Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TU Bratislava, 10.12.2007 1 Řízení komerčních činností VŠ Ing Petr Holec, CSc Útvar transferu technologií VUT Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TU Bratislava, 10.12.2007 1 Řízení komerčních činností VŠ Ing Petr Holec, CSc Útvar transferu technologií VUT Brno."— Transkript prezentace:

1 TU Bratislava, 10.12.2007 1 Řízení komerčních činností VŠ Ing Petr Holec, CSc holec@ro.vutbr.cz Útvar transferu technologií VUT Brno

2 TU Bratislava, 10.12.20072 University a komerční činnosti Nový úkol VŠ: podpořit rozvoj ekonomiky regionu Nový úkol VŠ: podpořit rozvoj ekonomiky regionu Nezbytná změna kultury Nezbytná změna kultury Nezbytná změna vnitřních „pravidel hry“ Nezbytná změna vnitřních „pravidel hry“ Dosud jen postgraduální kursy a vyjímečně „hospodářská činnost“ Dosud jen postgraduální kursy a vyjímečně „hospodářská činnost“ Chybějí směrnice řídící spolupráci s průmyslem Chybějí směrnice řídící spolupráci s průmyslem

3 TU Bratislava, 10.12.20073 Struktura příspěvku 1. Strategie university, programové prohlášení („mission statement“) 2. Rozhraní mezi universitou a průmyslem, jeho formy a důsledky 3. Finanční řízení komerčních činností, jak účtovat činnosti a jak dělit příjmy 4. Lidské zdroje, konflikty zájmů, řešení

4 TU Bratislava, 10.12.20074 Strategie university Spolupráce s průmyslem je dnes součástí poslání universit zejména s technickým a s přírodovědným vzděláváním Spolupráce s průmyslem je dnes součástí poslání universit zejména s technickým a s přírodovědným vzděláváním Míra angažmá v tomto směru by se měla objevit v programovém prohlášení VŠ Míra angažmá v tomto směru by se měla objevit v programovém prohlášení VŠ To by mělo být formulováno tak, aby přímo umožňovalo kontrolu plnění této funkce To by mělo být formulováno tak, aby přímo umožňovalo kontrolu plnění této funkce Rámec je určen zákonem o VŠ, programové prohlášení reaguje na specifické postavení university a na její vazby v regionu Rámec je určen zákonem o VŠ, programové prohlášení reaguje na specifické postavení university a na její vazby v regionu

5 TU Bratislava, 10.12.20075 Přínosy universitě Lepší znalost prostředí, pro něž jsou připravováni absolventi, trvalá aktualizace výukových programů Lepší znalost prostředí, pro něž jsou připravováni absolventi, trvalá aktualizace výukových programů Novinky v oboru jsou často neseny špičkovými firmami – možnost získání odborníků pro výukové materiály a přednášky a přistup do laboratoří pro praxi studentů Novinky v oboru jsou často neseny špičkovými firmami – možnost získání odborníků pro výukové materiály a přednášky a přistup do laboratoří pro praxi studentů Účinnější propojení mezi základním výzkumem a využitím výsledků v praxi Účinnější propojení mezi základním výzkumem a využitím výsledků v praxi Možnost identifikace nových výzkumných témat, často mezioborových, s okamžitým praktickým využitím Možnost identifikace nových výzkumných témat, často mezioborových, s okamžitým praktickým využitím

6 TU Bratislava, 10.12.20076 Návrh strategie VŠ Vychází ze SWOT analýzy VŠ v jejím prostředí Vychází ze SWOT analýzy VŠ v jejím prostředí „Párování“ příležitostí a hrozeb se silnými a slabými stránkami university „Párování“ příležitostí a hrozeb se silnými a slabými stránkami university Rozpracování strategie do dvouletých akčních plánů (plán finanční, plán využití prostorů a vybavení, plán rozvoje lidských zdrojů, organizační plán) Rozpracování strategie do dvouletých akčních plánů (plán finanční, plán využití prostorů a vybavení, plán rozvoje lidských zdrojů, organizační plán)

7 TU Bratislava, 10.12.20077 4 úrovně spolupráce VŠ s průmyslem 1. Spolupráce jako budoucí cíl 2. Spolupráce jako jednostranný přínos univerzitě těžící ze zkušeností špičkové firmy 3. Spolupráce z níž těží obě strany, iniciativa ale je ještě převážně na straně university 4. Strategické partnerství s nejvyšší možnou mírou integrace všech činností

