Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabídka aktivit ve vodním prostředí pro předškolní a školní děti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabídka aktivit ve vodním prostředí pro předškolní a školní děti"— Transkript prezentace:

1 Nabídka aktivit ve vodním prostředí pro předškolní a školní děti
provozovatel plavecké školy: Openplace s.r.o. Mánesova 2530/3a Říčany zabezpečení výuky: Svět dětí na dlani s.r.o. Černokostelecká 2205 kontaktní osoby: Petra Horká hlavní lektorka plavecké školy Na Fialce Vlaďka Lipovská vedoucí plavecké školy ředitelka společnosti Svět dětí na dlani s.r.o. Lukáš Basík ředitel společnosti Openplace výuková centra: Centrum pro volný čas Na Fialce /smluvně zajišťuje Openplace s.r.o./ Mánesova 2530/3a Říčany - bazén v délce 25 m a teplotou vody 28°C pro plaveckou výuku předškolních a školních dětí Svět dětí na dlani s.r.o. /smluvně zajišťuje Svět dětí na dlani s.r.o./ Černokostelecká 2205 bazén o rozměrech 3x6m se slanou vodou s teplotou 31°C pro předplaveckou výuku dětí od tří let do předškolního věku ______________________________________ Petra Horká – kontaktní osoba pro koordinaci realizace aktivit ve vodním prostředí /termíny, metodické plány, organizace, lektorské zabezpečení…/ Vlaďka Lipovská -kontaktní osoba pro koordinaci realizace aktivit ve vodním prostředí /termíny, metodické plány, organizace, lektorské zabezpečení…/ pro výuku ve Světě dětí na dlani – kontaktní osoba pro smluvní vztahy pro výuku ve Světě dětí na dlani /podpisy smluv, platební podmínky/ Lukáš Basík – kontaktní osoba pro smluvní vztahy pro výuku v Centru pro volný čas Na Fialce /podpisy smluv, platební podmínky/

2 výuková centra: Svět dětí na dlani
je dětské centrum poskytující prostory malého bazénu, minitělocvičny a herny pro realizaci nabízených aktivit pro předškolní děti. pro výuku je k dispozici bazén o rozměrech 3x6m s hloubkou 1,2m. samozřejmostí je potřebné sociální zázemí. teplota vody je 31°C, voda v bazénu je slaná a její kvalita je zajišťována moderní vysoce účinnou technologií. k výuce je připraveno kompletní nadstandardní vybavení atraktivními výukovými pomůckami pro neplavce i pomůckami pro zdokonalování malých plavců. optimální kapacita bazénu je 6 dětí – tento počet je závislý na dovednostech a věku přítomných dětí Centrum pro volný čas Na Fialce je multifunkční objekt jehož součástí je bazénová část, která je k dispozici pro poskytování nabízených aktivit. pro výuku je k dispozici bazén o rozměrech 25m se třemi plaveckými dráhami a relaxační částí se sníženou hloubkou a vodními atrakcemi, menším dětem pak také brouzdaliště. přímo z bazénové části je přístupná parní sauna anebo sauny finské či infrasauna s odpočívárnou. samozřejmostí je potřebné sociální zázemí. teplota vody je 28°C, kvalita vody je zajištěna moderní vysoce účinnou technologií. k výuce je připraveno kompletní nadstandardní vybavení výukovými pomůckami pro neplavce i pomůckami pro zdokonalování plavců. optimální kapacita bazénu je 40 dětí – tento počet je závislý na dovednostech a věku přítomných dětí

