Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CJŽ – identifikace projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CJŽ – identifikace projektu"— Transkript prezentace:

1 CJŽ – identifikace projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL Cizí jazyky pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/ Doba trvání: – Schválené náklady projektu: 56 696 050 Kč

2 Cizí jazyky pro život – cíle:
Zvyšování interkulturních a jazykových kompetencí žáků a pracovníků základních škol vč. malých škol do 200 žáků a malotřídek. Podporovat schopnost žáků a učitelů aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty i mimo výuku ve škole, při profesní přípravě, uplatnění na pracovním trhu i v osobním a společenském životě. Celoplošný dopad ve všech krajích ČR

3 Cizí jazyky pro život – klíčové aktivity
KA 01 Rodilí mluvčí do škol Zavádění, odborné a metodické vedení a efektivní působení rodilých mluvčích v základních školách Cíl: cca 120 RM pro jazyky anglický, německý, francouzský KA 02 Podpora internacionalizace škol Metodická a informační podpora škol při tvorbě a realizaci mezinárodních projektů škol Cyklus 3 seminářů ve 3 paralelních skupinách v Praze, Pardubicích a Brně: Grantové příležitosti Psaní projektů Vedení projektu

4 Cizí jazyky pro život – klíčové aktivity:
03 Nebojte se CLIL (Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuky odborného předmětu a cizího jazyka) Cíle: Propagovat metodu CLIL, odbourávat nedůvěru a podpořit ZŠ a učitele při jejím širokém zavádění (např. jak šířit CLIL a získávat kolegy, jak nastavit/orientovat školu na CLIL) Metodicky vést a vzdělávat rodilé mluvčí k využívání a zavádění CLIL ve školách, kde působí Aktivity v celé ČR: - 26 seminářů pro školy, které začínají/chtějí rozvíjet CLIL - 26 ukázkových hodin CLIL s metodickým rozborem - 26 akcí na klíč pro školy k metodám a zavádění CLIL - individuální konzultace CLIL dle konkrétních potřeb ZŠ Příčinou toho, že dosud jen málo ZŠ praktikuje CLIL, je obecně nedostatečná osvěta a propagace této metody, ale i fakt, že CLIL klade vyšší nároky na přípravu (nutnost plánování a koordinace učiva a vyučovacích postupů min. s jedním dalším učitelem, nároky na organizaci výuky, časová náročnost přípravy atd.) a erudici učitele (znalost cizího jazyka i odborného učiva). Dále také neznalost metody CLIL a jejích přínosů (z dotazníkového šetření NIDV a komunikace s řediteli ZŠ např. vyplynulo, že mnozí z nich dosud nevědí, co CLIL znamená). Z toho vyplývá i nutnost systematicky propagovat tuto metodu a intenzivně pomáhat školám při jejím zavádění.

5 Cizí jazyky pro život – klíčové aktivity:
KA 04 Brána jazyků Jazykové vzdělávání především učitelů nejazykových předmětů a žáků se zaměřením na CLIL Dvě formy: - prezenční jazykové vzdělávání pro učitele kurzy angličtiny a němčiny v 13 krajích po 3 kurzech (468 učitelů) - individualizovaného blended learningu s důrazem rozvoj ústních komunikačních dovedností včetně metodiky k zavádění CLIL 24 škol, 72 učitelů, žáků  obecného lingvo-didaktického pohledu měl požadovaný výukový systém splnit podmínku přirozené metody či jejích variant, jako jsou audio-orální či komunikativní metoda, jejíž základní princip je shrnut v dodržení posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, a to poslech – mluvení – čtení – psaní. V rámci této metody je jazyk vnímám jako prostředek komunikace a dovednost, kterou si člověk osvojuje intuitivně opakovaným ústním napodobováním slyšených vzorů v různém situačním, obsahovém a slovním kontextu, a to s důrazem na mluvený projev, dialog a schopnost reagovat na otázky. Častým opakováním a napodobováním slyšeného vzoru (prezentovaného kvalitní nahrávkou projevu hlavně rodilého mluvčího) ve vhodných komunikačních situacích dochází k intuitivnímu zautomatizování nejen správné výslovnosti a větné intonace, ale i gramatických struktur, slovní zásoby, idiomů a větných modelů, které je student následně schopen spontánně využívat v běžné komunikační praxi (schopnost a dovednost mluvit v cizím jazyce, tedy plynule se ústně vyjadřovat). Na základě výběrového řízení nabízíme školám výukový systém DynEd: Rozvoj ústních komunikačních dovedností Podpora zavádění metody CLIL Využití jak při samotné výuce ve škole, tak při domácí přípravě žáků a učitelů samotných Pro každý kurz je učiteli k dispozici kompletní metodika, včetně doplňkových aktivit, cvičení a testů Vhodný pro výuku angličtiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při správném využití - větší efektivnost výuky angličtiny ve Vaší škole a zvýšení motivovanosti žáků k jejímu studiu

6 Cizí jazyky pro život – kontaktujte nás:
Manažerka KA 01 Rodilí mluvčí do škol: Dagmar Toufarová, Manažerka KA 02 Podpora internacionalizace škol: Gabriela Hrdina, Manažerka KA 03 Nebojte se CLIL: Věra Mühlheimová, Manažerka KA 04 Brána jazyků: Zuzana Prokšová,

7 Cizí jazyky pro život – kontaktujte nás!
Krajští koordinátoři projektu CJŽ na pracovištích NIDV Krajské pracoviště NIDV Jméno Telefon NIDV, KP Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1 Mgr. Pavla Matoušková NIDV, krajské pracoviště Plzeň, Čermákova 18, Plzeň Ing. Martina Hejlová NIDV, KP Ústí n. Labem, Winstona Churchilla 6, Ústí nad L. Lukáš Válka  447 NIDV, KP Liberec, Masarykova 28, Liberec Mgr. Lenka Dlabolová NIDV, KP Pardubice, Za Pasáží 657, Pardubice Libuše Minarčíková, Mgr. Simona Petrásová PhD. NIDV, KP Olomouc, Wellnerova 25, Olomouc Mgr. Dagmar Sobotková NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22; Brno Mgr. Stanislav Sýkora Ph.D  449 NIDV, krajské pracoviště Zlín Potoky 26; Zlín Ing. Kateřina Machů NIDV, KP Č. Budějovice, Hlinsko 49, České Budějovice Mgr. Lucie Václavovská NIDV, KP K. Vary, Západní 15 Karlovy Vary Bc. Martina Krumpolcová NIDV, KP H. Králové, Luční 460 Hradec Králové Mgr. Hana Černá NIDV, KP Otrava, Blahoslavova 1576/2, Ostrava Mgr. Věra Machanová  448 NIDV, krajské pracoviště Jihlava Zborovská 3, Jihlava Zuzana Prokšová DiS., Mgr. Leona Pochylá

8 Děkujeme za pozornost a spolupráci. Alena Faberová
Děkujeme za pozornost a spolupráci! Alena Faberová hlavní manažerka projektu


Stáhnout ppt "CJŽ – identifikace projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google