8 TU Bratislava, 10.12.20078 Společné činnosti Poradenství (formální i neformální) Poradenství (formální i neformální) Tvorba a modernizace osnov, výuka, společně vyvinuté kursy, vzájemné stáže zaměstnanců Tvorba a modernizace osnov, výuka, společně vyvinuté kursy, vzájemné stáže zaměstnanců Výzkum a vývoj dle požadavků podniku, včetně společného výzkumu, zadání témat, stáže studentů i pedagogů Výzkum a vývoj dle požadavků podniku, včetně společného výzkumu, zadání témat, stáže studentů i pedagogů Horizontální mobilita Horizontální mobilita Společné akce (konference, semináře, publikace, zastoupení ve správní radě a p.) Společné akce (konference, semináře, publikace, zastoupení ve správní radě a p.)

9 TU Bratislava, 10.12.20079 Rozhraní mezi VŠ a podnikem Účinnost spolupráce závisí na znalosti druhého prostředí, proto jsou často společné projekty neseny lidmi, kteří na VŠ přišli z průmyslu Účinnost spolupráce závisí na znalosti druhého prostředí, proto jsou často společné projekty neseny lidmi, kteří na VŠ přišli z průmyslu K tomu je třeba přidat řadu znalostí a praktických dovedností (marketing, ochrana duševního vlastnictví, znalost právní problematiky, vyjednávání apod.) K tomu je třeba přidat řadu znalostí a praktických dovedností (marketing, ochrana duševního vlastnictví, znalost právní problematiky, vyjednávání apod.) Rozhodující nejsou tabulková místa, ale konkrétní schopnosti lidí působících jako prostředníci mezi VŠ a průmyslem Rozhodující nejsou tabulková místa, ale konkrétní schopnosti lidí působících jako prostředníci mezi VŠ a průmyslem Vzdělávání v začátcích, nesmírně drahé, nesoustavné (Proton Europe – uznání profese v Evropě, standard vzdělávání) Vzdělávání v začátcích, nesmírně drahé, nesoustavné (Proton Europe – uznání profese v Evropě, standard vzdělávání)

10 TU Bratislava, 10.12.200710 Možné organizační typy ILO 1. Externí agentura Velmi drahá,Velmi drahá, Nespolehlivá (vybírá „hrozinky“)Nespolehlivá (vybírá „hrozinky“) 2. Vnitřní oddělení VŠ, plně financované z jejího rozpočtu Spolehlivě plní zadáníSpolehlivě plní zadání Časem zlenivíČasem zleniví 3. Dceřiná firma VŠ Vysoká účinnostVysoká účinnost Snaha orientovat se na rychlé úspěchySnaha orientovat se na rychlé úspěchy

11 TU Bratislava, 10.12.200711 Možné organizační typy ILO (2) Je třeba nastavit spolupráci mezi útvarem a vedením VŠ a zakotvit ji do vnitřních směrnic a předpisů, stanovit odpovědnosti a definovat informační toky a kontrolní mechanismy Je třeba nastavit spolupráci mezi útvarem a vedením VŠ a zakotvit ji do vnitřních směrnic a předpisů, stanovit odpovědnosti a definovat informační toky a kontrolní mechanismy Je třeba respektovat mzdové poměry v průmys- lu, tabulkové mzdy university nepřilákají zkušené odborníky Je třeba respektovat mzdové poměry v průmys- lu, tabulkové mzdy university nepřilákají zkušené odborníky Doba sbírání zkušeností a vytváření sítí kontaktů je dlouhá (8-10 let), po tu dobu je třeba dořešit externí financování (či dofinancování) útvaru Doba sbírání zkušeností a vytváření sítí kontaktů je dlouhá (8-10 let), po tu dobu je třeba dořešit externí financování (či dofinancování) útvaru Hlavním přínosem škole nejsou další finanční zdroje!!! Hlavním přínosem škole nejsou další finanční zdroje!!!

