Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komplikace endoskopických vyšetření a jejich právní dopad po vstupu do EU Doseděl J., NMSKB Mach J., ČLK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komplikace endoskopických vyšetření a jejich právní dopad po vstupu do EU Doseděl J., NMSKB Mach J., ČLK."— Transkript prezentace:

1 1 Komplikace endoskopických vyšetření a jejich právní dopad po vstupu do EU Doseděl J., NMSKB Mach J., ČLK

2 2 Endoskopická vyšetření n Invasivní metody n Relativně bezpečné jak v diagnostické tak v terapeutické podobě n Trendy n Křivka učení n Týmová práce

3 3 Nežádoucí příhody n Neúspěšná vyšetření n Diagnostické omyly n Falešně pozitivní i negativní nálezy n Psychická stigmatizace nemocného /děti n Komplikace

4 4 Komplikace n Alergické reakce n Toxické reakce n Dechové reakce n Oběhové - kardiovaskulární reakce n Infekční komplikace

5 5 Alergické reakce n Známé … n I při negativní anamnéze ------------ n Lokální anestetika n Sedativa - vč. nepřiměřené reakce n Kontrastní media n Desinfekční prostředky

6 6 Kardiovaskulární komplikace n Arytmie n Hypotenze n Infarkt myokardu n Cévní mozková příhoda n Embolizace do plic

7 7 Respirační komplikace n Aspirace n Aspirační pneumonie n Útlum dechového centra n Hypoxemie n Kardiorespirační komplikace - 60% úmrtí u endoskopií HČTT

8 8 Infekční komplikace n Přenos patogenů mezi pacienty n Zavlečení vlastních patogenů n Bakteriemie - významná u imunosuprimovaných, septických nebo kardiaků - preventivní aplikace baktericidních ATB

9 9 Komplikace n I. Bez ohrožení života - bez následků n II.Ohrožení života bez trvalých následků - léčba endoskopická, radiologická event. chirurgická n III. Ohrožení života s trvalými následky n IV. Fatální průběh

10 10 Komplikace n Minimální - ambulantní léčba n Lehké - hospitalizace do 3 dnů n Střední - hospitalizace 4 - 10 dnů n Těžké - hospitalizace delší než 10 dnů n Fatální

11 11 Komplikace koloskopie n Krvácení / EPE/ n Perforace / přístrojem, kličkou, insuflací/

12 12 Co dělat ? n Pozitivní reverz /poučení/ n O hrozící event. nastalé komplikaci nemocného informovat n Neodkladně adekvátně zasáhnout

13 13 Co se změnilo naším vstupem do EU? n Úmluva o lidských právech a biomedicíně (úmluva Rady Evropy nikoli směrnice EU) platí od r. 2001 n Dnem vstupu do EU (1.5.2004) se nic zásadního nemění

14 14 Informovaný souhlas pacienta se zdravotnickými výkony n Beze změn, viz předchozí, platí již od roku 2001 ve stejné podobě jako v EU

15 15 Pozitivní reverz n Chrání před nařčením, že pacient nebyl upozorněn na rizika výkonu

16 16 Pojištění n Pojištění profesní odpovědnosti n Pojištění zaměstnavatele n Pojištění chrání jen před náhradou škody, ne před případnou trestní odpovědností! Za škodu odpovídá vždy zdravotnické zařízení. Za škodu odpovídá vždy zdravotnické zařízení. Lékaře lze finančně postihnout i bez kriminalizace. Lékaře lze finančně postihnout i bez kriminalizace.

17 17 Reakce pacienta v případě poškození n V ČR – preference kriminalizace lékaře před žalobou o náhradu škody n Praxe v zemích EU opačná, více žalob na zdravotnická zařízení n Bude se vyvíjet trend v ČR stejně???

18 18 Co nového lze očekávat vstupem do EU n V EU kladen obrovský důraz na právo pacienta na informace, nejen formou pozitivního reverzu, ale i osobní komunikací n Formulace v reverzu: „ potvrzuji, že se mnou lékař výkon i jeho rizika osobně projednal, měl jsem možnost klást mu otázky a jeho vysvětlení jsem plně pochopil“

19 19 Závěr n Při postupu lege artis, upozornění na možná rizika a vyslovení informovaného souhlasu pacientem je postih lékaře prakticky vyloučen


Stáhnout ppt "1 Komplikace endoskopických vyšetření a jejich právní dopad po vstupu do EU Doseděl J., NMSKB Mach J., ČLK."

Podobné prezentace


Reklamy Google