POKRAČOVÁNÍ SPECIÁLNÍ SITUACE
“STANDARDNÍ” TRIAGE TŘÍDĚNÍ V MASCAL SITUACI TŘÍDĚNÍ PACIENTI SPECIÁLNÍ SITUACE Přetrvávající ohrožení pro poskytovatele péče i pro pacienty. „OBRÁCENÁ” situace ve třídění.

76 TŘÍDĚNÍ “VOJENSKÁ” neštěstí se mohou udát i v civilním prostředí.
A… “CIVILNÍ” neštěstí se mohou udát ve vojenském prostředí

77 TŘÍDĚNÍ RANĚNÝCH CHIRURGICKÁ HIERARCHAZACE, KTERÁ V PRVNÍ ŘADĚ ZAHRNUJE ROZHODNUTÍ O OPERATIVNÍCH PRIORITÁCH NENÍ TRIAGE.

78 CHIRURGICKÁ PRIORIZACE
TRIAGE CHIRURGICKÁ PRIORIZACE ROZPOZNÁNÍ Který pacient vyžaduje chirurgický zákrok k záchraně života, končetiny nebo zraku. ZNALOSTI Počty zraněných, lékařů, sester, pomocných sil, krevních derivátů (zdroje), které si každá operace vyžaduje. Zdroje pracovní síly, výbavy, pomocného personálu a krve potřebné k tomu, aby mohla být provedena dostatečná pooperační péče. Jak dlouho která operace zabere času (čas jako zdroj). Zdroje, které každá operace pohltí (je nutno zvážit lidské síly, jakožto zdroj- spotřební zdroj). Pravděpodobnost úspěšnosti operace.

79 CÍLE CHIRURGICKÉ PRIORIZACE
TRIAGE CÍLE CHIRURGICKÉ PRIORIZACE Výběr případů s největší pravděpodobností úspěchu, která zkonzumuje co nejmenší množství zdrojů. Učinění rozhodnutí - - a stát si za ním! Při výskytu situace MASCAL, nečekat na to, jak se bude dále rozvíjet, abychom učinili rozhodnutí. Respektujte rozhodnutí TRIAGE.

80 TRIAGE KATEGORIE TRIAGE VYUŽÍVANÉ V ICRC NEMOCNICÍCH
KATEGORIE I: PRIORITA PRO CHIRURGICKÝ ZÁKROK Pacienti, kteří vyžadují chirurgický zákrok a kteří mají velkou šanci na úspěšné zotavení. KATEGORIE II: BEZ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU Pacienti s tak lehkými zraněními, které nevyžadují chirurgický zákrok a nebo pacienti tak závažně zranění, u nichž není šance na přežití. KATEGORIE III: ČEKAJÍCÍ NA CHIRURGICKÝ ZÁKROK Pacienti, kteří potřebují chirurgický zákrok, ale ne tak nutně.

81 TRIAGE TRIAGE NEŠTĚSTÍ JE MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROCES. NEJLÉPPE JE ZAJIŠTĚN NĚKÝM, KDO JE ZNALÝ V OBORECH URGENTNÍ MEDICÍNY, CHIRURGIE NEBO PSYCHIATRIE. VŠECHNY TYTO PŘEDNEMOCNIČNĚ A NEMOCNIČNĚ ZAMĚŘENÉ ZDROJE JSOU NEZBYTNÉ K POSKYTNUTÍ A PROVEDENÍ POTŘEBNÉ PÉČE A EVAKUACE VELKÉHO POČTU ZRANĚNÝCH.

82 DEFINOVÁNÍM TRIAGE U HROMADNÉHO NEŠTĚSTÍ NEBO KATASTROFY
CHCEME ŘÍCI, ŽE JE POSKYTOVÁNA NADSTANDARTNÍ PÉČE DALEKO VĚTŠÍMU POČTU ZRANĚNÝCH, NEŽ JE TOMU PŘI BĚŽNÝCH SITUACÍCH.

83 TRIAGE PŘÍKLAD: Pochybení při provádění kompletní kontroly krční páteře u pacienta s mnohočetným krvácejícím poraněním je považováno za lajdáctví.

84 TRIAGE PŘÍKLAD Kompletní imobilizace krční páteře spotřebuje velké množství času a zdrojů. Tento vynaložený čas a použité zdroje mohou zapříčinit úmrtí lidí, kteří měli šanci na přežití.

