Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malé vodní elektrárny Vypracovaly: Palivcová Hana Poláčková Stanislava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malé vodní elektrárny Vypracovaly: Palivcová Hana Poláčková Stanislava."— Transkript prezentace:

1 Malé vodní elektrárny Vypracovaly: Palivcová Hana Poláčková Stanislava

2 Energie vodních toků - snadno využitelné obnovitelné zdroje historicky nejstarším využívaný zdroj energie šetrná výroba elektrické energie zdroje elektrické energie s instalovaným výkonem do 10 MW

3 Realizace MVE Výběr lokality předběžné hodnocení informace o majetkoprávních vztazích ve vybrané lokalitě U Správy povodí získat povolení o využívání vodního toku Mít dobré podklady o spádových a průtokových poměrech

4 Projektová příprava zpracování projektové dokumentace souhlasného stanoviska od obecního úřadu předběžné projednání s majitelem rozvodné sítě o podmínkách připojení na veřejnou síť předběžné projednání výkupné ceny elektřiny

5 Princip provozu MVE Vtokový objekt (jez, přehrada) Česle (hrubé a jemné) Strojovna hydraulická energie vody v turbíně se mění na mechanickou. Mechanická energie z turbíny je přes hřídel přenášena do generátoru, kde se mění na elektrickou energii.

6 Hlavní veličiny průtok (veličina proměnná a závislá na počasí) spád vody, který je dán charakteristikou a tvarem terénu

7 Jednotlivé části MVE Vzdouvací zařízení Slouží ke vzdutí vodní hladiny a usměrnění toku vody do přivaděče (přehradní hráz, jez) 1.HRÁZ - mají větší výšku vzdutí, větší objem zadržené vody a plochu zaplavovaného území 2.JEZ - nižší výška vzdutí a podstatně menší objem zadržené vody

8 Přivaděče Koncentrují spád do místa instalace vodní turbíny Náklady závisejí na délce

9 Česle zhotovené převážně jako mříž z ocelové pásoviny, zabraňují vnikání vodou unášených nečistot do turbíny (spadané listí a úlomky větví) 1.Hrubé česle - svisle zabetonované traverzy o průměru 80 mm. Mezery mezi nimi se pohybují od 10 do 50 cm. Zachycení nebo odklonění velkých plujících předmětů (kmeny, trámy, ledové kry) 2.Jemné česle - sestavené ze železných pásů profilu 50 x 4 mm až 100 x 20 mm s mezery 8 až 25 mm. Zajistit záchyt všech nečistot.

10 Lapač kamenů a písku zabránit zanášení náhonu či turbínové kašny těžšími plavenými nečistotami 1.Lapač kamenů- umístěn za ochranným stavidlem. Zachytit větší kameny a oblázky 2.Lapač písku - u strojovny vodního motoru těsně před jemnými česlemi. Zachytit jemný písek plavený po dně náhonu

11 Strojovna Slouží k instalaci strojního a elektrotechnického zařízení elektrárny

12 Turbína převod kinetické nebo potenciální energie vody na rotační pohyb hřídele

13 Základní druhy turbín Bánkiho turbína Rovnotlaká turbína Používá se pro spád od 1 do 50 m Ekonomicky výhodná pro spád od 4 m Rozsah průtoků je od 50 l/s do několika m3/s

14 Peltonova turbína Rovnotlaká turbína Spády nad 30 m a pro průtoky od 10 l/s Francisova turbína Používá se pro velmi nízké spády od 0.8 m a pro velké průtoky. V minulosti byla tato turbína nejpoužívanější pro celou oblast průtoků a spádů

15 Kaplanova turbína Přetlaková výborně regulovatelná turbína Pro spády od 1 do 20 m, průtoky 0.1 až několik m3/s Vhodná pro jezové a malé říční elektrárny

16 Reiffesteinova turbína Používá se na spádech od 5 do 35 metrů při malých a středních průtocích (přibližně od 100 do 5000 l/s) Málo rozšířená

