Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAMPUŠ, EUPRO LE12005 1 JAK SESTAVIT ROZPOČET PROJEKTU www.vscht.cz ČVUT 20.4.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAMPUŠ, EUPRO LE12005 1 JAK SESTAVIT ROZPOČET PROJEKTU www.vscht.cz ČVUT 20.4.2012."— Transkript prezentace:

1 KAMPUŠ, EUPRO LE12005 1 JAK SESTAVIT ROZPOČET PROJEKTU www.vscht.cz ČVUT 20.4.2012

2 2 Struktura 7.RP ČVUT 20.4.2012

3 3 Specifický program COOPERATION Různé refundační sazby pro různé aktivity

4 ČVUT 20.4.2012 4 Popis aktivit RTD- Research and technological development - výzkum a technologický rozvoj - činnosti směřující k vytváření nových znalostí, technologií a výrobků, včetně managemnetu výzkumu a vývoje. Zahrnuje též provozní aktivity vázající se přímo k ochraně nových znalostí. DEMO - Demonstration activities – demonstrační aktivity činnosti k prokázání realizovatelnosti nové technologie, testování nových výrobků (prototypy, pilotní výrobní linky aj.), nikoliv komerční účely. OTHER - Other activities - jiné aktivity - manžerské, školící, vzdělávací, koordinační, integrační aktivity, šíření získaných poznatků, publikační činnost, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, odborné studie, odborná příprava a školení. Není možné zahrnout činnosti komerčního charakteru MNG - Management – řízení konsorcia, právní, etický, finanční a administrativní management týkající se celého konsorcia, včetně auditů finančních, metodologie, uplatňování výzev v rámci projektu, atd.

5 Cena projektu, náhrada nákladů Celkové způsobilé náklady projektu jsou takové náklady, které vznikly účastníkovi při činnostech uvedených v popisu práce projektu (DoW) a v průběhu řešení projektu. Skládají se z přímých (PN) a nepřímých (režií) způsobilých nákladů Zásada neziskovosti – příspěvek EU a 3. stran (MŠMT,vlastní) nesmí být větší, než je cena projektových prací (indikovaná v účetnictví) Režie - pro neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky je maximální výše náhrady režií: 60% z PN u CL (kolaborativní projety) - Transition flat rate 7% z PN u CSA (koordinační a podpůrné akce) 20% z PN tam, kde není specifikováno např. u ERC projektů, JTI,.. Skutečná prokazatelná výše u subjektů schopných vykazovat v účetnictví Subkontrakty – práce v projektu provedené na objednávku subjektem, který není účastník projektu, nutné plánovat v návrhu (ostře sledované) K subkontraktům se neúčtuje režie ČVUT 20.4.2012KAMPUŠ,EUPRO -LE12005 5

6 ČVUT 20.4.2012 6 Jak sestavit rozpočet projektu Přímé náklady (PN) Osobní náklady - včetně povinných odvodů zaměstnavatele na SP, ZP (34%)  naplánujte si nejdřív počet člověkoměsíců (PM)  Zjistěte si skutečné hodinové (měsíční) sazby pro dané pracovníky  Vynásobte počet PM měsíčními sazbami (včetně odvodů) pro dané pracovníky Ostatní náklady  Cestovní náklady  Spotřební náklady (bez DPH)  Dlouhodobý majetek (investice bez DPH) - odpisy  Další (bez DPH) Nepřímé náklady (režie) NN = 60% ( 20%, 7%) z PN spočítáte si Subkontrakty (S) – musí být plánovány, poptávková nebo výběrová řízení Cena projektu Total = PN+NN+S Požadovaný příspěvek od Evropské Komise = Total x refundační sazba pro danou aktivitu projektu ( RTD 75%, Demo 50%) Zbytek do 100% - je Váš příspěvek k projektu můžete žádat od MŠMT jako příspěvek na mezinárodní spolupráci ve VaV

7 Výpočet ročních produktivních hodin pro 8mi hodinový pracovní úvazek, stanovení počtu produktivních hodin v člověkoměsíci (PM) ROK 2012DNYHODINY Počet dnů v roce 20123662928 Počet sobot a nedělí-105-840 Počet svátků- 9-72 Počet dnů dovolené ( akademický pracovník) -40- 320 Absence (nemoc, jiné)00 Celkový počet Produktivních hodin2121696 Počet hodin v jednom člověkoměsíci1696/12= 141,3 7.10.2009 7

8 ČVUT 20.4.2012 8 Indikativní rozpočet pro CP projekt

9 Návrh rozpočtu v EPSS ČVUT 20.4.2012KAMPUŠ,EUPRO -LE12005 9

10 10 Směnný kurz CZK/€ The European Central Bank http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-czk.en.html http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-czk.en.html ČVUT 20.4.2012

11 FORM C Formulář pro žádost o příspěvek EU na část skutečně vynaložených nákladů na projekt za dané vykazovacího období ČVUT 20.4.2012KAMPUŠ,EUPRO -LE12005 11

12 Time sheets – výkaz odpracovaných hodin na projektu ČVUT 20.4.2012KAMPUŠ,EUPRO -LE12005 12

13 13 Na co si dát pozor Ač vedete účetnictví v Kč, je nutné neustále sledovat čerpání v € s ohledem na PLÁNOVANÝ ROZPOČET nikoliv na zaslané předfinancování Pro přepočet musíte odhadovat vývoj kurzu CZK/€ ke dni, kdy je dle GA stanoveno datum Reporting Period Kurz stanovený pro přepočet nákladů pro FORM C – 1.den po skončení Reporting Period Nepříjemné jsou projekty, které mají příliš dlouhá vykazovací období (24 nebo 36 měsíců) těžko se odhaduje kurz CZK/€ Konečné zúčtování celého projektu ve Vaší organizaci budete schopni provést až v den, kdy dostanete závěrečnou platbu a budete vědět, jaký je kurz €/CZK. ČVUT 20.4.2012

14 Důležité odkazy Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmana ger/participants/portalhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmana ger/participants/portal FP7 documents http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7 _documentationhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7 _documentation Financial issues Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions ČVUT 20.4.2012KAMPUŠ,EUPRO -LE12005 14

15 ČVUT 20.4.2012 15 Děkuji za pozornost ! Ing. Anna Mittnerová, VŠCHT Praha, oddělení VaV anna.mittnerova@vscht.czanna.mittnerova@vscht.cz, www.vscht.cz http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus


Stáhnout ppt "KAMPUŠ, EUPRO LE12005 1 JAK SESTAVIT ROZPOČET PROJEKTU www.vscht.cz ČVUT 20.4.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google