Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Rozbor souvětí Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Postup při rozboru souvětí, značení poměrů mezi větami hlavními, příklady rozboru souvětí, určení vět hlavních a druhu vět vedlejších. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 ROZBOR SOUVĚTÍ

3 Postup při rozboru souvětí
Počet vět v souvětí určíme podle počtu přísudků (sloves ve tvaru určitém), do některých vět může být vložena jiná věta, jednotlivé části takové věty v grafickém zápisu označíme, např. VH₁a, VH₁b. Rozhodneme, zda se jedná o věty hlavní (VH) či vedlejší (VV), označíme je čísly (podle pořadí). Určíme druh souvětí podle počtu vět hlavních (souřadné – nejméně dvě věty hlavní, podřadné – jedna věta hlavní a jedna či více vět vedlejších). V souvětí souřadném určíme poměr mezi větami hlavními, určíme další vztahy mezi větami a způsob jejich spojení.

4 Postup při rozboru souvětí
Zobrazíme souvětí graficky. nejvýše zobrazíme věty hlavní pokud je v souvětí více hlavních vět, zobrazíme je v náležitém pořadí mezi větami hlavními zobrazíme poměr pomocí symbolů a spojek věty vedlejší závislé na větách hlavních řídících zobrazíme níže, pokud jsou na stejném stupni závislosti, zobrazíme je na stejné úrovni věty vedlejší závislé na větách vedlejších řídících zobrazíme opět níže u vět vedlejších zapíšeme spojovací výrazy

5 Postup při rozboru souvětí
Určíme druh vět vedlejších podle toho, který slovní druh věty řídící rozvíjí. Zapíšeme druhy vět vedlejších. 8. Věty mají pořadové číslo podle místa v souvětí, např. VV₁, VV₂, VH₃.

6 Značení poměrů mezi větami hlavními
poměr slučovací +++++ poměr stupňovací poměr odporovací poměr vylučovací poměr příčinný poměr důsledkový

7 Příklady rozboru souvětí
VH₁ VV₂ Šel, kam ho nohy nesly. VH₁ kam VV₂ příslovečná místní VV₁ VH₂ VV₃ Když začalo sněžit, ochladilo se tak výrazně, že jsme museli zatopit v krbu. VH₂ když VV₁ přísl. čas. že VV₃ přísl. způsob.

8 Příklady rozboru souvětí
VH₁ VH₂ VV₃ Bylo mu opravdu chladno, ale věřil, že už to nepotrvá dlouho. VH₁ × ale VH₂ že VV₃ předmětná

9 Procvičování Určete v souvětích věty hlavní a věty vedlejší, druhy vět vedlejších, proveďte grafický zápis: Nevracej se k nim, protože by chtěli vědět, kam jsi poklad schoval. Na výletě jsme se koupali, prohlédli si okolí města a zajeli ke kamarádovi, který s námi chodí do třídy. Petr se musí snažit, aby maturitu udělal v jarním termínu, chce totiž potom odjet do Anglie, kde má domluvenou letní brigádu.

10 Správné řešení VH₁ VV₂ VV₃ Nevracej se k nim, protože by chtěli vědět, kam jsi poklad schoval. VH₁ protože VV₂ přísl. příčin. kam VV₃ předmět. VH₁ VH₂ VH₃ Na výletě jsme se koupali, prohlédli si okolí města a zajeli ke kamarádovi, VV₄ který s námi chodí do třídy. VH₁ + VH₂ + a VH₃ který VV₄ přívlastková

11 Správné řešení VH₁ VV₂ VH₃ Petr se musí snažit, aby maturitu udělal v jarním termínu, chce totiž VV₄ potom odjet do Anglie, kde má domluvenou letní brigádu. VH₁ VH₃ aby VV₂ předmět. kde VV₄ přívlast.

12 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google