12 TU Bratislava, 10.12.200712 Centralizace vs decentralizace Rozpor mezi šíří a různorodostí výzkumu, jehož výsledky je třeba ošetřit, a mezi omezeným počtem pracovníků útvaru Rozpor mezi šíří a různorodostí výzkumu, jehož výsledky je třeba ošetřit, a mezi omezeným počtem pracovníků útvaru Nelze předpokládat, že by pracovníci odpovědní za TT, mohli být dále aktivní ve vlastní vědecké činnosti Nelze předpokládat, že by pracovníci odpovědní za TT, mohli být dále aktivní ve vlastní vědecké činnosti Je třeba mít spolupracovníky na fakultách a poskytnout jim odbornou pomoc a metodické vedení Je třeba mít spolupracovníky na fakultách a poskytnout jim odbornou pomoc a metodické vedení Na VUT: systém „technologických poradců“ na jednotlivých ústavech, kteří prošli základním zaškolením a jsou za svou činnost honorováni Na VUT: systém „technologických poradců“ na jednotlivých ústavech, kteří prošli základním zaškolením a jsou za svou činnost honorováni Překvapivě velký zájem mezi doktorandy!! Překvapivě velký zájem mezi doktorandy!! VUT neřeší zakládání nových firem (spin-out) VUT neřeší zakládání nových firem (spin-out)

13 TU Bratislava, 10.12.200713 Finanční řízení komerčních činností VŠ 3 základní problémy: Účtování prací pro průmysl, zejména stanovení nepřímých (režijních) nákladů Účtování prací pro průmysl, zejména stanovení nepřímých (režijních) nákladů Rozdělení příjmů Rozdělení příjmů Existence a používání podnikatelského kapitálu (venture capital), zejména seed a pre-seed capital (pro použití před založením firmy) Existence a používání podnikatelského kapitálu (venture capital), zejména seed a pre-seed capital (pro použití před založením firmy) Zásada: peníze, které má škola od daňových poplatníků, by neměly být použity k podpoře podnikatelských činností (vnitřní účetní předpisy nejsou po komerční aktivity VŠ vhodné!!) Zásada: peníze, které má škola od daňových poplatníků, by neměly být použity k podpoře podnikatelských činností (vnitřní účetní předpisy nejsou po komerční aktivity VŠ vhodné!!)

14 TU Bratislava, 10.12.200714 Účtování prací pro průmysl Účtování přímých nákladů nečiní problém Účtování přímých nákladů nečiní problém Účtování nepřímých nákladů: lze s výhodou využít metodiku zaváděnou pro projekty 7RP (zjistit průměrné náklady na výzkumného pracovníka z finanční zprávy VŠ Účtování nepřímých nákladů: lze s výhodou využít metodiku zaváděnou pro projekty 7RP (zjistit průměrné náklady na výzkumného pracovníka z finanční zprávy VŠ Zpracovat vnitřní směrnici pro výpočet nákladů!! Zpracovat vnitřní směrnici pro výpočet nákladů!! Účtovat vždy!! Odmítnout argument firmy, že je provoz školy stejně hrazen z daní – vždy jde o práci navíc Účtovat vždy!! Odmítnout argument firmy, že je provoz školy stejně hrazen z daní – vždy jde o práci navíc Otevřenou otázkou je účtování ziskové přirážky, názory nejsou jednotné Otevřenou otázkou je účtování ziskové přirážky, názory nejsou jednotné

15 TU Bratislava, 10.12.200715 Rozdělování výnosů Stejně tak směrnice musí upravit rozdělení výnosů Stejně tak směrnice musí upravit rozdělení výnosů Více typů rozdělování výnosů Více typů rozdělování výnosů –Veškerými prostředky disponuje centrum, „kupuje si“ odborné služby od ústavů –Odečte se částka pro financování centrálních služeb, zbytek je převeden na realizační útvar –Veškerá částka je přidělena na realizační útvar, který si (případně) „kupuje“ služby centra

16 TU Bratislava, 10.12.200716 Rozdělování výnosů (2) Je třeba mít na paměti, že kromě přímo zapojených pracovníků je třeba ještě kompensovat i ty z jejich kolegů, kteří na sebe přebírají část jejich povinností (proto část výnosů jde vždy na útvar) Je třeba mít na paměti, že kromě přímo zapojených pracovníků je třeba ještě kompensovat i ty z jejich kolegů, kteří na sebe přebírají část jejich povinností (proto část výnosů jde vždy na útvar) Pravidla rozdělování musí být zcela transparentní a výsledky kontrolovatelné!! Pravidla rozdělování musí být zcela transparentní a výsledky kontrolovatelné!! Měly by být odlišeny kategorie výpočtu nákladů: výzkum – poradenství a vzdělávání – licenční poplatky, je třeba zohlednit, co se ve skutečnosti využívá ze školního majetku Měly by být odlišeny kategorie výpočtu nákladů: výzkum – poradenství a vzdělávání – licenční poplatky, je třeba zohlednit, co se ve skutečnosti využívá ze školního majetku

