Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVAR ZEMĚ A JEJÍ NÁHRADNÍ TĚLESA. Historie  Zem je deska plovoucí v oceánu  studiem rozměrů a tvaru Země se zabývali starořečtí filozofové Thales, Pythagoras,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVAR ZEMĚ A JEJÍ NÁHRADNÍ TĚLESA. Historie  Zem je deska plovoucí v oceánu  studiem rozměrů a tvaru Země se zabývali starořečtí filozofové Thales, Pythagoras,"— Transkript prezentace:

1 TVAR ZEMĚ A JEJÍ NÁHRADNÍ TĚLESA

2 Historie  Zem je deska plovoucí v oceánu  studiem rozměrů a tvaru Země se zabývali starořečtí filozofové Thales, Pythagoras, Platon, Aristoteles  THALES - (6. stol. př.n.l.) poprvé názor, že Země je kulatá  ARISTOTÉLES - (3. stol. př.n.l.) první důkazy, že je Zem kulatá -odvodil z tvaru stínu Země při zatmění Měsíce -postupně mizející lodě při odplouvání z přístavu  ERATOSTHENÉS - (2. stol. př.n.l.) poprvé zaměřil Zemi -porovnání úhlu dopadu slunečních paprsků v pravé poledne ve městech Alexandrii a Syéné a z odhadu vzdálenosti mezi nimi

3 Eratosthenés - měření

4 Historie  v roce 1666 byla založena pařížská Akademie věd, která si za svůj nejdůležitější úkol vytkla stanovit správný rozměr Země, neboť vědecká obec zastávala dva protichůdné názory  vědci kolem Cassiniho zastávali názor, že Země má tvar protažený směrem k pólům (tvar citrónu).  Newton a Huygens na základě působení odstředivé a přitažlivé síly došli k opačnému názoru, že Země je naopak zploštělá na pólech (tvar elipsoidu).  Akademie rozhodla, že se zaměří dva oblouky, co nejblíže pólu (Laponsko) a na rovníku (dnešní Ekvádor).  měřením byl potvrzen Newtonův názor na zploštění Země na pólech.

5 Idealizovaný tvar Země  Na základě fyzikálních zákonů a geodetických měření se určují různé náhradní tělesa, které se snaží co nejlépe nahradit skutečnou Zemi:  Fyzikální smysl  Geoid  Sféroid  Kvazigeoid atd.  Geometrický smysl  Rotační elipsoid  Koule

6 Geoid  je nepravidelný, elastický a nelze jej přesně matematicky popsat  vzniká vlivem nestejné hustoty zemské kůry  proto se idealizuje uzavřenou, tzv. hladinovou plochou, která je v každém bodě kolmá na směr tíže  hladinových ploch je nekonečně mnoho a od sebe se liší tíhovým potenciálem  v geodézii se používá tzv. nulová hladinová plocha, která prochází nulovým výškovým bodem = geoid  povrch geoidu si lze představit jako plochu blízkou středním hladinám oceánů a moří.

7 Geoid

8 Kvazigeoid  vypočtený geometrickými metodami z astronomických, geodetických a gravimetrických veličin  nebere v úvahu nerovnoměrné rozložení hmoty na Zemi (rozdíl od geoidu), je možné ho určit bez znalosti hustotního rozložení v zemské kůře  na povrchu oceánů totožný s geoidem (několik cm)  na pevnině, zvláště kde je vyšší pohoří, se liší (až 2m)  jsou k němu vztaženy tzv. Normální výšky

9 Sféroid  rotační těleso omezené plochou stejného potenciálu tíže s hydrostaticky rovnoměrně uspořádanou hmotou  blízky či dokonce ztotožněný s rotačním elipsoidem, jehož dvě poloosy jsou shodné

10 Rotační elipsoid  matematicky definované těleso, jehož plocha je vždy kolmá k normálám  sférická plocha nahrazující tvar Země při výpočtech  má velmi malé zploštění oproti referenční kouli Elipsoid obecný (zemský)  vznikne rotací elipsy kolem její vedlejší poloosy, která leží v ose zemské rotace  bývá definován tak, aby jeho střed ležel ve středu Země a aby se co nejlépe přimykal ke geoidu  vystihuje Zemi jako celek

11 Referenční elipsoid  nemá střed totožný se středem Země a jeho vedlejší poloosa nemusí být rovnoběžná s osou zemské rotace  aproximuje zemské těleso jen v určité oblasti  Besselův elipsoid dříve: Rakousko-Uhersko, ČSR dnes: Německo, Rakousko, Švýcarsko,..  Clarkeův elipsoid Afrika, Izrael, Jordánsko, Írán  Hayfordův elipsoid NATO, Asie, Jižní Amerika, Antarktida – topograf. mapy  Krasovského elipsoid

12 Náhradní koule  jediným parametrem je poloměr referenční koule, který se volí různě dle daného účelu  v daném místě těsně přiléhá k referenčnímu elipsoidu  má konstantní křivost, všechny normály se protínají ve středu  používá se v mapování při tvorbě map malých měřítek  tzv. místní poloměr (čr: 6380 m)  R=(MN) 1/2  M= meridiánový poloměr křivosti  N= příčný poloměr křivosti v daném místě

13

14

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "TVAR ZEMĚ A JEJÍ NÁHRADNÍ TĚLESA. Historie  Zem je deska plovoucí v oceánu  studiem rozměrů a tvaru Země se zabývali starořečtí filozofové Thales, Pythagoras,"

Podobné prezentace


Reklamy Google