Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová kriminalita

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová kriminalita"— Transkript prezentace:

1 Počítačová kriminalita

2 Znaky trestného činu objekt trestného činu / společenské zájmy chráněné trestním zákonem/ předmět útoku / člověk, nehmotný majetek/ objektivní stránka trestného činu / jednání, následek, příčinný vztah/ subjektivní stránka trestného činu / psychika pachatele – zavinění, pohnutka/

3 Škoda nikoliv nepatrná = 5 tis. Kč nikoliv malá = 25 tis. Kč
větší škoda = 50 tis. Kč značná škoda = 500 tis. Kč škoda velkého rozsahu = 5 milionů Kč

4 Počítač může být předmětem t.činu nebo nástrojem t.činu
Trestné činy pak lze rozdělit: Majetková kriminalita vůči počítači jako věci movité Informační kriminalita / vůči softwaru, datům, uloženým informacím/ Hospodářská a majetková kriminalita / podvody, defraudace/

5 1. Majetková kriminalita
Krádež § 247 TZ Neoprávněné užívání cizí věci § 249 TZ Podílnictví §251 TZ Zatajení věci § 254 TZ krádež kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní neoprávněné užívání cizí věci kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty v úmyslu ji přechodně užívat

6 2. Informační kriminalita
Provozování nepoctivých her a sázek -§ 250 c TZ Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací § 257 a TZ Porušování autorského práva § 152 TZ Neoprávněné nakládání s osobními údaji § 178 TZ Provozování nepoctivých her a sázek § 250 c Kdo provozuje peněžní nebo jinou hru nebo sázku, jejíž pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo peněžitým trestem

7 Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací - § 257 a TZ
Kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, získá přístup k nosiči informací a takových informací neoprávněně užije informace zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnými nebo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače Bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci

8 Odnětím svobody na 6 měsíců až 3léta bude pachatel
potrestán spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo získá-li sobě nebo jinému značný prospěch Odnětím svobody na 1-5 let bude pachatel potrestán, způsobí –li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo získá-li sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu. Může být i souběh s §179 –180 TZ – obecné ohrožení nemocnice, letiště, dopravní systémy §105 vyzvědačství §106 ohrožení státního tajemství §122 ohrožení hospodářského tajemství

9 § 152 TZ Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

10 Neoprávněné nakládání s osobními údaji § 178 TZ
Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí nebo zpřístupní údaje o jiném, shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné správy, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem Stejně bude potrestán, kdo osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, byť i z nedbalosti sdělí nebo zpřístupní a tím poruší povinnost mlčenlivosti

11 3. Hospodářská trestná činnost
Podvod § 250 Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl , využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci 6 měs. -3 léta způsobí-li škodu nikoli malou 2-8 let spáchá-li čin jako člen organizované skupiny, způsobí-li značnou škodu nebo zvlášť závažný následek 5-12 let způsobí-li škodu velkého rozsahu §250 a - pojistný podvod §250 b - úvěrový podvod

12 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění § 125 TZ
Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, nebo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje nebo je zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na 6 měsíců až 3 léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

13 Kriminalita páchaná prostřednictvím internetu
Trestné činy, kde je znakem "veřejnost„ t.č. je spáchán veřejně, je-li spáchán obsahem tiskoviny, filmem, rozhlasem, Televizí, obdobně účinným způsobem nebo před více než dvěma osobami současně přítomnými podněcování §164 schvalování trestného činu §165 výtržnictví §202 šíření poplašné zprávy §199 a 200 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §198a hanobení národa., etnické skupiny, rasy a přesvědčení §198 ohrožování mravnosti-§205 šíření toxikomanie §188a porušování listovního tajemství § úmyslná forma

14 Páchání t.č. v prostředí internetu
zásahy do cizích programů a databází kopírování cizích autor. děl, kopírování www stránek, umísťování cizích autor. děl na vlastní stránky neoprávněné užívání a distribuce počítačových programů počítačová špionáž internetová letadla nebo pyramidy bankovní podvody zadávání nepravdivých čísel nebo čísel cizích platebních karet


Stáhnout ppt "Počítačová kriminalita"

Podobné prezentace


Reklamy Google