Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní, finanční a administrativní aspekty projektů 7.RP pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity AV ČR 21.10.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní, finanční a administrativní aspekty projektů 7.RP pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity AV ČR 21.10.2008."— Transkript prezentace:

1 Právní, finanční a administrativní aspekty projektů 7.RP pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity AV ČR

2 ERA – EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR V roce 2000 Rozhodnutí EU o vybudování ERA Lisabonská strategie – podpora znalostí, vyšší kvality života, vytváření pracovních míst, konkurenceschopnosti Společenství Výzkum, vzdělávání a inovace = trojúhelník znalostí publikována (i v češtině) Zelená kniha pro Evropský výzkumný prostor, stanovuje nové perspektivy výzkumu vývoje a inovací v EU – veřejná debata, jak vytvořit jednotný a atraktivní ERA pro potřeby vědců, Společenství, komerční sféry a občanů Komise a členské státy spouštějí nové iniciativy jak rozvíjet ERA Německé předsednictví – doporučení využít investice ze Strukturálních fondů pro účely výzkumu a inovací Provázanost strukturálních a komunitárních fondů

3 AV ČR Komunitární programy ES pro VaVaI Ŕešitel € Pro všechny, kteří se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi – bez omezení, od fyzických osob až po velké podniky Řeší zpravidla mezinárodní konsorcium řešitelů Výše příspěvku Komise na projekt a jeho aktivity se řídí -Rámcem Společenství pro státní podporu VaV (2006/C 323/01)2006/C 323/01 -Pravidly daného komunitárního programu PRINCIPY SPOLEČENSTVÍ SE MNOHDY LIŠÍ OD ČESKÝCH PRINCIPŮ

4 AV ČR 7.Rámcový program Rozpočet 7.RP na období je 53 mld.€ Orgány EK odpovědné za VaVaI jsou DG R, DG INFSO, DG TREN, DG ENTER, JRC Právní rámec: –Rozhodnutí evropského Parlamentu a Rady č. 1982/2006/EC o 7. RP pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace –Nařízení EP a ER č. 1906/2006 o pravidlech účasti podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v 7. RP a pro šíření výsledků výzkumu Zapojením českých organizací do projektů 7. RP získáme nejen finanční prostředky, ale i možnost kvalitněji rozvíjet své vědecké a vzdělávací činnosti v mezinárodní spolupráci

5 AV ČR Informační servis Společenství o 7.RP

6 AV ČR Členění 7. RP COOPERATION Spolupráce Nadnárodní spolupráce v tématických oblastech Health, Food_Agri_Bio, ICT, NMP, Energy, Enviroment, Transport, Socio-econom-humanity, Space, Security „demand driven research“ 32,2 mld € IDEAS Myšlenky Hraniční výzkum ve všech vědeckých a technických oborech investigator driven research 7,5 mld € PEOPLE Lidé Rozvoj vědecké kariéry, lidské zdroje, mobilita Initial training, Life long training, Academia- Industry, International dimensin, Specific Actions 4,6 mld € CAPACITIES Kapacity Výzkumné infrastruktury, výzkum pro MSP, rozvoj znalostí a vědeckých středisek v regionech a podpora vědy ve společnosti 4,2 mld € EUROATOMFusion, Fission2,75 mld € JRCJoint Research Centre1,7 mld €

7 AV ČR Režimy financování projektů 7. RP Evropská komise PŘISPÍVÁ (contribution) na řešení projektu náhradami způsobilých nákladů (ex-post) ZÁSADA NEZISKOVOSTI Výše příspěvku závisí na typu prováděné aktivity a na typu subjektu, který žádá o příspěvek Různé režimy financování (funding schemes) COOPERATION – od 50 % do 100 %, dle aktivity –CP - kolaborativní projekty (RTD, DEMO,OTHER, MNG) –NoE- sítě excelence (RTD, OTHER,MNG) –CSA specifické a podpůrné akce (OTHER, MNG) IDEAS – podpora hraničního výzkumu – 100% refundace, PEOPLE – podpora vzdělávání a kariérního růstu výzkumníků stanovené fixní sazby pro dané kategorie výzkumníků, 100 % CAPACITIES - výzkum pro potřeby specifických skupin (MSP) včetně možnosti zapojení Evropské Investiční banky – kombinace předešlého

