Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FMVD I - cvičení č.2 Měření vlhkosti dřeva a vlivu na hustotu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FMVD I - cvičení č.2 Měření vlhkosti dřeva a vlivu na hustotu."— Transkript prezentace:

1 FMVD I - cvičení č.2 Měření vlhkosti dřeva a vlivu na hustotu

2 Zadání: 1.Stanovení hustoty, absolutní vlhkosti a koeficientu bobtnání dřeva u standardních tělísek (SM, JS, BK). 2.Stanovení přibližné hustoty dřeva na základě Archimédova zákona. 3.Stanovení vlhkosti klimatizovaných tělísek přímou – váhovou – metodou a nepřímými – elektrickými metodami a jejich porovnání. 4.Kalibrace vlhkoměrů podle váhové metody. 5.Diskuse.

3 Materiál a metodika 1. Zkušební tělíska SM, BK a JSDB, z prvního cvičení byly vysušeny na 0% vlhkosti. Nyní opět změříte jednotlivé rozměry a vzorky zvážíte. Vypočtete hustotu dřeva v absolutně suchém stavu: Absolutní vlhkost vzorků zjistíte pomocí váhové metody, kdy známe hmotnost suchého dřeva m 0 a hmotnost vlhkého dřeva m w z prvního cvičení. vypočítáte koeficient objemového bobtnání ze vztahu pro výpočet hustoty dřeva při určité vlhkosti, když známe hustotu ρ 0.

4 2. Archimédův zákon - hustota dřeva Nejdříve změříte délku vzorku, poté jasanový vzorek ponoříte do vody v odměrném válci a změříte tu část vzorku, která zůstane pod vodou –h (na množství vody v odměrném válci nezáleží). Hustotu dřeva odvodíte :

5 3 - Měření vlhkosti dřeva borovice (označení BO1) váhovou metodou a elektrickými vlhkoměry. Váhová metoda : a) vzorek zvážíme (m w ) b) vzorek se suší v sušárně při teplotě 103±2ºC, atmosférickém tlaku a relativní vlhkosti vzduchu φ=?% c) po dvou hodinách se měří hmotnost vzorku a suší se tak dlouho dokud rozdíl vlhkostí mezi posledními dvěma měřeními není větší než 0,01g =>m 0 d) vlhkost se vypočítá dle výše uvedeného vztahu Výhody váhové zkoušky: vysoká přesnost, spolehlivost Nevýhody váhové zkoušky: náročná na čas, náročná na vybavení

6 3 - Měření vlhkosti elektrickými vlhkoměry Dva odporové vlhkoměry WHT860, WRD-30 a dva dielektrické vlhkoměry Wagner601, Wagner612. Odporové vlhkoměry - musí se zabodnout měřící elektrody do dřeva. Dielektrické vlhkoměry - položíme na měřené dřevo. Na každém vlhkoměru musíte navolit druh dřeviny nebo hustotu dřeva, teplotu a výsledná hodnota vlhkosti se opraví podle tabulek výrobce.

7 Závislost elektrického odporu dřeva R na vlhkosti dřeva (Siau 1995).

8 Vliv vlhkosti a teploty dřeva na měrný elektrický odpor dřeva (Skaar 1972).

9 Vliv hustoty a vlhkosti dřeva na relativní permitivitu dřeva  ’ při frekvenci f = 1 MHz (Skaar 1988).

10 Parabolické rozložení vlhkosti v průřezu desky. (a) Srovnání skutečného rozložení vlhkosti s průměrnou vlhkostí dřeva, (b) Doporučené umístění jehlové elektrody ve vzdálenosti y od povrchu desky (Siau 1984).

11 4 - Kalibrace vlhkoměrů Kalibraci provádíme tak, že nejdříve sestrojíme graf závislosti odchylky měření vlhkoměru od váhové metody. následně proložíme body grafu přímku a zjistíme její rovnici.

12

13

14

15 Statistika Aritmetický průměr Směrodatná odchylka Variační koeficient

16 Vzorce


Stáhnout ppt "FMVD I - cvičení č.2 Měření vlhkosti dřeva a vlivu na hustotu."

Podobné prezentace


Reklamy Google