Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb"— Transkript prezentace:

1 plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb
Spolupráce s obcemi plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb

2 Integrovaný záchranný systém
systém koordinace složek IZS při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních pracích složky IZS základní = HZS ČR, PČR, ZZS, jednotky PO zařazené v plošném pokrytí ostatní (dohoda o plánované pomoci na vyžádání) úkoly obce, ORP, kraje, ústředních orgánů náhrady v IZS využití hromadných sdělovacích prostředků

3 Zajištění minimální pomoci
Plošné pokrytí území kraje jednotkami PO nařízení kraje č. 3/2006, ve znění 1/2007 dle rizika v katastru obce se přiřadí 3 jednotky PO s určitým časem dojezdu kritéria – počet obyvatel, charakter území, počet zásahů => stupeň nebezpečí obce =>přiřazení jednotek PO (kategorie jednotky PO)

4 Základní tabulka plošného pokrytí

5 Druhy a kategorie jednotek PO
předurčenost jednotek PO (chemie, nehody, ...)

6 Zajištění minimální pomoci
Požární poplachový plán kraje (poplachový plán IZS kraje) nařízení kraje č. 4/2006, ve znění 2/2007 vztah k plošnému pokrytí = ideální první stupeň poplachu 4. stupně poplachu – 1., 2., 3. a zvláštní Zdroje vody k hašení požárů nařízení kraje č. 3/2002 požární řád obce

7 Povinnosti obce dle § 29 Zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně
zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) nebo zřizuje společnou jednotku PO (§ 69a) udržuje akceschopnost JSDHO, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO, zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDHO požární ochrany, zajišťuje péči o členy JSDHO poskytuje náhradu ušlého výdělku členům JSDHO zabezpečuje a hradí pro členy JSDHO preventivní zdravotní prohlídky,

8 Povinnosti obce dle § 29 ZoPO
zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany (hasičská zbrojnice, požární nádrž atd.), umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany.

9 Povinnosti obce dle § 29 ZoPO
Obecní úřad na úseku PO: zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDHO na jejich odborné přípravě Vybrané obecní úřady na úseku PO: zabezpečují hašení požárů a záchranné práce mimo svůj územní obvod, zabezpečují akceschopnost JSDHO k zásahům mimo svůj územní obvod, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu

10 Jednotky SDH obcí SDH (Sbor dobrovolných hasičů) Jednotka SDH obce
organizace občanského sdružení SH ČMS zřízení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů spolupráce s obcemi, dotace obce Jednotka SDH obce zřizuje obec – organizace obce nebo součást ObÚ = IČ obce!!! likvidace mimořádných událostí plně financovaná z rozpočtu obce

11 Pokyny a metodiky Řád výkonu služby jednotek PO
Metodika pro zřizování jednotek SDH obcí – „Jednotky PO“ – „Ke stažení“

12 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. Dokumentace ke zřízení jednotky SDH obce zřizovací listina nebo smlouva o zřízení společné jednotky PO jmenovací dekret velitele jednotky seznam členů, dokumentace o odborné a zdravotní způsobilosti

13 Akceschopnost jednotky SDH obce
početní stav a vnitřní organizace jednotky odborná způsobilost a odborná příprava připravenost zásahové techniky a věcných prostředků k provedení zásahu pozor – užívat techniku a prostředky smí jen hasiči odborně a zdravotně způsobilí!!!

14 Pořizování techniky a věcných prostředků
Požární technika – vyhl. č. 35/2007 Sb., ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. Věcné prostředky – vyhl. č. 255/199 Sb. Závaznost ČSN, ČSN EN Zákon č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě nebo certifikát autorizované osoby TÚPO Praha, NE „domácí“ rekonstrukce vozidel!!!