8 AV ČR Odlišnosti principů veřejného financování ČeskéEvropského Společenství Zákon 130/2002 o VaV, dvě NV o Institucionální a účelové podpoře Rámec Společenství – slučitelnost veřejné podpory se společným trhem Uznané náklady KčZpůsobilé náklady € Dotace na řešení projektu předem Příspěvek na způsobilé náklady, ex post Poskytnutí finančních prostředků ve výši uznaných nákladů předem na investiční a neinvestiční náklady, na konci každého kalendářního roku vyrovnání se státním rozpočtem Náklady projektu 1.návrh projektu - v rozpočtu odhad 2.v grantové dohodě - limit 3.cash flow projektu - předfinancování 4.účtujeme Komisi pouze náklady skutečné 5.po ukončení projektu uznané náhrady Kalendářní rokFiskální rok – odlišný od kalendářního

9 AV ČR Běh projektu Co je naše starost a zodpovědnost? Podání návrhu na základě podmínek vypsané výzvy –EPSS - Electronic proposal submission service –URF, validace existence a právního statutu organizace, PIC, LEAR –Letter of Intent –PSFs – Proposal Submission Forms Part A (A1, A2, A3), Part B Vyjednávání o uzavření grantové a konsorciální dohody (GA, CA), –NEF – negotiation facility –GPFs – Grant preparation forms, A1 – A3, A4, A2.5 -Commitment Zahájení řešení projektu (dle data v GA) - kick-off meeting –Work packages, Efforts, Deliverables, Milestones –Účetnictví a personální evidence Reporting periods – vykazovací období –Financial reports, Time Sheets, Audit –Activity report, Management report 5 let po ukončení –Využití a udržitelnost dosažených výsledků a cílů –Archivace smluvních, účetních, personálních dokumentů a zpráv projektu

10 AV ČR Výzvy k podávání návrhů projektů Vyhledání partnerů mezinárodního konsorcia, Zpracování návrhu Administrativní a vědecká část Podání návrhu

11 AV ČR Veřejná soutěž - výzvy na podávání projektů

12 AV ČR Letter of intent / Commitment Letter Herewith, Institute of Chemical Technology, Prague, represented by vicerector for Science and Research doc. Ing. Milan Pospisil, CSc. and project team leader doc. Ing. Ivan Novak CSc confirms its intention to participate in the international cooperation project granted by: of the programme: entitled: topic: the above mentioned partner’s contribution(s) will mainly be in: the project proposal will be submitted by: We confirm our intention to participate in the above mentioned project in case the proposal will be accepted. Signature:…………………………. doc. Ing. Milan Pospisil, CSc. Vicerector for Science and Research Prague,

13 AV ČR Registr účastníků projektů URF zjednodušení administrativy projektů Zařazení organizace účastnící se projektu do URF - Unique Registration Facility Od pro projekty řešení v období –7. RP - DG R, DG INFSO, DG TREN, DG Energy –Projekty programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme - DG Competition Proces ověřování a uchovávání identifikačních údajů o –existenci organizace –právním statutu organizace –o metodě stanovení nepřímých nákladů projektu Je odděleno od procesu podávání návrhů projektů Na základě ověření/validace je každé organizaci přidělen vlastní PIC – Participant Identification Code

14 AV ČR URF- Unique Registration Facility https://ec.europa.eu/research/participants/urf https://ec.europa.eu/research/participants/urf Zaregistrujte se Validace statutu organizace Participant Identification Code (PIC) Legal Entity Appointed Representative (LEAR)

15 AV ČR Unique Registration Facility – URF https://ec.europa.eu/research/participants/urf https://ec.europa.eu/research/participants/urf

16 AV ČR EPSS https://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp https://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp

17 AV ČR PART B - vědecká část projektu Prostudujte si příslušné části WORK PROGRAMMu Plánujte aktivity RTD, DEMO, OTHER, MNG Work Packages - WP – rozčlenění aktivit a odpovědností Deliverables – cíle v jednotlivých WP - CO Milestones – časové milníky, harmonogram - KDY Efforts – person/months – pracovní fond – výkon - KOLIK Neopomíjejte management, duševní vlastnictví, diseminační akce Pište stručně, výstižně, to co se po Vás chce, omezená kapacita Zkontrolujte si podle Self-evaluation Form Účastník odesílá mailem koordinátorovi (word, excel,..) Upload v pdf do PART B EPSS provádí koordinátor Nakonec – Submit Proposal – NE až na poslední chvíli

