Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17.1 Druhy vedlejších vět Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17.1 Druhy vedlejších vět Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 17.1 Druhy vedlejších vět Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Často si některý z větných členů vzpomene, že by si mohl založit svou vlastní rodinu (větu). Najde si tedy partnera a spolu s ním (případně s dalšími větnými členy) vytvoří novou větu. Ta však zůstává pod dozorem mateřské věty (věty řídící). Větné členy se někdy chovají jako lidé. Takto se z větného členu stává věta vedlejší, z věty jednoduché se stává souvětí. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT Autor: Mgr. Eva Zralá

2 17.2 Co již víme o větných členech? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura větné členy základní podmět přísudek rozvíjející předmět příslovečné určení přívlastek doplněk Kdo, co? Co dělá podmět? Co se o podmětu říká? pádové otázky (1. a 5. pádu) Kde, kdy, jak, proč, i přes co, …? Jaký (jaká, jaké, …)? Jak, kterak, jaký?

3 17.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Věta jednoduchá – má jeden přísudek Souvětí – je spojení dvou a více vět → má tedy více přísudků Věta vedlejší – věta, která zastupuje větný člen Věta hlavní – věta, která mluvnicky nezávisí na jiné větě v souvětí Věta závislá – věta, která závisí na jiné větě Věta řídící – věta, na níž závisí jiná věta Souvětí podřadné – souvětí, které má pouze jednu větu hlavní Souvětí souřadné – souvětí, které má dvě a více vět hlavních Interpunkce (čárky v souvětí) – větu závislou oddělujeme vždy od věty řídící čárkou Spojovací výrazy – věta závislá je ke své větě řídící vždy připojena pomocí spojovacího výrazu spojovacím výrazem může být:spojka podřadicí vztažné zájmeno vztažné příslovce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura spojky podřadicí: protože, že, poněvadž, jelikož, aby, jak, takže, tak-že, až, jestliže, -li, kdyby, i kdyby, když, i když, byť, ač, ačkoli(v), třeba, třebaže, přestože, jakmile, zatímco, sotva(že), … vztažná zájmena: kdo, co, jaký, který, čí, jenž vztažná příslovce: kdy, kde, kam, odkud, kudy, jak, proč, …

4 17.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Postup při grafickém rozboru souvětí 1.Podle počtu přísudků určíme počet vět v souvětí. 2.Pořadí jednotlivých vět v souvětí označíme číslicí, doplníme interpunkci. 3.Rozlišíme věty hlavní (označíme H) a věty vedlejší (označíme V). Postup při určování druhů vedlejších vět 1.Nakreslíme graf souvětí. Do grafu doplňujeme rovněž spojovací výrazy, kterými jsou k sobě věty připojeny. 2.Větou řídící se zeptáme tak, abychom si dokázali odpovědět určovanou větou vedlejší. 3.Podle otázky a podle řídícího větného členu určíme druh vedlejší věty. řídící větný členotázkadruh vedlejší věty je podstatné jménojaký? (jaká, jaké, …)přívlastková není podstatné jméno koho, čeho? komu, čemu? koho, co? (o) kom, (o) čem? (s) kým, (s) čím? předmětná není podstatné jméno kde? odkud? kudy? kam? kdy? odkdy? jak dlouho? jak často? dokdy? jak, jakým způsobem? jak hodně? do jaké míry? proč, z jaké příčiny? proč, za jakým účelem? kdy, za jaké podmínky? i přes co? i přes jakou skutečnost? příslovečná místní časová způsobová měrová příčinná účelová podmínková přípustková je současně přísudek a jméno jak, kterak, jaký?doplňková - kdo, co?podmětná - zastupuje jmennou část přísudku slovesně jmenného přísudková