15 Příklady spolupráce HZS kraje s obcemi na úseku PO
zajištění a provádění základní a cyklické odborné přípravy velitelů a strojníků JSDHO stanice HZS, objekty obcí školící středisko – stanice Otrokovice 2 x ročně minimálně 10 přihlášených účastníků informace na

16 Příklady spolupráce zajištění odborné přípravy a výcviku nositelů dýchací techniky stanice HZS, protiplynový polygon Valašské Klobouky prioritně JPO II a JPO III dodržování Provozního řádu polygonu minimálně 10 přihlášených účastníků na jeden termín přihlášení na min. 1 měsíc předem výcvik v pátek a sobotu dle rozhodnutí vedoucího výcviku

17 Příklady spolupráce zajištění a provádění odborné přípravy vybraných JSDHO na úseku ochrany obyvatelstva – 38 jednotek zajištění plnění tlakových lahví a údržby DP plnění tlakových lahví po účasti na zásahu, ke kterému jednotku povolá KOPIS nebo po výcviku organizovaném HZS Zlínského kraje pozásahová a pololetní údržba DP – Saturn, Fenzy, Dräger (Pluto, Auer či jiné – NE!) na stanicích HZS Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kroměříž, Bystřice p.H., Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Valašské Klobouky revize HZS neprovádí – je nutno zajistit specializovanou firmou Na úhradu nákladů využíván finanční příspěvek Zlínského kraje

18 Na úhradu nákladů využíván finanční příspěvek Zlínského kraje
Příklady spolupráce zajištění údržby zásahových obleků (převlečníků) očista a impregnace zásahových obleků po účasti na zásahu, ke kterému jednotku povolá KOPIS v souladu s návodem výrobce (počet cyklů praní) nutno doložit kartu věcného prostředku pouze na stanici Zlín Na úhradu nákladů využíván finanční příspěvek Zlínského kraje f) odborná a metodická pomoc při obnově zásahové techniky – technické specifikace, dotace na CAS na 2012 – do , převody techniky

19 Příklady spolupráce příprava podkladů pro rozdělení dotace kraje na vybavení jednotek PO a na vyrozumívací a varovací systémy stanovení kritérií přidělení dotace dle počtu žádostí a priority dofinancování nákupu CAS se státní dotací nákup, příp. opravy mobilní požární techniky (cisternové automobilové stříkačky - CAS, dopravní automobily včetně přenosných stříkaček – DA + PS) nákup přenosných stříkaček a plovoucích čerpadel věcné prostředky PO - osobní ochranné zásahové pracovní prostředky (OOP) ostatní věcné prostředky PO pro VVS riziko území, zóny havarijního plánování přidělení dotace kraje nebo HZS ČR v uplynulých letech

20 Příklady spolupráce HZS kraje s obcemi na úseku PO
příprava podkladů pro tvorbu plošného pokrytí území kraje jednotkami PO projednání zařazení jednotky PO do příslušné kategorie, projednání požadavků obcí na změny zařazení jednotky PO do příslušné kategorie, zařazení jednotek PO pro zásah v příslušných katastrálních územích s ohledem na jejich místní nebo územní působnost.

21 Dotace státu a kraje stát kraj
účelová neinvestiční dotace – na akceschopnost jednotek SDH obcí, zejména kategorie JPO II a III, prostřednictvím rozpočtu kraje účelová investiční dotace – pořízení nové cisternové automobilové stříkačky program obměny CAS? kraj investiční i neinvestiční dotace na požární techniku a věcné prostředky

22 Dotace HZS ČR a Zlínského kraje
Rok HZS ČR Zlínský kraj 2008 2009 2010 ( ) 2011

23 Jednotky SDH obcí Zásahovost dle ORP ORP Zřízení společné jednotky PO - §69a zákona o PO vs. dobrovolná sdružení

24 Spolupráce při mimořádné události
informování starosty obce, hejtmana velitel zásahu starosta obce - pravomoci hejtman - pravomoci minimální podmínky zabezpečení jednotek PO (NV č. 172/2001 Sb.)

25 Děkuji za pozornost plk. Ing. Pavel Dekret tel.: 950 819 201


Stáhnout ppt "plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google