18 AV ČR

19 AV ČR

20 AV ČR

21 AV ČR Indikativní rozpočet pro CP projekt

22 AV ČR Když je projekt úspěšný a schválený k financování Vyjednávání o uzavření Grantové dohody s Evropskou komisí Konsorciální dohody mezi účastníky

23 AV ČR Vyjednávání s Evropskou komisí (EK) o uzavření grantové dohody (GA) projektu Pokud je návrh projektu přijat k řešení, je třeba uzavřít s EK grantovou dohodu (GA) O podmínkách GA jedná s Komisí v zastoupení konsorcia účastníků koordinátor projektu Vyjednávání probíhá nejprve on-line přes webovou aplikaci NEF- Negotiation Facility (https://webgate.ec.europa.eu/nef/ )https://webgate.ec.europa.eu/nef/ Komunikačním nástrojem v aplikaci NEF je sada formulářů GPF – Grant Preparation Forms Identifikační údaje organizace se automaticky nahrávají z registru URF do formulářů GPF na základě čísla PIC Po vyplnění všech on-line formulářů proběhne jednání mezi koordinátorem a zástupci Komise obvykle v Bruselu (nebo jen on- line)

24 AV ČR Co obsahuje sada formulářů GPF Identifikace řešeného projektu A 1- Our project Identifikace každého účastníka, který přistupuje ke GA A 2.1, A 2.2 – Who we are A 2.3 – Authorised representative A 2.4 – How to contact us Prohlášení o závazku účastnické organizace řešit projekt, podepsané jejím statutárním zástupcem A 2.5 – Our Commitment A 2.6 – Data protection and coordination role (pouze koordinátor) Rozpočet nákladů na řešení projektu a stanovení výše příspěvku EK A 3.1 What it costs – one form per participant A 3.2 What it costs – one form per project A 4 Bank account (pouze koordinátor) A 5 Reporting periods

25 AV ČR On-line vyjednávání s Komisí - NEF gate https://webgate.ec.europa.eu/nef/https://webgate.ec.europa.eu/nef/

26 AV ČR Uzavření Grantové dohody s EK Po předložení a vyjasnění všech informací o obsahu a rozpočtu zahajovaného projektu předloží Komise koordinátorovi zpracovanou Grantovou dohodu První podepisuje koordinátor, pak Komise Účastníci projektu přistoupí ke GA podepsáním Annexu IV-Form A V GA je stanoveno –v článku 3 datum zahájení a délka projektu (v měsících) –v článku 4 rozdělení projektu na hodnotící období ( P1, Px) –v článku 5 výše finančního příspěvku Evropské komise na projekt Modelová GA včetně příloh je i v češtině na webu: Účastníci projektu mezi sebou uzavírají ještě Konsorciální smlouvu Všechny důležité právní dokumenty a průvodce naleznete na

27 AV ČR Evropská komise, DG… GRANTOVÁ DOHODA (Grant Agreement, GA) Přílohy ke GA I, II, III, Form A, B,C,D,E Koordinátor Účastíci (příjemci) P,R,S,T, ČR VŠ/VVI, X,Y,Z Konsorciální dohoda Annex I- Popis práce projektu (Description of work), Annex II – Všeobecné podmínky Grantové dohody, Annex III - Specifická ujednání vztahující se k určitému typu projektu, Annex IV- FORM A – přistoupení účastníka ke Grantové dohodě, Annex V- FORM B – přistoupení nových účastnsíků ke Grantové dohodě, Annex VI- FORM C - finanční výkaz vyúčtování projektu za dané hodnotící období Annex VII- FORM D – osvědčení o finančním výkazu nebo FORM E – osvědčení o metodologii KONSORCIUM 27

28 AV ČR Zahájení řešení projektu, odpovědnosti organizace a výzkumníků Výzkumníci Work packages, Efforts, Deliverables, Milestones Organizace Právní, finanční, personální a administrativní aspekty

