Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. Druhy technologických postupů, jejich charakteristika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. Druhy technologických postupů, jejich charakteristika"— Transkript prezentace:

1 5. Druhy technologických postupů, jejich charakteristika
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 5. Druhy technologických postupů, jejich charakteristika Název sady: Technická příprava výroby (TPV) Ročník: 2. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedený autor, není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ROZDĚLENÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Anotace ROZDĚLENÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Rozdělení technologických postupů je ukázat žákům technických SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak se lze prakticky orientovat v technologických postupech. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti zpracování tg. postupů, jako přípravu technické dokumentace pro hlavní výrobu. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na druhy zpracování technologických postupů.

3 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Pojmy

4 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. TP podle zaměření A. Pro výrobu jednotlivých součástí Technologické postupy nezbytně nutné pro výrobu jednotlivých součástí, tedy pro kusovou výrobu se využívají v převážném rozsahu v nástrojárnách – nářaďovnách. Jedná se o výrobní subjekt, který vyrábí pro hlavní výrobu řezné a lisovací nástroje, upínací prvky a komplety, měřidla, formy, přesné střihy apod. Předmětnou kusovou výrobu zajišťují kvalifikovaní pracovníci v různých profesích, kteří pro svou odbornost nevyžadují podrobné TP.

5 Schematické znázornění TP pro nástrojárny:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické znázornění TP pro nástrojárny: Číslo operace bývá převážně třímístné vzestupné číslování. Název operace vyjadřuje druh úkonu při zpracování jako např. třískové obrábění (soustružit, frézovat) nebo kontrolovat, tepelně zpracovat popř. upravit povrchově. Vždy se uvádí rozkazovacím způsobem. Kvalifikační třída uvádí nezbytnou odbornost pro zpracování předmětné operace. Technolog využívá kvalifikačního systému a svých zkušeností. Čas vyjadřuje normu pracovní doby pro vykonání předmětné operace v závislosti kalkulačního vzorce. Č. Op. Název operace Kvalifikační třída Čas

6 Příklad zpracování TP pro nástrojárnu
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Příklad zpracování TP pro nástrojárnu Název součásti: Dutá hřídel

7 Příklad TP pro nástrojárnu:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Příklad TP pro nástrojárnu: Č.op. Popis operace Kval. třída - TK Čas 001 Řezat - dělit 2 xxx 002 Soustružit, hrubovat pravou stranu, levou stranu, otvor + ojehlit 3 003 Kontrolovat 004 Soustružit hotově pravou i levou stranu, otvor + ojehlit 5 005 006 Tepelně zpracovat, cementovat, kalit, pískovat 4 007 Kontrolovat tvrdost 008 Brousit – začistit otvor + pravé čelo 6 009 Kontrolovat rozměrovou přesnost 010 Konzervovat 011 Balit - expedice

8 B. TP pro tepelné zpracování
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. TP podle zaměření B. TP pro tepelné zpracování TP pro tepelné zpracování součástí zpracovává hlav. Metalurg a musí obsahovat následující informace: číslo operačního sledu druh pracoviště popis operace, pracovní činnosti hodnotu teploty tepelného zpracování výrobní pomůcky, přípravky, koš pro součástky atd. kvalifikační třídu normu času pro jednotlivé operace

9 B. Příklad TP pro tepelné zpracování
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. TP podle zaměření B. Příklad TP pro tepelné zpracování Č.op. Pracoviště Popis práce Teploty Pomůc. TK/Čas 001 Ručně Vázat na drát drát 2 / xxx 002 Pračka Odmastit v pračce – zbavit součásti nečistot, oleje a tuků, osušit. lázeň 3 / xxx 003 Dopravník Zavést do pece č.4 004 Pec č.4 Předehřát na teplotu pod N2, zahřát na kalicí teplotu, C-potenciál 0,35% 650°C 890°C 6 / xxx 005 Solná láz. Kalit do solné lázně AS 140 zahřáté na teplotu °C 006 Záv.zaříz. Vyjet z lázně, okapat 4 / xxx 007 Oprat - zbavit součásti zbytků solné lázně, osušit 008 Tvrdoměr Kontrola tvrdosti na začištěné ploše HRc 40-45

10 C. Montážní technologické postupy (TP)
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. TP podle zaměření C. Montážní technologické postupy (TP) Všechny pracovní činnosti související se sestavováním částí v hotový výrobek či finální celek nazýváme montážní TP.

11 C. Montážní technologické postupy (TP) Metody montáže:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. TP podle zaměření C. Montážní technologické postupy (TP) Metody montáže: úplnou vzájemnou vyměnitelností (běžné spojování bez vysoké přesnosti) montáží roztříděním; používá se v sériové výrobě, je-li požadovaná větší přesnost výrobku než jsou možnosti výrobního zařízení; součástky z výroby se třídí do více skupin, podle dosažené rozměrové přesnosti; při montáži se pak montují právě ty části, které mají vysokou přesnost např. smontování pístu do válce, kroužků (kde je požadována vůle n. přesah).