3 základní údaje o výuce:
Cíl aktivit ve vodním prostředí je u každé věkové kategorie dětí jiný. Tento cíl se odvíjí od psychické i motorické vyspělosti dětí dané skupiny a proto je vždy po první seznamovací lekci sestaven zcela na míru metodický plán výuky. Obecně lze říci, že u předškolních dětí se jedná o vodní hrátky s důrazem na zvládnutí vodního prostředí, orientaci v něm a pochopení základních principů pobytu a pohybu ve vodě; u žáků prvního stupně jde již o zvládnutí prvních lokomočních pohybů vedoucích k ucelenému zvládnutí základních plaveckých způsobů /znak, kraul, prsa/; u žáků druhého stupně je dominantní zdokonalování již zvládnutých plaveckých způsobů s důrazem na jejich provádění tak, aby plavání mělo zdravotně-relaxační přínos pro každého jedince. Svět dětí na dlani Lekce pro předškolní děti je vedena v maximálně šestičlenných skupinkách dětí rozdělených dle věku a plaveckých dovedností. Pod vedením akreditovaného lektora si formou her osvojují základní návyky pro pobyt a pohyb ve vodním prostředí. - při výuce je nezbytná přítomnost pedagogického dozoru, který je plně zodpovědný za děti mimo bazén /pobyt v šatnách, odchod na toaletu během výuky…/ Centrum pro volný čas Na Fialce Po již zmiňované první seznamovací lekci bude celá skupina dětí rozdělena do málopočetných skupinek /optimálně 5 dětí, maximálně 8 dětí/ tak, aby byly zohledněny schopnosti každého jednotlivce, čímž bude zabezpečen co nejefektivnější způsob výuky. - výcvik je veden akreditovanými lektory, kteří jsou pravidelně doškolováni ve všech potřebných oborech /první pomoc, pedagogika, psychologie dětí, didaktika plavání dětí…/ - jeden lektor vede skupinku s optimálním počtem 5 dětí /tento počet může být navýšen na maximálně 8 dětí u výuky zdokonalování plaveckých způsobů/ - při výuce je nezbytná přítomnost pedagogického dozoru, který je plně zodpovědný za děti mimo bazén /pobyt v šatnách, odchod na toaletu během výuky…/

4 délka lekce skladba lekce předškoláci 30 – 40 minut /dle dovedností/
žáci 1. stupeň 45 minut žáci 2. stupeň 60 minut skladba lekce Svět dětí na dlani předškoláci rozcvička, výuka dle metodického plánu ve vodním prostředí /plán bude sestaven vždy na míru každé skupině po absolvování první seznamovací hodiny/ Centrum pro volný čas Na Fialce předškoláci rozcvička, výuka dle metodického plánu ve vodním prostředí /plán bude sestaven vždy na míru každé skupině po absolvování první seznamovací hodiny/, relaxace v brouzdališti s prvky rozvoje vnímání vlastností vody žáci 1. stupeň rozcvička, výuka dle metodického plánu ve vodním prostředí /plán bude sestaven vždy na míru každé skupině po absolvování první seznamovací hodiny/, relaxace na malé vodě s prvky rozvoje pocitu vody žáci 2. stupeň rozcvička, výuka dle metodického plánu ve vodním prostředí /plán bude sestaven vždy na míru každé skupině po absolvování první seznamovací hodiny/, relaxace formou doplňkových vodních aktivit /vodní pólo, potápění, sebezáchranné prvky/

5 časové možnosti: Centrum pro volný čas Na Fialce Svět dětí na dlani
pro aktivity zabezpečované v rámci vzdělávacích zařízení je bazén vyhrazen v časovém úseku od 9,00 hod do 12,00 hod šatny jsou k dispozici vždy 20 minut před zahájením lekce a musí být opuštěny rovněž nejdéle 20 minut po ukončení lekce Svět dětí na dlani výuka ve všední dny v čase od 8:00 hod do pozdního odpoledne při více početné třídě dětí jsou děti rozděleny do skupinek a je možné v jednotlivých prostorách pro ně připravit program /výtvarnou, relaxační či pohybovou činnost/ k dispozici je prostor pro odpočinek, aklimatizaci, případně svačinu pro celou skupinu dětí prostory jsou vybaveny tak, aby se zde děti cítily bezpečně a pohodlně

6 cenová nabídka: Centrum pro volný čas Na Fialce Svět dětí na dlani
cena jedné odborně vedené lekce pro maximální počet šesti dětí je 600,-Kč včetně DPH aktivita je koncipována v blocích s minimálně deseti lekcemi – optimálně dvaceti lekcemi /na základě dohody lze počty optimalizovat dle potřeb a možností objednavatele/ v ceně je zahrnuto využití aklimatizačních prostor po výuce Centrum pro volný čas Na Fialce cena pro jednoho účastníka je stanovena – u žáků ZŠ na 60,-Kč za lekci – u žáků MŠ na 90,-Kč za lekci aktivita je koncipována v blocích s minimálně deseti lekcemi – optimálně dvaceti lekcemi /na základě dohody lze počty optimalizovat dle potřeb a možností/

7 organizační zabezpečení:
před zahájením výuky bude uzavřena smlouva se školním zařízením a smluvním partnerem Svět dětí na dlani s.r.o. zastoupená Vlaďkou Lipovskou pro předškolní děti v bazénu ve Světě dětí na dlani Openplace s.r.o. zastoupená Lukášem Basíkem pro předškolní a školní děti v Centru volného času Na Fialce smlouva bude připravena na základě písemné závazné objednávky dle dohody s hlavní lektorkou plavecké školy Petrou Horkou děti budou mít podepsané prohlášení o bezinfekčnosti zákonným zástupcem /prohlášení musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, jméno odpovědné osoby hůlkovým písmem a podpis odpovědné osoby – datováno bude před nástupem na první lekci plavání/ zákonní zástupci budou prostřednictvím objednavatele písemně informováni o potřebách, podmínkách a průběhu „aktivity“ /podklady pro rodiče poskytneme v elektronické podobě/ školní zařízení bude zabezpečovat veškerý kontakt se zákonnými zástupci, vést řádně docházku a evidenci dětí přihlášených na aktivitu