5 17.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura vzorový příklad: 1.H2.V3.V Objevili hrad, který stál tam, kde začínal sráz. graf: 1.H, který 2.V,přívlastková kde 3.V př. místní otázky: Objevili jaký hrad? Kde stál? Doplň interpunkci a urči druhy vedlejších vět: Zdálo se že mu nikdo nepomůže. Domníval jsem se že ten film hrají dneska. Vrať se odkud jsi přišel. Říkala jsem jí o tom když byla včera večer u nás. Rozčílil se až zčervenal. I když jsem se několik let učila hrát na klavír dneska už nic neumím. Musíme si pospíšit abychom přišli včas. Dům v němž bydlíme stojí hned u hlavní silnice. Pozorovali jsme letadlo jak přistává. Renata už není jako bývala. Doplň interpunkci a urči druhy vedlejších vět: Zdálo se že mu nikdo nepomůže. Domníval jsem se že ten film hrají dneska. Vrať se odkud jsi přišel. Říkala jsem jí o tom když byla včera večer u nás. Rozčílil se až zčervenal. I když jsem se několik let učila hrát na klavír dneska už nic neumím. Musíme si pospíšit abychom přišli včas. Dům v němž bydlíme stojí hned u hlavní silnice. Pozorovali jsme letadlo jak přistává. Renata už není jako bývala. Doplň interpunkci, proveď grafický rozbor souvětí a urči druhy vedlejších vět: Až ho potkám vyřídím mu co mu vzkazuješ. Když jsem otevřel dveře které vedly do té skrýše zjistil jsem že místo již je opuštěné. Je bohužel docela běžné že se lidé přejídají i když si uvědomují rizika která z toho vyplývají. Doplň interpunkci, proveď grafický rozbor souvětí a urči druhy vedlejších vět: Až ho potkám vyřídím mu co mu vzkazuješ. Když jsem otevřel dveře které vedly do té skrýše zjistil jsem že místo již je opuštěné. Je bohužel docela běžné že se lidé přejídají i když si uvědomují rizika která z toho vyplývají. TESTY - PROCVIČOVÁNÍ

6 17.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Porovnej vedlejší věty: Viděla Terezu, jak jde do školy.Viděla, jak Tereza jde do školy. Slyšel ho, jak s někým mluví.Slyšel, jak s někým mluví. Spatřili jsme srnu, když utíkala k lesu.Spatřili jsme srnu, která utíkala k lesu. Díval se z okna, aby mu nic neuteklo.Díval se z okna, protože byl zvědavý. Porovnej vedlejší věty: Viděla Terezu, jak jde do školy.Viděla, jak Tereza jde do školy. Slyšel ho, jak s někým mluví.Slyšel, jak s někým mluví. Spatřili jsme srnu, když utíkala k lesu.Spatřili jsme srnu, která utíkala k lesu. Díval se z okna, aby mu nic neuteklo.Díval se z okna, protože byl zvědavý. Znáš pohádku o Červené karkulce? Pokus se do vyprávění doplnit vedlejší věty. Byla jednou jedna malá holčička, …. Říkali jí tak, …. Jednou maminka řekla Karkulce, …. Ale varovala ji, …. V lese žije totiž zlý vlk, …. Karkulka se vydala na cestu. …, uviděla tam růst krásné květiny. Ani si nevšimla, …. Najednou se před ní objevil vlk a ptal se jí, …. Karkulka mu odpověděla, …. Vlk běžel k babiččině chaloupce. Zaťukal na dveře a změněným hlasem babičce řekl, …. …, vlk na ni skočil a sežral ji. Pak si lehl do postele, uvázal si na hlavu šátek, vzal si brýle a předstíral, …. Karkulka přišla a myslila si, …. Po chvíli se ale „babičky“ ptala, …. Vlk odpověděl, …. Také bylo Karkulce divné, …. Vlk řekl, …. Nakonec se ještě zeptala, …. Vlk zařval a skočil po Karkulce. Lehl si do postele a tvrdě usnul. Okolo chaloupky šel myslivec. Pomyslel si, …. …, vytáhl velký nůž a rozpáral vlkovi břicho. Z břicha vyskočila babička s Karkulkou a děkovaly myslivci, …. Znáš pohádku o Červené karkulce? Pokus se do vyprávění doplnit vedlejší věty. Byla jednou jedna malá holčička, …. Říkali jí tak, …. Jednou maminka řekla Karkulce, …. Ale varovala ji, …. V lese žije totiž zlý vlk, …. Karkulka se vydala na cestu. …, uviděla tam růst krásné květiny. Ani si nevšimla, …. Najednou se před ní objevil vlk a ptal se jí, …. Karkulka mu odpověděla, …. Vlk běžel k babiččině chaloupce. Zaťukal na dveře a změněným hlasem babičce řekl, …. …, vlk na ni skočil a sežral ji. Pak si lehl do postele, uvázal si na hlavu šátek, vzal si brýle a předstíral, …. Karkulka přišla a myslila si, …. Po chvíli se ale „babičky“ ptala, …. Vlk odpověděl, …. Také bylo Karkulce divné, …. Vlk řekl, …. Nakonec se ještě zeptala, …. Vlk zařval a skočil po Karkulce. Lehl si do postele a tvrdě usnul. Okolo chaloupky šel myslivec. Pomyslel si, …. …, vytáhl velký nůž a rozpáral vlkovi břicho. Z břicha vyskočila babička s Karkulkou a děkovaly myslivci, ….