12 C.Montážní schéma jednotlivých částí zbraně lovecké
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. TP podle zaměření C.Montážní schéma jednotlivých částí zbraně lovecké

13 C. Montážní technologické postupy (TP) Metody montáže:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. TP podle zaměření C. Montážní technologické postupy (TP) Metody montáže: montáží vyrovnávací n. přilícováním součástí se používá v kusové a opakované malosériové výrobě, je-li požadovaná přesnost vyšší než technologické možnosti; nevýhodou je pracnost, náročnost na odbornost a těžko normovatelné. s pohyblivou kompenzací součástí n. regulací, kdy požadované přesnosti bývá dosaženo seřízením kompenzačních součástí (stavitelná součást, kterou po správném nastavením zajistíme proti pohybu).

14 Základní pojmy montáže: 1 – Nejmenší část výrobku je SOUČÁST (dílec)
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. metody montáže Základní pojmy montáže: 1 – Nejmenší část výrobku je SOUČÁST (dílec) 2 – Podskupina (podsestava), účelná dílčí část výrobku 3 – Skupina (sestava), je samostatná funkční část výrobku – tzv. finální výrobek Schéma postupu montáže: 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 FINÁLNÍ VÝROBEK

15 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. TP podle zaměření D. Postup dodávek Metodika postupu dodávek zohledňuje naprostou přesnost přísunu všech součástí z mnoha (nebo alespoň z více) subjektů, které zajišťují výrobu. Dodávky součástí musí být v požadovaných termínech na předem stanoveném místě s dodržením rozměrové přesnosti, kvalitě a provedení, aby finální výrobek mohl být zabezpečen ke plné spokojenosti.

16 1. TP podle povahy výrobku
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. TP podle povahy výrobku A. TP pro kusovou výrobu Technologické postupy pro kusovou výrobu jsou velmi stručné (viz. TP pro nástrojárny). Předpokladem je, že výrobní operátor je na vysoké kvalifikační úrovni a je schopen si poradit s každým výrobním problémem. Sám si určí pracovní úkony, pracovní pomůcky i řezné nástroje. TP je jen vodítkem k ekonomickému vyhodnocení (mzdy, cena výroby aj.). B. TP pro sériovou výrobu Technologické postupy pro sériovou výrobu musí být zpracovány mnohem podrobněji s nákresy náčrtů v operacích, s vyznačeným pracovištěm, pomůcek aj.

17 1. TP podle povahy výrobku
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. TP podle povahy výrobku C. TP pro hromadnou výrobu Technologické postupy pro hromadnou výrobu musí být zpracovány velmi podrobně. Jedná se o hromadnou, opakovatelnou výrobu součástí, které obstarávají méně kvalifikovaní pracovníci. Jednotlivé operace TP musí být řádně rozkresleny, kde musí být srozumitelně a velmi přesně vyznačeny základny i dorazové plochy pro upnutí, s vyznačením obráběnou plochou. Operační náčrt musí být přesně zakótován s vyznačeným způsobem měření a druhy použitých měřidel (komunální, operační atd.). Nesmí scházet výrobní pomůcky a řezné nástroje.

18 3. TP podle podrobnosti zpracování
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 3. TP podle podrobnosti zpracování A. Jednoduché TP Technologické postupy této skupiny náleží pro nástrojárny a kusovou výrobu, které jsou velmi stručné – viz. str.7. B. Podrobné TP Podrobné TP se zpracovávají pro sériovou a hromadnou výrobu a nesmí u nich chybět žádné byť sebemenší informace, která by mohla způsobit nesrovnalost výroby či by napomohla k neshodnosti výroby součástí.

19 3. TP podle podrobnosti zpracování
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 3. TP podle podrobnosti zpracování Podrobné TP musí obsahovat: název a popis operace vzestupné číslování oerace náčrt operace nebo podrobný popis činnosti pomůcky nezbytné pro zpracování předmětné operace, tzn. upínací přípravek či jiný způsob upínání, řezný nástroj, měřidla n. způsob měření číslo pracoviště–stroje, kde bude operace probíhat počet upnutí součástí kvalifikační třída kdo a kdy operaci zpracoval, datum + podpis

20 Příklad podrobného technologického postupu
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Příklad podrobného technologického postupu Těleso montážního klíče (nákres finální součástky):

21 Příklad podrobného technologického postupu Těleso montážního klíče:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Příklad podrobného technologického postupu Těleso montážního klíče:

22 Podle kterých hledisek dělíme technologické postupy?
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Kontrolní otázky Podle kterých hledisek dělíme technologické postupy? Co popisují TP montáže sestavy? Jaký je rozdíl mezi TP kusové výroby a TP sériové výroby? Co popisují TP jednoduché výroby? Kde a proč se uplatňují TP jednoduché výroby? Co musí obsahovat TP pro hromadnou výrobu? Proč musí být TP u hromadné výroby tak podrobně zpracovány?

23 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Závěr - dotazy Právě zde je prostor pro dotazy. Pokud Vám bylo něco nejasné, nebo jste něčemu z tématu nepochopili, tak se prosím zeptejte právě teď.

24 Reklamní materiály CZ Uh.Brod
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Seznam zdrojů Použitá literatura: Reklamní materiály CZ Uh.Brod Dostupnost pod licencí na WWW: Snímek str.15 / /


Stáhnout ppt "5. Druhy technologických postupů, jejich charakteristika"

Podobné prezentace


Reklamy Google