Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s energeticky účinnou renovací panelových domů Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s energeticky účinnou renovací panelových domů Ing"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s energeticky účinnou renovací panelových domů Ing
Zkušenosti s energeticky účinnou renovací panelových domů Ing. Irena Plocková, MPO ČR Plzeň

2 DG Enterprise EC - Agenda pro udržitelné stavění v Evropě
Zásady : -   používání environmentálně vhodných stavebních materiálů -   snížení energetické náročnosti budov -    nakládání se stavebními materiály a jejich odpadem -    celoživotní cyklus hodnocení staveb

3 Tepelně technické a energetické vlastnosti konstrukcí a budov panelové technologie
ČSN / 1964 : U = 1,3 W/ Km2 (R = 0,6 m2K/W) ČSN / 2004 : U = 0,3 W/Km2 Spotřeba tepla na vytápění E = 9,3 MWh/rok na b.j. 200 m3 - požadavky na současnou optimální energetickou spotřebu : zákon č.406/2000 Sb., vyhláška MPO č. 291/2001 Sb.,ČSN

4 Činnosti vedoucí k snížení energetické spotřeby podle NV č. 299/2001 Sb.
6- Zateplení neprůsvitného obvodového pláště (podmínkou je sanace dílců obvodového pláště) 8- Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky (případně hlukově) dokonalejšími 9- Zateplení střech 10-Zasklení lodžií 14-Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí 21-Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy 23-Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie 29-Modernizace vzduchotechniky

5 Energetické a ekologické ukazatele
Z analýzy projektů renovace 4, 5 tis. b.j. v celém spektru panelové výstavby vyplývá, že opatřeními energeticky, ekonomicky a ekologicky optimálními stanovenými na základě energetického auditu, lze dosáhnout v průměru úspory 19 GJ a snížení emisí CO2 o1,7 t na 1 b.j. ročně

6    Ekonomické souvislosti   61 projektů renovace s náklady na energeticky úsporná opatření ve výši tis. Kč 1 b.j tis. Kč v cenové hladině r   Úspora ročních nákladů na vytápění na 1 b.j. 6, 7 tis. u 4, 5 tis. b.j. by činila tis. Kč,   Průměrná doba prosté návratnosti investic je 20, 4 roku včetně odstranění zanedbané údržby    

7 ( 4, 5 tis. b.j. je cca 180 sekcí s 8 NP - 60 bytových domů )
Ekologické přínosy Finanční přínosy ze snížení množství emisí CO2 ( Prototype Carbon Fond 1t ekvivalentu CO2 za 3 USD, Velká Británie vyčíslila své náklady spojené se snížením emisí CO2 na 18 USD ): Snížení emisí CO2 u 4, 5 tis. b.j činí cca 7650 t/r, do r (Kjótský protokol) t v hodnotě od 6, 12 mil. Kč. ( 4, 5 tis. b.j. je cca 180 sekcí s 8 NP - 60 bytových domů )

8 ČR/EU priority - zvýšení informovanosti veřejnosti o energeticky účinných spotřebičích, - podpora energetických auditů,energetické certifikace budov, pravidelné kontroly účinnosti malých a středních zdrojů vytápění, - zkvalitnění tepelných izolací budov, zvýšení účinnosti osvětlovacích a ventilačních systémů a zlepšení územního plánování a budování infrastruktur, - podpora udržitelného stavění.

9 Směrnice 2002/91/ES (EPBD) - obecný rámec výpočtu celkové energetické náročnosti - uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov - uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost stávajících budov při renovaci - energetická certifikace budov pravidelné kontroly kotlů a klimatizačních systémů

10 EPBD a české právní předpisy
novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií novela vyhlášky č. 291/2000 Sb., o měrné spotřebě tepla na vytápění a dalších úprava ČSN dle EN ISO a dalších 30 podle mandátu DG TREN

11 Potenciál panelového bytového fondu pro energeticky účinnou renovaci
Celkem trvale obydlených BD, : BD : BD : BD BD s  užitnou plochou od 1000 m2 – 64 % : 71 % : 65 % : 64 %

12 Úspora energie na vytápění a snížení emisí CO2
: tis. GJ/r, 254 t/r. 7160 BD, b.j. : tis. GJ/r, 324 t/r. BD, b.j. : tis. GJ/r, 504 t/r. BD, b.j.

13 T 06 B Plzeňská var. rok výstavby 1967 4 sekce, 92 b.j.,8 NP
ev = 1, 68 evN = 47,8 ev = 0,8 evN = 22,9 CZT, instalovaná regulace/TRV

14 Návrh opatření DTI obv.pláště 100 mm EPS
DTI stropů techn. podl. 100 mm DTI podhledů nad vstupem 240 mm DTI podlah nad místností 170 mm okna a lodž. dveře U = 1,3 vstupy U = 1,6 ? kontrola hydraulické stability OS, odvětrání

15 Přínosy a náklady - úspora 1073 GJ/r = 282 tis.Kč v ceně r.2005
snížení emisí CO2 o 107 t/r odstranění zanedbané údržby = 2, 7 mil.Kč náklad 8,2 mil. Kč prodloužení životnosti domu o 50 let 11 prac. míst – 2mil. Kč úspora na podpoře v nezaměstnanosti

16 G 57 ev= 0,55 evN = 21,6 CZT - rok výstavby 1962
4 sekce, 78 b.j., 2 sekce, 10 NP ev = 139 % evN = 44,7 ev= 0,55 evN = 21,6 CZT

17 Návrh opatření DTI obv.pláště 100 mm EPS okna U = 1,3
zavedení regulace OS a TRV výměna vodovodních baterií izolace rozvodů

18 Přínosy a náklady - úspora 1122 GJ/r = 520 tis.Kč v ceně r.2005
snížení emisí CO2 o 112 t/r odstranění zanedbané údržby = 2, 9 mil.Kč náklad 4,2 mil. Kč TZB 0,7 mil.Kč návratnost cca 1/3 doby životnosti opatření 8 prac. míst – 1,4 mil. Kč úspora na podpoře v nezaměstnanost

19 T 08 B ev= 0,72 evN = 20,4 CZT, TRV rok výstavby 1980
4 sekce, 64 b.j., 8 NP ev = 120 % evN = 28,3 ev= 0,72 evN = 20,4 CZT, TRV

20 Návrh opatření DTI průčelí100 mm EPS okna U = 1,3
DTI střechy 80 mm (dvouplášť) zavedení regulace OS a TRV výměna vodovodních baterií izolace rozvodů

21 Přínosy a náklady - úspora 990 GJ/r = 363 tis.Kč v ceně r.2005
snížení emisí CO2 o 99 t/r odstranění zanedbané údržby = 4,7mil.Kč náklad 7,1mil. Kč TZB 0,6 mil.Kč návratnost cca ½ doby životnosti opatření 12 prac. míst – 2,1 mil. Kč úspora na podpoře v nezaměstnanost


Stáhnout ppt "Zkušenosti s energeticky účinnou renovací panelových domů Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google