Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5.11. 2007 HYDROELEKTRÁRNA GRAND COULEE Ondřej SADÍLEK GGI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5.11. 2007 HYDROELEKTRÁRNA GRAND COULEE Ondřej SADÍLEK GGI."— Transkript prezentace:

1 HYDROELEKTRÁRNA GRAND COULEE Ondřej SADÍLEK GGI

2 ENERGIE VODY ► KINETICKÁ ENERGIE  dána rychlostí proudění objemu vody ve vodním toku  rychlost proudu je závislá na spádu toku  lze ji získávat rovnotlakými stroji, založenými na rotačním principu např.: vodní kola, turbíny typu Bánki a Pelton)

3 ENERGIE VODY ► POTENCIÁLNÍ ENERGIE  vzniká za předpokladu že vody o hladině s větší výškou proudí vhodným přivaděčem do míst s hladinou o nižší výšce  tlak vytvořený rozdílem těchto dvou výškových potenciálů se využívá v přetlakových reakčních strojích např.: turbíny typu Kaplan, Francis, Reiffenstein, turbíny vrtulové a vhodná čerpadla v turbínovém provozu

4 TYPY HYDROELEKTRÁREN ► hydroelektrárny se rozlišují podle způsobu vytvoření potřebného spádu na:  PRŮTOČNÉ – spád je obvykle vytvořen jezem  DERIVAČNÍ (náhonové) – spád je vytvořen umělým kanálem (náhonem)  PŘEHRADNÍ (akumulační) – využívá spád vytvořený přehradní zdí na vodním toku  PŘEČERPÁVACÍ – využívají vodu přečerpanou z dolní nádrže do horní

5 TYPY HYDROELEKTRÁREN  PŘÍLIVOVÉ (slapové) – využívají spád vytvořený mořským přílivem a odlivem ► podle spádu jsou hydroelektrárny:  NÍZKOTLAKÉ - spád do 15 m  STŘEDOTLAKÉ - spád do 100 m  VYSOKOTLAKÉ - spád nad 100 m

6 NEJVĚTŠÍ HYDROELEKTRÁRNY SVĚTA ► Tři soutěsky (Čína)-výkon MW (po dokončení v roce 2009) ► Itaipú (Brazílie Paraguay)-výkon MW ► Guri (Venezuela)-výkon MW ► Grand Coulee (USA)-výkon MW ► Sajano-Šusensk (Rusko)-výkon 6400 MW

7 Tři soutěsky (Čína)

8 Itaipú (Brazílie Paraguay)

9 Guri (Venezuela)

10 Sajano-Šusensk (Rusko)

11 GRAND COULEE ► stát Washington ► řeka Columbia ► zeměpisné souřadnice  47°57‘ s.š.  118°59‘ z.d.

12 VÝSTAVBA GRAND COULEE ► DŮVODY VÝSTAVBY:  bylo třeba zásobit vodou více než ha půdy ve státě Washington  a zároveň poskytnout dostatečný zdroj elektrické energie ► stavba se začala realizovat v roce 1933 ► do provozu byla uvedena roku 1942

13 VÝSTAVBA GRAND COULEE ► na stavbu se spotřebovalo metrů krychlových betonu ► cement se vyráběl v 5 továrnách ve státě Washington ► beton se míchal ve 30 metrových míchačkách a lil se do řady sloupů 15x15 m na vysušené skalní podloží ► postupovalo se po vrstvách 1,5 m za 72 hod.

14

15 PARAMETRY GRAND COULEE ► hráz má délku 1272 m a výšku 176 m ► hladina řeky stoupla o 106 m ► jezero je 243 km dlouhé, 1200 m široké a 114 m hluboké ► přehradní jezero je obrovského objemu, řeka Columbia jej však může naplnit za dva měsíce nebo při záplavách i za měsíc.

16

17 PARAMETRY GRAND COULEE ► na obou stranách hráze je jedna elektrárna ► v roce 1970 byly do hráze instalovány nové turbíny  bylo nutno odstranit 76 m hráze na východní straně a postavit novou ► 24 turbogenerátorů a elektrárna nyní poskytuje celkový maximální výkon 6494 MW

18 PARAMETRY GRAND COULEE ► zásobuje elektrickou energií celý severozápad USA, a také 12 čerpadel na západní straně řeky ► kapacita jednoho čerpadla je 44,8 krychlového metru za sekundu, což stačí k zavlažení ha půdy ► z čerpadel proudí voda potrubím o průměru 4 m do vyšší nádrže, která je postavena ze dvou náspů vysokých asi 30 m

19 PARAMETRY GRAND COULEE ► mezi těmito náspy vznikla nádrž asi 43 km dlouhá, která byla naplněna vodou do výšky 91 m nad dolní nádrž ► odtud proudí voda do dvou kanálů:  do východního o délce 241 km  do západního o délce 160 km ► odtud je voda rozváděna na farmy

20

21

22

23

24 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "5.11. 2007 HYDROELEKTRÁRNA GRAND COULEE Ondřej SADÍLEK GGI."

Podobné prezentace


Reklamy Google