Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Zkušenosti s využíváním metodiky hodnocení RC Ing. Pavel Sláma, předseda výboru HSE 25.-26.4.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Zkušenosti s využíváním metodiky hodnocení RC Ing. Pavel Sláma, předseda výboru HSE 25.-26.4.2013."— Transkript prezentace:

1 Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Zkušenosti s využíváním metodiky hodnocení RC Ing. Pavel Sláma, předseda výboru HSE 25.-26.4.2013 Křtiny

2 Indikátory RC Srovnání povinných/variantních/doporučovaných indikátorů ICCA/CEFIC/SCHP ČR Povinné indikátory sledovány kromě počtu úrazů vlastních zaměstnanců s pracovní neschopností (nahrazeno frekvencí) Doporučené indikátory sledovány kromě počtu úrazů kontraktorů s pracovní neschopností (nahrazeno frekvencí) Pozn. Pokud nejsou evidovány počty odpracovaných hodin kontraktorů není frekvence vyhodnocována (počet LTI není vykazováno) Některé indikátory sledovány nad rámec požadavků (investice, provozní náklady, dobrovolné nástroje)

3 Indikátory RC Návrhy na změny 1.Doplnit indikátor „počet LTI zaměstnanci“ a „počet LTI kontraktoři“ 2.Ověřit definici kontraktora v manuálu „Osoba, která není zaměstnanec, ale poskytuje služby pro organizaci v jejich provozovnách“ – měla by být jednoznačná ! problematické úrazy – úrazy subkontraktorů, osob nabízejících služby, návštěvy, úrazy v budovách ve vlastnictví společnosti pronajaté další firmě (kantýny, zdravotní střediska, ….), ve společných prostorách areálů, … příklad definice Skupiny Unipetrol „ Zaměstnanec jiného zaměstnavatele nebo osoba samostatně výdělečně činná, která provádí pracovní činnost pro společnost ve výrobním zařízení společnosti (vztahuje se i na subdodavatele)“ 3.Zvážit doplnění indikátoru „Mimořádné události“ (Process Safety Incidents) – nutné doplnit definici do manuálu

4 Podávání hlášení – indikátory RC Elektronický systém pro podávání hlášení od roku 2011 na adrese http://email.schp.cz:8080/responsiblecare/app/ http://email.schp.cz:8080/responsiblecare/app/ Měl by obsahovat data za období 2009-2012 Systém je funkční, umožňuje průběžné vyhodnocování vývoje a ulehčí práci SCHP při povinném reportování CEFICu Dodržovat termíny ! Doporučuji doplnit do aplikace platnou verzi Příručky RC

5 Samohodnocení RC Povinnost uživatele loga RC na webových stránkách zveřejnit: –Indikátory RC a samohodnotící dotazník –výroční zprávu/ výroční zprávu OŽP nebo HSE Není vždy splněno – omezený/problematický přístup k editaci webových stránek společnost (zahraniční společnosti, omezená kapacita IT, rekonstrukce webu…) – dle příručky je zveřejnění podmínkou projednání žádosti společnosti o propůjčeni oprávnění užívat logo ! Navrhována povinnost zveřejnit všechny dokumenty, případně link na vlastní web na webových stránkách SCHP ČR – na adrese http://www.schp.cz/cs/katalog-lenhttp://www.schp.cz/cs/katalog-len

6 Samohodnocení RC V samohodnocení maximálně využívat komentáře – usnadní přípravu ověřovatele a umožní reagovat veřejnosti, odborům, samosprávě Příručka nedefinuje, kdy mají být samohodnocení RC, indikátory RC a výroční zpráva zveřejněny na webu – nutné doplnit ! Zveřejnění je podmínkou projednání žádosti společnosti o propůjčeni oprávnění užívat logo. Pozn. Z logiky věci vyplývá, že pokud má ověřovatel prověřit "informační otevřenost" společnosti, měl by se ptát i na reakce zaměstnanců, veřejnosti, příp. místní správy na samohodnocení a indikátory. Jak jinak je firma zjistí, než že jim je zpřístupní na webu a požádá je o názor. Tzn. dokumenty by měly být zveřejněny před jejím projednáním se zaměstnanci, odbory a samosprávami.

7 Samohodnocení RC Požadavek na zpracování výroční zprávy – neexistuje závazný/minimální rozsah informací Reakce společnosti XY z ověřování „Když jste u nás byl na auditu Responsible Care, říkal jste, že ji máme sepsat a zveřejnit, což jsme také udělali. Jenomže našemu managementu to přijde moc „všeříkající“, protože jsme tam napsali i negativa, která jsme během roku měli a podrobnosti vůbec…“

8 Ověřování plnění podmínek RC Příprava ověřovatele - SCHP by měl ověřovateli poskytnout výkaz indikátorů RC za období od poslední obhajoby (případně přístup do webové aplikace), zprávu z posledního ověření Ověřovatel by měl ověřit dostupnost aktuálního výkazu indikátorů RC, samohodnocení RC a výroční zprávy na webových stránkách SCHP ČR nebo linku na web společnosti – v případě, že není splněno, měl by prostřednictvím SCHP vyzvat společnost k doplnění (podmínka zahájení ověřování)

9 Ostatní náměty k diskusi Samohodnocení RC - 99 otázek ponechat/revidovat? 80% kladných odpovědí/změnit (vazba na veřejné obhajoby) ? Stanovisko ověřovatelů - dotazník? Podněty k revizi Příručky RC (kromě již uvedeného) Podmínky pro přerušení a obnovu práva používat logo RC – na žádost společnosti či z rozhodnutí SCHP ČR Zohlednění havárií, závažných úrazů a mediálních kauz při rozhodování o prodloužení/přerušení oprávnění používat logo RC Jednoznačnost pravidel např. „více než 2x obhájila“ … Kritéria pro zápis na seznam společníků Partnerského programu – uplatnění pravidel v přiměřené míře – lépe specifikovat (vazba na veřejné obhajoby)


Stáhnout ppt "Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Zkušenosti s využíváním metodiky hodnocení RC Ing. Pavel Sláma, předseda výboru HSE 25.-26.4.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google