17 Faktory ovlivňující využití nehrozí rizika ekologické katastrofy správná volba lokality správná volba typu zařízení informace o majetkoprávních vztazích zábor pozemků podklady o spádových a průtokových poměrech lokality kontaminace ropnými produkty minimální průtok vody rybí přechody

18 Využití MVE ve světě V Rakousku v současné době v provozu 526 malých vodních elektráren Slovensko celkem 145 malých vodních elektráren

19 Využití MVE v ČR V České republice se podílejí zhruba 17% z obnovitelných zdrojů a na výrobě elektřiny necelými 4%. Technicky využitelný potenciál v MVE je v ČR 1 600 GWh/rok. V ČR provozuje asi 550 malých vodních elektráren (2/3 z nich mají výkon do 100 kW).

20 Výrobci a firmy u nás na trhu a ve světě  Firma HYDROHROM, s. r. o. vznikla v roce 1989 ČKD Turbo Technics, s.r.o. Ziromont Dumat Exmont MVE s.r.o. Sanborn Setur Stroj. Brno

21 Zahraniční výrobci Alston Epomiar Hydronika Hydrowatt Impler Ossberger Ritz-Atro Voith VSHP Wieger-Baehr

22 Perspektivy u nás i ve světě výstavba MVE se bude dále rozvíjet MVE představují čistý, bezodpadový, trvalý a téměř nevyčerpatelný zdroj energie, vykazují nejvyšší účinnost z obnovitelných zdrojů, vyžadují nízké investiční i provozní náklady, vyznačují se malou poruchovostí, dlouhou životností a vysokým počtem provozních hodin během ročního období, mají nižší dopad na okolní prostředí a krajinný ráz

23 Dotační politika Dotaci lze získat po splnění poměrně přísných podmínek například na Ministerstvu zemědělství, Státním fondu životního prostředí, nebo u Státní energetické agentury Příjmy jsou osvobozeny od daně ze zisku, a to v roce uvedení do provozu a následujících 5 let

24 Program Efekt 2008 Akční program vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008. Maximální výše podpory 40 % tj. 5 000tis Kč Program EKO-ENERGIE Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace a je zaměřen na podporu podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a obnovitelných a druhotných energetických zdrojů Dotace na MVE dosahují 35%

25 Použitá literatura Anonymus: Malé vodní elektrárny, http://oryza.blog.cz/0603/male-vodni- elektrarny-mvehttp://oryza.blog.cz/0603/male-vodni- elektrarny-mve Anonymus, 19. 2. 2007: Abeceda malých vodních pohonů, http://mve.energetika.czn http://mve.energetika.czn Anonymus: Voda – obnovitelné zdroje, http://www.spvez.czhttp://www.spvez.cz Anonymus: Výroba malých vodních turbín, http://www.ckdturbotechnics.cz/firma.htm http://www.ckdturbotechnics.cz/firma.htm Beranovský, J., Macholda, F., (2001 – 2008): Energetické poradenství i EKIS – Energie vody, http://www.i-ekis.cz Energ, spol. s. r. o., 5. 2.2008: Energie vody- vodní elektrárna, http://www.energ.cz/index.phtml?polozka=30 http://www.energ.cz/index.phtml?polozka=30 Hydrohrom: Vodní elektrárny, http://www.hydrohrom.cz/novinky.htm Šimon, J.: Malá vodní elektrárna – mlýn Postolov, http://www.mlyn- postolov.cz/mala-vodni-elektrarna.htmhttp://www.mlyn- postolov.cz/mala-vodni-elektrarna.htm Wikipedia otevřená encyklopedie, 17. 2. 2008: Malá vodní elektrárna, http://cs.wikipedia.org http://cs.wikipedia.org Ziromout s. r. o.: Výrobky a služby, http://www.ziromout.cz/index-p.htmhttp://www.ziromout.cz/index-p.htm

26 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Malé vodní elektrárny Vypracovaly: Palivcová Hana Poláčková Stanislava."

Podobné prezentace


Reklamy Google