29 AV ČR RIZIKO účasti v projektu 7. RP nutná součinnost organizace s výzkumníky Výzkumníci řeší odborné záležitosti Striktně plní úkoly stanovené v pracovních balíčcích (WP) Annexu I (Description of work) Co není v Annexu I Komise nezaplatí Organizace Eviduje a uchovává smluvní dokumenty projektu Vede účetnictví (na odděleném účtu), obstarává audity Uzavírá pracovní smlouvy a vede personální evidenci Umožní financování projektu od okamžiku jeho zahájení Kontroluje výzkumníka, že se chová způsobile

30 AV ČR 30 Dobrá praxe z VŠCHT Praha – Záznam o projektu

31 AV ČR Smluvní dokumenty projektu agreement_en.html#standard_ga agreement_en.html#standard_ga Grantová dohoda (GA) – Komise a koordinátor Annex I – popis práce projektu (Description of work), Annex II – všeobecné podmínky GA, Annex III – zvláštní ujednání vztahující se k projektu, FORM A – souhlas příjemců s přistoupením ke GA, FORM B – žádost s přistoupením nových příjemců k GA FORM C – finanční výkaz způsobilých nákladů a příjmů projektu za dané hodnotící období FORM D – certifikát finančního výkazu FORM E – certifikát metodologie

32 AV ČR Způsobilé a nezpůsobilé náklady projektu přímé a nepřímé náklady Přímé náklady: Osobní (včetně odvodů) – Time Sheet – produktivní hodiny, sazba za hodinu Cestovní náklady bez DPH Spotřební náklady bez DPH Dlouhodobý majetek bez DPH Subkontrakty - nejsou moc podporovány, musí být v návrhu projektu Nepřímé náklady vázající se k danému projektu (režie) 6. RP 20 % z přímých dodatečných nákladů 7. RP Cooperation - u projektů které zahrnují výzkum a vývoj 60% z přímých nákladů, u projektů které nezahrnují výzkum a vývoj 7% z PN, přechod na Full cost model, u IDEAS – 20 %, u Marie Curie 10 % Nezpůsobilé náklady projektu - musíme platit ze svého, ne z režie !! Nepřímé daně (např. DPH), cla,dlužné úroky, kurzovní ztráty, a další Projekty PEOPLE – mobility Marie Curie - Komise má stanoveny pevné sazby na vyplácení příspěvku na projekt v závislosti na počtu člověkoměsíců a kategorií zapojených výzkumníků

33 AV ČR Různé refundační sazby pro různé aktivity specifický program COOPERATION

34 AV ČR Vysvětlivky k výším náhrad Celkové způsobilé náklady projektu jsou takové náklady, které vznikly účastníkovi při činnostech uvedených v Annexu I Grantové dohody (v popisu práce projektu) v průběhu řešení, to je doby trvání projektu. Skládají se z přímých způsobilých nákladů, nepřímých způsobilých nákladů (režií) a subkontraktů. (*) RTD- Research and technological development -výzkum a technologický rozvoj - činnosti směřující k vytváření nových znalostí, technologií a výrobků, včetně managemnetu výzkumu a vývoje. Zahrnuje též provozní aktivity vázající se přímo k ochraně nových znalostí. DEMO - Demonstration activities – demonstrační aktivity činnosti k prokázání realizovatelnosti nové technologie, testování nových výrobků (prototypy, pilotní výrobní linky aj.), nikoliv komerční účely. (**) OTHER -Other activities - jiné aktivity - manažerské, školící, vzdělávací, koordinační, integrační aktivity, šíření získaných poznatků, publikační činnost, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, odborné studie, odborná příprava a školení. Není možné zahrnout činnosti komerčního charakteru MNG - Management – řízení konsorcia, právní, etický, finanční a administrativní management týkající se celého konsorcia, včetně auditů finančních, metodologie, uplatňování výzev v rámci projektu, atd. (***) Pro účastníky, kterými jsou, neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky. (Náhrada nepřímých způsobilých nákladů (režií) těchto účastníků v projektech zahrnujících výzkum a vývoj může činit 60 % z přímých nákladů). (****) Náhrada nepřímých způsobilých nákladů (režií) v případě koordinačních a podpůrných akcí (CSA) může dosáhnout maximálně 7% přímých způsobilých nákladů bez subdodávek

