Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce s obcemi plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce s obcemi plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce s obcemi plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb

2 Integrovaný záchranný systém systém koordinace složek IZS při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních pracích složky IZS –základní = HZS ČR, PČR, ZZS, jednotky PO zařazené v plošném pokrytí –ostatní (dohoda o plánované pomoci na vyžádání) úkoly obce, ORP, kraje, ústředních orgánů náhrady v IZS využití hromadných sdělovacích prostředků

3 Zajištění minimální pomoci Plošné pokrytí území kraje jednotkami PO –nařízení kraje č. 3/2006, ve znění 1/2007 –dle rizika v katastru obce se přiřadí 3 jednotky PO s určitým časem dojezdu –kritéria – počet obyvatel, charakter území, počet zásahů => stupeň nebezpečí obce =>přiřazení jednotek PO (kategorie jednotky PO)

4 Základní tabulka plošného pokrytí

5 Druhy a kategorie jednotek PO předurčenost jednotek PO (chemie, nehody,...)

6 Zajištění minimální pomoci Požární poplachový plán kraje (poplachový plán IZS kraje) –nařízení kraje č. 4/2006, ve znění 2/2007 –vztah k plošnému pokrytí = ideální první stupeň poplachu –4. stupně poplachu – 1., 2., 3. a zvláštní Zdroje vody k hašení požárů –nařízení kraje č. 3/2002 –požární řád obce

7 Povinnosti obce dle § 29 Zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) nebo zřizuje společnou jednotku PO (§ 69a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) nebo zřizuje společnou jednotku PO (§ 69a) udržuje akceschopnost JSDHO, udržuje akceschopnost JSDHO, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO, zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDHO požární ochrany, zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDHO požární ochrany, zajišťuje péči o členy JSDHO zajišťuje péči o členy JSDHO poskytuje náhradu ušlého výdělku členům JSDHO poskytuje náhradu ušlého výdělku členům JSDHO zabezpečuje a hradí pro členy JSDHO preventivní zdravotní prohlídky, zabezpečuje a hradí pro členy JSDHO preventivní zdravotní prohlídky,

8 zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany (hasičská zbrojnice, požární nádrž atd.), zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany (hasičská zbrojnice, požární nádrž atd.), umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany. spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany. Povinnosti obce dle § 29 ZoPO

9 Obecní úřad na úseku PO: zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDHO na jejich odborné přípravě zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDHO na jejich odborné přípravě Vybrané obecní úřady na úseku PO: zabezpečují hašení požárů a záchranné práce mimo svůj územní obvod, zabezpečují hašení požárů a záchranné práce mimo svůj územní obvod, zabezpečují akceschopnost JSDHO k zásahům mimo svůj územní obvod, zabezpečují akceschopnost JSDHO k zásahům mimo svůj územní obvod, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu Povinnosti obce dle § 29 ZoPO

10 Jednotky SDH obcí SDH (Sbor dobrovolných hasičů) –organizace občanského sdružení SH ČMS –zřízení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů –spolupráce s obcemi, dotace obce Jednotka SDH obce –zřizuje obec – organizace obce nebo součást ObÚ = IČ obce!!! –likvidace mimořádných událostí –plně financovaná z rozpočtu obce

11 Pokyny a metodiky Řád výkonu služby jednotek PO Metodika pro zřizování jednotek SDH obcí www.hzscr.czwww.hzscr.cz – „Jednotky PO“ – „Ke stažení“ www.hzscr.cz

12 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. Dokumentace ke zřízení jednotky SDH obce –zřizovací listina nebo smlouva o zřízení společné jednotky PO –jmenovací dekret velitele jednotky –seznam členů, dokumentace o odborné a zdravotní způsobilosti

13 Akceschopnost jednotky SDH obce početní stav a vnitřní organizace jednotky odborná způsobilost a odborná příprava připravenost zásahové techniky a věcných prostředků k provedení zásahu pozor – užívat techniku a prostředky smí jen hasiči odborně a zdravotně způsobilí!!!

