Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partnerství a týmová spolupráce pro projektové a programové řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partnerství a týmová spolupráce pro projektové a programové řízení."— Transkript prezentace:

1

2 Partnerství a týmová spolupráce pro projektové a programové řízení

3 Osnova přednášky Proč mluvíme o partnerství Programové a projektové plánování Partnerství při plánování Metoda vyhledávání zainteresovaných skupin Formy týmové práce Techniky při práci s týmy

4 Důvody partnerství a týmové spolupráce Klíčové dovednosti a soft skills Výhody globalizace Občanská gramotnost jako koncept spoluodpovědnosti občanů za budování sociální společnosti Gramotnost pro udržitelný rozvoj jako schopnost strategicky myslet a aktivně se podílet na rozvoji

5 Programové plánování © Dalimil Vítek, AD Vision široce definovaná zaměřená dlouhodobě konkrétně zaměřené zaměřené krátkodobě PRIORITY CÍLE PROGRAMY PROJEKTY VIZE ANALÝZA

6 Projektový cyklus Projektový cyklus manuál – www.nros.cz SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PLÁN/POSOUZENÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTU ZAČÁTEK IMPLEMENTACE UKONČENÍ HODNOCENÍ  Hodnotící studie/zpráva obsahující průzkum spokojenosti ZS  Předběžné vytipování cílových skupin a členů projektového týmu  Zahájení projektu za spoluúčasti zástupců zainteresovaných stran s vysokým indexem vlivu  Průběžný monitoring aktivit a případné revize účelu včetně doplnění dalších ZS  Závěrečná zpráva za účasti ZS UČENÍ  Sběr informací o vlivu a zájmu zainteresovaných skupin  Výpočet indexu vlivu a vytipování aktivit, kterými budeme na ZS působit  Konkretizace záměru a jeho souladu s programy a strategiemi IDENTIFIKACE PROBLÉMU

7 Koncept partnerství (1/2) Důvody pro Synergie Upevnění demokratických procesů Spoluodpovědnost občanů za rozhodnutí Sounáležitost a patriotismus Expertní posouzení a zpětná vazba Předcházení konflitkům

8 Koncept partnerství (2/2) Historie použití Evropský sociální model Metoda otevřené koordinace Nařízení Evropské Rady 1260/1999, 2004 Evropská ústava Solidarita Partnerství Sociální dialog

9 Partnerství při plánování Složení občanské společnosti Žebřík participace Příklady z praxe stakeholders MAS Česká Brána 21 – NSZM ČR KPSS

10 Vyhledávání zainteresovaných skupin Vyhledávání zainteresovaných skupin Zainteresované skupiny Příklady zástupců zainteresovaných skupin v kraji Vliv Zájem Zapojení ZS Matice VaV Městečko Partnerství

11 Formy týmové práce (1/2) Porada jednání projektového týmu Letáky, inzerce Oslovení veřejnosti Ankety, rozhovory, veřejné slyšení specifikace záměru, hledání zainteresovaných skupin Veřejné projednání, občanské poradní komise hledání konkrétních návrhů řešení

12 Formy týmové práce (2/2) Kulatý stůl, Workshop, Plánovací den výběr nejvhodnějšího řešení, sestavení harmonogramu včetně priorit Konference odborné posouzení, expertní pohled Dialogy, šaret, nominální skupiny odstraňování problémů, nedůvěry, konfliktů

13 Používané techniky Divergentní techniky Brainstorming, 635, Informační banka Konvergentní techniky Laso, N/3, Kriteriální hodnocení, SPAN, Párové porovnávání, Objektivní oponent

14 Seznam použité literatury a odkazy Literatura Účast veřejnosti, proč a jak?, Tereza Teuschelová, Pavla Oriniaková, Cpkp, 2003 Sedm kroků k zapojení veřejnosti, kolektiv autorů, Agora CE, 2002 Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru, Oldřich Čepelka a přátelé, Nadace Omega 1997 Odkazy http://europa.eu.int/comm/civil_society/index_en.htm - stránky občanského sektoru v EU www.agenda21.cz - příklady zapojování veřejnosti podle MA 21 http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen- participation.html#d0e185 - žebřík participace Sherry Arnstein

15 Tipy, které můžete použít Nespěchat, ale jednání rozvíjet pomale Loose lips sink ships…vážit slova a naslouchat Buďte připravení jednání přerušit nebo říct ne Pokud si některý z jednajících neustále bere slovo aniž by řekl něco nového, postavte se vedle něj a zásadně se na něj nedívejte

16 Představení projektu za pomoci LR © Tomáš Kažmierski a Petr Pelcl, Projektové a strategické plánování 1.Obecný cíl Celkovým záměrem projektu je … 2.Účel Abychom tohoto cíle dosáhli, budeme řešit… 3.OOU na rovině účelu (SPUP) Projekt bude úspěšný, pokud se nám podaří splnit následující kritéria… 4.Výstupy Cíle projektu dosáhneme pokud převezmeme přímou zodpovědnost za …

17 Představení projektu za pomoci LR © Tomáš Kažmierski a Petr Pelcl, Projektové a strategické plánování 5.OOU na rovině výstupů …a splníme úkoly, které jsou … 6.Aktivity Rád bych Vám popsal(a) naši strategii, jak budeme dosahovat jednotlivých výstupů. Pokud zrealizujeme…pak se nám je podaří dosáhnout. 7.Předpoklady na rovině aktivit …, ale pouze za předpokladů, že… 8.OOU na rovině aktivit Odhadujeme, že naše výdaje budou především za…

18 Představení projektu za pomoci LR © Tomáš Kažmierski a Petr Pelcl, Projektové a strategické plánování 9.Předpoklady na rovině výstupů Musí být splněny další předpoklady, které nemůžeme přímo ovlivnit. Patří k nim… 10.Předpoklady na rovině účelu Úspěšné splnění účelu našeho projektu povede k naplnění celkového cíle. I zde však hrají důležitou roli externí faktory… 11.Prostředky ověření Navrhujeme, aby sledování průběhu realizace projektu probíhalo následujícím způsobem…

19 Díky za pozornost… holy.p@kr-vysocina.cz 564 602 538


Stáhnout ppt "Partnerství a týmová spolupráce pro projektové a programové řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google