35 AV ČR Český právní rámec VaV a 7. RP Z. č. 171/2007 Sb. z , kterým se mění z. č. 130/2002 Sb., novela umožní podle § 4 odst. 5, písm. c) hradit finanční podíly z veřejných prostředků ČR na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve VaV, formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek na řešení projektu171/2007 Sb.130/2002 Sb nařízení vlády č. 67/2008 Sb. z , kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře VaV novela § 1 odst. 7 stanovuje náležitosti při poskytování institucionální podpory na úhradu finančního podílu ČRnařízení vlády č. 67/2008 Sb.462/2002 Sb Rámec Společenství pro státní podporu VaVaI (2006/C 323/01) stanoví podmínky pro slučitelnost veřejné podpory se společným trhem a podmínky za kterých je veřejnou podporu možno realizovat2006/C 323/01 nařízení vlády č. 83/2008 Sb. upravuje způsob stanovení podílu účelové podpory na uznaných nákladech v souladu s novým Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovacínařízení vlády č. 83/2008 Sb. Reforma systému VaVaI v ČR, novela zákona č. 130/2002 Nutno jednat s MF – Vyhláška MF č. 52/2008

36 AV ČR MŠMT – podpora v mezinárodních projektech 3. kolo - do

37 AV ČR Reporting periods – vykazovací období Organizace Financial reports, Audit Výzkumníci Time Sheets, Activity report, Management report

38 AV ČR Reporting periods – vykazovací období Jsou jasně definované v Grantové dohodě, čl. 4 Bývají 12 nebo 18 měsíců, nekryjí se s kalendářním rokem Termín k odevzdání zpráv 45 dnů (60 dnů závěrečná) Komise poskytuje předfinancování (160 % z průměru na 1 období), peníze jsou však Komise (pozor na úroky) Platební podmínky stanoveny ve smlouvě čl. 6 (zádržné, odvod do garančního fondu) Jistotu, že dostanete zaplaceno, máte až po ukončení projektu a schválení všech „deliverables“ Při nesplnění nebo vyčerpání nezpůsobilých nákladů Komisi vracíte prostředky, i když už jste je utratili

39 AV ČR Typy zpráv – jsou v angličtině Activity report Management report Financial report (Form C), –Zdůvodnění čerpání s rozdělením na kategorie –Výkazy odpracovaných člověkoměsíců Audit - osvědčení o finančním výkazu Reporty jsou –Periodic –Summary Vše musí mít logiku a musíte si umět obhájit v návaznosti na Annex I jak práci, tak spotřebovaný časový fond a způsobilost vynaložených nákladů

40 AV ČR SESAM - reporting tool https://webgate.ec.europa.eu/sesam/login.do?actionType=setup https://webgate.ec.europa.eu/sesam/login.do?actionType=setup 40

41 AV ČR FORM C – Financial Statement Podepisuje výzkumník a finanční vedoucí organizace

42 AV ČR Ukončení projektu + 5 let poté Organizace Archivace smluvních, účetních, personálních dokumentů Výzkumníci Využití a udržitelnost dosažených výsledků a cílů a zpráv projektu

43 AV ČR Závěrečná zpráva a ukončení Všechny zprávy musí být odevzdány do 60ti dnů po ukončení projektu Komise hodnotí projekt a případné nedostatky řeší s koordinátorem Někdy se projekt prodlouží, ale Komise nikdy nenavýší finanční prostředky Až když je vše v pořádku, Komise uvolní –10 % zádržného –garanční fond pokud nebyl vyčerpán z důvodu selhání některého účastníka Do 5ti let po ukončení projektu může přijít kontrola Dvoru auditorů, pokud shledá nedostatky, vracíte peníze Při hrubé nekázni - sankce

44 AV ČR Jak na to všechno Organizace Poradenská centra pro projekty – Smart administration tlak na tvůrce legislativy, přijmout principy Společenství Výzkumníci Nutná součinnost s ekonomickými, personálními odbory a s poradenskými centry již od návrhu projektu

