Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání"— Transkript prezentace:

1 Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání
LITURGICKÝ ROK Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání

2 Abrahám Mojžíš Eliáš Přiřaďte atributy a události k jednotlivým postavám

3 Zařídit se podle Boží vůle Cesta ke svobodě Sloužit jen Hospodinu
Abrahám Mojžíš Eliáš Představitel proroků Zákonodárce Praotec víry Oběť syna Boj na hoře Karmel Desatero Bůh Baal Egyptské otroctví Zařídit se podle Boží vůle Cesta ke svobodě Sloužit jen Hospodinu Příslib velkého potomstva

4 Zařídit se podle Boží vůle Egyptské otroctví Bůh Baal
Abrahám Mojžíš Eliáš Praotec víry Zákonodárce Představitel proroků Oběť syna Desatero Boj na hoře Karmel Zařídit se podle Boží vůle Egyptské otroctví Bůh Baal Příslib velkého potomstva Cesta ke svobodě Sloužit jen Hospodinu

5 Abrahám Ukazuje, co znamená víra křesťana – spolehnutí se na Boha a jeho vedení oproti pozemským nabídkám a lákavým řešením. Jsou to jednotlivé postoje, které křesťan zaujímá ve svém životě Pouze tato víra vede ke spáse – věčnému životu.

6 Mojžíš Vyvádí z otroctví ke svobodě.
Každý z nás jsme se narodili ve hříchu. Desatero Božích přikázání je deset svobod, které činí člověka nespoutaným zlem. Bůh nás přivádí k vidění nových a krásných skutečností, které naplňují a dávají smyl našemu bytí.

7 Eliáš Ukazuje na výlučnost vztahu k Hospodinu.
Modlou se stává cokoliv, na čem se člověk stává závislým a v čem hledá smysl a naplnění svého života. Takový postoj je důležitý ve vztahu ke Kristu. Pokud chceme mít s Ním společenství, musíme do vztahu k němu stoupit bez kompromisů a podmínek.

8 Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání
LITURGICKÝ ROK Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání

9 Liturgický rok Zpřítomnění dějin spásy v životě Ježíše Krista, od očekávání Vykupitele až po poslední soud. Učebnice víry. Poznávání Boží vůle.

10 Zpřítomnění dějin spásy
Liturgický rok je jako spirála, ve které se znovu vracíme ke stejným událostem, abychom je nově a hlouběji prožili a nechali vstoupit do svého života. To se převážně děje v poznání Ježíše Krista a tajemství jeho života. Čím více pronikneme do tajemství Ježíšova života, tím více se mu budeme podobat a budeme se stávat Božími dětmi.

11 Liturgické období Jaké znáš? ______________________

12 Liturgické období Advent Vánoce 1. část liturgického mezidobí
Postní doba Velikonoce 2. část liturgického mezidobí

13 Liturgické barvy BÍLÁ (zlatá, stříbrná, modrá) – Velikonoce, Vánoce, svátky mariánské a světců ČERVENÁ – Květná neděle, Velký Pátek, svátky Ducha sv. a mučedníků FIALOVÁ - postní doba, advent, mše za zemřelé ZELENÁ - liturgického mezidobí

14 Advent Charakteristika:

15 Advent Očekávání příchodu Ježíše Krista (2 příchody)
Naplnění Božího příslibu o Spasiteli Příprava na Poslední soud Čtyři neděle Fialová barva Oltář se nezdobí květinami

16 Vánoce Charakteristika:

17 Vánoce Oslava narození Božího Syna – naplnění Božích příslibů – bílá barva Vytváří je dvě velké slavnosti – Narození Páně (25.12.) a Zjevení Páně (6.1.) Vánoční oktáv – osmidenní slavnost narození Božího Syna, svátky v něm odhalují toto tajemství – sv. Štěpána, prvomučedníka; sv. Jana, apoštola a evangelisty; sv. Mláďátek, mučedníků; sv. Svaté Rodiny Slavnost Matky Boží P. Marie (zasvěcený svátek) zakončuje vánoční oktáv a první den nového roku. Vánoce končí svátkem Křtu Páně, který je první neděle po slavnosti Zjevení Páně

18 1. Část liturgického mezidobí
2. – 6./7./8./9./10. neděle liturgického mezidobí z celkového počtu 34 Zelená barva- duchovní růst

19 Postní doba Charakteristika:

20 Postní doba Příprava na obnovu křestního slibu o velikonocích (velikonoční vigilie). V prvotní církvi se křtilo převážně o Velikonocích, proto křesťané začali své křestní závazky o velikonocích obnovovat. Snaha napravit a doplnit to, kde jsme se vzdálili od ideálu Božího dětství. Doba vážného usebrání a postu (skutky lásky, sebezápor a modlitba) Modlitba se bez sebezáporu stává plytkou a bez skutků lásky (almužny) nevěrohodnou.

