Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo Trestné činy proti životu a zdraví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo Trestné činy proti životu a zdraví"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo Trestné činy proti životu a zdraví
Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Trestné činy proti životu a zdraví
Objekt TČ – život a zdraví člověka Objektivní stránka – jednání pachatele jak konání tak opomenutí Z hlediska následku Usmrcení Těžká újma na zdraví Ublížení na zdraví Subjektivní stránka – úmysl i nedbalost Svolení poškozeného – nevylučuje trestní odpovědnost

3 Trestné činy proti životu a zdraví
Diametrální rozdíly ve společenské nebezpečnosti činů 219 vražda 220 vražda novorozeného dítěte matkou 225 rvačka 226 ohrožování pohlavní nemocí 230 účast na sebevraždě

4 § 219 Vražda 1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let. 2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) na dvou nebo více osobách, b) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, c) opětovně, d) na těhotné ženě, e) na osobě mladší než patnáct let, f) na veřejném činiteli při výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci, g) na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo h) v úmyslu získat majetkový prospěch nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin, anebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky.

5 § 219 Vražda Objekt lidský život Počátek a konec života!!
Začátek porodu Biologická smrt mozku – celebrální smrt – obnovení životních funkcí – vyloučeno Pokud dojde ke klinické smrti následkem útoku proti životu, ale včasným lékařským zákrokem se podaří obnovit životní fce, jedná se o pokus TČ vraždy Okamžik smrti důležitý – např. transplantace – orgán lze odebrat jen mrtvému (nevratná zástava krevního oběhu, nevratné ztráty fce celého mozku atd.) Čin spáchaný na mrtvole s cílem usmrtit člověka je pokusem TČ vraždy! Objektivní stránka – usmrcení – jedna bodná rána i dlouhodobé zlé nakládání

6 § 219 Vražda Zvlášť surový nebo trýznivý způsob provedení –znak kvalifikované skutkové podstaty Extrémně vysoká míra brutality nemusí být zvýšená trýzeň poškozeného Pozvolné udušení, svázání a ukrytí pod peřiny a zanechání bez pomoci

7 Fyzické osoby Lidé Způsobilost k právům a povinnostem
Vzniká narozením (živé dítě) Způsobilost má i počaté dítě – narodí-li se živé – NASCITURUS Způsobilost zaniká smrtí (nelze-li běžným způsobem prokázat (důkaz smrti), pak soud prohlásí za mrtvou i pokud nezvěstná (lze-li předpokládat, že nežije) Způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (nikoliv 18.rokem života!!) Zletilost se nabývá dovršením 18.roku, event. sňatkem osobou starší 16 let (ta už pak nezaniká zánikem manželství apod.) Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (objektivní hledisko!)

8 Spartakiádní vrah …k první vraždě se přiznal už v policejním autě, které ho vezlo do Prahy k prvnímu výslechu. Nakonec byl usvědčen ze tří vražd, dvou pokusů o ně, pěti znásilnění, tří loupeží a pěti krádeží. Za tyto činy byl vzhledem ke svému nízkému věku odsouzen k maximálnímu možnému trestu deseti let odnětí svobody. Musel se rovněž podrobit kastraci a po odpykání trestu následovala ústavní léčba v bohnické psychiatrické léčebně.

9 Manželé Stodolovi Soud manžele potrestal za osm vražd, plánování další, dva vražedné pokusy a jiné zločiny. Staré a bezbranné lidi vraždili kvůli penězům. Vražedným řáděním získali zhruba 400 tisíc korun. Dana Stodolová je druhou ženou, která si v českých věznicích bude doživotní trest odpykávat.

10 Helena Čermáková červen Čermáková oznamuje policii, že se jí z dětského hřiště v Kladně ztratila pětiletá dcera - o šest dní později se pokouší o sebevraždu červenec policie nalezla tělo Terezky v základech hájenky v lese poblíž sídliště - Čermáková se přiznává k podílu na její smrti - obviněna z ublížení na zdraví z nedbalosti s následkem smrti listopad Čermáková je obžalovaná z úmyslného ublížení na zdraví s následkem smrti leden u kladenského soudu začalo hlavní líčení březen padl rozsudek s tříletým trestem vězení květen Krajský soud v Praze v odvolacím řízení zrušil kvůli nepřesnostem v důkazních materiálech rozsudek kladenského soudu a vrátil mu kauzu k novému projednání červenec Okresní soud v Kladně potvrdil Čermákové tříletý trest, státní zástupce i obhájce se odvolali prosinec středočeský krajský soud v odvolacím řízení tříletý trest vězení potvrdil Soud poslal Čermákovou do vězení za to, že nedbalostí zavinila smrt své dcery. Terezku předloni v létě v opilosti ve spánku zalehla, když se dívka za nejasných okolností předtím sama napila alkoholu.

11 § 220 vražda novorozeného dítěte matkou
Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí své novorozené dítě při porodu nebo hned po něm, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až osm let. Objekt život novorozeného dítěte Privilegovaná skutková podstata – fyziologické procesy vyvolané porodem Subjekt – matka novorozeného dítěte Subjektivní stránka - úmysl

12 § 225 Rvačka (1) Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena těžká újma na zdraví nebo smrt. Minimálně 3 osoby Útok tak intenzivní – že ohrožuje život a zdraví Všichni zároveň útočníci Pokud někdo zasáhne ve snaze ji ukončit neúčastní se rvačky Kdo je napaden skupinou útočníků a brání se jen jejich útoku pak nejde o rvačku

13 § 226 ohrožování pohlavní nemocí
Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí pohlavní nákazy, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. Zpravidla vykonáním soulože Jen ohrožení – pokud choroba vznikne pak ublížení na zdraví! Pachatelem osoba trpící chorobou AIDS Ne… (judikatura) Kapavka, měkký vřed, přijíce.. ano

14 § 230 účast na sebevraždě (1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let, na těhotné ženě nebo na osobě stižené duševní poruchou nebo duševně nedostatečně vyvinuté. Pokus sebevraždy není trestným činem Euthanasie posuzována jak TČ vraždy!


Stáhnout ppt "Trestní právo Trestné činy proti životu a zdraví"

Podobné prezentace


Reklamy Google