45 AV ČR Na VŠCHT je KAMPUŠ – EUPRO OK Kancelář pro Administrativní a Manažerskou Podporu Účasti vědeckých týmů VVŠ v 7. RP a 6. RP Řešení specifických potřeb výzkumníků a administrativy VVŠ Účast v 7. RP – riziko pro vědce i pro mateřskou organizaci Otevřené výzvy na podávání návrhů projektů 7.RP Dokumenty Společenství a odkazy týkající se 7. RP Jak sestavit návrh projektu, jak vyplnit formuláře Nabídky auditorských, školících a poradenských agentur Pořádané akce, účast na akcích, události Účast vědeckých týmů VŠCHT Praha v projektech 7. a 6. RP EU Účast vědeckých týmů VŠCHT Praha v projektech 7. a 6. RP EU Diskusní fórum k harmonizaci českého práva VaVaI s právem evropským Diskusní fórum Model nové kanceláře, metodiky k 7.RP

46 AV ČR Dobrá praxe z VŠCHT Praha Díky fungování KAMPUŠ na VŠCHT Praha již přijato 8 projektů ze 7.RP, výše kontrahované ceny projektů € –5 projektů programu Cooperation - CL –2 projekty programu People – ITN, ERG –1 projekt program IDEAS - StG KAMPUŠ se stará o: –kvalitní přípravu návrhů projektů –komunikaci mezi výzkumníky, administrativou školy, koordinátory projektů a Evropskou Komisí –zajišťuje vyjednávání o uzavření Grantových dohod –zajistil validaci existence a právního statutu školy pro účely registrace v rejstříku URF a přidělení čísla PIC –LEAR za VŠCHT v evropském registru URF je A. Mittnerová

47 AV ČR Mýty o 7. RP Přílišná administrativa ? - NE Na množství přidělených peněz (54mld €) a počet a různorodost zapojených subjektů je to velmi jednoduchý a přehledný program s jasnými pravidly Složitosti vznikají v důsledku rozdílných principů financování českého VaV a Evropské komise Český systém není připraven na podílové financování Vedle úspěšných a schopných vědeckých pracovníků musíme mít rovněž schopné a informované administrativní pracovníky („smart administration“), kteří budou poskytovat řešitelům projektů veškerou možnou podporu a působit na sbližování principů ČR s EU Vysoké zapojení českých výzkumných týmů do projektů 7. RP a čerpání dostatečně vysokých finančních prostředků jsou imperativem dnešní doby ! Nutná provázanost mezi projekty Strukturálních fondů a Komunitárních programů ( 7.RP)

48 AV ČR V čem vyvinout iniciativy Sjednocování českého názvosloví, definic pojmů s evropským pojetím. –příklad: eligible costs – způsobilé, uznatelné, oprávněné, versus uznané náklady a mnohé další Přijetí principů Společenství týkajících se financování projektů –Příspěvek na řešení projektu formou refundace určitého podílu způsobilých nákladů – ex post –Pro pozitivní cash-flow projetu poskytování pre-financing, jež je však stále majetkem financiéra (Komise) –Uznávání nákladů až po ukončení celého projektu, uvolnění zádržných a odvodů do záručního fondu –Hodnocení projektů v jiných obdobích než je kalendářní rok (vazba na MF ČR) –Zjednodušení kategorií nákladů, nerozlišovat zdroje na investiční a neinvestiční –Přijmout různé výše režií, přechod na Full cost finanční model Stanovit nové principy pro mzdové náklady u VŠ a v.v.i. Zařadit do zákona o VaV i projekty na typů CSA a PEOPLE Poskytování zvýhodněných bankovních úvěrů na projekty

49 AV ČR Iniciativa ČR v rámci předsednictví EU? Specifické pro univerzity a výzkumné instituce z nových členských zemí Jiné principy odměňování výzkumníků (Češi neznají sazby za produktivní hodiny) –Bariéra širšího zapojení do projektů –Rizikové pro mateřské organizace –Brání přílivu excelence do nových zemí –Dochází k odlivu mozků do EU15 a třetích zemí Postupně sladit s principy EU15 – nelze zvládnout ihned – apelovat na Dvůr auditorů a Komisi k respektování národních odlišností vzniklých v solidárních socialistických systémech, dosud neodbouráno.

50 AV ČR Děkuji za pozornost ! Ing. Anna Mittnerová VŠCHT Praha, oddělení VaV


Stáhnout ppt "Právní, finanční a administrativní aspekty projektů 7.RP pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity AV ČR 21.10.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google