Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané kapitoly srovnávací pedagogiky KPE/SBCK 7 PaedDr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané kapitoly srovnávací pedagogiky KPE/SBCK 7 PaedDr"— Transkript prezentace:

1 Vybrané kapitoly srovnávací pedagogiky KPE/SBCK 7 PaedDr
Vybrané kapitoly srovnávací pedagogiky KPE/SBCK 7 PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. Preprimární vzdělávání a jejich kurikulum – speciální mateřské školy v čr a v Německu SOP 3.r. Radim Nikodým, Martina Reitingerová(P ), Jitka Dvořáková, Michaela Nováková, Alena Vítová

2 Speciální MŠ pro zrakově postižené děti v ČR
v ČR je v součastné době 10 speciálních mateřských škol se zaměřením na vady zraku školy jsou rozmístěny v rámci celé republiky, Praha, Brno, Liberec, České Budějovice, Opava, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň, Jihlava zřizovatelem škol jsou města (Jihlava), nebo kraje (Plzeň) převážně se jedná o spojení mateřské školy a Speciálně pedagogického centra tyto Speciálně pedagogická centra poskytují péči dětem buď se zrakovým postižením, nebo s mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra

3 Příklady speciálních MŠ pro zrakově postižené děti v ČR – MŠ pro zrakově postižené děti Č.Budějovice
jediná MŠ s tímto zaměřením v Jihočeském kraji pro svojí výchovně–vzdělávací činnost využívá dvou budov řídí se RVP pro předškolní vzdělávání, např. rozvíjet jemnou motoriku dětí, naučit se respektovat pravidla chování, rozumět mluveným pokynům, vyjadřovat pocity pomocí říkanek a písní jako každá škola má i svůj ŠVP, který je zpracován na základě požadavků v RVP pro předškolní vzdělávání škola má 60 dětí v 5 třídách, o které se stará 24 pracovníků, z toho 7 nepedagogických škola má otevřeno od 6,15 do 16,30 hod

4 Příklady speciálních MŠ pro zrakově postižené děti v ČR - MŠ pro zrakově postižené děti v Č. Budějovicích dětem je poskytována i speciální péče, ortoptický a pleoptický výcvik, rehabilitační péče, logopedická péče hlavní myšlenkou vzdělávací programu je otázka „Quo vadis“, kam kráčíš, být nápomocný při formování životních cest dětí idejemi vzdělávací práce jsou např., vnitřní důvěra v sebe samého, je normální být jiný, umění říci si o pomoc atd. ve škole se vyučuje zraková percepce (stimulace), prostorová orientace, pohybové činnosti, sluchová percepce, hmatová percepce, dále se klade důraz na rozvoj fyzických dovedností, rozumových schopností, estetického cítění a sociálních dovedností součástí je i výuka anglického jazyka formou Montessori pedagogiky

5 Příklady speciálních MŠ pro zrakově postižené děti v ČR – MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava
jediná škola svého druhu v rámci kraje Vysočina poskytuje péči dětem jak zdravým, tak převážně dětem s postižením zraku, sluchu, řeči, mentálním a tělesním postižením škola má kapacitu 128 dětí, děti jsou rozděleny do 9 tříd, 1 třída pro zdravé děti, 8 tříd pro děti s postižením škola má otevřeno každý den od 6,00 do 16,00 hod o děti se stará 32 pedagogických pracovníků škola se řídí RVP pro předškolní vzdělávání a má svůj ŠVP zpracován dle požadavků RVP hlavní myšlenkou ŠVP je myšlenka „Podej mi ruku“, používání metod prožitkového učení hrou a přímé zážitky dětí 2 třídy se věnují péči o zrakově postižené děti výuka se zaměřuje na pleoptická a ortoptická cvičení, zrakovou stimulaci, okluzi, zrakovou jógu a grafomotoriku

6 Příklady speciálních MŠ pro zrakově postižené děti v ČR – MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava
škola dále nabízí speciální cvičení a alternativní terapie typu arteterapie, muzikoterapie, předbrailová příprava, hydroterapie se světelnou stimulací, alternativní komunikace (VOKS), prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených atd. škola vyučuje i anglický jazyk formou seznamování se základy cizího jazyka, Montessori pedagogika, 1 za týden škola je od roku 2009 zařazena do projektu Evropské trendy ve vzdělávání – Vzdělávání pro konkurenceschopnost, hlavní přínos je počáteční vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením nová forma terapie – inovace metody zrakové terapie s využitím ICT, stimulační cvičení na interaktivní tabuli, speciální pracovní listy

7 Speciální MŠ pro zrakově postižené děti v Německu
ve všech 16 spolkových zemích Německa jsou stovky MŠ pro zrakově postižené děti všechny se řídí školským zákonem dané země v některých spolkových zemích, např. Severní Porýní-Vestfálsko, stanovuje zákon, ve kterých zařízeních se může konat výchova, vzdělávání a péče o děti s postižením, jde o speciální centra vzdělávání a denní péči o děti, inkluzivní centra denní péče o děti a o formu individuální integrace do běžných mateřských škol většinou se jedná o inkluzivní typ výuky v MŠ, kde jsou ve třídě zdravé děti a děti s postižením stát přispívá finančně na každé dítě do věku 18 let, minimálně 184 € měsíčně na financování např. školních potřeb

8 Speciální MŠ pro zrakově postižené děti v Německu
v Německu mají RVP pro vzdělávání v raném dětství např. ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko se zaměřují v konceptu vzdělávání v raném dětství na vzdělávání v oblasti komunikace, jazyku a řeči, základní matematické myšlení, kulturní, interkulturní a společenské základy, hudba, estetika, umělecký design, pohyb speciální mateřské školy v Německu jsou brány jako instituce pro integraci, které jsou ustanoveny v zákoně o sociální pomoci MŠ jsou pro děti od 3 do 6 let MŠ jsou heterogenní, tj. děti různého věku chodí do stejné skupiny

9 Příklad speciální MŠ pro zrakově postižené děti v Německu-Heilbronn, Bádensko-Württembersko
jedná se o speciální vzdělávací instituci pro zrakově postižené děti hlavními pedagogy jsou speciální pedagogové děti jsou pro výuku rozděleny do skupin po max. 8 hlavním posláním školy je zaměření na vizi, účast postižených dětí na sociálním životě výuka se zaměřuje na jazykovou podporu,hraní her, hudební rytmus, kreativní design,psychomotorický vývoj, výzkumné aktivity, domácí aktivity(vaření), výukové kurzy (muzeum, divadlo), testování nástrojů otevřeno je po,st,pá 8,00 – 12,25 hod, út,čt 8,00 – 14,50hod škola zajišťuje i dopravu školními autobusy

10 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Vybrané kapitoly srovnávací pedagogiky KPE/SBCK 7 PaedDr"

Podobné prezentace


Reklamy Google