17 TU Bratislava, 10.12.200717 Rozdělování licenčních poplatků Zvláštní pravidla platí pro rozdělování licenčních poplatků, i zde pamatovat na útvar Zvláštní pravidla platí pro rozdělování licenčních poplatků, i zde pamatovat na útvar Modely: Modely: –Obvykle fixní poplatek autorům, zbytek se dělí na třetiny (autoři, ústav, centrální složky) –Někdy nelineární škála, nad určitou částkou klesá podíl autorů Nelze se dohadovat až poplatky přicházejí, směrnice musí být v platnosti od počátku (s možností výhrady změny po 3 letech zkušeností) Nelze se dohadovat až poplatky přicházejí, směrnice musí být v platnosti od počátku (s možností výhrady změny po 3 letech zkušeností)

18 TU Bratislava, 10.12.200718 Řízení podnikatelského kapitálu Obvykle fond mikropůjček, fond seed či pre-seed kapitálu Obvykle fond mikropůjček, fond seed či pre-seed kapitálu V zásadě vyžaduje dobrou finanční průpravu manažerů fondu V zásadě vyžaduje dobrou finanční průpravu manažerů fondu Schopnost vyhodnotit rizika a počítat s nimi Schopnost vyhodnotit rizika a počítat s nimi Vyhodnocuje se hodnota projektu (DCF + metoda reálných opcí) Vyhodnocuje se hodnota projektu (DCF + metoda reálných opcí) Přesahuje rámec tohoto příspěvku Přesahuje rámec tohoto příspěvku Měl by být ponechán odborníkům Měl by být ponechán odborníkům Škola musí zavést systém monitorování Škola musí zavést systém monitorování

19 TU Bratislava, 10.12.200719 Řízení lidských zdrojů Zkušenosti a dovednosti zaměstnanců ILO a jejich další vzdělávání, jejich nábor a platové ohodnocení Zkušenosti a dovednosti zaměstnanců ILO a jejich další vzdělávání, jejich nábor a platové ohodnocení Dočasné a trvalé pracovní poměry pracovníků na projektech pro průmysl, systémy pobídek (finanční ohodnocení, možnosti kariérního růstu, materiální podmínky, možnost disponovat zdroji) Dočasné a trvalé pracovní poměry pracovníků na projektech pro průmysl, systémy pobídek (finanční ohodnocení, možnosti kariérního růstu, materiální podmínky, možnost disponovat zdroji) Míra přijatelného angažmá akademických pracovníků pro průmysl, konflikty zájmů, priority Míra přijatelného angažmá akademických pracovníků pro průmysl, konflikty zájmů, priority Konflikty mezi potřebami studentů a doktorandů spolupracujících na projektech pro průmysl a požadavky průmyslových partnerů (podmínky zveřejňování výsledků práce, obhajoby ze zákona veřejné, časové kolize) Konflikty mezi potřebami studentů a doktorandů spolupracujících na projektech pro průmysl a požadavky průmyslových partnerů (podmínky zveřejňování výsledků práce, obhajoby ze zákona veřejné, časové kolize)

20 TU Bratislava, 10.12.200720 Konflikty zájmů Nejčastěji: výsledky publikovat vs tajit Nejčastěji: výsledky publikovat vs tajit Učební povinnosti vs časové termíny projektů Učební povinnosti vs časové termíny projektů Vnitřní směrnice upravující chování vs jejich dodržování Vnitřní směrnice upravující chování vs jejich dodržování Priority: výuka vs komerce Priority: výuka vs komerce (jedním z důsledků důrazu na komerční činnosti může být fragmentace university, množství paralelních nesdílených individuálních či skupinových zájmů) (jedním z důsledků důrazu na komerční činnosti může být fragmentace university, množství paralelních nesdílených individuálních či skupinových zájmů) Problematika zakládání firem spin-off s účastí školy, velikost jejího podílu Problematika zakládání firem spin-off s účastí školy, velikost jejího podílu Financování výzkumu školy z firem, v nichž mají akademičtí pracovníci podíl Financování výzkumu školy z firem, v nichž mají akademičtí pracovníci podíl


Stáhnout ppt "TU Bratislava, 10.12.2007 1 Řízení komerčních činností VŠ Ing Petr Holec, CSc Útvar transferu technologií VUT Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google