Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Učebnice strana 64 – 66) Zákon vzájemného působení dvou těles Působí-li jedno těleso na druhé, působí současně druhé těleso silou na první těleso. Vzájemným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Učebnice strana 64 – 66) Zákon vzájemného působení dvou těles Působí-li jedno těleso na druhé, působí současně druhé těleso silou na první těleso. Vzájemným."— Transkript prezentace:

1 (Učebnice strana 64 – 66) Zákon vzájemného působení dvou těles Působí-li jedno těleso na druhé, působí současně druhé těleso silou na první těleso. Vzájemným silovým působením se může změnit tvar tělesa nebo pohyb tělesa (uvést do pohybu, zbrzdit nebo urychlit pohyb, změnit směr pohybu nebo zastavit pohyb). Tělesa na sebe mohou působit při dotyku nebo „na dálku“, např. elektrickou, magnetickou nebo gravitační silou. Při natahování upevněné pružiny prst natahuje pružinu silou F 1, pružina silou F 2 prst deformuje. Obě síly mají stejnou velikost, ale opačný směr. F2F2 F1F1 Magnet přitahuje kuličku magnetickou silou F 1, současně i kulička přitahuje magnet silou F 2, která je stejně veliká, ale má opačný směr. F1F1 F2F2

2 Použijeme-li siloměry, můžeme změřit velikost působících sil. Při natahování upevněné pružiny prst natahuje pružinu silou F 1, pružina silou F 2 prst deformuje. Obě síly mají stejnou velikost. F1F1 F2F2 Natáhneme volnou pružinu. F1F1 F2F2 Na obou stranách působí na pružinu síly stejné velikosti, ale opačného směru. Přestane-li jedna síla působit, zanikne současně i druhá síla. Zákon vzájemného působení dvou těles zformuloval Isaac Newton. Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první silou stejně velkou opačného směru. Síly vzájemného působení současně vznikají a současně zanikají. Každá z nich působí na jiné těleso. Tento zákon se také nazývá zákon akce a reakce (jedna síla – akce, druhá – reakce).

3 Nafoukneme balonek a pak ho pustíme. Balonek vytlačuje silami pružnosti vzduch ven. Síla proudícího vzduchu tlačí balonek na opačnou stranu. F2F2 F1F1 Balonek působí na vzduch silou F 1, vzduch působí na balonek silou F 2 na opačnou stranu. Obě síly působí v jedné přímce. Síly působí na různá tělesa, proto se jejich účinky nemohou rušit. Síly jsou stejně velké, opačného směru, ale nejsou v rovnováze. Zákon vzájemného působení sil se využívá např. u reaktivních motorů, které se používají u proudových letadel a raket. Jsou založeny na využití síly reakce, která vzniká při prudkém vytékání plynů z trysek letadla nebo rakety směrem dozadu. Akcí je síla, kterou motory vytlačují plyny z trysek. Podle zákona akce a reakce působí plyny na motory stejně velkou silou v opačném směru. Tím pohánějí letadlo dopředu. Síly vzájemného působení dvou těles působí vždy na dvě různá tělesa, proto se nemohou ve svých účincích rušit – nejsou v rovnováze. Kámen padá k Zemi, protože ho Země přitahuje gravitační silou F g. Podle zákona akce a reakce musí kámen přitahovat Zemi stejně velkou silou F‘. Pohybový účinek síly je však při stejných podmínkách tím menší, čím větší je hmotnost tělesa. Protože hmotnost Země je veliká, síla kamene F‘ s ní nepohne.

4 Příklad:Na větvi visí hrozen vína o hmotnosti 200 g. Jak velkou silou F 1 působí hrozen na větev? Na hrozen působí Země gravitační silou F g = m · g, stejně velkou silou F 1 a stejného směru působí hrozen na větev. Jak velkou silou F 2 působí větev na hrozen? Hrozen působí na větev silou F 1 = 2 N, větev na hrozen tedy působí silou stejně velkou opačného směru (síly vzájemného působení). F 2 = F 1 = 2 N Jsou sily F 1 a F 2 v rovnováze? Nejsou, hrozen působí na větev silou F 1, větev na hrozen silou F 2. Každá síla působí na jiné těleso, jedná se o síly vzájemného působení. Na hrozen působí Země gravitační silou F g a větev tahovou silou F t. Jsou tyto síly v rovnováze? Ano, jsou. Obě síly, gravitační síla F g a tahová síla větve na hrozen F t, působí na stejné těleso – na hrozen. FgFg FtFt FgFg F2F2 F1F1

5 FgFg FoFo Hrozen vína se utrhl a padá. Hrozen se pohybuje zrychleným pohybem. Mohou být síly působící na hrozen v rovnováze? FgFg FoFo F Na hrozen působí Země gravitační silou F g a odporová síla F o. Pohybuje-li se hrozen zrychleným pohybem, pak na hrozen působí výsledná síla F, která pohyb urychluje. Gravitační sila F g je větší než odporová síla F o, působící síly nemohou být v rovnováze. Může se hrozen pohybovat rovnoměrným přímočarým pohybem? Ze zákona setrvačnosti těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, jestli na ně nepůsobí jiná tělesa silou nebo jestli jsou síly působící na těleso v rovnováze. Na hrozen při pohybu působí gravitační sila F g a odporová síla F o. Jsou-li tyto síly stejně velké opačného směru, tedy jsou v rovnováze a hrozen se bude pohybovat rovnoměrným přímočarým pohybem. Odporová síla F o závisí na rychlosti pohybu a tvaru pohybujícího se tělesa. kde k je koeficient odporu prostředí a v rychlost pohybu tělesa. Odporová síla je tím větší, čím větší je rychlost tělesa. Při určité rychlosti se vyrovná velikost odporové síly velikosti gravitační síly, jsou v rovnováze, těleso už nezrychluje a pohybuje se rovnoměrně přímočaře.

6 Hrozen vína dopadne na zem. Jak velkou silou F 3 působí hrozen na zem? Na hrozen působí Země gravitační silou F g = m · g, stejně velkou silou F 3 a stejného směru působí hrozen na zem. Jak velkou silou F 4 působí zem na hrozen? Hrozen působí na zem silou F 3 = 2 N, zem na hrozen tedy působí silou stejně velkou opačného směru (síly vzájemného působení). F 4 = F 3 = 2 N Jsou sily F 3 a F 4 v rovnováze? Nejsou, hrozen působí na zem silou F 3, zem na hrozen silou F 2. Každá síla působí na jiné těleso, jedná se o síly vzájemného působení. Na hrozen působí Země gravitační silou F g a zem tlakovou silou F t. Jsou tyto síly v rovnováze? Ano, jsou. Obě síly, gravitační síla F g a tlaková síla země na hrozen F t, působí na stejné těleso – na hrozen. FgFg FtFt FgFg F4F4 F3F3 Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 67 – 69.


Stáhnout ppt "(Učebnice strana 64 – 66) Zákon vzájemného působení dvou těles Působí-li jedno těleso na druhé, působí současně druhé těleso silou na první těleso. Vzájemným."

Podobné prezentace


Reklamy Google