Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s energeticky účinnou renovací panelových domů Ing. Irena Plocková, MPO ČR 7.6.2006 Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s energeticky účinnou renovací panelových domů Ing. Irena Plocková, MPO ČR 7.6.2006 Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s energeticky účinnou renovací panelových domů Ing. Irena Plocková, MPO ČR 7.6.2006 Plzeň

2 DG Enterprise EC - Agenda pro udržitelné stavění v Evropě Zásady : - používání environmentálně vhodných stavebních materiálů - snížení energetické náročnosti budov - nakládání se stavebními materiály a jejich odpadem - celoživotní cyklus hodnocení staveb

3 Tepelně technické a energetické vlastnosti konstrukcí a budov panelové technologie ČSN 73 05 40 / 1964 : U = 1,3 W/ Km2 (R = 0,6 m2K/W) ČSN 73 05 40 / 2004 : U = 0,3 W/Km2 Spotřeba tepla na vytápění E = 9,3 MWh/rok na b.j. 200 m3 - požadavky na současnou optimální energetickou spotřebu : zákon č.406/2000 Sb., vyhláška MPO č. 291/2001 Sb.,ČSN7305 40

4 Činnosti vedoucí k snížení energetické spotřeby podle NV č. 299/2001 Sb. 6- Zateplení neprůsvitného obvodového pláště (podmínkou je sanace dílců obvodového pláště) 8- Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky (případně hlukově) dokonalejšími 9- Zateplení střech 10-Zasklení lodžií 14-Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí 21-Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy 23-Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie 29-Modernizace vzduchotechniky

5 Energetické a ekologické ukazatele Z analýzy projektů renovace 4, 5 tis. b.j. v celém spektru panelové výstavby vyplývá, že opatřeními energeticky, ekonomicky a ekologicky optimálními stanovenými na základě energetického auditu, lze dosáhnout v průměru úspory 19 GJ a snížení emisí CO2 o1,7 t na 1 b.j. ročně

6 Ekonomické souvislosti 61 projektů renovace s náklady na energeticky úsporná opatření ve výši 674 733 tis. Kč 1 b.j. 150 tis. Kč v cenové hladině r. 2003 Úspora ročních nákladů na vytápění na 1 b.j. 6, 7 tis. u 4, 5 tis. b.j. by činila 30 315 tis. Kč, Průměrná doba prosté návratnosti investic je 20, 4 roku včetně odstranění zanedbané údržby

7 Ekologické přínosy Finanční přínosy ze snížení množství emisí CO2 ( Prototype Carbon Fond 1t ekvivalentu CO2 za 3 USD, Velká Británie vyčíslila své náklady spojené se snížením emisí CO2 na 18 USD ): Snížení emisí CO2 u 4, 5 tis. b.j činí cca 7650 t/r, do r. 2012 (Kjótský protokol) 61 200 t v hodnotě od 6, 12 mil. Kč. ( 4, 5 tis. b.j. je cca 180 sekcí s 8 NP - 60 bytových domů )

8 ČR/EU priority - zvýšení informovanosti veřejnosti o energeticky účinných spotřebičích, - podpora energetických auditů,energetické certifikace budov, pravidelné kontroly účinnosti malých a středních zdrojů vytápění, - zkvalitnění tepelných izolací budov, zvýšení účinnosti osvětlovacích a ventilačních systémů a zlepšení územního plánování a budování infrastruktur, - podpora udržitelného stavění.

9 Směrnice 2002/91/ES (EPBD) - obecný rámec výpočtu celkové energetické náročnosti - uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov - uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost stávajících budov při renovaci - energetická certifikace budov - pravidelné kontroly kotlů a klimatizačních systémů

10 EPBD a české právní předpisy - novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií - novela vyhlášky č. 291/2000 Sb., o měrné spotřebě tepla na vytápění a dalších - úprava ČSN dle EN ISO 13 790 a dalších 30 podle mandátu DG TREN

11 Potenciál panelového bytového fondu pro energeticky účinnou renovaci Celkem 62 378 trvale obydlených BD, 1971-1980 : 24 140 BD 1981-1985 : 10 156 BD 1961-1970 : 16 188 BD 39 959 BD s užitnou plochou od 1000 m2 – 64 % 1981-1985 : 71 % 1961-1970 : 65 % 1971-1980 : 64 %

12 Úspora energie na vytápění a snížení emisí CO2 1981-1985 : 2 843 tis. GJ/r, 254 t/r. 7160 BD, 149 617 b.j. 1961-1970 : 3 626 tis. GJ/r, 324 t/r. 10 448 BD, 190 859 b.j. 1971-1980 : 5 627 tis. GJ/r, 504 t/r. 15 381 BD, 296 178 b.j.

13 T 06 B Plzeňská var. - rok výstavby 1967 - 4 sekce, 92 b.j.,8 NP - e v = 1, 68 e vN = 47,8 - e v = 0,8 e vN = 22,9 - CZT, instalovaná regulace/TRV

14 Návrh opatření - DTI obv.pláště 100 mm EPS - DTI stropů techn. podl. 100 mm - DTI podhledů nad vstupem 240 mm - DTI podlah nad místností 170 mm - okna a lodž. dveře U = 1,3 - vstupy U = 1,6 - ? kontrola hydraulické stability OS, odvětrání

15 Přínosy a náklady - úspora 1073 GJ/r = 282 tis.Kč v ceně r.2005 - snížení emisí CO2 o 107 t/r - odstranění zanedbané údržby = 2, 7 mil.Kč - náklad 8,2 mil. Kč - prodloužení životnosti domu o 50 let - 11 prac. míst – 2mil. Kč úspora na podpoře v nezaměstnanosti

16 G 57 - rok výstavby 1962 - 4 sekce, 78 b.j., 2 sekce, 10 NP - e v = 139 % e vN = 44,7 - e v = 0,55 e vN = 21,6 - CZT

17 Návrh opatření - DTI obv.pláště 100 mm EPS - okna U = 1,3 - zavedení regulace OS a TRV - výměna vodovodních baterií - izolace rozvodů

18 Přínosy a náklady - úspora 1122 GJ/r = 520 tis.Kč v ceně r.2005 - snížení emisí CO2 o 112 t/r -odstranění zanedbané údržby = 2, 9 mil.Kč -náklad 4,2 mil. Kč -TZB 0,7 mil.Kč -návratnost cca 1/3 doby životnosti opatření -8 prac. míst – 1,4 mil. Kč úspora na podpoře v nezaměstnanost

19 T 08 B - rok výstavby 1980 - 4 sekce, 64 b.j., 8 NP - e v = 120 % e vN = 28,3 - e v = 0,72 e vN = 20,4 - CZT, TRV

20 Návrh opatření - DTI průčelí100 mm EPS - okna U = 1,3 - DTI střechy 80 mm (dvouplášť) - zavedení regulace OS a TRV - výměna vodovodních baterií - izolace rozvodů

21 Přínosy a náklady - úspora 990 GJ/r = 363 tis.Kč v ceně r.2005 - snížení emisí CO2 o 99 t/r -odstranění zanedbané údržby = 4,7mil.Kč -náklad 7,1mil. Kč -TZB 0,6 mil.Kč -návratnost cca ½ doby životnosti opatření -12 prac. míst – 2,1 mil. Kč úspora na podpoře v nezaměstnanost


Stáhnout ppt "Zkušenosti s energeticky účinnou renovací panelových domů Ing. Irena Plocková, MPO ČR 7.6.2006 Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google