7 17.7 Types of subordinate clauses Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature simple sentence – věta jednoduchá sentence - souvětí main clause – hlavní věta subordinate (dependent) clause – vedlejší věta simple sentence – věta jednoduchá sentence - souvětí main clause – hlavní věta subordinate (dependent) clause – vedlejší věta When he came home, he made himself some coffee. I'll get up early so that I can be there on time. Tell me when you will return. časová předmětná účelová For example / např. VEDLEJŠÍ VĚTY V ANGLIČTINĚ

8 17.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.b 2.c 3.a 4.d Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 17.9 Použité zdroje, citace 1.Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 8. ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2002, 1.vydání, ISBN 80-7311-011-3 2.Sochrová Marie: Český jazyk v kostce, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, 1. vydání, ISBN 80-7200-041-1 3.http://www.google.cz/imgres?q=karkulka&start=110&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=CbM DBM0zHjfYsM:&imgrefurl=http://www.bezeckaskola.cz/clanek-200-jaksebehavpohadkach.html&docid=- fml1SWdv2_H3M&imgurl=http://www.bezeckaskola.cz/files/778-qQv-kopie-cervena- karkulka.png&w=918&h=907&ei=B34MT5SXOKKC4gToyYW5Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=733&vpy=375&dur=165&ho vh=223&hovw=226&tx=154&ty=203&sig=108919970410900659228&sqi=2&page=7&tbnh=158&tbnw=160&ndsp=18&ve d=1t:429,r:9,s:110http://www.google.cz/imgres?q=karkulka&start=110&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=CbM DBM0zHjfYsM:&imgrefurl=http://www.bezeckaskola.cz/clanek-200-jaksebehavpohadkach.html&docid=- fml1SWdv2_H3M&imgurl=http://www.bezeckaskola.cz/files/778-qQv-kopie-cervena- karkulka.png&w=918&h=907&ei=B34MT5SXOKKC4gToyYW5Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=733&vpy=375&dur=165&ho vh=223&hovw=226&tx=154&ty=203&sig=108919970410900659228&sqi=2&page=7&tbnh=158&tbnw=160&ndsp=18&ve d=1t:429,r:9,s:110 4.http://www.helpforenglish.cz/gramatika/vedlejsi-vety/http://www.helpforenglish.cz/gramatika/vedlejsi-vety/ 5.kliparty 1.Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 8. ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2002, 1.vydání, ISBN 80-7311-011-3 2.Sochrová Marie: Český jazyk v kostce, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, 1. vydání, ISBN 80-7200-041-1 3.http://www.google.cz/imgres?q=karkulka&start=110&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=CbM DBM0zHjfYsM:&imgrefurl=http://www.bezeckaskola.cz/clanek-200-jaksebehavpohadkach.html&docid=- fml1SWdv2_H3M&imgurl=http://www.bezeckaskola.cz/files/778-qQv-kopie-cervena- karkulka.png&w=918&h=907&ei=B34MT5SXOKKC4gToyYW5Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=733&vpy=375&dur=165&ho vh=223&hovw=226&tx=154&ty=203&sig=108919970410900659228&sqi=2&page=7&tbnh=158&tbnw=160&ndsp=18&ve d=1t:429,r:9,s:110http://www.google.cz/imgres?q=karkulka&start=110&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=CbM DBM0zHjfYsM:&imgrefurl=http://www.bezeckaskola.cz/clanek-200-jaksebehavpohadkach.html&docid=- fml1SWdv2_H3M&imgurl=http://www.bezeckaskola.cz/files/778-qQv-kopie-cervena- karkulka.png&w=918&h=907&ei=B34MT5SXOKKC4gToyYW5Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=733&vpy=375&dur=165&ho vh=223&hovw=226&tx=154&ty=203&sig=108919970410900659228&sqi=2&page=7&tbnh=158&tbnw=160&ndsp=18&ve d=1t:429,r:9,s:110 4.http://www.helpforenglish.cz/gramatika/vedlejsi-vety/http://www.helpforenglish.cz/gramatika/vedlejsi-vety/ 5.kliparty

10 AutorMgr. Eva Zralá Období07 – 12/2011 Ročník8. ročník Klíčová slovaVěta jednoduchá, souvětí, grafický rozbor AnotacePrezentace popisující druhy vedlejších vět a jejich určování. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 17.10 Anotace


Stáhnout ppt "17.1 Druhy vedlejších vět Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google