Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje RČ: CZ.1.07/1.3.06/04.0018.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje RČ: CZ.1.07/1.3.06/04.0018."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje RČ: CZ.1.07/1.3.06/

2 Ekologizace provozu škol
na příkladu SOŠEP Veselí nad Lužnicí

3 SOŠEP Veselí n. Lužnicí jako specifická škola s odborným zaměřením
Přírodovědné lyceum Odborné předměty: Člověk a prostředí, Technologické procesy Ekologie a životní prostředí Odborné předměty: Ekologie, Ochrana ŽP, Právní příprava Odborné praxe v obou oborech (CHKO Třeboňsko, CHKO Šumava, státní správa)

4 Náměty na ekologické hospodaření
Šetření energiemi Šetření papírem Nakládání s odpady Šetření vodou Zateplení budovy, výměna oken Solární články Ekologické vzdělávání a osvěta

5 Odpadové hospodářství na SOŠEP
Zpracovat monitoring vzniku a nakládání s odpadem (na SOŠEP bylo zpracováno v rámci maturitní práce) - tříděný odpad - netříděný odpad – 1,6 tuny/školní rok Min. doba sledování cca 6 měsíců, vždy 1x týdně rozbor

6 Skladba odpadu 22% papír 13% plasty 9% sklo 3% nebezpečný odpad
18% bioodpad 35 % ostatní odpad Za rok můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

7 Zpracování odpadu Recyklace Skládkování Kompostování Spalování

8 Recyklace Zpracování odpadu na nové materiály.
Předpokladem je důsledně dodržovat pravidla třídění odpadů.

9 Recyklace papíru Papír určený k recyklaci: Noviny, časopisy
Sešity, bloky, diáře, deníčky, žákovské knížky, Reklamní letáky a další reklamní tiskoviny Knihy (bez tvrdých obalů), brožury Různé katalogy, telefonní seznamy Kancelářský papír Veškeré krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů, balicí papír Dopisní obálky, pozvánky, vizitky, jízdenky Účtenky, složenky, upomínky, daňová přiznání Papírové etikety, booklety z CD a DVD Obaly od potravin (mouka, cukr, obaly od čajových sáčků) Vnější obaly od čokolád, krabičky od zubních past, apod.

10 Papír nevhodný k recyklaci
Mokré, mastné a znečištěné papíry Voskový a uhlový papír Použité papírové kapesníky Hygienické vložky Obvazy Obaly ze směsi papíru a jiného materiálu

11 Recyklace plastů Recyklovatelné plasty:
PET lahve, plastové lahve od mléčných nápojů a mléka Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarinů, krémů Obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních  past Igelitové tašky, sáčky, mikrotenové sáčky Fólie, ve kterých byly zabaleny různé potraviny (ne celofán) Obaly od pracích prášků, plenek, od mycích a čisticích prostředků Obaly od bonbonů, oplatek, sušenek a dalších sladkostí Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, tzv. instantních potravin Polystyren Polystyren tmavý: plastové nádobí, kelímky, plastová plata na vejce Plastové květináče, kořenáče a truhlíky Textilie ze 100% polyesteru Obaly od CD, DVD, VHS.

12 Recyklace nápojových kartonů
Třídíme: Plechovky od piva, limonád, energetických nápojů Plechovky od deodorantů, holicích pěn Svrchní ALU fólie od jogurtů, pomazánek, sýrů, apod.. Alobal (např. hliníkové fólie od čokolád) Šroubovací ALU víčka od nápojů, olejů, apod. Víčka zavařovacích sklenic. Hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy, konvice) Konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole, apod Plechy a ostatní hliníkové součástky [6]

13 Skládkování Zásady řízeného skládkování:
odpady plánovitě naváženy do vhodně upravených prostor jsou rozhrnovány a zhutňovány v asi půlmetrových vrstvách a v mírném sklonu až do výše přibližně 2 m zhutněný odpad je denně shora i ze stran pokrýván asi 20 cm silnou vrstvou vhodné zeminy skládka se po konečném zaplnění rekultivuje, což umožňuje její následné využití

14 Kompostování přirozená přírodní cesta recyklace organických materiálů
následné využití zkompostovaných materiálů jako hnojivo, popř. substrát pro zlepšení mechanicko - fyzikálních vlastností půdy kompostovat lze pouze organické odpady bez škodlivých příměsí

15 Spalování Zneškodňování odpadů při němž je v reaktivním prostoru obsah kyslíku stechiometrický nebo vyšší než je třeba k oxidaci přítomných látek spálením. Jedná se o kontrolovatelný proces oxidace tuhých, kapalných nebo plynných látek na CO2, vodu, popel a další látky, které jsou obsaženy v kouřových plynech a popelu. Spalování odpadů se dělí na nízkoteplotní (do 1000°C) a vysokoteplotní (nad 1000 °C). Spalovat je možno komunální odpad, průmyslový odpad, čistírenské kaly apod. Spalovat by se mělo jen minimální množství odpadů, které již nelze použít jako druhotné suroviny.

16 Nádoby na tříděný odpad
Příklady ze SOŠEP Veselí n. L.

17 Odpad na SOŠEP Veselí n. L.
Škola má pronajaty 3 kontejnery na komunální odpad o objemu 1100 l/kontejner od firmy Veselské služby s.r.o. Ty jsou vyváženy pravidelně v intervalu jednou týdně. Separovaný odpad je ukládán do vaků o objemu 120 litrů, které se odváží individuálně, dle potřeby. Ve škole je žákům k dispozici celkem 27 košů na separovaný odpad, umístěných v jednotlivých třídách a na chodbách v každém patře. Jsou určeny pro třídění plastů, papíru, hliníku, nápojových kartonů a ve dvou případech na použité monočlánky. Nebezpečný odpad, vznikající provozem školních laboratoří je likvidován firmou Rumpold s.r.o. Tábor.

18 Tak takhle tedy ne…..


Stáhnout ppt "Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje RČ: CZ.1.07/1.3.06/04.0018."

Podobné prezentace


Reklamy Google