Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blanka Farkašová Bibliografické citace ÚK FSS MU, úterý 27.2.2007 Ústřední knihovna FSS MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blanka Farkašová Bibliografické citace ÚK FSS MU, úterý 27.2.2007 Ústřední knihovna FSS MU."— Transkript prezentace:

1 Blanka Farkašová Bibliografické citace ÚK FSS MU, úterý 27.2.2007 Ústřední knihovna FSS MU

2 Bibliografické citace Proč citovat? Základní důvody, proč citovat : ověření uvedených tezí získání širšího kontextu dané problematiky, možnost uvedení čtenáře do souvislostí ochrana intelektuálního vlastnictví a autorských práv

3 Bibliografické citace Citační etika Citační etika vyžaduje, aby autor: uvedl veškeré použité informační prameny zřetelně označil převzaté části odkázal na původní dílo v textu v soupisu informačních pramenů uvedl celý pramen ve shodě s autorským zákonem (č. 121/2000)

4 Bibliografické citace Prohřešky proti citační etice Nejčastější chyby při citování použité literatury: citování díla, které autor nepoužil (zaštiťování se kapacitou) necitování díla, které autor použil autocitace – citování vlastních děl, která nemají souvislost s novým dílem nepřesné citování, které neumožňuje identifikaci díla

5 interpunkce a pořadí prvků se řídí normou ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 údaje do citací se přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu, v jazyce originálu až po údaj o stranách (uvádíme např. 487 s. NE 487 p.) psaní velkých písmen musí být v souladu s pravopisem Bibliografické citace Všeobecná pravidla

6 Bibliografické citace Všeobecná pravidla Více než 3 autoři – uvádíme jen první jméno a připojíme za čárku „et al.“ nebo český ekvivalent „aj.“ HARKINS, Williema, et. al. transliterace – údaje získané z dokumentu je nutné převést do latinky Př.: Медицинска академия = Medicinska akademija

7 Bibliografické citace Tištěné materiály Hlavním zdrojem informací je primární dokument! U tištěných materiálů: knihy - titulní list, rub titulního listu, tiráž články, statě, kapitoly z knih – titulní list nadřazeného dokumentu (časopis, sborník, kniha), první a poslední strana článku

8 Př.4 Key themes in european social work : theory, practice, perspectives. Edited by A. Adams, P. Erath and S. M. Shardlow. 1st pub. Lyme Regis : Russell House Publishing, 2001. xiii, 114 s. ISBN 1-898924-69-4. Př.3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : Bílá kniha. Praha : Tauris, 2001. 98 s. ISBN 80-211-0372-8. Př.2 PALA, Karel; VŠIANSKÝ, Jan. Slovník českých synonym. 3. doplň. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 479 s. ISBN 80-7106-450-5. Bibliografické citace Monografie Schéma: Primární odpovědnost. Název díla : podnázev díla. Sekundární odpovědnost. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. ISBN. Př.1 WHITE, Harrison C. Identity and control : a structural theory of social action. Princeton : Princeton University Press, c1992. xix, 423 s. ISBN 0-691-04304-3.

9 Př.3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : Bílá kniha. Praha : Tauris, 2001. 98 s. Vzdělávání na vysokých školách, s. 69 – 73. ISBN 80-211-0372-8. Př.2 BRUTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Přel. R. Formánková. Praha : Unitaria, 1992. Kapitola 19, Vláda relativity, s. 19-32. Př.1 WHITE, Harrison C. Identity and control : a structural theory of social action. Princeton : Princeton University Press, c1992. xix, 423 s. Chapter six, Getting aciton, s. 230 – 286. ISBN 0-691-04304-3. Bibliografické citace Kapitola v monografii Schéma: Primární odpovědnost. Název díla : podnázev díla. Sekundární odpovědnost. Číslo části. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. Název kapitoly, lokace ve zdrojovém dokumentu. ISBN.

10 Př.3 LOUČKOVÁ, Ivana; ADAMS, Adrian. Research in social work. In Key themes in european social work : theory, pracitce, perspectives. Lyme Regis : Russell House Publishing, 2001. s. 27 - 38. ISBN 1-898924-69-4. Př.2 LINDERMAN, Winifred B. Melvil Dewey. In Encyclopedia of Library and Information Science. 2nd edition. New York : Marcel Dekker, 2003. s. 839-849. ISBN 0-8247- 4259-1. Př.1 BLAŽKOVÁ, Božena. Informační výchova, metody kritického myšlení a knihovnická praxe. In Informační gramotnost : sborník příspěvků z konference konané 12. listopadu 2003 v Moravské zemské knihovně. 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna, 2004. s. 27-35. ISBN 80- 7051-155-9. Bibliografické citace Příspěvek ve sborníku Schéma: Primární odpovědnost za příspěvek. Název : podnázev příspěvku. In Primární odpovědnost za sborník. Název : podnázev sborníku. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, rok vydání. Lokace ve zdrojovém dokumentu. ISBN.

11 Př.3 CASSELL, Justine, et al. The language of online leadership : gender and youth engagement on the internet. Developmental psychology. 2006, vol. 42, no. 3, s. 436-449. ISSN 0012-1649. Př.2 KASUM, Damir. Vztahy Bosny a Hercegoviny a Evropské unie. Mezinárodní politika. 2006, roč. 30, č. 11, s. 13- 14. ISSN 0543-7962. Př.1 KAMARÝT, Jan. Riziková společnost a ekologická modernizace. Sociologický časopis. 1996, roč. 32, č. 3, s. 279-284. Bibliografické citace Články v časopisech Schéma: Primární odpovědnost za článek. Název : podnázev článku. Sekundární odpovědnost za článek. Název : podnázev časopisu. Rok vydání, ročník, číslo, rozsah stran. ISSN.