8 nabídka nad rámec základní nabídky:
Svět dětí na dlani nabízíme projektový program s tématickou návazností jednotlivých lekcí v daném cyklu /jedno ucelené téma spojující celý cyklus – např. plavba po moři, na dně oceánu, pirátské putování…./ nad rámec výuky je možné zařadit výtvarnou či pohybovou aktivitu pod vedením našich lektorek možnost netradičních lekcí – plavání v oblečení, vodní karneval… konzultační hodiny či ukázkové lekce pro rodiče vodní dětská olympiáda s netradičními disciplínami pro děti lze zabezpečit svačiny lze zajistit dopravu dětí z MŠ a zpět Centrum pro volný čas Na Fialce nabízíme projektový program s návazností jednotlivých lekcí v daném cyklu /jedno ucelené téma spojující celý cyklus/ nad rámec výuky je možné zařadit saunu či páru – lze zabezpečit saunový dozor pro děti možnost netradičních lekcí – plavání v oblečení, vodní karneval… konzultační hodiny či ukázkové lekce pro rodiče zařazení ukázky záchrany tonoucího s přednáškou pro děti zařazení ukázek potápění s přístroji /pro děti od 10 let/ organizace závodů možnost ploutvového plavání vodní dětská olympiáda s netradičními disciplínami

9 speciální nabídka programů v bazénu Na Fialce
Mimo již prezentované plavecké kurzy pro školní předškolní děti připravujeme pro školská zařízení také jednorázové akce. Zde najdete jen několik typů, co je možné připravit. Jednotlivé programy umíme postavit na míru dle požadavků a finančních možností objednavatele. Vodní záchranář – program doporučený pro druhý stupeň ZŠ seznámí žáky se záchranou tonoucích a poskytováním první pomoci. Žáci se seznámí se záchranářskými pomůckami, vyzkouší si jejich použití a zkusí si záchranou akci „na nečisto“ Focení – máme již dlouholetou dobrou spolupráci s fotografem, který fotí děti pod hladinou. Nabízíme focení žáků pod vodou i při vodních aktivitách. Netradiční společné focení tříd i skupinek dětí. Vodní barevný den – připravíme pro Vás karneval s celou řadou her ve vodě i na suchu ve spojení s vodou. Pod dozorem lektorů žáci vyzkouší na vlastní kůži fyzikální vlastnosti vody a formou her a úkolů se naučí něčemu novému. Vodní olympiáda – program plný sportovních soutěží ve vodním prostředí. Převedeme do vody i sporty, které se běžně ve vodě nedělají a poměříme si síly a smysl pro humor. Školní plavání na zkoušku – pokud ještě nejste rozhodnuti o realizaci celého kurzu plavání u nás, můžete si objednat pouze jednu lekci na zkoušku, abyste věděli, jak u nás výuka probíhá. Cena zde uvedených akcí je stanovena na základě objednávky, kde je uveden požadovaný časový rozsah, počet účastníků a plánovaný program.

10 nabídka odpoledních aktivit pro mimoškolní činnost:
Centrum pro volný čas Na Fialce „kroužek“ plavání v odpoledních hodinách pro různé věkové skupiny /pravidelné plavání 1-2 krát týdně v málopočetných skupinách/ kondiční plavání pro starší žáky či pedagogické pracovníky /lze i v ranních hodinách/ zdravotní plavání pro děti s vadným držením těla speciální lekce pro děti se strachem z vodního prostředí /lze připravit i pro děti po stresovém zážitku – topení se, pád pod led…/ speciální jednorázové programy pro třídy sestavené „na míru“ Svět dětí na dlani „kroužek“ plavání v odpoledních hodinách pro různé věkové skupiny /pravidelné plavání 1-2 krát týdně v málopočetných skupinách/ speciální lekce pro děti se strachem z vodního prostředí /lze připravit i pro děti po stresovém zážitku – topení se, pád pod led…/


Stáhnout ppt "Nabídka aktivit ve vodním prostředí pro předškolní a školní děti"

Podobné prezentace


Reklamy Google