Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální koncept Florence Nightingale. Odkaz  FN neužívala ve svých dílech terminologii typu koncept a teorie.  Může se objevit pokušení interpretovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální koncept Florence Nightingale. Odkaz  FN neužívala ve svých dílech terminologii typu koncept a teorie.  Může se objevit pokušení interpretovat."— Transkript prezentace:

1 Environmentální koncept Florence Nightingale

2 Odkaz  FN neužívala ve svých dílech terminologii typu koncept a teorie.  Může se objevit pokušení interpretovat její myšlenky jako „zastaralé“, ale měli bychom se tomu vyhnout, protože její nosné myšlenky se stále ještě plně neuplatnily ani v dnešní praxi.

3 Cíl ošetřovatelské péče  Za cíl ošetřovatelské péče považovala pomoc pacientovi udržet životní sílu tím, že se uspokojí jeho potřeby.

4 Odkaz  Lékařskou praxi nepovažuje za léčebný proces - její funkcí je napomáhání přírodě.  Cílem ošetřovatelství je, aby pacient byl v co nejlepší situaci, která umožní přírodě, aby pracovala. Situací/podmínkami mínila vytvoření takového prostředí, které napomáhalo zlepšení zdraví.

5 Příklad  Pacient po apendektomii  Úkolem medicíny je odstranit nemocnou část  Úkolem ošetřovatelské péče je vytvořit prostředí, které může napomoci přírodě, aby pacient dosáhl optimálního zdravotního stavu

6 Prostředí  Prostředí, to znamená veškeré vnější podmínky a vlivy, které ovlivňují život a vývoj organismu a schopnost zabránit, omezit nebo přispět k rozvoji nemoci nebo smrti.

7 Schéma

8 Fyzikální prostředí  Základní komponenty prostředí jsou fyzikální povahy a vztahují se k takovým věcem jako je větrání a teplo. Tyto základní faktory ovlivňují vztah jednotlivce ke všem ostatním aspektům prostředí. Čistota se vztahuje ke všem ostatním aspektům fyzikálního prostředí, ve kterém se pacient nachází. Stěny a vůbec celý pokoj by neměl být zaprášený, zakouřený, nebo mít silný zápach.  Lůžko nemocného musí být čisté, vzdušné, suché, a bez zápachu. Mělo by se vytvořit takové prostředí, ve kterém lze pacienta snadno ošetřovat, nebo kdy se snadno nemocný může obstarat sám. Šířka, výška a umístění lůžka by mělo povzbuzovat činnost pacienta. Lůžko by mělo být umístěné do nejlépe osvětleného místa, pryč od nenadálého hluku a mimo zápach z odpadu. Nemocný by měl v lůžku zaujímat takovou polohu, která podporuje dýchání.

9 Fyzikální prostředí  Lůžko nemocného musí být čisté, vzdušné, suché, a bez zápachu. Mělo by se vytvořit takové prostředí, ve kterém lze pacienta snadno ošetřovat, nebo kdy se snadno nemocný může obstarat sám. Šířka, výška a umístění lůžka by mělo povzbuzovat činnost pacienta. Lůžko by mělo být umístěné do nejlépe osvětleného místa, pryč od nenadálého hluku a mimo zápach z odpadu. Nemocný by měl v lůžku zaujímat takovou polohu, která podporuje dýchání.

10 Psychologické prostředí  V době FN se přijímala myšlenka, že stav mysli má vliv na stav těla. Nebylo však jasné, jak stav těla v důsledku vlivu prostředí může ovlivnit stav duše. FN pochopila, že prostředí může mít negativní vliv, může způsobovat fyzický stres, a tak ovlivnit emocionální stav nemocného. Proto požadovala, aby se pacient zaměstnával, aby se mu nabízelo co nejvíce činností, které by zaměstnávaly jeho mysl. Z tohoto úhlu je potřeba nahlížet na sluneční světlo, lákavost jídla, a nabízení manuálních činností, které podporují potřebu nějaké práce, a pomáhají tak nemocnému přežít emocionálně. Nuda může být bolestivá. 

11 Psychologické prostředí  Komunikace s pacientem se vnímá v kontextu celkového prostředí. Nemělo by se spěchat ani rozhovor přerušovat. Při rozhovoru s nemocným je důležité sedět před ním, pokud zrovna nejí. Místo, kde se mluví s lékařem a rodinou je také v blízkosti nemocného. Je nevhodné mluvit s lékařem a rodinou mimo pokoj nemocného nebo v doslechu nemocného.

12 Psychologické prostředí  Nemocným by se neměla dodávat falešná naděje co se týká jejich nemoci. Je lepší mluvit s nimi o okolním světě, který jim chybí, nebo o dobrých zprávách, které mohou sdílet s návštěvníky. S pacienty se jedná v kontextu celé jejich situace a prostředí.

13 Sociální prostředí  Pečlivé pozorování sociálního prostředí, zvláště s ohledem na sběr dat vztahujících se k onemocnění, je naprosto zásadní vzhledem k prevenci nemoci. Proto každá sestra musí užívat pozorovací schopnosti u jednotlivých případů a nepočítat s „průměrným pacientem“.  Celkové prostředí nemocného nezahrnuje pouze domov nemocného nebo jeho nemocniční pokoj, ale celou společnost, která působí na prostředí.

14 Větrání  Čerstvý vzduch má zásadní význam a můžeme ho dosáhnout otevřenými okny. Zkažený (corrupt), stagnující, a zatuchlý (musty) vzduch je semeništěm infekce. Pro zkažený/vydýchaný vzduch musí být nějaký ventil/výfuk. Je nutné zabránit průvanu způsobenému otevřenými okny a dveřmi. Zdrojem znečištěného ovzduší jsou i špinavé koberce a nábytek.

15 Teplo  Pro uzdravení nemocného je nutné pečlivá ochrana ztráty tělesného tepla. Je nutné zabránit nachladnutí/prostydnutí (chilling). Pro zahřátí se mají používat horké láhve (hot bottles), cihly (bricks), a nápoje (drinks).

16 Zápach  Je třeba zabránit pachu jako z kanalizace (sewer air) a velká péče by se měla věnovat odstranění zápachu způsobeného nemocí. Přenosné toalety (chamber utensils) by měly být bez zápachu a skryté/oddělené (out of sight). Vykuřování (fumigations) a desinfekce by se neměla používat, pouze když je třeba odstranit silné substance.???

17 Hluk  Přerušovaný náhlý hluk způsobuje větší excitaci než stálý hluk, zvláště během prvního spánku nemocného. Čím déle spí nemocný klidně, tím lépe bude spát. I lehká chůze, šeptání nebo probírání stavu nemocného hned za dveřmi jeho pokoje je kruté.

18 Světlo  Významem hned na druhém místě za čerstvým vzduchem stojí světlo. Lůžko by mělo být umístěno tak, aby dovolovalo nemocnému dívat se z okna na oblohu a sluneční světlo.


Stáhnout ppt "Environmentální koncept Florence Nightingale. Odkaz  FN neužívala ve svých dílech terminologii typu koncept a teorie.  Může se objevit pokušení interpretovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google