12 Bibliografické citace Elektronické materiály Hlavním zdrojem informací je primární dokument! U elektronických materiálů: obrazovka, která zobrazuje název dokumentu a další části el. dokumentu doprovodná dokumentace citace musí obsahovat informace o konkrétní verzi u internetových zdrojů se uvádí přesná lokace (URL) a datum citování

13 Př.4 The Eighth International World Wide Web Conference, Toronto Convention Centre, Toronto, Canada, May 11- 14, 1999 [online]. 1999, updated December 5, 2000 [cit. 2007-02-23]. Dostupné z WWW: Př.3 Encyclopedia of population [online]. Ed. by Paul Demeny and Geoffrey McNicoll. New York : Macmillan Reference USA, 2003. 2 sv. Dostupné z Gale Virtual Reference Library. ISBN 0028659171 (e-book). Př.2 ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů [databáze online]. Praha : Ministerstvo financí ČR, 1999 [cit. 2007-02-23]. Dostupné z WWW. Př.1 Discovering endangered wildlife : a multimedia expedition in fun and learning [CD-ROM]. Cheshire : LYRIQ International corp., 2000. Bibliografické citace El. monografie, databáze a počítačové programy Schéma: Primární odpovědnost. Název díla : podnázev díla [druh nosiče]. Sekundární odpovědnost. Vydání a/nebo verze. Místo vydání : Nakladatel, datum vydání, datum aktualizace/revize [datum citování u online dokumentů]. Edice. Poznámky. Dostupnost u online dokumentů. ISBN.

14 Př.2 HAMMEL, Eugene A. Anthropological demography. In Encyclopedia of population [online]. Vol. 1. New York : Macmillan Reference USA, 2003. s. 54-59. Dostupné z Gale Virtual Reference Library. ISBN 0028659171 (e- book). Př.1 MCCONNELL, W.H. Constitutional history. In The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto : McClelland & Stewart, c1993. ISBN 0- 7710-1932-7. Bibliografické citace Příspěvky v el. monografiích, sbornících Schéma: Primární odpovědnost k příspěvku. Název : podnázev příspěvku. In Primární odpovědnost zdrojového dokumentu. Název : podnázev monografie/sborníku [druh nosiče]. Sekundární odpovědnost. Vydání a/nebo verze. Místo vydání : Nakladatel, datum vydání, datum aktualizace/revize [datum citování u online dokumentů]. Číslování v rámci zdrojového dokumentu. Lokace v rámci zdrojového dokumentu. Poznámky. Dostupnost u online dokumentů. ISBN.

15 Př.2 GOLDSMITH, Beth; KNUDSON, Frances. Repository librarian and the next crusade. D-Lib Magazine [online]. September 2006, vol. 12, no. 9 [cit. 2007-02-23]. Dostupné z WWW:. ISSN 1082-9873. Př.1 PAUKERTOVÁ, Veronika. Elektronická informační kriminalita. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 8 [cit. 2007-02-23]. Dostupný z WWW:. ISSN 1212-5075. Bibliografické citace Články v el. časopisech Schéma: Primární odpovědnost článku. Název : podnázev článku. Název časopisu [druh nosiče]. Vydání. Datum vydání časopisu, ročník, číslo, datum aktualizace/revize [datum citování u online dokumentů]. Lokace v rámci zdrojového dokumentu. Poznámky. Dostupnost u online dokumentů. ISSN.

16 Př.2 Federal depository library program files (IGO Depository) [online]. Washington, D.C. : Government printing office [cit. 1995-02-15]. Dostupné na internetu:. Př.1 Web4Lib Electronic Discussion : an electronic discussion for library-based World Wide Web managers [online]. May 12, 1994 – [cit. 2007-02-23]. Dostupné z WWW:. Bibliografické citace Systémy el. konferencí, diskuzních listů Schéma: Název : podnázev zdroje [druh nosiče]. Místo vydání : Vydavatel, datum vydání [datum citování]. Poznámky. Dostupnost.

17 Př.2 PRITCHARD, Sarah. Your request for information about ISO standards [online]. Message to: Margaret MORRISON. 18 February 1995 [cit. 1995-03-03]. Osobní komunikace. Př.1 ALCORN, Luise. Electronic library newsletter software. In Web4Lib Electronic Discussion [online]. Tue Apr 25 16:30:21 EDT 2006 [cit. 2007-02-23]. Dostupné z WWW:. Bibliografické citace Elektronické zprávy Schéma: Primární odpovědnost ke zprávě. Název : podnázev zprávy. In Název systému zpráv [druh nosiče]. Podřízená odpovědnost/příjemce zprávy. Místo vydání : Vydavatel, datum vydání (u osobní komunikace se uvádí datum odeslání) [datum citování]. Číslování v rámci systému zpráv. Lokace v rámci systému zpráv. Dostupnost (u osobní komunikace se neuvádí). Poznámky.

18 Bibliografické citace Užitečné odkazy Generátor citací http://www.citace.comhttp://www.citace.com snadná tvorba citací, automatické doplnění interpunkce Výukové moduly: Jak správně citovat (FF MU) http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js06/kpi11/autotest-02.html http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js06/kpi11/autotest-02.html Jak zpracovávat bibliografické citace (VŠB-TU Ostrava) http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html Bibliografické odkazy pro seznamy a citace (FF UK) http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html

19 http://knihovna.fss.muni.cz Bibliografické citace Závěr Děkuji za pozornost Blanka Farkašová Email: blanka@fss.muni.czblanka@fss.muni.cz Telefon: 54949 1571


Stáhnout ppt "Blanka Farkašová Bibliografické citace ÚK FSS MU, úterý 27.2.2007 Ústřední knihovna FSS MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google