Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÁ CHEMIE KOLOIDNÍ SOUSTAVY Ing. Alena Hejtmánková, CSc. Katedra chemie Agronomická fakulta ČZU Praha © Praha, 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÁ CHEMIE KOLOIDNÍ SOUSTAVY Ing. Alena Hejtmánková, CSc. Katedra chemie Agronomická fakulta ČZU Praha © Praha, 2003."— Transkript prezentace:

1 OBECNÁ CHEMIE KOLOIDNÍ SOUSTAVY Ing. Alena Hejtmánková, CSc. Katedra chemie Agronomická fakulta ČZU Praha © Praha, 2003

2 Obecná chemie. Koloidní soustavy.2 Disperzní prostředí (dispergens), dispergovaná látka (dispersum) ZÁKLADNÍ POJMY pravý roztok < 10  9 m hrubá disperze > 10  6 m koloidní disperze 10  6  10  9 m dispergování koagulace (flokulace)kondenzace, agregace heterogenní systémy (krev, mléko) mikroheterogenní systémy (plazma, půdní a makromo- lekulární roztoky) homogenní systémy roztoky solí, kyselin a bází

3 Obecná chemie. Koloidní soustavy.3 VLASTNOSTI DISPERZNÍCH SOUSTAV Hrubá disperzeKoloidní disperzePravý roztok Průchod membránami  semipermeabilní neprochází + Viditelnost částic oko, optický mikroskop elektronový mikroskop  Sedimentace+ultracentrifuga  Tepelný pohybmalýstřednívelký

4 Obecná chemie. Koloidní soustavy.4 VLASTNOSTI DISPERZNÍCH SOUSTAV Hrubá disperzeKoloidní disperzePravý roztok Koligativní vlastnosti  malévelké Difuse  pomalárychlá Optické vlastnosti často neprůhledné opalescence (Tyndallův jev) čiré Oddělitelnostpapírový filtr membránové filtry nelze (důkaz analyticky)

5 Obecná chemie. Koloidní soustavy.5 Koloidní soustavy u soly  disperzní podíl nespojitý, volně pohyblivý u gely  disperzní podíl spojitý Soly u lyofilní u molekulové u micelární (asociativní) u lyofobní Soly (podle skupenství disperzního prostředí) u aerosoly u lyosoly u hydrosoly u organosoly u tuhé soly ROZDĚLENÍ KOLOIDNÍCH SOUSTAV

6 Obecná chemie. Koloidní soustavy.6 Aerosoly u disperze kapalin v plynu  mlha u disperze tuhých látek v plynu  kouř nestabilní (žádný ochranný obal) zanikají u zahříváním u ultrazvukem u elektrostatickým srážením (filtry) ekologický význam (ovzduší) AEROSOLY velký reakční povrch  nebezpečí exploze (doly, mlýny)

7 Obecná chemie. Koloidní soustavy.7 Lyofilní hydrosoly  samovolné rozpouštění a)molekulární koloidy  roztoky biopolymerů (bílkoviny, polysacharidy), 1 gram škrobu váže 0,8 gramu H 2 O b)asociační (micelární) koloidy  reverzibilní asociace nízkomolekulárních látek (roztoky mýdel) LYOFILNÍ HYDROSOLY hydrofilní konec COO      hydrofobní konec R  RCOO  Na +

8 Obecná chemie. Koloidní soustavy.8 relativně stálé, jsou stabilizovány u ochranným hydratačním obalem koagulace velkým množstvím elektrolytu  dehytratace soutěž o H 2 O sůl versus koloid u souhlasným nábojem částic ionizace VLASTNOSTI LYOFILNÍCH HYDROSOLŮ   HRCOORCOOH   32 RNH H podle pH izoelektrický bod = hodnota pH, kdy je částice neutrální (nejnižší stabilita) odstranění náboje => koagulace

9 Obecná chemie. Koloidní soustavy.9 VLASTNOSTI LYOFILNÍCH HYDROSOLŮ u snížením teploty T Denaturace (irreverzibilní koagulace) u vysoká teplota T u ionty těžkých kovů (bílkoviny) u působení silných kyselin a zásad xerogelgel + H 2 O vysušení u odstranění rozpouštědla Vznik gelu (reverzibilní proces) příklad: klíh, agar

10 Obecná chemie. Koloidní soustavy.10 LYOFOBNÍ HYDROSOLY Lyofobní hydrosoly tvoří látka v daném rozpouštědle nerozpustná (fázové koloidy) a)agregace nízkomolekulárních látek b)dispergace tuhých látek stabilní v úzkém rozmezí podmínek, koagulace nevratná

11 Obecná chemie. Koloidní soustavy.11 nabíjecí vrstva  uděluje náboj u adsorpcí u ionizací +  kompenzující vrstva u vnější neúplná u difusní elektrická dvojvrstva + + + + + +  + + +               AgI fázové rozhraní SCHÉMA MICELY difusní vrstva vnější neúplná vrstva

12 Obecná chemie. Koloidní soustavy.12 KOAGULACE, PEPTIZACE Vliv iontové síly roztoku přidání elektrolytu vede ke stlačení difusní části el. vrstvy za fázové rozhraní =>  = 0 => koagulace Koagulace  ztráta náboje přidáním elektrolytu Peptizace  vlivem adsorpce H +, OH  rozptýlení Půda (půdní koloidy) při hnojení nebo při vyšších teplotách vypařováním kapaliny = > zvýšení koncentrace = > koagulace = > změna fyzikálních vlastností půdy Volná a vázaná voda v koloidech vázaná voda má vyšší hustotu => později zamrzá vymrznutím volné vody roste koncentrace v buňkách (mrazuvzdornost)

13 Obecná chemie. Koloidní soustavy.13 ADSORPCE NA KOLOIDECH snížení povrchové energie, nejvíce hrany, rohy fyzikální adsorpce (vratná) u mezimolekulární síly u nízké adsorpční teplo chemisorpce (nevratná) u chemická vazba, 1. vrstva molekul u relativně velké adsorpční teplo velký fázový povrch (velký význam) proč?? Adsorpce na koloidech

14 Obecná chemie. Koloidní soustavy.14 ADSORPCE Z ROZTOKŮ 2   2 HCa[SPK]Ca2 SPKH 2+  molekulová  polární adsorbent, polární molekula iontová  roste s nábojem lyotropní řady u prostá u výměnná  měniče iontů (katexy a anexy) Katexy  uhlí, humus, rašelina, organominerální komplex půdní (SPK)


Stáhnout ppt "OBECNÁ CHEMIE KOLOIDNÍ SOUSTAVY Ing. Alena Hejtmánková, CSc. Katedra chemie Agronomická fakulta ČZU Praha © Praha, 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google