85 TRIAGE Dodržování principů „ČINĚNÍ NEJVĚTŠÍHO DOBRA PRO CO NEJVĚTŠÍ POČET“ si bude vyžadovat provedení více, nežli jen kompletní imobilizace krční páteře.

86 (příklady-nezahrnují vše)
TRIAGE IMMEDIATE (příklady-nezahrnují vše) DÝCHACÍ CESTY Všeobecně je nutno okamžitě určit, do které kategorie bude zraněný zařazen. DELAYED DEAD Některé výjimky. DÝCHÁNÍ Řešitelné na místě jako např. TENZNÍ PNEUMOTHORAX, který pokud je ošetřen může zraněného přesunout z kategorie IMMEDIATE do kategorie DELAYED. Neřešitelné na místě nehody ROZSÁHLÁ PLICNÍ KONTUZE/VLAJÍCÍ HRUDNÍK spojený s hypoxií vyžadují okamžitou evakuaci.

87 ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ
TRIAGE IMMEDIATE: CIRKULACE: ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ VNĚJŠÍ : většinou řešitelné pomocí TURNIKETU a nebo přímým tlakem zatímco je pacient směrován na bod DELAYED. VNITŘNÍ: okamžitá evakuace zraněného. SRDEČNÍ TAMPONÁDA Vždy když je pacient ošetřován PERIKARDIOCENTÉZOU, je zařazován do kategorie IMMEDIATE neboť základní příčinou je rána v srdečním svalu.

88 TRIAGE IMMEDIATE Vyžadovaná okamžitá evakuace.
ZAVŘENÉ PORANĚNÍ HLAVY se zhoršujícím se stavem vědomí. Vyžadovaná okamžitá evakuace.

89 TRIAGE DELAYED (PŘÍKLADY NEZAHRNUJÍ VŠE)
Všechna zranění, která si vyžadují chirurgický zákrok, ale u nichž odložení o 4-8 hodin nezpůsobí smrt nebo ztrátu končetiny či zraku. PENETRUJÍCÍ PORANĚNÍ BŘICHA: hemodynamicky stabilní. Všechny ZLOMENINY: hemodynamicky stabilní. PORANĚNÍ PÁTEŘE: hemodynamicky stabilní.

90 TRIAGE MINIMAL (PŘÍKLADY NEZAHRNUJÍ VŠE)
MALÁ TKÁŇOVÁ PORANĚNÍ nevyžadující chirurgické ošetření. NEDISLOKOVANÉ PORANĚNÍ, ZAVŘENÉ ZLOMENINY HORNÍCH KONČETIN NEBO PRSTŮ.

91 TRIAGE EXPECTANT Pokud bude dostatek zdrojů, žádný ze zraněných by se neměl dostat do skupiny EXPECTANT. Vytvoření této kategorie vyplývá z nedostatečného množství zdrojů a typ zraněných zahrnutých do této kategorie je velmi závislý na množství zdrojů a zraněných ( méně zdrojů = více pacientů v této kategorii). PŘÍKLADY: > 50% zasažení povrchu těla 2. a 3. stupněm POPÁLENÍ. Pacient v bezvědomí s OTEVŘENÝM PORANĚNÍM HLAVY. Doložené vystavení-se působení RADIACE větší než 500 rad s okamžitými projevy nemoci z ozáření.

92 S.T.A.R.T. – TRIAGE TŘÍDÍCÍ PROTOKOL
Simple Triage And Rapid Treatment

93 < 30/min > 30/min NE ANO KROK 1 KROK 2 SCHOPEN CHŮZE ZHODNOCENÍ
DELAYED ZHODNOCENÍ DÝCHÁNÍ KROK 1 PŘÍTOMNOST < 30/min > 30/min IMMEDIATE KAPILÁRNÍHO NÁVRATU UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘÍTOMNOST DÝCHÁNÍ ? EXPECTANT /DEAD KROK 2

94 PLNÍ JEDNODUCHÉ POVELY PLNIT JEDNODUCHÉ POVELY
CAPILÁRNÍ PLNĚNÍ < 2 sec > 2 sec IMMEDIATE KONTROLA KRVÁCENÍ ZHODNOCENÍ STAVU VĚDOMÍ STAV VĚDOMÍ PLNÍ JEDNODUCHÉ POVELY NESCHOPEN PLNIT JEDNODUCHÉ POVELY DELAYED KROK 3 KROK 4


Stáhnout ppt "ZPRACOVAL: Zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň"

Podobné prezentace


Reklamy Google