Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizační trendy v řízení ve veřejné správě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizační trendy v řízení ve veřejné správě"— Transkript prezentace:

1 Modernizační trendy v řízení ve veřejné správě
New public management Modernizační trendy v řízení ve veřejné správě

2 Základní kontext zavádění NPM
Růst komplexnosti veřejného sektoru, tlak na kvalitu i kvantitu VS Růst veřejných výdajů – růst daní x tlak veřejnosti Hledání jiných cest k zabezpečení veřejného sektoru: zachování životní úrovně bez tlaku na posilování příjmů VS

3 Moderní management VS Inspirace podnikatelská sféra, efektivní a racionální zkušenosti, postupy a procesy, které byly doposud využívány pouze v sektoru soukromém Využití technik PS: zvyšování efektivity a hospodárnosti výkonu správní činnosti a k odbyrokratizování veřejné správy Posilování efektivity veřejného sektoru: reforma VS + reforma „technologie“ výkonu veřejné --- procesní postupy v organizacích veřejné správy Moderní management ve VS: ucelený soubor aktivit, jejichž realizace v praxi napomáhá kvalitnímu chodu organizace a dosahování jejích cílů

4 Koncept NPM New Public Management (NPM), „Nové řízení ve veřejném sektoru“ Teoretický model manažerializace veřejného sektoru - cíl: snižování byrokratické zátěže zavádění tržních principů do poskytování veřejných služeb Zapojení tržních principů do produkce veřejných služeb a statků. TQM, řízení jakosti v organizaci

5 Hlavní zásady NPM Řízení ve veřejném sektoru má přejmout prvky podnikatelského myšlení ve smyslu dosahování cílů Důraz na cíle a dosahování těchto cílů, odklon od jasně definovaných postupů a pravidel, jak mají být veřejné služby a statky zajišťovány. Na výsledky orientované řízení: orientace metod a postupů na výsledky využití veřejných prostředků, ne na vstupy. Raději finance získávat než je utrácet, podpora zvyšování plateb za poskytování veřejných služeb po vzoru soukromého sektoru (v praxi nejméně využitý princip, který de facto odporuje základní povaze a cílům veřejného sektoru). Řízení ve veřejném sektoru je orientované na zákazníka: zabezpečování veřejných statků a služeb by mělo vycházet z potřeb klientů a ne z byrokraticky nastavených pravidel (veřejné služby patří veřejnosti)

6 Hlavní zásady NPM V řízení veřejných služeb a statků je důraz kladen na prevenci a předcházení negativních jevů než na jejich řešení. Decentralizace vlády: přechod od hierarchických modelů a vztahů k participaci a teamové práci. Decentralizace vlády: přechod od hierarchických modelů a vztahů k participaci a teamové práci (PPP, NO, komunitní přístupy, outsorcing). Vláda umí rychle a dynamicky reagovat na konkrétní problémy a výzvy, je aktivním nositelem změn v území. Konkurenceschopná vláda, aktivní přístup k tvorbě konkurenceschopnosti.

7 Hlavní prvky NPM Hybridní charakter NPM Teorie ekonomické organizace
Centralizace, kontraktualizace “Donutit řídicí pracovníky řídit“ Manažerializace Decentralizace, Devoluce “Umožnit řídicím pracovníkům řídit“

8 Contracting Kontrahování, kontraktování
vyšší zaměření na kvalitu veřejných statků, výkonnost a účinnost poskytování veřejných statků Prohlubování spolupráce se soukromým sektorem Výkonové kontrahování – úřady VS uzavírají smlouvy mezi sebou jedna instituce dokáže poskytnout stejné statky levněji než druhá, není důvod, aby tyto statky druhé straně nemohla poskytovat Výstupy: Snižování nákladů na vybrané VS, úspora veřejných výdajů, zkvalitnění služeb, větší variabilita služeb, alokační efektivnost apod.

9

10 Vztah VS - občan NPM: orientace na zákazníka, produkt, náklady a dopad veřejných služeb a realizace veřejného zájmu: občan ve středu zájmu Vztah odpovědnosti mezi státem a občany /soukromý sektor NPM: Nový kontext tvorby veřejné politiky a implementace rozhodnutí v praktické veřejné politice Jedním z principů je i právo na „dobrou správu“ (od governement ke governance) Rozhodování a řízení ve veřejné správě nebude založeno pouze na tradičních byrokratických a málo flexibilních hierarchických pravidlech a normách (vrchnostenská správa) – neumožní dostatečně rychle reagovat na vnější změny

11

12 Aplikace v jednotlivých zemích
Různý rozsah a intenzita využití koncepce NPM Využité pro VFI, strategické plánování, finanční management, LZ, kontrola Anglosaské modely VS Napoleonský model, středoevropský model správy, ČR Německo, Neues Steuerungsmodell (regionální plánování, efektivita veřejných zdrojů, transparentnost VS, rozvoj širokého partnerství při aplikaci jednotlivých nových postupů), Komunální úřad pro správní management

13

14 Kritika NPM Kritika modelů NPM PRÁVNÍ RÁMEC, PRÁVNÍ SYSTÉM
důraz na ekonomiku – nedostatečné řešení sociálních konfliktů, fragmentace, kapacita, Koordinace (mezi jednotlivými úřady, posílené kompetence) Monitoring Posílení kompetencí vybraných organizací není doprovázeno posílením odpovědnosti PRÁVNÍ RÁMEC, PRÁVNÍ SYSTÉM NPM funguje tam, kde je silná důvěra ve vládu a VS

15 POST – NPM modely řízení ve VS
Posilování centrální úrovně řízení Koordinace uvnitř jednotlivých sektorů i mezi sektorově Pro-aktivní role leaderů Posilování spolupráce mezi veřejnými organizacemi Vládnutí (Governance) a sítě

16 Současné přístupy k řízení
Kombinace : Tradiční přístupů k řízení ve VS (MW) NPM Post – NPM přístupy Klasické weberovské přístupy kombinované s principy Orientace na výsledky Orientace na občana, participace Profesionalizace veřejného sektoru Institucionální kapacita


Stáhnout ppt "Modernizační trendy v řízení ve veřejné správě"

Podobné prezentace


Reklamy Google