Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma:Rozbor souvětí Ročník:3. Datum vytvoření:Říjen 2013 Název:VY_32_INOVACE_12.3.09.CJL Anotace: Postup při rozboru souvětí, značení poměrů mezi větami hlavními, příklady rozboru souvětí, určení vět hlavních a druhu vět vedlejších. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 ROZBOR SOUVĚTÍ

3 Postup při rozboru souvětí 1.Počet vět v souvětí určíme podle počtu přísudků (sloves ve tvaru určitém), do některých vět může být vložena jiná věta, jednotlivé části takové věty v grafickém zápisu označíme, např. VH₁a, VH₁b. 2.Rozhodneme, zda se jedná o věty hlavní (VH) či vedlejší (VV), označíme je čísly (podle pořadí). 3.Určíme druh souvětí podle počtu vět hlavních (souřadné – nejméně dvě věty hlavní, podřadné – jedna věta hlavní a jedna či více vět vedlejších). 4.V souvětí souřadném určíme poměr mezi větami hlavními, určíme další vztahy mezi větami a způsob jejich spojení.

4 Postup při rozboru souvětí 5.Zobrazíme souvětí graficky.  nejvýše zobrazíme věty hlavní  pokud je v souvětí více hlavních vět, zobrazíme je v náležitém pořadí  mezi větami hlavními zobrazíme poměr pomocí symbolů a spojek  věty vedlejší závislé na větách hlavních řídících zobrazíme níže, pokud jsou na stejném stupni závislosti, zobrazíme je na stejné úrovni  věty vedlejší závislé na větách vedlejších řídících zobrazíme opět níže  u vět vedlejších zapíšeme spojovací výrazy

5 Postup při rozboru souvětí 6.Určíme druh vět vedlejších podle toho, který slovní druh věty řídící rozvíjí. 7.Zapíšeme druhy vět vedlejších. 8. Věty mají pořadové číslo podle místa v souvětí, např. VV₁, VV₂, VH₃.

6 Značení poměrů mezi větami hlavními poměr slučovací +++++ poměr stupňovací poměr odporovací poměr vylučovací poměr příčinný poměr důsledkový

7 Příklady rozboru souvětí VH₁ VV₂ Šel, kam ho nohy nesly. VH₁ kam VV₂ příslovečná místní VV₁ VH₂ VV₃ Když začalo sněžit, ochladilo se tak výrazně, že jsme museli zatopit v krbu. VH₂ když VV₁ přísl. čas. že VV₃ přísl. způsob.

8 Příklady rozboru souvětí VH₁ VH₂ VV₃ Bylo mu opravdu chladno, ale věřil, že už to nepotrvá dlouho. VH₁ × ale VH₂ že VV₃ předmětná

9 Procvičování Určete v souvětích věty hlavní a věty vedlejší, druhy vět vedlejších, proveďte grafický zápis: Nevracej se k nim, protože by chtěli vědět, kam jsi poklad schoval. Na výletě jsme se koupali, prohlédli si okolí města a zajeli ke kamarádovi, který s námi chodí do třídy. Petr se musí snažit, aby maturitu udělal v jarním termínu, chce totiž potom odjet do Anglie, kde má domluvenou letní brigádu.

10 Správné řešení VH₁ VV₂ VV₃ Nevracej se k nim, protože by chtěli vědět, kam jsi poklad schoval. VH₁ protože VV₂ přísl. příčin. kam VV₃ předmět. VH₁ VH₂ VH₃ Na výletě jsme se koupali, prohlédli si okolí města a zajeli ke kamarádovi, VV₄ který s námi chodí do třídy. VH₁ + VH₂ + a VH₃ který VV₄ přívlastková

11 Správné řešení VH₁ VV₂ VH₃ Petr se musí snažit, aby maturitu udělal v jarním termínu, chce totiž VV₄ potom odjet do Anglie, kde má domluvenou letní brigádu. VH₁ VH₃ aby VV₂ předmět. kde VV₄ přívlast.

12 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1. SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-802-5301-890. MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. ISBN 80-862-8536-7.


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba."

Podobné prezentace


Reklamy Google