Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Konference Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Úvod do problematiky 30. března 2009, Praha Lenka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Konference Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Úvod do problematiky 30. března 2009, Praha Lenka."— Transkript prezentace:

1 1Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Konference Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Úvod do problematiky 30. března 2009, Praha Lenka Lepičová NCP pro finanční a právní záležitosti 7.RP, TC AV ČR

2 2Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR „Full cost“ model (1)  Ekonomika založená na znalostech – důraz nejen na kvantitu ale také na kvalitu financování a efektivnost vynakládání finančních prostředků do VaV.  Pouze instituce, které znají své skutečné náklady a aplikují metodiky full cost, mohou zhodnotit, zda fungují na bázi finanční udržitelnosti.  Nové pro univerzity a veřejné výzkumné instituce  Full cost model (FC) = vykazování skutečných přímých i nepřímých nákladů projektu metodika přiřazování (rozpočítávání, alokace) režijních (nepřímých) nákladů instituce na projekt VaV, respektive tzv. kalkulační jednici full costing, real/actual indirect cost method

3 3Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR „Full cost“ model (2)  Nepřímé náklady (indirect cost) = náklady, které nelze přímo přiřadit konkrétnímu projektu, ale které vznikly v organizaci v souvislosti s řešením projektu náklady na vedení organizace a náklady podpůrných jednotek (oddělení ekonomické, personální, administrativní, právní, správa budov, knihovna, správce sítě apod.), například: Osobní náklady, cestovní náhrady a spotřební materiál Odpisy či nájem budov Náklady související s provozem budov: energie, voda, plyn Administrativní náklady: poštovné, telefonní poplatky, internet, fax Náklady na všeobecně používaná aktiva: počítače, tiskárny  Uznatelné náklady projektu  Náklady vztahující se k činnosti VaV  Rozvrhové základny (cost drivers) Např. přímé odpracované hodiny, přímé osobní náklady, metry čtvereční….

4 4Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Placené úroky Rozvrhová základna/y Ostatní nepřímé náklady instituce Provoz budov Administrativní náklady Vedení Osobní náklady podpůrných zaměstnanců Celkové nepřímé náklady organizace Nepřímé náklady související s VaV Způsobilé nepřímé náklady organizace vztahující se k činnosti VaV Způsobilé nepřímé náklady organizace vztahující se k výuce … Rozvrhová základna/y Projekt VaV 1Projekt VaV 2 Kurzové ztráty Ostatní nezpůsobilé náklady Celkové způsobilé nepřímé náklady organizace Nepřímé náklady identifikované, jako jednoznačně se nevztahující k činnostem VaV Očištění nepřímých nákladů organizace od nákladů nezpůsobilých Zdroj: Obecná pravidla (rámcová metodika) OP VaVpI

5 5Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR … ÚROVEŇ FAKULT CENTRÁLNÍ ÚROVEŇ Nepřímé náklady: Rektorát Nepřímé náklady: Knihovna Nepřímé náklady: IT oddělení Očištění nepřímých nákladů rektorátu od nákladů nezp. Očištění nepřímých nákladů IT oddělení od nákladů nezp. Očištění nepřímých nákladů knihovny od nákladů nezp. Celkové způsobilé nepřímé náklady rektorátu Rozvrhová základna Nepřímé náklady: FAK1 Nepřímé náklady: FAK2 Očištění nepřímých nákladů FAK2 od nákladů nezp. Očištění nepřímých nákladů FAK1 od nákladů nezp. Celkové způsobilé nepřímé náklady FAK1 Celkové způsobilé nepřímé náklady FAK2 Způsobilé nepřímé náklady FAK1 vztahující se k činnosti VaV Rozvrhová základna/y Projekt VaV 1Projekt VaV 2

6 6Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Současná situace v Evropě  V současné době se tendence k zavádění metodik vykazování skutečných nákladů projevují na univerzitách a v.v.i. v celé Evropě Přestože se evropské univerzity a v.v.i. nachází v různé fázi implementace sledování skutečných nákladů, směřují stejným směrem a to směrem jehož cílem je zavedení full costu  2 nové studie:  Studie Evropské komise (DG RTD) „Diversified Funding streams for Univeritsy-based research: impact of external project-based research funding on financial management in Universities“ Pohled poskytovatelů  Studie Asociace evropských univerzit (EUA) „Financial sustainable universities: Towards full costing in European universities“ Pohled insititucí (příjemců)

7 7Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Motivace k zavádění full cost  Na úrovni instituce: manažerská a strategická rozhodnutí (znát své skutečné náklady)  Na evropské úrovni: evropské programy ► 7.RP Vykazování skutečných nepřímých nákladů či přechodná pevná sazba 60 % (pouze pro projekty, jejichž výzvy jsou otevřeny do konce roku 2009) → 40 % ?  Na národní úrovni: národní programy na podporu VaV a strukturální fondy ► OP VaVpI „Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI“ Všechny instituce, které budou chtít, aby jim byla uhrazena část režijních nákladů souvisejících s projektem, budou muset žádat MŠMT o schválení metodiky.

8 8Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Překážky bránící implementaci  Zásadní problémy: Nedostatek finančních a personálních zdrojů na vytvoření nové metodologie Nejednotnost a rozdílné požadavky poskytovatelů dotací Nejistota, zda vytvořená metodologie bude pro poskytovatele akceptovatelná Neexistence společné terminologie, která by jednotným způsobem definovala full cost a související pojmy

9 9Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Cíle konference 30. března 2009  Setkání poskytovatelů podpory a zástupců institucí pracujících na přípravě a implementaci metodik full cost.  Diskuse o důležitosti zavádění takovýchto metodik a zvýšené povědomí o této problematice v ČR.  Výměna informací o požadavcích jednotlivých českých a evropských poskytovatelů  Sdílení zkušeností prvních institucí se zaváděním metodik full cost.

10 10Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Děkuji za pozornost Lenka Lepičová Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, Praha tel: + 420 234 006 147 email: lepicova@tc.cz www.tc.cz www.tc.cz


Stáhnout ppt "1Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Konference Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR Úvod do problematiky 30. března 2009, Praha Lenka."

Podobné prezentace


Reklamy Google