Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREPRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH KURIKULUM – SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČR A V NĚMECKU SOP 3.R. RADIM NIKODÝM, MARTINA REITINGEROVÁ(P 110139), JITKA DVOŘÁKOVÁ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREPRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH KURIKULUM – SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČR A V NĚMECKU SOP 3.R. RADIM NIKODÝM, MARTINA REITINGEROVÁ(P 110139), JITKA DVOŘÁKOVÁ,"— Transkript prezentace:

1 PREPRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH KURIKULUM – SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČR A V NĚMECKU SOP 3.R. RADIM NIKODÝM, MARTINA REITINGEROVÁ(P 110139), JITKA DVOŘÁKOVÁ, MICHAELA NOVÁKOVÁ, ALENA VÍTOVÁ Vybrané kapitoly srovnávací pedagogiky KPE/SBCK 7 PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

2 Speciální MŠ pro zrakově postižené děti v ČR  v ČR je v součastné době 10 speciálních mateřských škol se zaměřením na vady zraku  školy jsou rozmístěny v rámci celé republiky, Praha, Brno, Liberec, České Budějovice, Opava, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň, Jihlava  zřizovatelem škol jsou města (Jihlava), nebo kraje (Plzeň)  převážně se jedná o spojení mateřské školy a Speciálně pedagogického centra  tyto Speciálně pedagogická centra poskytují péči dětem buď se zrakovým postižením, nebo s mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra

3 Příklady speciálních MŠ pro zrakově postižené děti v ČR – MŠ pro zrakově postižené děti Č.Budějovice  jediná MŠ s tímto zaměřením v Jihočeském kraji  pro svojí výchovně–vzdělávací činnost využívá dvou budov  řídí se RVP pro předškolní vzdělávání, např. rozvíjet jemnou motoriku dětí, naučit se respektovat pravidla chování, rozumět mluveným pokynům, vyjadřovat pocity pomocí říkanek a písní  jako každá škola má i svůj ŠVP, který je zpracován na základě požadavků v RVP pro předškolní vzdělávání  škola má 60 dětí v 5 třídách, o které se stará 24 pracovníků, z toho 7 nepedagogických  škola má otevřeno od 6,15 do 16,30 hod

4 Příklady speciálních MŠ pro zrakově postižené děti v ČR - MŠ pro zrakově postižené děti v Č. Budějovicích  dětem je poskytována i speciální péče, ortoptický a pleoptický výcvik, rehabilitační péče, logopedická péče  hlavní myšlenkou vzdělávací programu je otázka „Quo vadis“, kam kráčíš, být nápomocný při formování životních cest dětí  idejemi vzdělávací práce jsou např., vnitřní důvěra v sebe samého, je normální být jiný, umění říci si o pomoc atd.  ve škole se vyučuje zraková percepce (stimulace), prostorová orientace, pohybové činnosti, sluchová percepce, hmatová percepce, dále se klade důraz na rozvoj fyzických dovedností, rozumových schopností, estetického cítění a sociálních dovedností  součástí je i výuka anglického jazyka formou Montessori pedagogiky

5 Příklady speciálních MŠ pro zrakově postižené děti v ČR – MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava  jediná škola svého druhu v rámci kraje Vysočina  poskytuje péči dětem jak zdravým, tak převážně dětem s postižením zraku, sluchu, řeči, mentálním a tělesním postižením  škola má kapacitu 128 dětí, děti jsou rozděleny do 9 tříd, 1 třída pro zdravé děti, 8 tříd pro děti s postižením  škola má otevřeno každý den od 6,00 do 16,00 hod  o děti se stará 32 pedagogických pracovníků  škola se řídí RVP pro předškolní vzdělávání a má svůj ŠVP zpracován dle požadavků RVP  hlavní myšlenkou ŠVP je myšlenka „Podej mi ruku“, používání metod prožitkového učení hrou a přímé zážitky dětí  2 třídy se věnují péči o zrakově postižené děti  výuka se zaměřuje na pleoptická a ortoptická cvičení, zrakovou stimulaci, okluzi, zrakovou jógu a grafomotoriku

6 Příklady speciálních MŠ pro zrakově postižené děti v ČR – MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava  škola dále nabízí speciální cvičení a alternativní terapie typu arteterapie, muzikoterapie, předbrailová příprava, hydroterapie se světelnou stimulací, alternativní komunikace (VOKS), prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených atd.  škola vyučuje i anglický jazyk formou seznamování se základy cizího jazyka, Montessori pedagogika, 1 za týden  škola je od roku 2009 zařazena do projektu Evropské trendy ve vzdělávání – Vzdělávání pro konkurenceschopnost, hlavní přínos je počáteční vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením  nová forma terapie – inovace metody zrakové terapie s využitím ICT, stimulační cvičení na interaktivní tabuli, speciální pracovní listy

7 Speciální MŠ pro zrakově postižené děti v Německu  ve všech 16 spolkových zemích Německa jsou stovky MŠ pro zrakově postižené děti  všechny se řídí školským zákonem dané země  v některých spolkových zemích, např. Severní Porýní-Vestfálsko, stanovuje zákon, ve kterých zařízeních se může konat výchova, vzdělávání a péče o děti s postižením, jde o speciální centra vzdělávání a denní péči o děti, inkluzivní centra denní péče o děti a o formu individuální integrace do běžných mateřských škol  většinou se jedná o inkluzivní typ výuky v MŠ, kde jsou ve třídě zdravé děti a děti s postižením  stát přispívá finančně na každé dítě do věku 18 let, minimálně 184 € měsíčně na financování např. školních potřeb

8 Speciální MŠ pro zrakově postižené děti v Německu  v Německu mají RVP pro vzdělávání v raném dětství  např. ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko se zaměřují v konceptu vzdělávání v raném dětství na vzdělávání v oblasti komunikace, jazyku a řeči, základní matematické myšlení, kulturní, interkulturní a společenské základy, hudba, estetika, umělecký design, pohyb  speciální mateřské školy v Německu jsou brány jako instituce pro integraci, které jsou ustanoveny v zákoně o sociální pomoci  MŠ jsou pro děti od 3 do 6 let  MŠ jsou heterogenní, tj. děti různého věku chodí do stejné skupiny

9 Příklad speciální MŠ pro zrakově postižené děti v Německu-Heilbronn, Bádensko-Württembersko  jedná se o speciální vzdělávací instituci pro zrakově postižené děti  hlavními pedagogy jsou speciální pedagogové  děti jsou pro výuku rozděleny do skupin po max. 8  hlavním posláním školy je zaměření na vizi, účast postižených dětí na sociálním životě  výuka se zaměřuje na jazykovou podporu,hraní her, hudební rytmus, kreativní design,psychomotorický vývoj, výzkumné aktivity, domácí aktivity(vaření), výukové kurzy (muzeum, divadlo), testování nástrojů  otevřeno je po,st,pá 8,00 – 12,25 hod, út,čt 8,00 – 14,50hod  škola zajišťuje i dopravu školními autobusy

10 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "PREPRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH KURIKULUM – SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČR A V NĚMECKU SOP 3.R. RADIM NIKODÝM, MARTINA REITINGEROVÁ(P 110139), JITKA DVOŘÁKOVÁ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google