Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tíhové pole (TP) vzniká v okolí rotujícího hmotného tělesa.  Je prostor, ve kterém se projevuje působení síly zemské tíže.  Je charakterizováno jeho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tíhové pole (TP) vzniká v okolí rotujícího hmotného tělesa.  Je prostor, ve kterém se projevuje působení síly zemské tíže.  Je charakterizováno jeho."— Transkript prezentace:

1

2 Tíhové pole (TP) vzniká v okolí rotujícího hmotného tělesa.  Je prostor, ve kterém se projevuje působení síly zemské tíže.  Je charakterizováno jeho intenzitou, která má fyzikální rozměr zrychlení = TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ.  TP je tvořeno 2 poli: pole síly přitažlivé (gravitační) G, pole síly odstředivé P.  Důsledkem tíhového pole Země je, že každé těleso o hmotnosti m při volném pádu se pohybuje zrychlením g k Zemi. 2 G P F

3  Výslednicí přitažlivé (gravitační) a odstředivé síly. síla přitažlivá (gravitační) G – Newtonův gravitační zákon  Dvě tělesa o hmotnostech m 1, m 2 se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami opačného směru. Velikost těchto gravitačních sil G je úměrná součinu hmotností obou těles a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdáleností l. síla odstředivá P – působí kolmo ve směru osy rotace Země.  F je proměnlivá v čase – uplatňují se gravitační účinky Měsíce a Slunce a nepravidelnosti v rotaci (pohyb pólů). 3, kde G = 6,6742·10 -11 [m 3 ·kg -1 ·s -2 ] je gravitační konstanta.

4  Tíhový potenciál W [m 2 s -2 ] je roven součtu gravitačního V a odstředivého potenciálu Q (skalární veličiny), gravitační potenciál W – je práce, kterou musí vykonat gravitační síla, aby přitáhla těleso o jednotkové hmotnosti do daného bodu nebo je taky práce, která se musí vykonat, aby se těleso o jednotkové hmotnosti přemístilo z daného bodu v gravitačním poli do nekonečna (mimo vliv g. pole), odstředivý potenciál Q – je roven první derivaci odstředivé síly.  Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení hustoty hmot v zemském tělese je velmi komplikované určit přesnou hodnotu grav. potenciálu a tím i tíh. potenciálu. 4

5  Metodami měření tíhového zrychlení se zabývá gravimetrie.  Metody měření: absolutní metody – statické gravimetry, relativní metody – dynamické gravimetry. 5 Absolutní gravimetr FG5Relativní gravimetr

6  Hladinová plocha je plocha konstantního potenciálu tíže W=konst. v každém bode je kolmá na směr tíže, vzdálenost hladinových ploch klesá se vzrůstajícím tíhovým zrychlením (tíhové zrychlení roste od rovníku k pólům), hladinové plochy se směrem k pólům sbíhají. 6 BRUNSŮV TEORÉM dW=-g. dh  dW= W 2 -W 1,  mezi dvěmi hlad. plochami je dW= konst. Po jedné hlad. ploše je W=konst, narůsta tíh. zrychlení směrem k pólům. Aby platil BT, tím že narůstá g, musí klesat dh (sbíhavost).

7  Geoid je spojitá hladinová plocha s potenciálem W 0 = konst, kterou nelze matematicky definovat.  Můžeme si ho také představit jako hladinu klidných oceánů prodlouženou pod kontinenty.  Pro přesný průběh geoidu by muselo být přesně známe rozložení hmot uvnitř Země. 7

8  Kvazigeoid je plocha geoidu velmi blízka, není však hladinovou plochou (na mořích a oceánech jsou identické, jinde se liší o několik centimetrů až decimetrů, ve vysokých horách o několik metrů).  Průběh kvazigeoidu lze určit z měření.  Je nulovou výškou ve výškovém systému Bpv. Základní princip:  výšku geoidu nad referenčním elipsoidem nemůžeme přesně určit z důvodu neznámého skutečného rozložení hustoty hmot mezi geoidem a povrchem Země. 8

9  M.S. Moloděnský jako první přišel na myšlenku rozdělit výšku H B na dvě části zavedením nové pomocné plochy – kvazigeoidu.  Výškový systém Bpv používá normální Moloděnského výšky H N B = vzdálenost mezi kvazigeoidem po bod B na zemském povrchu.  Dokázal, že „normální výšku“ H N B lze přesně určit z nivelačních a tíhových měření vykonaných jen na zemském povrchu (bez hypotéz o rozložení a hustotě hmot mezi geoidem a zemsk. povrchem).  „Normální výšky“ H N B závisí jen na přesnosti nivelačního a gravimetrického měření. 9

10 10  Anomálie výšky ζ B - je výška kvazigeoidu nad elipsoidem.  Body na zemském povrchu jsou pak jednoznačně určeny svými geodetickými souřadnicemi φ, λ a normálními výškami H N.  Normální výšky určují tvar skutečné (reálné) Země. Výška určená nivelačním měřením musí být opravena o korekci ze sbíhavosti hladinových ploch normálního tíh. pole a o korekci z vlivu anomálie tíže.

11 11

12 12


Stáhnout ppt "Tíhové pole (TP) vzniká v okolí rotujícího hmotného tělesa.  Je prostor, ve kterém se projevuje působení síly zemské tíže.  Je charakterizováno jeho."

Podobné prezentace


Reklamy Google