14 Pořizování techniky a věcných prostředků Požární technika – vyhl. č. 35/2007 Sb., ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. Věcné prostředky – vyhl. č. 255/199 Sb. Závaznost ČSN, ČSN EN Zákon č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě nebo certifikát autorizované osoby TÚPO Praha, www.tupo.cz, NE „domácí“ rekonstrukce vozidel!!! www.tupo.cz

15 a)zajištění a provádění základní a cyklické odborné přípravy velitelů a strojníků JSDHO  stanice HZS, objekty obcí  školící středisko – stanice Otrokovice 2 x ročně2 x ročně minimálně 10 přihlášených účastníkůminimálně 10 přihlášených účastníků informace na www.hzszlk.euinformace na www.hzszlk.eu Příklady spolupráce HZS kraje s obcemi na úseku PO

16 b)zajištění odborné přípravy a výcviku nositelů dýchací techniky  stanice HZS, protiplynový polygon Valašské Klobouky prioritně JPO II a JPO IIIprioritně JPO II a JPO III dodržování Provozního řádu polygonudodržování Provozního řádu polygonu minimálně 10 přihlášených účastníků na jeden termínminimálně 10 přihlášených účastníků na jeden termín přihlášení na polygon@zlk.izscr.cz min. 1 měsíc předempřihlášení na polygon@zlk.izscr.cz min. 1 měsíc předempolygon@zlk.izscr.cz výcvik v pátek a sobotu dle rozhodnutí vedoucího výcvikuvýcvik v pátek a sobotu dle rozhodnutí vedoucího výcviku Příklady spolupráce

17 c)zajištění a provádění odborné přípravy vybraných JSDHO na úseku ochrany obyvatelstva – 38 jednotek d)zajištění plnění tlakových lahví a údržby DP  plnění tlakových lahví po účasti na zásahu, ke kterému jednotku povolá KOPIS nebo po výcviku organizovaném HZS Zlínského kraje  pozásahová a pololetní údržba DP – Saturn, Fenzy, Dräger (Pluto, Auer či jiné – NE!)  na stanicích HZS Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kroměříž, Bystřice p.H., Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Valašské Klobouky  revize HZS neprovádí – je nutno zajistit specializovanou firmou Na úhradu nákladů využíván finanční příspěvek Zlínského kraje Příklady spolupráce

18 e)zajištění údržby zásahových obleků (převlečníků)  očista a impregnace zásahových obleků po účasti na zásahu, ke kterému jednotku povolá KOPIS  v souladu s návodem výrobce (počet cyklů praní)  nutno doložit kartu věcného prostředku  pouze na stanici Zlín Na úhradu nákladů využíván finanční příspěvek Zlínského kraje f)odborná a metodická pomoc při obnově zásahové techniky – technické specifikace, dotace na CAS na 2012 – do 30.4.2011, převody techniky Příklady spolupráce

19 g)příprava podkladů pro rozdělení dotace kraje na vybavení jednotek PO a na vyrozumívací a varovací systémy  stanovení kritérií přidělení dotace dle počtu žádostí a priority dofinancování nákupu CAS se státní dotací nákup, příp. opravy mobilní požární techniky (cisternové automobilové stříkačky - CAS, dopravní automobily včetně přenosných stříkaček – DA + PS) nákup přenosných stříkaček a plovoucích čerpadel věcné prostředky PO - osobní ochranné zásahové pracovní prostředky (OOP) ostatní věcné prostředky PO pro VVS riziko území, zóny havarijního plánování přidělení dotace kraje nebo HZS ČR v uplynulých letech Příklady spolupráce

20 h)příprava podkladů pro tvorbu plošného pokrytí území kraje jednotkami PO  projednání zařazení jednotky PO do příslušné kategorie,  projednání požadavků obcí na změny zařazení jednotky PO do příslušné kategorie,  zařazení jednotek PO pro zásah v příslušných katastrálních územích s ohledem na jejich místní nebo územní působnost. Příklady spolupráce HZS kraje s obcemi na úseku PO

21 Dotace státu a kraje stát –účelová neinvestiční dotace – na akceschopnost jednotek SDH obcí, zejména kategorie JPO II a III, prostřednictvím rozpočtu kraje –účelová investiční dotace – pořízení nové cisternové automobilové stříkačky –program obměny CAS? kraj –investiční i neinvestiční dotace na požární techniku a věcné prostředky

22 Dotace HZS ČR a Zlínského kraje Rok HZS ČR Zlínský kraj 20088.464.0006.549.900 20096.315.0004.600.000 20106.479.000(5.183.000)4.300.000 20114.845.0004.500.000

23 Jednotky SDH obcí Zásahovost dle ORP ORP ORP Zřízení společné jednotky PO - §69a zákona o PO vs. dobrovolná sdružení

24 Spolupráce při mimořádné události informování starosty obce, hejtmana velitel zásahu starosta obce - pravomoci hejtman - pravomoci minimální podmínky zabezpečení jednotek PO (NV č. 172/2001 Sb.)

25 Děkuji za pozornost plk. Ing. Pavel Dekret tel.: 950 819 201 e-mail: pavel.dekret@zlk.izscr.cz


Stáhnout ppt "Spolupráce s obcemi plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google