21 Postní doba 40 dní 6 nedělí (poslední květná)
Fialová barva a oltář se nezdobí Poslední týden se nazývá Svatý. Od Květné neděle do neděle Zmrtvýchvstání. Obsahuje Velikonoční třídenní – Zelený čtvrtek (vigilie k Velkému Pátku), Velký Pátek, Bílá sobota a Neděle zmrtvýchvstání. JE VELICE VHODNÉ A ŽÁDOUCÍ BÝT NA OBŘADECH VELIKONOČNÍHO TŘÍDENNÍ.

22 Velikonoce Charakteristika:

23 Velikonoce Oslava Kristova zmrtvýchvstání.
Nejdůležitější a nejslavnostnější liturgické období. 50 dní 8 nedělí, 40 den je slavnost Nanebevstoupení Páně. Poslední neděle je slavnost Seslání Ducha sv.. Bílá barva

24 2. Část liturgického mezidobí
10. – 34. neděle liturgického mezidobí z celkového počtu 34 Zelená barva- duchovní růst Těsně po Velikonocích 3 slavnosti Páně – Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ke konci liturgické dny upozorňující na „poslední věci člověka a světa“ – slavnost Všech svatých a vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Poslední neděle (34.) je slavnost Ježíše Krista Krále.

25 Slavnosti Běžný den Památka Svátek
Slavnost (nepostíme se, často jsou to významné dny a je vhodné se zúčastnit bohoslužby)

26 Slavnosti - Mariánské Které?

27 Slavnosti - mariánské 8. prosince – Neposkvrněného Početí P. Marie
1. ledna – Matky Boží P. Marie 15. srpna – Nanebevzetí P. Marie Vymezují správným způsobem mariánskou úctu

28 Slavnosti – dalších světců
Které?

29 Slavnosti – dalších světců
19. března – sv. Josefa, snoubence P. Marie 24. června – Narození sv. Jana Křtitele 29. června – sv. Petra a Pavla, apoštolů 5. července – sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů 28. září – sv. Václava, mučedníka, patrona českého státu 1. listopadu – Všech svatých

30 Liturgický rok – učebnice víry
Na liturgickém roce se učíme poznávat hlubším způsobem svou víru. Platí co se modlíme a slavíme, v to také věříme. Učit se rozdělovat postoje víry obsažené ve slavení církve od lidových představ až pověr (na Zelený čtvrtek musí být špenát, nerýt na Velký Pátek v zemi)

31 Liturgický rok – Boží vůle
Boží vůli se učíme postupně poznávat. Jak rosteme ve vztahu k Bohu jsme ji schopni vidět více a více zřetelněji. Je třeba jednat podle svého nejlepšího svědomí, ale to neznamená, že jednám podle Boží vůle. Je třeba si podržet pokorný postoj, že se máme stále co učit.

32 Liturgický rok – Boží vůle
Jak poznat Boží vůli?

33 Jak poznat Boží vůli? 1. DESATERO

34 Jak poznat Boží vůli? 1. DESATERO
2. BOŽÍ SLOVO – tak jak ho slyšíme v liturgickém roce (v postní době slyšet hlas vyzývající k pokání)

35 Jak poznat Boží vůli? 1. DESATERO
2. BOŽÍ SLOVO – tak jak ho slyšíme v liturgickém roce (v postní době slyšet hlas vyzývající k pokání) 3. POVINNOSTI STAVU

36 Jak poznat Boží vůli? 1. DESATERO
2. BOŽÍ SLOVO – tak jak ho slyšíme v liturgickém roce (v postní době slyšet hlas vyzývající k pokání) 3. POVINNOSTI STAVU 4. SCHOPNOSTI A NADÁNÍ

37 Jak poznat Boží vůli? 1. DESATERO
2. BOŽÍ SLOVO – tak jak ho slyšíme v liturgickém roce (v postní době slyšet hlas vyzývající k pokání) 3. POVINNOSTI STAVU 4. SCHOPNOSTI A NADÁNÍ 5. OKOLNOSTI MÉHO ŽIVOTA

38 Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání
LITURGICKÝ ROK Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání


Stáhnout ppt "Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání"

Podobné prezentace


Reklamy Google